Теми статей
Обрати теми

Нові правила індексації: передноворічний сюрприз

Трохименко Людмила, експерт з питань оплати праці
Прагнучи до досконалості, Кабмін вирішив вкотре перекроїти «індексаційні» правила (див с. 5). Зміни набули чинності з 15.12.15 р., але застосовувати їх необхідно з 1 грудня. Крім того, окремий сюрприз уряд підніс бюджетникам… Що ж такого приготував КМУ: карамельку чи інше слово на літеру «к»? Знайомимося з документом разом.

Поспішаємо вас заспокоїти. Не те щоб зовсім «революція», але кардинальні зміни до Порядку № 1078* внесли. Усі перетворення тут — під девізом «удосконалення та забезпечення єдиного підходу до нарахування індексації». Якщо перелічити стисло, то новинки передбачають:

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078.

обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу та збільшення його доплат і надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник. Отже, змінюється механізм визначення індексації в разі підвищення зарплати, при цьому виключається застосування терміна «базовий місяць»;

зменшення розміру індексації зарплати в разі підвищення тарифних ставок (окладів), якщо розмір підвищення окладу не перевищує величину індексації. Старий механізм передбачав зменшення індексації не тільки при підвищенні тарифних ставок (окладів), а й у разі збільшення доплат і надбавок, що призводило до нарахування різних сум індексації для працівників, які обіймають однакові посади;

• визначення механізму перегляду тарифних ставок (окладів), що забезпечить недопущення значних сум індексації. Зокрема, передбачено, що КМУ повинен приймати рішення про перегляд тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, якщо ІСЦ для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищить 10 %. При цьому працівникам госпрозрахунковий підприємств, підвищення заробітної плати у зв’язку з ростом рівня інфляції здійснюється в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII і  Порядком № 1078;

уточнення прикладів розрахунку індексації в разі підвищення грошового доходу (нова редакція додатка 4 до Порядку № 1078). Оновили приклад обчислення суми індексації в разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції (див. додаток 5 до Порядку № 1078).

Не торкнулися зміни таких важливих критеріїв, як:

• об’єкти індексації ( п. 2 Порядку № 1078). Уточнили тільки складові пенсії, що підлягають індексації;

• не індексованих об’єктів ( п. 3 Порядку № 1078);

• меж для нарахування індексації прибутків: для зарплати і стипендії, як і раніше, — прожитмінімум працездатної особи;

• обчислення ІСЦ наростаючим підсумком так званого коефіцієнта індексації (приклад розрахунку наведено в  додатку 1 до Порядку № 1078). Не змінився й поріг для проведення індексації (101 %). Тому ви так само можете користуватися нашими готовими таблицями індексацій з коефіцієнтами індексації. Термін «базовий місяць» замінюється терміном «місяць, в якому відбулося останнє підвищення окладів за займаною посадою».

Тепер конкретніше про головні «зарплатно-індексаційні» зміни. Для зручності та наочності зведемо їх у таблицю (див. на с. 42).

Зарплатно-індексаційні зміни

Показник, що змінився

(норма Порядку № 1078)

Зміст (що змінилося)

1. Розрахунок ІСЦ для проведення індексації (абзаци перший і другий п. 5)*

У місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, здійснюваних згідно із законодавством про соцстрахування, значення ІСЦ приймається за 1 або 100 %.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації починається з місяця, що настає за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Приклад 1. Посадові оклади підвищуються з 1 грудня, отже, обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком (коефіцієнта індексації) починається з січня 2016 року.

* Для зарплати розрахунок ІСЦ для проведення індексації залежить від місяця останнього перегляду посадових окладів за посадою, яку обіймає працівник.

2. Розрахунок ІСЦ при прийнятті на роботу (новоприйнятих працівників), переведенні на інше підприємство, на іншу роботу на тому самому підприємстві, виходу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років і після відпустки без збереження заробітної плати (п. 102)

Обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Приклад 2. Працівниця виходить з відпустки для догляду за дитиною до 3 років у лютому 2016 року. До виходу в таку відпустку базовим місяцем для неї був січень 2013 року.

Останнє підвищення окладу для цієї посади відбулося у грудні 2015 року. Для такої працівниці обчислення ІСЦ почнеться з січня 2016 року — з місяця, що настає за місяцем підвищення окладу за цією посадою.

Єдиний підхід буде і для «новачків» та «переведених»: для всіх орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою

3. Проведення індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про соцстрахування (абзаци третій і четвертий п. 5)

Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про соцстрахування, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення доходу*.

Якщо розмір підвищення доходу не перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення, то сума індексація в такому місяці визначається як різниця між сумою індексації цього місяця та розміром підвищення доходу**

* Дохід працівника = Заробітна плата з урахуванням підвищення.

** Дохід працівника = Заробітна плата з урахуванням підвищення + ∑ індексації в місяці підвищення - ∑ підвищення доходу.

4. Підвищення доходу працівника, не пов’язане зі збільшенням тарифних ставок (окладів), за рахунок інших складових зарплати* (абзац п’ятий п. 5)

Сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати, а продовжує виплачуватися в колишньому розмірі

* Наприклад, підвищення за рахунок доплат, надбавок, премії, внутрішнього сумісництва тощо.

5. Визначення розміру підвищення доходу в місяці підвищення тарифних ставок (абзац п’ятий п. 5)

У такому місяці до розрахунку підвищення доходу включаються всі складові заробітної плати, що не мають разового характеру*

* З цим висновком ви вже знайомі з листа Мінсоцполітики від 07.10.15 р. № 263/10/136-15.

6. Індексація в періоді до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про соцстрахування

(абзац шостий п. 5)

При виникненні права на індексацію після місяця підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про соцстрахування, до суми індексації, що була визначена в місяці підвищення (окладів тощо), додається сума індексації, на яку у працівника (іншої особи) виникло право в цьому періоді (сума індексації, що склалася в результаті перевищення величини приросту ІСЦ порога індексації, установленого п. 11 Порядку № 1078)*.

Приклад 3. Умовно у травні 2016 року працівнику було підвищено посадовий оклад. При цьому розрахована сума індексації (індексація мінус сума підвищення доходу) склала 50 грн. У працівника виникло право на індексацію з червня 2016 року у вересні — 30 грн., жовтні — 35 грн., листопаді — 40 грн. Працівник у ці місяці отримає індексацію відповідно (50 + 30), (50 + 35), (50 + 40). Чергове підвищення окладів відбудеться у грудні 2016 року.

* Простежуємо аналогію з фіксованою сумою індексації та поточною індексацією, хоча терміна «фіксована сума індексації» немає!

 

А тепер декілька слів про сюрприз для бюджетників.

Усуваємо «перекоси» у бюджетників

Нарешті Кабмін проаналізував ситуацію зі складовими зарплати у бюджетників і замислився: виявляється, суми зарплатної індексації давно «перевалили» рівень мінімальної зарплати.

Крім цього, і механізм індексації прибутків був прив’язаний до періоду працевлаштування працівника, його персональних надбавок і доплат. Усе це вже дуже «індивідуалізувало» розрахунки індексацій, чим ускладнювало життя бухгалтеру.

Виправити структуру заробітної плати бюджетників вирішили за рахунок збільшення в ній питомої ваги постійних складових. Для цього посадові оклади (тарифні ставки, ставки зарплати) мають бути збільшені з урахуванням нинішніх сум індексації.

Інакше кажучи, уряд приписав бюджетникам у межах витрат на оплату праці, затверджених у кошторисах установ, закладів та організацій, держорганів, у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат і премій, збільшити посадові оклади працівників.

Тобто зобов’язали підвищити грудневі посадові оклади (надбавки, доплати, премії) на суму, що перевищить розмір грудневої індексації, яка має бути нарахована працівникам бюджетної сфери. Усе це для того, щоб «обнулити» грудневу індексацію і для подальшої індексації для працівників бюджетної сфери почати наново рахувати приріст індексу споживчих цін із січня 2016 року (абзац другий п. 3 постанови № 1013).

Представимо послідовність дій бухгалтера щодо кожного працівника у грудні 2015 року для досягнення кінцевої мети «обнулення» індексації:

Підвищити оклади → Переглянути розміри надбавок, доплат, премій → ∑ підвищення всіх складових зарплати ≥ Належної індексації у грудні 2015 року → Індексація за грудень 2015 року = 0.

Отже, основний «бюджетний» девіз грудня-2015: у межах затверджених кошторисних призначень поточного року на оплату праці установ, закладів, держорганів, суму індексації перетворити на підвищення окладу, надбавок, доплат і премій.

А що робити госпрозрахунковим підприємцям зі своєю індексацією у світлі розглянутих тут змін, розповімо в одному з номерів нашого видання на початку майбутнього року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі