Відмова від земельного податку при переході на єдиний податок

В обраному У обране
Друк
Сергій ДЕЦЮРА, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2015/№ 46
Багато суб’єктів господарювання перейшли з IV кварталу 2015 року на сплату єдиного податку. Зміна системи оподаткування вплинула на порядок сплати різних податків і зборів, зокрема такі суб’єкти отримали звільнення від сплати земельного податку. У зв’язку з цим новоспечені спрощенці мають уточнити раніше задекларовані суми земельного податку. Про те, як це зробити, читайте у нашій статті.

Землевласник став єдинником

Суб’єкти господарювання, які перейшли на спрощену систему оподаткування з початку IV кварталу 2015 року (про це — у «БТ», 2015, № 37, с. 29), звільняються від сплати низки податків і зборів, зокрема, податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками ЄП груп 1 — 3 для провадження господарської діяльності та групи 4 для ведення сільськогосподарського товаровиробництва ( п. 4 п.п. 297.1 ПКУ).

Тобто вони з 01.10.15 р. звільнені від нарахування та сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовують у своїй господарській діяльності.

Таке звільнення для новоспеченого платника ЄП є гарним бонусом. Водночас оскільки перехід на ЄП відбувся не з початку року, а в середині, то просто забути про цей податок і жити далі не можна.

Із цим податком слід правильно «попрощатися», а саме провести уточнення раніше задекларованих сум до сплати.

Пов’язано це з тим, що більшість землекористувачів зазвичай обирають річний спосіб декларування податкових зобов’язань із земельного податку (подають одну річну Декларацію з плати за землю* не пізніше 20 лютого поточного року відповідному органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки), а не щомісячний (замість однієї річної Декларації подають щомісяця звітну місячну Декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним) ( пп. 286.2 та 286.3 ПКУ).

* Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міндоходів від 30.12.13 р. № 865.

Тобто ще на початку року новоспечений платник ЄП задекларував суми земельного податку, які мав сплачувати до бюджету щомісяця аж до кінця року. Щоб повідомити контролерів про те, що ви вже не є платником цього податку, вам слід провести уточнення таких нарахувань.

Якщо цього не зробити, то податківці і надалі будуть нараховувати податкові зобов’язання з плати за землю до кінця року. А це нікому не потрібно.

Основи уточнення

Якщо річний декларант із земельного податку отримав звільнення від сплати цього податку в середині року, то в його річній декларації вказано помилкові дані. Щоб виправити ситуацію, потрібно провести уточнення.

Якщо виправлення такої «помилки» відбувається до закінчення граничної дати узгодження податкових зобов’язань за перший місяць, у якому новоспечений платник ЄП отримав звільнення від сплати земподатку (тобто до дати подання місячної декларації з плати за землю за жовтень — до 20.11.15 р.), то доведеться виправляти дані про розрахунок податкових зобов’язань лише майбутніх періодів. Якщо ж таке уточнення здійснюється після цієї дати, то виправляти доведеться помилку, яка вплинула на розрахунок податкових зобов’язань як минулих, так і майбутніх звітних періодів (місяців) поточного року.

Пояснюється таке розмежування тим, що доки не закінчився граничний строк подання щомісячної Декларації за відповідний місяць ( п. 286.4 ПКУ), дані про нарахований податок за цей місяць не можна вважати задекларованими, оскільки граничний строк подання місячної звітності за нього ще не сплинув. Від цього багато в чому залежить, чи будуть нараховувати штрафні санкції у випадку уточнення помилок за минулі періоди, які призвели до заниження податкових зобов’язань. У нашому випадку всі уточнення будуть спрямовані на зменшення відображених у річній декларації сум податкових зобов’язань, а тому про жодні штрафні санкції чи пеню в цьому випадку не йдеться.

Щоб виправити цю помилку, новоспеченому платнику ЄП слід подати одну Уточнюючу декларацію з виправленими даними за всі місяці (минулі та майбутні). Пов’язано це з тим, що річна Декларація з земельного податку містить дані, розраховані на рік наперед, а тому дозволяє уточнити дані за минулі та майбутні періоди. Проти такого підходу не заперечують і податківці у консультаціях, наведених у категорії 112.05 ЗІР ДФСУ.

Звертаємо увагу! Для уточнення слід використовувати стару форму Уточнюючої декларації, а не нову, затверджену наказом МФУ від 16.06.15 р. № 560 (набрав чинності з 31.07.15 р.). Про це повідомляють податківці у категорії 112.05 ЗІР ДФСУ.

Пояснюють вони такий підхід тим, що згідно з  п. 46.6 ПКУ нові форми звітності починають діяти лише з періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. До цього часу чинними є старі форми декларацій.

Для земельного податку звітним періодом є календарний рік, тому нова звітність, яка набула чинності у 2015 році, має використовувати лише при поданні звітності за наступний звітний період (рік). Такий висновок, на думку податківці, справедливий у тому числі і для виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди.

Хоча платники земельного податку і мають право звітувати щомісяця (по суті, застосовувати звітний період — місяць), але все ж таки базовим звітним періодом для земельного податку є календарний рік ( п. 285.1 ПКУ).

Крім того, податківці і досі не перелаштувалися на прийняття декларації з плати за землю в електронному вигляді за новою формою, і до початку 2016 року навряд чи це зроблять. Тому, доки нові форми Декларації не з’являться в електронному вигляді, доведеться використовувати при уточненні даних стару форму декларації.

Заповнюємо Уточнюючу декларацію

Через відсутність затвердженого порядку заповнення форми Декларації при заповненні Уточнюючої декларації потрібно користуватись підказками, що наведені у примітках до окремих рядків Декларації.

Детально зупинятися на заповненні шапки не будемо, бо вона заповнюється за тими ж правилами, що і звітна, за винятком того, що:

• у розд. 1 позначку «Х» слід указувати в полі 03 «Уточнююча», а не 01 «Звітна»;

• у розд. 2 у полі «за 20__ рік» зазначайте рік, за який виправляється помилка, а в полі «з урахуванням уточнень з» — дату (число та місяць), з якої відбувається уточнення показників.

До відома! Заповнюючи це поле, варто враховувати, що дата проставляється арабськими цифрами, причому для чисел з однієї цифри спочатку проставляється «0». Наприклад, у нашому випадку уточнення відбувається починаючи з 1 жовтня, тому потрібно вказати «01.10».

Правила заповнення основної частини Уточнюючої декларації з земельного податку розглянемо в таблиці.

Заповнення Уточнюючої декларації

Коди рядків

Правила заповнення

1 — 5

У цих рядках потрібно вказати правильно розрахований розмір земельного податку.

При цьому у ряд. 1 — 4 вказується нарахований податок за кожною категорією земель окремо щодо кожної земельної ділянки як за рік (гр. 8), так і за кожен місяць (гр. 10 — 21), а в ряд. 5 — загальна сума нарахованого земельного податку щодо всіх земельних ділянок також за рік і в розрізі місяців.

Щоб правильно заповнити ці рядки, платник ЄП має просто залишити порожніми гр. 19 — 21, в яких нараховуються податкові зобов’язання за жовтень — грудень 2015 року, від сплати податку за які його було звільнено.

Усі інші показники будуть заповнені так само, як і у річній декларації

6

Зазначають раніше задекларовані суми земельного податку, в яких закралася помилка. Дані для заповнення цього рядка переносяться із ряд. 5 Декларації, дані якої уточнюються. Перенесення помилково задекларованих податкових зобов’язань із земельного податку до ряд. 6 потрібне для порівняння їх із правильно нарахованими податковими зобов’язаннями (ряд. 5 Уточнюючої декларації) і визначення переплати чи недоплати

Примітка. У випадку коли за звітний рік дані вже уточнювалися, то переносити до ряд. 6 треба нарахований податок із ряд. 5 Уточнюючої або звітної нової Декларації, в якій уточнювалися дані того ж звітного року (щоб раніше виправлені помилки не задвоїлись).

7

Відображаються дані про суму заниження податкових зобов’язань (додатне значення різниці між даними ряд. 5 і 6) за всі звітні періоди року — і минулі, і майбутні

8

Указується лише сума заниження податкових зобов’язань за минулі звітні періоди. Сума ж заниження, що виникла б у майбутніх періодах, до цього рядка не переноситься. Тобто, якщо уточнюються дані минулих років, то до ряд. 8 потрібно просто перенести всі дані з ряд. 7. Якщо ж уточнюються дані поточного року, то в цей рядок треба перенести лише дані з ряд. 7 за минулі місяці. За місяці, щодо яких не скінчився термін подання звітності, цей рядок не заповнюється

Примітка. Рядки 7 та 8 заповнюються лише в тому випадку, якщо в результаті порівняння ряд. 5 та 6 виявиться, що помилка призвела до заниження податкових зобов’язань (дані ряд. 5 перевищують дані ряд. 6). У нашому випадку, навпаки, у результаті порівняння ряд. 5 та 6 виявиться, що помилка призвела до завищення податкових зобов’язань (дані ряд. 5 менші за дані ряд. 6), тому новоспеченому суб’єкту господарювання слід заповнити лише ряд. 9 та 10.

9

Відображається додатне значення різниці показників ряд. 6 і 5

10

Указується реальна сума завищення податкових зобов’язань за періоди, які минули. Заповнюється цей рядок за аналогією з ряд. 8.

Дані для заповнення цього рядка виникнуть тільки в тому випадку, коли Уточнююча декларація буде подана після того, як закінчиться граничний строк сплати податкових зобов'язань із земельного податку за жовтень 2015 року (перший місяць звільнення від сплати податкових зобов’язань)

11

Нараховується штраф у розмірі 3 % від суми заниження, що виникла у зв’язку з виправлення помилки, яка вказана у ряд. 8

12

Нараховується пеня згідно з  п.п. 129.1.2 ПКУ. Нарахування пені відбувається у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження. Розмір пені визначається з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на день заниження ( абз. 2 п. 129.4 ПКУ)

Примітка. Якщо допущена помилка привела не до заниження, а до завищення податкових зобов’язань (дані ряд. 5 менші за дані ряд. 6), тобто буде заповнено ряд. 9 та 10 Уточнюючої декларації, як у нашому випадку, то заповнювати ряд. 11 та 12 не потрібно, оскільки при завищенні податкових зобов’язань ані штраф, ані пеня не нараховуються.

Крім цього, радимо разом з такою декларацією подати лист-пояснення причин уточнення, а саме вказати, що уточнення відбувається через зміну системи оподаткування. Такий лист подається окремо до податкової на паперових носіях. Подати такий документ в електронній формі неможливо.

Для наочності наведемо приклад заповнення декларації.

Приклад. Підприємство має у власності дві земельні ділянки:

одна площею 75 га, НГО якої складає 204000 грн. за 1 га, що розміщена за межами населеного пункту;

друга площею 5300 га за межами міста, НГО якої складає 16770 грн. за 1 га (землі сільськогосподарського призначення — рілля).

Уточнююча декларація була подана після сплати податкових зобов’язань за жовтень.

Фрагмент Уточнюючої декларації наведено на с. 29.

№ з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку, яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати, яка підлягає сплаті за даними платника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

1.1

у тому числі сільськогосподарські угіддя

1.1.17

рілля

5300,0000

16770,00

0,1

х

х

88881,00

<….>

2

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

2.17

Землі промисловості

75,0000

204000,00

1,0

153000,00

<….>

5

Нараховано земельного податку на 20_15_ рік, усього (сума значень к. 10 — 21 р. 1.1.1 — 4.2)

х

68

Нараховано земельного податку на 20_15_ рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)

<….>

98

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання по земельному податку на 20_15_ рік (позитивне значення (р. 6 — р. 5))

108

Розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів

<….>

 

№ з/п

<….>

Січень6

Лютий6

Березень6

Квітень6

Травень6

Червень6

Липень6

Серпень6

Вересень6

Жовтень6

Листопад6

Грудень6

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1.1

1.1.17

7406,75

7406,75

7406,75

7406,75

7406,75

7406,75

7406,75

7406,75

7406,75

<….>

2

2.17

12750,00

12750,00

12750,00

12750,00

12750,00

12750,00

12750,00

12750,00

12750,00

<….>

5

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

68

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

20156,75

<….>

98

                 

20156,75

20156,75

20156,75

108

                       

<….>

Заповнення Уточнюючої декларації з земельного податку

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити