Передплачуємо періодичні видання: як обліковувати витрати

В обраному У обране
Друк
Олена БІЛЯЄВА, податковий експерт, e.belyaeva@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2015/№ 46
«Газети — секундні стрілки історії», — говорив німецький філософ і мислитель Артур Шопенгауер. Цей вислів є особливо актуальним у сьогоднішніх реаліях. Зміни в податковій сфері відбуваються дуже часто та іноді бувають такими численними та суттєвими, що бухгалтер, юрист, керівник підприємства іноді не має змоги за ними встежити. Це може призводити до значних професійних помилок і фінансових втрат. А читання періодичних видань дозволяє своєчасно отримувати актуальну інформацію, додаткові відомості, коментарі та роз’яснення фахівців у відповідній сфері. Як обліковувати витрати на передплату періодичних професійних видань, ви довідаєтеся з цієї статті.

Класифікація спецлітератури для цілей обліку

Відображення у бухобліку літератури безпосередньо залежить від строку її корисного використання. Виходячи з цього критерію літературу, що придбавається підприємством, у бухобліку можна обліковувати як:

1) бібліотечні фонди — якщо підприємство має бібліотеку та строк корисного використання такої літератури перевищує 1 рік чи операційний цикл (якщо він більше року).

Більшість підприємств не створюють такий спеціалізований підрозділ, як бібліотека, а в штаті немає посади бібліотекаря (чи розпорядника). До того ж «податково-бухгалтерські» періодичні видання дуже швидко втрачають свою актуальність. Тому цей варіант обліку застосовують рідко;

2) запаси — якщо строк корисного використання спецлітератури не перевищує 1 рік або операційний цикл (якщо він більше року). Як правило, до складу запасів потрапляють книги;

3) витрати — якщо література не має строку використання (актуальності).

Вартість періодичної літератури, що придбавається для потреб підприємства, як правило, списують на витрати. Пояснюється це просто. Інформація з одного отриманого номера періодичного видання є актуальною нетривалий час (до отримання наступного номера або до змін у законодавстві, які відбуваються досить часто). Враховуючи, що періодичність виходу таких видань, як правило, кілька разів на місяць, вартість передплати доцільно обліковувати саме у складі витрат.

«Витратний» метод обліку періодики

Спеціалізовані періодичні видання визнавати активом зазвичай немає сенсу. Вважається, що їх строк корисного використання не перевищує періодичності видання: інформація з отриманого номера є актуальною для передплатника протягом періоду до отримання наступного номера. Тому вартість передплати часто списують на витрати підприємства, але з урахуванням деяких особливостей.

Практично завжди підприємство передплачує періодику на умовах передоплати. У момент оплати вартість передплати відображають у складі витрат майбутніх періодів (рахунок 39).

При надходженні періодичного видання на підставі первинних документів від постачальника (акт, накладна) вартість передплати рівномірно протягом строку передплати списують на відповідні витрати залежно від цільового призначення періодики, яку передплачують (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 39).

Якщо йдеться про електронне періодичне видання, то тут облік залежить від того, як у договорі прописано надання доступу до цього видання.

Як правило, отримання чергового номера електронної газети в договорі розглядається як оновлення програмного забезпечення. При цьому складається акт за відповідний місяць. У цій ситуації також слід застосовувати «витратний» варіант обліку періодики.

Податок на прибуток

З 01.01.15 р. перше місце в податковому обліку посідає бухгалтерський облік: оподатковуваний прибуток визначається шляхом коригування бухоблікового фінрезультату на різниці, що виникають відповідно до положень розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Що стосується витрат на передплату періодичних видання, то при використанні «витратного» варіанта обліку періодики жодних різниць не виникатиме, у тому числі й у високодохідних підприємств (з річним доходом понад 20 млн грн.).

ПДВ

З 04.03.15 р. межі «видавничої» пільги з  п.п. 197.1.25 ПКУ дещо розширені Законом України від 13.02.15 р. № 206-VIII (див. «БТ», 2015, № 11, с. 5). Із зазначеної дати п.п. 197.1.25 ПКУ звільняє від ПДВ операції з:

• постачання (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;

• підготовки (літературне, наукове або технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друкування на папері або запис на електронному носії), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;

• виготовлення учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Які основні висновки можна зробити з цієї норми?

1. Від обкладення ПДВ звільнено операції з поставки та доставки друкованих версій періодичних видань вітчизняного виробництва.

Зверніть увагу! Пільгуються всі етапи постачання друкованої періодики від виробника до кінцевого споживача (див. лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.09.15 р. № 14321/10/26-15-15-01-09).

2. Електронні версії періодичних видань (у тому числі записані на дисках) вітчизняного виробництва, як і раніше, обкладають ПДВ «на повну» (за ставкою 20 %). На це звертала увагу й ДФСУ в листі від 22.04.15 р. № 8508/6/99-99-19-03-02-15.

3. Законодавці поширили пільгове ПДВ-звільнення на вітчизняні електронні книги. Таким чином, якщо ви вирішите придбати електронну книгу (наприклад, з бухобліку та оподаткування), то вам її продадуть без ПДВ.

У декларації з ПДВ передплату періодичних видань слід відображати (за умови здійснення оподатковуваних операцій):

за рядком 11.1 — якщо ви передплатили друковане періодичне видання;

за рядком 10.1.1 — якщо передплата оформлена на електронне періодичне видання.

А тепер порядок обліку операцій, пов’язаних з передплатою спецперіодики, розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Підприємство в листопаді 2015 року оформило передплату на перше півріччя 2016 року газети «Бухгалтерський тиждень» (друкована версія). Вартість передплати — 1194,00 грн. (199,00 грн./міс.). Оплата здійснена авансом за все півріччя.

Відображення в обліку цих господарських операцій показано в табл. 1.

Таблиця 1. Облік передплати друкованого періодичного видання

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Оплачено передплату газети «Бухгалтерський тиждень» за перше півріччя 2016 року

371

311

1194,00

2. Витрати на передплату відображено у складі витрат майбутніх періодів

39

371

1194,00

3. На підставі акта віднесено на адміністративні витрати вартість передплаченого періодичного видання за місяць(1)

92

39

199,00

(1) Цей запис у бухобліку здійснюють щомісяця протягом усього передплатного періоду. Вартість отриманих номерів видання в кожному місяці буде однаковою незалежно від того, що кількість отриманих номерів з місяця в місяць може відрізнятися.

Приклад 2. Підприємство передплатило електронну версію газети «Бухгалтерський тиждень» на 2016 рік. Вартість передплати — 149,00 грн./міс. (у тому числі ПДВ — 24,83 грн.) або 1788,00 грн./рік (ПДВ — 298,00 грн.).

Відображення в обліку цих операцій показано в табл. 2 на с. 15.

Таблиця 2. Облік передплати електронної версії періодичного видання

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Оплачено передплату електронної версії газети «Бухгалтерський тиждень» (послуга оновлення програмного забезпечення) на 2016 рік

371

311

1788,00

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

298,00

3. Вартість річної передплати включено до складу витрат майбутніх періодів

39

371

1490,00

4. Списано податковий кредит

644

371

298,00

5. Вартість передплаченого періодичного видання за місяць віднесено на витрати звітного періоду(1)

92

39

124,17

(1) Цей запис у бухобліку здійснюють щомісяця протягом усього передплатного періоду. Вартість отриманих номерів видання в кожному місяці буде однаковою незалежно від того, що кількість отриманих номерів з місяця в місяць може відрізнятися.

Якщо передплатник — ФОП-загальносистемник

З 01.01.15 р. склад витрат ФОП на загальній системі оподаткування регламентує п. 177.4 ПКУ. Цей пункт прямо не передбачає можливість обліку витрат на інформаційне забезпечення госпдіяльності підприємця (на оплату передплати спеціалізованих періодичних видань).

Водночас п.п. 177.4.4 ПКУ дозволяє обліковувати інші витрати, зокрема, вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

На нашу думку, передплата спеціалізованих періодичних видань (зокрема, з оподаткування та правового регулювання) безпосередньо пов’язана з підприємницькою діяльністю фізособи. Тому вартість такої передплати цілком може потрапити до витрат ФОП.

Податківці в роз’ясненні з підкатегорії 104.05 ЗІР ДФСУ також не заперечують проти обліку вартості придбаної літератури у складі витрат ФОП-загальносистемника. Але для цього потрібно виконати дві умови:

• витрати на купівлю літератури мають бути пов’язані з отриманням доходів ФОП від госпдіяльності;

• необхідно мати в наявності відповідні платіжні документи, які фіксують факт витрачання грошових коштів: банківські платіжні документи, роздруківку про рух коштів від банківської установи із зазначенням даних контрагентів і вартості товарів (робіт, послуг), касовий чек тощо.

Додамо, що в разі якщо плата за періодику здійснюється авансом (наприклад, відразу за півроку або за рік), її краще включати до витрат не відразу, а поступово, частинами: наприкінці кожного місяця — суму, що відповідає вартості періодики за один місяць.

Як бачите, відобразити в обліку передплату газети «Бухгалтерський тиждень» дуже просто.

Передплачуйте наше видання, будьте обізнаними щодо всіх законодавчих новацій та отримуйте допомогу у вирішенні найскладніших завдань.

Висновки

  • Вартість передплати спеціалізованих періодичних видань здебільшого списують на витрати звітного періоду з використанням рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів».

  • У податково-прибутковому обліку жодних різниць і коригувань не виникає.

  • «Видавнича» ПДВ-пільга з  п.п. 197.1.25 ПКУ діє щодо друкованих періодичних видань та електронних книжок.

  • Електронні версії періодичних видань, як і раніше, обкладаються ПДВ за ставкою 20 %.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити