Організм вимагає продовження банкету, а ФНВ — річного звіту…

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Січень, 2015/№ 1-2
Як же не хочеться після новорічно-різдвяних свят поринати у вир цифр і звітів. Та час не чекає! І от на календарі вже «горить червоним полум’ям» 25 січня — граничний строк подання річного звіту до ФНВ. Але у 2015 році він припадає на вихідний день! Чи є «перенесення» з цього звіту? Як заповнити без помилок графи звіту до ФНВ? А якщо «забути» і не здати, чи будуть штрафи? Дати чіткі й зрозумілі відповіді на ці та інші запитання, що стосуються річного звіту до ФНВ, — мета цієї статті.

Звіт до ФНВ: стисло про головне

Щороку бухгалтери несуть до ФНВ Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (додаток 3 до Порядку № 30; далі — Відомість розподілу). Повірте, ця Відомість потрібна ФНВ не задля порожньої цікавості. Річ у тім, що її показники впливають на клас виробничого ризику, до якого віднесене ваше підприємство. А від нього, у свою чергу, залежить розмір ЄСВ, який ви нараховуєте.

Щорічно ФНВ здійснює перегляд з початку поточного року приналежності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності. Для цього йому й потрібна ваша Відомість розподілу.

Але перш ніж перейти до порядку її заповнення, наведемо «експрес»-відповіді на запитання, що стосуються подання Відомості.

 

Таблиця 1. «Експрес»-відповіді на «відомісні» запитання

Запитання

Відповідь

Хто зобов’язаний подавати Відомість розподілу?

Всі страхувальники* незалежно від обраної системи оподаткування та кількості найманих працівників (п. 3.10 Порядку № 30). До них належать, зокрема (розділ ІІ Порядку № 30):

• роботодавці-підприємства (їх філії, відокремлені підрозділи, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами);

• підприємці, які використовують найману працю

* Візьміть на замітку! ФНВ наполягає, щоб Відомість розподілу подавали не тільки суб’єкти господарювання, які є роботодавцями на момент її подання, а також і ті, хто хоча б раз у своїй діяльності використовував найману працю.

В який строк?

Один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним. Ми вже сказали вище, що у 2015 році 25 січня припадає на вихідний день. Можливість перенесення граничного строку подання звіту в таких випадках Порядком № 30 не передбачена. Але «всех нужнее и дороже … в этом мире доброта» — ФНВ іде назустріч страхувальникам і готовий приймати Відомість розподілу до 26 січня 2015 року (включно). Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті ФНВ http://www.social.org.ua/view/4709

Яким способом?

Звіт заповнюєте на папері і здаєте особисто до ФНВ за місцезнаходженням підприємства (місцем проживання підприємця). Можливість подання звіту поштою не передбачена ані Порядком № 30, ані Законом № 1105. Разом з тим ФНВ дозволяє подавати звіт поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799. У цьому випадку звіт вважається поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку від страхувальника поштового відправлення з Відомістю розподілу

Якими будуть наслідки для платника ЄСВ, якщо змінено клас профризику?

Якщо зміна основного виду економічної діяльності спричинила:

• підвищення класу профризику — ФНВ* встановить вам новий на основі Відомості розподілу;

• зниження класу професійного ризику виробництва — чекайте з перевіркою ФНВ* (розділ ІV Порядку № 30)

* Про зміну роботодавцеві класу профризику ФНВ повідомить ДПІ, а та, у свою чергу, держреєстратора, Пенсійний фонд у порядку взаємного обміну інформацією.

Чим може відгукнутися неподання Відомості?

За неподання або несвоєчасне подання Відомості розподілу винним посадовим особам підприємств і підприємцям, що використовують найману працю, загрожує адмінштраф від 136 до 255 грн.
(ст. 1654 КпАП)

 

Не забудьте! Роботодавці, у яких є заборгованість за внесками до ФНВ (справлялися до 01.01.11 р.), додатково до 25.01.15 р. подають квартальний звіт за формою додатка до постанови правління ФНВ від 30.11.10 р. № 31 («Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Україні»).

 

Ручки в руки: заповнюємо Відомість розподілу

Почнемо із загальних моментів. Відомість розподілу заповнюємо українською мовою. Дані вносимо кульковою ручкою синім або чорним чорнилом. Уникаємо помарок і виправлень! Якщо рядок не заповнюємо через відсутність операції, обов’язково прокреслюємо! Відомість підписують керівник і головний бухгалтер підприємства (за наявності посади) або сам підприємець.

Показники до Відомості розподілу вносимо, використовуючи дані бухгалтерської звітності за 2014 рік (табл. 2).

 

Таблиця 2. Правила заповнення Відомості розподілу

Показник

Пояснення

Графа 1

Зазначаємо код* кожного виду економічної діяльності, які ви фактично здійснювали у 2014 році і від яких отримували дохід

*Врахуйте: коди та назви видів економічної діяльності (див. далі) вносимо згідно з КВЕД-2010.

Графа 2

Вписуємо назву кожного виду економічної діяльності, які ви фактично здійснювали у 2014 році і від яких отримували дохід

Графа 3

Вносимо показник СКШП за кожним видом економічної діяльності і в цілому за 2014 рік.

Важливо! Показник заповнюємо в цілих одиницях.

Розраховуємо СКШП* згідно з вимогами п. 3.2 Інструкції № 286

*Як це зробити? На раз, два, три!

Робимо «раз» — визначаємо СКШП за кожний календарний день місяця, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Спочатку визначаємо денний СКШП за кожним видом економічної діяльності. Для цього використовуємо дані Табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5).

Важливо! Розібратися з категоріями працівників, які потрібно/не потрібно враховувати при підрахунку СКШП, вам допоможе «БН», 2014, № 43, с. 44.

Нюанс. Якщо одна людина бере участь у кількох видах діяльності, її включаємо до того виду діяльності, яким вона зайнята більше. Кількість штатних працівників у вихідний, святковий і неробочий день приймаємо на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

Додавши денний СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний денний СКШП.

Робимо «два» — визначаємо СКШП за кожний календарний місяць 2014 року.

Спершу розраховуємо місячний СКШП за кожним видом діяльності. Як? Підсумовуємо показники СКШП за кожний календарний день місяця (з 1 по 30 (31, 28) число) і ділимо отриману суму на число календарних днів місяця.

Врахуйте: якщо ваше підприємство було створене в середині місяця, то СКШП за перший неповний місяць роботи визначаєте шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці на кількість календарних днів у звітному місяці (приклад у п.п. 3.2.4 Інструкції № 286).

Додавши місячні СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний СКШП за кожний календарний місяць минулого року.

Робимо «три» — розраховуємо показник СКШП за весь 2014 рік. Спочатку за кожним видом діяльності підсумовуємо показники СКШП за кожний календарний місяць і ділимо отриману суму на 12 місяців (п.п. 3.2.5 Інструкції № 286).

Увага! Підприємства, які відпрацювали неповний рік (наприклад, новостворені або сезонні), враховують тільки місяці роботи, але результат все одно ділять на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Отриманий річний СКШП за кожним видом діяльності вписуємо до відповідної графи 3 Відомості розподілу. Потім сумуємо СКШП за рік за кожним видом діяльності і отримуємо загальний річний СКШП.

Щоб перевірити себе, отримані показники порівняйте з даними графи 2 рядка 1040 статзвітності за формою 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна)

Графа 4

Зазначаємо у відсотках питому вагу СКШП за кожним видом економічної діяльності у загальному СКШП.

Для цього використовуємо формулу:

(гр. 3 / «Усього» за гр. 3) х 100.

Цей показник також зазначаємо в цілий одиницях.

Важливо: сума показників у всіх рядках графи 4 має дорівнювати 100 %

Графа 5

Зазначаємо обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) за кожним видом економічної діяльності і в цілому за 2014 рік.

Підприємства цей показник визначають за даними бухгалтерського обліку*.

Підприємці, які не ведуть бухоблік, повинні зробити вибірку сум обсягів реалізованої продукції на підставі первинних документів на відвантаження товару (робіт, послуг). Для цього можна використовувати дані книг обліку доходів і витрат (без урахування отриманих авансових оплат, за якими фактично відвантаження продукції не було).

Бюджетні установи, які не отримували дохід від реалізації продукції, робіт, послуг, цю графу прокреслюють.

Показник наводиться в тисячах гривень

* Зверніть увагу: при перевірці органи ФНВ порівнюватимуть зазначену інформацію з даними статформи № 1-підприємництво (річна) (п. 4.15 Порядку № 30, ср. 025069200). А в ній обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначають на підставі рахунків 70 і 71.

Незважаючи на це, працівники ФНВ на місцях наполягають: до графи 5 Відомості розподілу включаємо не тільки доходи, що обліковуються на рахунках 70 і 71, а й доходи, які відобразили на рахунках 72, 73, 74, з розбиттям за видами діяльності.

Графа 6

Зазначаємо у відсотках питому вагу обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізації.

Принцип розрахунку аналогічний графі 4:

(гр. 5 / «Усього» за гр. 5) х 100.

Важливо: сума показників у всіх рядках графи 6 має дорівнювати 100 %

 

Приклад. Підприємство здійснює два види економічної діяльності:

• виготовляє одяг зі шкіри (код 14.11);

• виготовляє вироби з хутра (код 14.20).

Обсяг реалізованої продукції у 2014 році становив 8340020 грн., з них від реалізації одягу зі шкіри отримано 6354420 грн., від реалізації виробів з хутра — 1985600 грн.

Розрахунок СКШП за 2014 рік наведемо в табл. 3. Приклад заповнення Відомості розподілу дивіться на рисунку (с. 11).

 

Таблиця 3. Розрахунок показника СКШП (графа 3 Відомості розподілу)

Число і місяць 2014 року

Кількість штатних працівників

У тому числі виключаються з СКШП

Включається до розрахунку СКШП

за видами діяльності

всього

за видами діяльності

всього

за видами діяльності

всього

14.11

14.20

14.11

14.20

14.11

14.20

01.01

31

3

34

2

2

29

3

32

02.01

31

3

34

2

2

29

3

32

<…>

Січень

958

93

1051

62

62

896

93

989

СКШП за січень

29

(896/31 день)

3

(93/31 день)

32

(989/31 день)

01.02

32

2

34

1

1

31

2

33

<…>

Лютий

891

59

950

1

1

890

59

949

СКШП за лютий

32

(890/28 день)

2

(59/28 день)

34

(949/28 день)

<…>

СКШП за 2014 рік

25(1)

2(1)

27(1)

(1) Додаємо показники СКШП за всі місяці 2014 року і ділимо отриману суму на 12 місяців.

 

<…>

Відомість
розподілу чисельності працівників,
 річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)
 за видами економічної діяльності

за 2014 рік

<…>

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Найменування виду економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, %

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг
(без ПДВ, акцизу),
тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг)
за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції
(робіт, послуг), %

1

2

3

4

5

6

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

25

93

6354

76

14.20

Виготовлення виробів із хутра

2

7

1986

24

Усього:

27

100 %

8340

100 %

<…>

Рис. Фрагмент Відомості розподілу за 2014 рік

 

Висновки

  • Відомість розподілу за 2014 рік подаємо до ФНВ не пізніше 23 січня 2015 року. При цьому ФНВ заявив, що цього року Відомість можна здати і 26 січня.

  • Показники Відомості розподілу можуть вплинути на клас виробничого ризику, до якої віднесено підприємство, а отже, і на розмір ЄСВ, що нараховується.

  • За неподання або несвоєчасне подання Відомості розподілу винним посадовим особам підприємств і підприємцям-роботодавцям загрожує адмінштраф від 136 до 255 грн.

Документи і скорочення статті

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

КВЕД-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту від 11.10.10 р. № 457.

Порядок № 30 — Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління ФНВ від 30.11.10 р. № 30.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

СКШП — середньооблікова кількість штатних працівників.

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити