Теми статей
Обрати теми

Оподаткування дивідендів: провели 2014 рік — зустріли 2015 рік

Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2015/№ 5
Друк
Порядок обкладення дивідендів у 2015 році кардинально змінився. При цьому деякі нові «дивідендні» норми сформульовані нечітко, що призводить до різночитання на практиці. Чим же керуватися при оподаткуванні дивідендів? Про це ми розповімо у статті.

Дивідендні аванси в декларації за 2014 рік

Відразу підкреслимо, що дивіденди, виплачені у 2014 році, оподатковуємо та відображаємо в Податковій декларації з податку на прибуток (далі декларація) за «старими» правилами, що діяли до 01.01.15 р.

Крок 1. Суму дивідендного авансу відображаємо в додатку АВ до ряд. 20 декларації, в якому вказуємо суму дивідендів:

1) що обкладаються авансовим внеском (ряд. 4 додатка АВ);

2) що не обкладаються авансовим внеском (ряд. 1.1 — 1.5, 2, 3 додатка АВ).

Крок 2. Суму авансового внеску податку на дивіденди відображаємо в ряд. 5 «Сума авансового внес­ку у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х х___5/100), у тому числі:» додатка АВ. У цьому рядку показуємо загальну суму дивідендів підприємства, у тому числі і сплачену консолідованим платником податку на прибуток за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів.

Зверніть увагу: у розрахунку беруть участь дивіденди саме виплачені у 2014 році (за будь-які періоди до 2015 року), а не нараховані у 2014 році.

Крок 3. Заповнюємо ряд. 5.1 «Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи — платника консолідованого податку (переноситься в рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)» додатка АВ.

При цьому:

• всі платники (за винятком платників консолідованого податку на прибуток) дублюють у цьому рядку показники ряд. 5 додатка АВ;

• платники консолідованого податку на прибуток відображають у цьому рядку авансовий внесок податку на дивіденди, який сплачують саме за місцезнаходженням головного підприємства (далі — ГП).

Зазначену суму визначають на підставі розрахунку:

Аванс дивідендний ГП = ((Витрати ГП - Витрати філій) / /Витрати ГП)) х ряд. 5 додатка АВ,

де Витрати ГП — витрати з податку на прибуток, що відносяться до діяльності всього підприємства, грн.;

Витрати філій — витрати з податку на прибуток, що відносяться до діяльності філій, за місцезнаходженням яких сплачують авансовий внесок податку на дивіденди, грн.

Крок 4. Показник ряд. 5.1 додатка АВ переносимо до ряд. 20 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періо­ді за місцезнаходженням юридичної особи — платника консолідованого податку» декларації (див. листи ДПСУ від 15.01.13 р. № 599/6/15-1415, Міндоходів від 07.03.14 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17 // «БТ», 2014, № 11, с. 7).

Особливість: «квартальні» (!) платники податку на прибуток заповнюють у декларації також ряд. 21, 22 (див. консультацію з категорії 502.30.02 ЗІР ДФСУ).

Крок 5. Суму із ряд. 5 додатка АВ переносимо до ряд. 13.3 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді» додатка ЗП.

Майте на увазі: у цьому рядку показують загальну суму дивідендного авансу по підприємству (див. лист ДПСУ від 26.03.12 р. № 5326/6/15-1415).

Крок 6. Заповнюємо ряд. 13.4 «Cума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства попереднього звітного (податкового) року)» додатка ЗП. Зокрема, вказуємо в ній дані ряд. 13.5.2 додатка ЗП до декларації за 2013 рік.

Крок 7. Визначаємо суму ряд. 13.3 і ряд. 13.4 додатка ЗП і вказуємо її в ряд. 13.5 «Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:» додатка ЗП.

Цю суму потрібно розподілити між:

• ряд. 13.5.1 «сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді» додатка ЗП;

• ряд. 13.5.2 «сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 — рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за наступний звітний (податковий) період)» додатка ЗП.

Важливий момент: показник ряд. 13.5.1 додатка ЗП може бути відображений лише на таку суму (листи Міндоходів від 07.02.14 р. № 3194/7/99-99-19-03-01-17, ДФСУ від 09.09.14 р. № 3119/6/99-99-19-02-02-15):

Показник ряд. 13.5.1 додатка ЗП = ряд. 10 декларації + ряд. 11 декларації + ряд. 12 декларації - (ряд. 13.1 додатка ЗП + ряд. 13.2 додатка ЗП + ряд. 13.6 додатка ЗП + ряд. 13.7 додатка ЗП).

Останню суму показуємо в ряд. 13.5.2 додатка ЗП.

На замітку: якщо підприємству вдалося на підставі поданої заяви зарахувати сплату дивідендного авансу в рахунок загальних авансів (див. листи Міндоходів від 17.07.14 р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17 // «БТ», 2014, № 33, с. 8; ДФСУ від 09.09.14 р. № 3119/6/99-99-19-02-02-15*, консультацію з категорії 502.30.02 ЗІР ДФСУ), то цю суму не можна проставляти в ряд. 13.5.1 і 13.5.2 додатка ЗП. Інакше податок на прибуток буде зменшений двічі: вперше — у ряд. 13.5.1, удруге в ряд. 13.7 додатка ЗП.

* Зауважимо, згодом податківці передумали і не дозволили робити такий залік (див. лист ДФСУ від 12.11.14 р. № 10346/7/99-99-15-02-01-17).

 

Дивідендний авансовий внесок у 2015 році

Нові правила обчислення авансового внеску з податку на прибуток з дивідендів набули чинності з 01.01.15 р. і стосуються дивідендів, що виплачуються з цієї дати.

Авансовий внесок розраховують із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачують дивіденди, грошове зобов’язання за яким є погашеним (п.п. 57.11.2 ПКУ).

За наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховують з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Якщо дивіденди виплачують за неповний календарний рік, то для розрахунку суми зазначеного перевищення використовують значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які виплачують дивіденди. Наприклад, якщо дивіденди виплачують за квартал, то об’єкт оподаткування з метою порівняння ділять на 4.

Суму дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшують на суму авансового внеску (так було і до 01.01.15 р.). Суму сплачених дивідендних авансів зараховують у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в декларації за звітний (податковий) рік.

Таким чином, для розрахунку «дивідендних» авансів потрібно порівняти такі показники:

1) суму виплачуваних дивідендів;

2) об’єкт оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачують дивіденди, грошове зобов’язання за яким є погашеним.

Вочевидь, під об’єктом оподаткування в цьому випадку слід розуміти оподатковуваний прибуток. Це випливає із самої назви п. 57.11 «Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів» ПКУ.

Крім того, у п.п. 57.11.2 ПКУ зазначено, що суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів зараховують у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в декларації за звітний (податковий) рік. До того ж згідно з п.п. 57.11.5 ПКУ дивідендний авансовий внесок є невід’ємною частиною податку на прибуток.

Майте на увазі: не має значення, за якими саме правилами обчислювався оподатковуваний прибуток — за «податковими» (що діяли до 01.01.15 р.) або за «бухгалтерськими» (що діяли з 01.01.15 р.).

Суть нового порядку обкладення дивідендів полягає в тому, що дивідендні аванси є частиною податку на прибуток, розрахованого саме за той рік, за який виплачувалися дивіденди.

Тому якщо за цей рік податок на прибуток був сплачений, то окремі податкові зобов’язання при виплаті дивідендів здебільшого вже не виникатимуть.

А ось якщо податок на прибуток до моменту виплати дивідендів ще не був сплачений, то емітент перераховує дивідендний аванс, який потім зараховує в рахунок сплати податку на прибуток у декларації.

Зверніть увагу на ситуацію, коли за підсумками року, за який нараховувалися дивіденди, був отриманий збиток. У п.п. 57.11.1 ПКУ зазначено, що в разі прийняття рішення про виплату дивідендів платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, здійс­нює зазначені виплати їх власнику незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ. Виходить, що і в разі збиткової діяльності дивідендний аванс сплачувати потрібно.

Підіб’ємо підсумок: якщо емітент є дисциплінованим платником податків, то обов’язок зі сплати дивідендного авансу у нього виникає, коли він виплачує дивіденди за попередній рік до моменту сплати податку на прибуток за цей самий рік.

Зокрема, «річники» зобов’язані сплатити дивідендний аванс при виплаті дивідендів у 2015 році за 2014 рік, якщо вони виплачуватимуть дивіденди до моменту сплати податку на прибуток за декларацією за 2014 рік. А ось при виплаті дивідендів, нарахованих за періоди до 2013 року, дивідендний аванс взагалі не сплачують (виняток — ситуація, коли були отримані збитки).

Майте на увазі: у п.п. 57.11.2 ПКУ говориться, що обов’язок з нарахування та сплати дивідендного авансового внеску за ставкою п. 136.1 ПКУ (18 %) покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, який є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент:

• пільгами зі сплати податку, передбаченими ПКУ;

• пільгами у вигляді застосування іншої ставки.

Водночас як виняток дивідендний авансовий внесок не нараховують у разі виплати дивідендів (пп. 57.11.3 ПКУ, 57.11.4 ПКУ):

1) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, які сплачують у межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;

2) платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачуються дивіденди;

3) фізичним особам;

4) інститутами спільного інвестування.

Таким чином, порівняно з правилами оподаткування, що діяли до 01.01.15 р., виключено пільги в частині неоподаткування дивідендів:

• нарахованих у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податків, за умови, що така виплата не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі емітента;

• управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду.

Як і раніше, виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податків, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (п.п. 57.11.4 ПКУ).

 

Дивідендний аванс у платників єдиного податку (у тому числі «сільгосп»)

До 01.01.15 р. дивідендний аванс сплачували також платники єдиного податку. Тоді в п.п. 153.3.2 ПКУ чітко зазначалося, що: «Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку».

Виняток у частині несплати дивідендного авансу був передбачений лише для суб’єктів господарювання — платників фіксованого сільськогосподарського податку. Це підтверджували і податківці (консультація з категорії 502.01 ЗІР ДФСУ).

Водночас єдиноподатники, як і платники податку на прибуток, не сплачували дивідендний аванс при виплаті дивідендів фізичним особам (абз. «а» п.п. 153.3.5 ПКУ, консультація з категорії 108.01.04 ЗІР ДФСУ).

Нюанс: суму дивідендного авансу за 2014 рік єдиноподатники вказують у додатку до Податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи, складеному в довільній формі (консультація з категорії 108.01.05 ЗІР ДФСУ).

Увага. Порядок сплати дивідендного авансу єдиноподатниками з 01.01.15 р. чітко не визначений.

З одного боку, є деякі зачіпки, які спонукають до думки, що законодавець не хотів зобов’язувати єдиноподатників сплачувати дивідендний аванс. Порівняйте самі (див. таблицю).

 

Зміни в частині сплати дивідендного авансу неплатниками податку на прибуток

Стара редакція ПКУ

Нова редакція ПКУ

Примітка

153.3.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні

57.11.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу

Як бачимо, на відміну від старої редакції, ідеться про обкладення дивідендного авансу емітентом корпоративних прав — платником податку на прибуток

153.3.2. Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги зі сплати податку, надані цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу (крім платників цього податку, які підпадають під дію статті 156 цього Кодексу)

57.11.2. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу

Виключена згадка про неплатників податку на прибуток

 

АЛЕ! Усе це «перекреслює» п.п. 57.11.2 ПКУ, до якого «перейшла» така «стара» норма з п.п. 153.3.2 ПКУ: «якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку».

Імовірність того, що податківці, спираючись на неї, вимагатимуть сплати дивідендних авансів і від єдиноподатників, наближається до 100 %. Так що за базовий варіант краще прийняти позицію — сплачувати потрібно. Інше запитання: як?

Якщо обрати «фіскальну стежину»— раз немає сплаченого грошового зобов’язання за об’єктом оподаткування — прибутком, то дивідендний аванс потрібно сплачувати з усієї суми дивідендів. На користь цього підходу — ситуація з новоспеченими єдиноподатниками групи 4, у яких об’єкт оподаткування — площа земель, а база — її грошова оцінка.

Однак, чекайте… Чому б за об’єкт оподаткування в цьому випадку не прийняти базу обкладення єдиним податком — дохід єдиноподатника груп 1 — 3. У загальному випадку він перевищуватиме суму дивідендів. У результаті при виплаті дивідендів за звітний рік, за який вже був сплачений єдиний податок, дивідендний аванс не потрібно буде сплачувати.

Виходить як завжди — «зрозуміло, що нічого не зрозуміло». У який бік візьмуть крен податківці, можна лише гадати. Найімовірніше, що у фіскальний.

Сподіваємося, що цей момент найближчим часом роз’яснять податківці. А сьогодні зацікавленим особам варто отримати індивідуальну податкову консультацію із цього приводу на підставі ст. 52 ПКУ.

Особливо це є актуальним для колишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку, які з 01.01.15 р. стали платниками єдиного податку групи 4 (п.п. 4 п. 291.4 ПКУ).

 

Нові правила оподаткування дивідендів у фізосіб

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). До 01.01.15 р. отримані фізособою дивіденди обкладалися ПДФО за ставкою 5 % (п. 167.2, п.п. 170.5.4 ПКУ).

Не підлягали обкладенню лише дивіденди, які нараховувалися на користь платника податків у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує дивіденди, за умови, що таке нарахування ніяк не змінювало пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі емітента, і в результаті якого збільшувався статутний капітал емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (п.п. 165.1.18 ПКУ).

Крім того, дивіденди, нараховані за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, оподатковувалися за зарплатними правилами (п.п. 170.5.3 ПКУ).

З 01.01. 15 р. застосовують дві ставки обкладення дивідендів ПДФО:

• 5 % згідно з п.п. 167.5.2 ПКУ — для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування);

• 20 % — для решти дивідендів, у тому числі за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (п.п. 167.5.1 ПКУ).

На це звертають увагу і податківці в консультації з категорії 103.13 ЗІР ДФСУ.

Увага: нові ставки діють стосовно дивідендів, нарахованих з 01.01.15 р. Це випливає з п.п. 170.5.2 ПКУ, відповідно до якого будь-який резидент, що нараховує дивіденди, включаючи суб’єктів спрощеної системи оподаткування, є податковим агентом під час нарахування дивідендів. І згідно з п.п. 170.5.4 ПКУ дивідендні доходи остаточно обкладаються ПДФО під час їх нарахування.

Якщо дивіденди нараховуються, але не виплачуються, то ПДФО підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, установлені ПКУ для місячного податкового періоду (п.п. 168.1.5 ПКУ). Це раніше підтверджували і податківці (консультація в категорії 103.07 ЗІР ДФСУ*). Отже, ПДФО сплачують протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, в якому відбулося нарахування дивідендів.

* Розміщена з позначкою «Діяла до 01.01.2015», але в цьому питанні з прийняттям нових норм нічого не змінилося.

Пам’ятайте: залишається чинною пільга в частині необкладення дивідендів за п.п. 165.1.18 ПКУ і, як і раніше, дивіденди за привілейованими акціями прирівнюють для цілей оподаткування до зар­плати, оподатковуючи за ставками 15 %/20 % (п.п. 170.5.3 ПКУ).

ЄСВ. Дивіденди не є об’єктом обкладення ЄСВ, що підтверджується їх включенням до п. 14 розд. II Переліку видів виплат, які здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170.

Виняток становлять дивіденди за привілейованими акціями, які обкладають ЄСВ.

Ці правила не змінилися і після 01.01.15 р.

Військовий збір. До 01.01.15 р. дивіденди не потрапляли до об’єкта обкладення військовим збором, що підтверджували і податківці. Щоправда, вони наполягали на обкладенні військовим збором дивідендів за привілейо­ваними акціями (див. листи ДФСУ від 12.09.14 р. № 3375/6/99-99-17-02-01-15, від 18.09.14 р. № 3640/6/99-99-17-03-03-15 // «БТ», 2014, № 40, с. 6, консультацію з категорії 132.02 ЗІР ДФСУ).

З 01.01.15 р. будь-які дивіденди обкладають військовим збором, що підтверджують і податківці (див. роз’яснення ДФС у Львівської області). При цьому ми вважаємо, що «суцільному» обкладенню підлягають дивіденди, нараховані починаючи з 01.01.15 р.

Адже коли запроваджувався військовий збір, податківці також орієнтувалися на дату нарахування доходів (лист ДФСУ від 08.09.14 р. № 3095/6/99-99-17-03-03-15 // «БТ», 2014, № 39, с. 6).

 

Оптимізуємо податки

Як бачимо, «дивідендне» податкове навантаження з 01.01.15 р. для деяких осіб зросло, у зв’язку з чим у них виникло запитання: а чи можна нарахувати дивіденди за 2014 рік, скажімо, 31.12.14 р.?

Відповідь на це запитання залежить від організаційно-правової форми підприємства та установчих документів.

Так, АТ виплачують дивіденди один раз на рік (ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 32 Закону про АТ). У ТОВ і приватних підприємств умови та порядок виплати частини прибутку визначаються загальними зборами на підставі установчих документів. Тому такі особи можуть виплачувати дивіденди не лише за підсумками звітного року, а й щокварталу, що підтвердив Мін’юст у листі від 10.06.11 р. № 379-0-2-11-8.1 // «БТ», 2011, № 35, с. 8.

У цілому ж дивіденди обчислюють від суми «бухгалтерського» чис­того прибутку, який відображають у фінансовій звітності. Її складають на кінець останнього дня звітного періоду (за 2014 рік — 31.12.14 р.). Тому теоретично можливо, що на кінець дня 31.12.14 р. підприємство складе фінзвітність, після чого цього ж дня (ніччю ☺)відбудуться збори засновників, на яких буде прийнято рішення про нарахування дивідендів. Звичайно, гарантувати, що в майбутньому у вас не виникне проблем з контролерами з приводу таких хитрощів, ми не можемо.

Але якщо ви ризикнете так вчинити, оптимальним варіантом, з позиції оподаткування, буде нарахування дивідендів у 2014 році зі старими ставками ПДФО та без військового збору, а виплата їх після сплати податкових зобов’язань за декларацією за 2014 рік (щоб уникнути проблем з дивідендним авансом).

Не забудьте: факт нарахування дивідендів у 2014 році має бути підтверджений також даними ф. № 1ДФ, у якій нараховані за 5-відсотковою ставкою дивіденди відображають з ознакою доходу 109 (див. лист ДПС у м. Києві від 28.03.12 р. № 1641/10/17-107, консультацію в категорії 103.13 ЗІР ДФСУ).

 

Висновки

  • Дивіденди, виплачені у 2014 році, оподатковують і відображають в декларації за «старими» правилами, що діяли до 01.01.15 р.

  • З 01.01.15 р. дивідендний аванс розраховують із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачують дивіденди, грошове зобов’язання за яким є погашеним.

  • Ситуація з платниками єдиного податку чітко не визначена. Можливе фіскальне тлумачення податківців.

  • З 01.01.15 р. застосовують дві ставки обкладення дивідендів ПДФО: 5 % — при виплаті платниками податку на прибуток і 20 %— у решті випадків.

  • З 01.01.15 р. будь-які дивіденди обкладають військовим збором.

  • ТОВ і приватні підприємства можуть нараховувати дивіденди і щокварталу, якщо це передбачено установчими документами.

Документ статті

Закон про АТ Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VI.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі