Теми статей
Обрати теми

Воду видобуваєш — про рентну плату за надра не забуваєш!

Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Видобуток води для своїх власних господарських потреб змушує суб’єктів господарювання також сплачувати рентну плату за надра. Стягувати цей вид рентної плати (раніше — плата за надра) з таких осіб стали лише у 2014 році. Відтоді всі водовидобувачі з острахом і тривогою розраховують цей ресурсний податок за «чужими» гірничовидобувними правилами. Ці ж самі правила слід використовувати і цього року. Як саме нарахувати цей податок за І квартал 2015 року — читайте далі.

Правила стягнення

Суб’єкти господарювання, які самі для себе або для інших суб’єктів господарювання видобувають воду, крім ренти за спецводокористування (див. с. 26), сплачують рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рента за надра). Порядок нарахування та сплати цього податку встановлено у ст. 252 ПКУ.

Про те, що землевласники та землекористувачі (крім фермерських господарств), які видобувають підземні води на підставі дозволів на спецводокористування, вважаються платниками плати за надра, було відомо ще минулого року (див «БТ», 2014, № 30, с. 31; № 41, с 18). У 2015 році нічого в цьому плані не змінилося. Тобто якщо вас включено до переліку осіб, які вважаються платниками рентної плати за надра, то це не означає, що ви обов’язково будете сплачувати цей податок. Річ у тім, що для нарахування і сплати рентної плати за надра потрібно не тільки входити до когорти платників цієї плати, а й мати об’єкт оподаткування.

Увага! Об’єкт оподаткування в особи, яка видобуває підземну воду, виникне лише в тому випадку, коли ви добуваєте прісні підземні води із свердловини глибиною більше 20 м (п.п. 252.4.1 ПКУ). Якщо глибина свердловини не перевищила 20 м, то плату за надра сплачувати не потрібно, оскільки об’єкт оподаткування відсутній.

Якщо у вас свердловина глибша за встановлену межу, то вам слід нарахувати рентну плату за надра за правилами, які застосовують гірничодобувні підприємства при видобуванні корисних копалин.

Нараховувати податкові зобов’язання (ПЗн) слід за такою формулою (п. 252.18 ПКУ):

ПЗн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де — обсяг (кількість) видобутої води у податковому (звітному) періоді (у куб. м). Дізнатися кількість видобутої води можна за даними лічильників води, встановлених на місці видобування (у свердловині). Якщо ж лічильники не встановлені, то вам доведеться розраховувати кількість видобутої води за технологічними даними (пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо);

Вкк — вартість одиниці видобутої води. Цей показник визначають за більшою з таких величин:

• за фактичними цінами (п.п. 252.7.1 ПКУ);

• за розрахунковою вартістю (п.п. 252.7.2 ПКУ).

Водночас у платників, які видобувають воду лише для власних господарських потреб та не здійснюють її реалізацію, є дані тільки про розрахункову вартість (витрати на видобування). Враховуючи це, податківці (категорія 130.03 ЗІР ДФСУ) справедливо зауважили: розраховувати вартість видобутої води слід орієнтуючись тільки на відомі дані (розрахункову вартість). Тобто про порівняння двох величин можете забути.

Щоб знайти вартість одиниці видобутої води, вам потрібно суму фактичних витрат на видобування води збільшити на коефіцієнт рентабельності (помножити на коефіцієнт 1,15)* та поділити результат на обсяг видобутої води;

* До відома! Коефіцієнт рентабельності для негірничих підприємств становить 15 % (лист Міндоходів від 07.07.14 р. № 16034/7/99-99-15-04-01-17).

Свнз — ставка ренти за надра у відсотках. При видобуванні підземних вод вона становить 5 % (п. 252.20 ПКУ);

Кпп — коригуючий коефіцієнт, зафіксований у п. 252.22 ПКУ. При видобуванні підземних вод такий коефіцієнт не встановлено. Тому його можна або просто виключити з формули, або приймати за 1.

 

Заповнюємо звітність

Розраховувати податкові зобов’язання з ренти за надра слід у минулорічній формі Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, форма якого затверджена наказом МФУ від 17.09.12 р. № 1000 (далі — Розрахунок). І хоча ця форма не відповідає сучасним реаліям, за відсутності спеціально затверджених форм звітності вона дає змогу без проблем відзвітувати.

У Розрахунку слід заповнити табличну частину та додаток 2 до нього.

Саме у додатку буде відображатися безпосередній розрахунок податкових зобов’язань. І тільки потім на основі цих даних заповнюватиметься таблична частина Розрахунку. Порядок заповнення Розрахунку наведено у табл. 1 нижче, а правила заповнення додатка — у табл. 2 на с. 31.

Подається Розрахунок щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, до органу ДФСУ за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, тобто за місцезнаходженням свердловини. За І квартал 2015 року зробити це слід не пізніше 11.05.15 р.

Увага: у випадку, якщо ваше місце обліку не збігається з місцезнаходженням свердловини, то доведеться подати копію такого Розрахунку до органу ДФСУ за місцем своєї податкової реєстрації.

Сплачувати ренту за надра слід щоквартально протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання Розрахунку до органу ДФСУ за місцезнаходженням свердловини. За І квартал 2015 року не пізніше 20.05.15 р. (п. 257.5 ПКУ).

Таблиця 1. Алгоритм заповнення Розрахунку

Назва показника

Код рядка

Правила заповнення

«порядковий № за рік»

Вказуєте порядковий номер Розрахунку за рік наростаючим підсумком. Подаючи кожний наступний Розрахунок (незалежно від того, це звітний, звітний новий чи уточнюючий), збільшуєте його порядковий номер на одиницю

«тип Розрахунку»

Проставляєте позначку «Х» в одній із граф: «звітний», «звітний новий», «уточнюючий». При поданні Розрахунку за І квартал 2015 року позначку «Х» поставте у графі «звітний»

«податковий період»

1

Вказуєте звітний період (квартал), за який подається Розрахунок. У нашому випадку у графі 1.1 слід вказати І квартал 2015 року

«Платник»

2

Наводите свої реєстраційні дані: найменування, місцезнаходження тощо

«ділянка надр, з якої видобуто корисну копалину:»

3.1 — 3.5

Зазначаєте інформацію про місцезнаходження свердловини. Інформацію для заповнення берете з дозволу на спецвикористання надр.

Увага! Якщо ви такого дозволу не маєте, оскільки видобуваєте воду, лише маючи дозвіл на спецводокористування, то берете дані із цього дозволу. Якщо якихось даних не вистачатиме, то такі графи Розрахунку не заповнюєте

«державна експертиза ділянки надр:»

4.1 — 4.4

Якщо ви видобуваєте лише воду, то зазвичай така експертиза не проводиться. Тому рядки 4.1 — 4.3 не заповнюєте, а в ряд. 4.4 вкажіть коефіцієнт, рекомендований податківцями, — «0,15» (див. лист Міндоходів від 07.07.14 р. № 16034/7/99-99-15-04-01-17)

«орган державної податкової служби <…>»

5

Вказуєте назви органів ДФСУ за місцем обліку платника та за місцем розташування свердловини

«податкове зобов’язання, за звітний період, усього:»

6

Зазначається загальна сума податкових зобов’язань (у гривнях з копійками), визначена за завітний період. Визначається таке значення як сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3

«у тому числі за корисними копалинами із ставкою в:»

«абсолютних значеннях»

6.1

Цей рядок прокреслюєте, оскільки такі ставки вже не застосовують при розрахунку податкових зобов’язань

«відносних показниках (для загальнодержавного значення)»

6.2

Вказуєте нарахований податок за видобуту підземну воду.

У цей рядок вам потрібно перенести дані з ряд. 8 додатка 2, який має відмітку у полі 3.3.1.

Нагадаємо: підземні води мінеральні (лікувальні, лікувально-столові, природні столові), питні (для централізованого водопостачання, для нецентралізованого водопостачання), промислові, технічні, теплоенергетичні віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення (постанова КМУ від 12.12.94 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»)

«відносних показниках (для місцевого значення)»

6.3

Заповнюється у випадку, коли видобуваєте воду з водного об’єкта місцевого значення. Правила заповнення такі самі, як і ряд. 6.2

«податкове зобов’язання за результатами»

«виправлення помилок <…>»

7

Ці три рядки заповнюються тільки у випадку виправлення помилок. Якщо ви заповнюєте звітний Розрахунок, то їх не заповнюйте

«штраф <…>»

8

«пеня <…>»

9

«додатки <…>»

10

У цій графі вказуєте перелік додатків, що подаються разом із Розрахунком: їх кількість, номер, вид та період, за який вони подаються

 

Таблиця 2. Алгоритм заповнення додатка 2 до Розрахунку

Назва показника

Код рядка

Правила заповнення

«порядковий № податкового розрахунку»

Вказуєте порядковий номер за рік Розрахунку, до якого складено додаток 2

«Розрахунок № »

Зазначаєте порядковий номер додатка 2, що складено до Розрахунку. Нумерацію розпочинаєте для кожного Розрахунку з 1 (категорія 135.03 ЗІР ДФСУ)

«тип додатку»

Ставите позначку «Х» у тій графі, яка відповідає статусу додатка. У нашому випадку декларація подається за І квартал, тому позначку «Х» вказуєте у графі «звітний»

«податковий період»

1

Вказуєте звітний період (квартал), за який подається додаток

«характер запасів корисних копалин, що ідентифікують об’єкт оподаткування»

2

Вказуєте характер запасів корисних копалин, що зазначається за відповідними рядками додатка 3 до Розрахунку. У програмах податківців «ОПЗ» та «Єдине вікно» є можливість вибрати показник цього поля із наведеного списку. При видобуванні води, на наш погляд, у цьому рядку слід вказувати 2.1.1 «обчислення податкових зобов’язань, з яких не застосовується коригуючий коефіцієнт»

«вид видобутої корисної копалини:»

«назва корисної копалини»

3.1

Тут зазначають назву видобутої корисної копалини відповідно до спецводозбору. Оскільки вода видобувається без такого дозволу, дані беруть з дозволу на спецводокористування. Вказати слід «води підземні»

3.2

Зазначають назву корисної копалини відповідно до визначеної у п. 252.20 ПКУ ставки, за якою обчислюються податкові зобов’язання в додатку.

При видобуванні води в цій графі слід вказати «води підземні»

3.3

Вказують назву корисної копалини згідно з регламентуючими документами, що ідентифікують видобуту корисну копалину. При видобуванні води таким документом буде дозвіл на спецводокористування. Тому в цій графі слід вказати «води підземні». Крім того, у цій графі у рядку 3.3.1 потрібно проставити позначку «Х»

«назва регламентуючого документа»

3.4

Як ми зазначили вище, регламентуючим видобуток води документом є дозвіл на спецводокористування. Тому саме назву цього документа і його реквізити слід вказати в цій графі

«коригуючий коефіцієнт»

4

При видобуванні води у цій графі проставляєте прочерк або вказуєте 1, оскільки для цього виду корисних копалин коригуючий коефіцієнт не визначений

«об’єкт оподаткування»

5

Вказуєте обсяг видобутої води в кубічних метрах з точністю до третього десяткового знака

«вартість одиниці видобутої корисної копалини»

6

Зазначаєте вартість одиниці видобутої корисної копалини: фактичну ціну реалізації води чи вартість її видобування (більшу з цих величин).

Порівняйте дані рядків 6.1 та 6.2 і виходячи з того, яка величина буде більша, таку і вкажіть у цій графі. Дані для порівняння будуть лише у тому випадку, коли ви продаєте воду (відома ціна реалізації)

«вартість одиниці видобутої корисної копалини за фактичними цінами реалізації»

6.1

Щоб визначити вартість 1 куб. м видобутої води, слід дохід від реалізації (ряд. 6.1.1) за вирахуванням витрат на доставку такої води до місця реалізації (ряд. 6.1.2) розділити на кількість проданої води (ряд. 6.1.3).

Увага! Якщо ви не продаєте воду, а видобуваєте її тільки для власних потреб, то фактичної ціни реалізації ви не матимете, а тому ряд. 6.1, 6.1.1, 6.1.2 та 6.1.3 не заповнюєте

<…>

«вартість одиниці видобутої корисної копалини за розрахунковою вартістю»

6.2

Для визначення розрахункової вартості 1 куб. м води слід усі витрати, понесені на добування такої води (сума ряд. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6), скориговані на коефіцієнт рентабельності 1,15 (1 + ряд. 4.4 Розрахунку), розділити на обсяг видобутої води (ряд. 5)

<…>

«ставка плати»

7

Ставку плати вказуємо десятковим дробом (категорія 130.05 ЗІР ДФСУ). При видобуванні води ставка встановлена у розмірі 5 %, отже, вказуємо «0,05»

«податкове зобов’язання за звітний період»

8

Розмір нарахованих податкових зобов’язань визначаєте шляхом множення обсягу видобутої води (ряд. 5) на вартість одиниці видобутої води, оціненої за розрахунковою величиною (ряд. 6), та ставку плати (ряд. 7)

«<…> виправлення помилок»

9

Ці три рядки заповнюють тільки у випадку виправлення помилок. Сьогодні ж ми говоримо про нарахування податкових зобов’язань, а не про виправлення помилок, тому правила їх заповнення розглядати не будемо

«ставка штрафу»

10

«сума штрафу»

11

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі