Негосподарські витрати: чи доречна надмірна скромність?

Влада КАРПОВА, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2015/№ 47
В обраному У обране
Друк
Бухгалтери зі стажем, що пережили не одну перевірку, побоюються показувати в податковому обліку негосподарські витрати. Це нагадує ситуацію, коли всі знають, що світлофор зламаний, але все одно бояться проїхати на червоне світло. Винайдено вже й деякі способи виключення негосподарських витрат з розрахунку податкового прибутку. Пропонуємо розібратися разом, чи варто займатися такими «викрутасами».

Про що йдеться

До 01.01.15 р. в обліку з податку на прибуток відображали тільки ті витрати, які були пов’язані з господарською діяльністю платника податків. Це прямо випливало із самого визначення витрат, наведеного у  п.п. 14.1.27 ПКУ.

Наразі оподатковуваний прибуток визначають на підставі бухгалтерського прибутку, а в бухобліку витрати не залежать від того, пов’язані вони з господарською діяльністю чи ні.

Причому в ПКУ не передбачено коригувань витрат на різниці, пов’язані з використанням товарів, робіт, послуг у негосподарській діяльності платника. Тобто платники податків мають повне право на підставі ПКУ зменшувати бухгалтерський (читай — оподатковуваний) прибуток на будь-які негосподарські витрати*. Відносно штрафів, пені та неустойки за порушення правил провадження госпдіяльності, невиконання або неналежне виконання госпзобов’язання це підтвердила і ДФСУ в листі від 05.10.15 р. № 21051/6/99-99-19-02-02-15.

* Детальніше ви можете прочитати у «БТ», 2015, № 24, с. 16.

Виняток становлять тільки такі негосподарські витрати в осіб, які проводять коригування фінрезультату на різниці, що виникають відповідно до положень розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Вони збільшують фінрезультат на суму таких коригувань:

1) витрат на пожертвування неприбутковим установам та організаціям — неплатникам податку на прибуток, в сумі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року ( п.п. 140.5.9 ПКУ). Водночас пожертвування будь-яким іншим особам (зокрема, фізособам, «звичайним» юридичним особам, що не належать до неприбуткових) без коригувань зменшують у повній сумі бухобліковий (а отже, податковий) прибуток;

2) витрат, пов’язаних із невиробничими основними засобами ( п.п. 138.3.2 ПКУ).

Інші негосподарські витрати в загальному порядку зменшують оподатковуваний прибуток у всіх платників податків (незалежно від того, проводять вони коригування фінрезультату чи ні).

Утім, у майбутньому ці правила можуть змінити. Так, однією з новацій податкової реформи від Мінфіну** є відновлення вимоги про наявність зв’язку з господарською діяльністю для витрат, які обліковуються для цілей оподаткування.

** Див. http://www.slideshare.net/tsnua/ss-51715402?next slideshow=1.

Проте вже сьогодні є платники податків, які не бажають показувати негосподарські витрати в обліку з податку на прибуток і винаходять для цього різні «хитрощі». Нижче ми розглянемо запропоновані варіанти, а зараз декілька слів про заповнення Податкової декларації з податку на прибуток (далі — декларація).

Основні правила заповнення декларації

Нової форми декларації досі немає, а стара форма, затверджена приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 872наказом Міндоходів України від 30.12.13 р. № 872, для розрахунку податку на прибуток вже не підходить.

У зв’язку з цим ДФСУ в листах від 29.07.15 р. № 27719/7/99-99-19-02-01-17 і від 21.10.15 р. № 38881/7/99-99-15-02-01-17 запропонувала «компромісний» варіант вирішення ситуації.

Податківці рекомендували відображати об’єкти оподаткування та податкові зобов’язання з податку на прибуток у діючій «старій» декларації. А ось для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток контролери радили використати проект декларації, розміщеної на веб-порталі ДФСУ*. Цю «проектну» декларацію контролери радять подавати разом зі старою декларацією у вигляді додатка до неї.

* Див. http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63908.html.ср. 025069200

З урахуванням викладеного, при розгляді порядку обкладення прибутку ми орієнтуватимемося на проектну декларацію. Вона безпосередньо «підв’язана» до даних фінансової звітності, а саме — до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Зокрема, у ряд. 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+,-)» декларації відображають показник ряд. 2290 «Фінансовий результат до оподаткування: прибуток» Звіту про фінрезультати. Далі ті особи, які проводять коригування фінрезультату, коригують цей показник на різниці, передбачені в ПКУ.

Увага: головний принцип полягає в тому, що дані ряд. 02 декларації повинні збігатися з показником ряд. 2290 Звіту про фінрезультати. Причому контролери обов’язково звірятимуть ці показники, оскільки фінзвітність подають податківцям разом з декларацією ( п. 46.2 ПКУ).

А тепер розглянемо запропоновані «махінації» з фінзвітністю.

Варіант 1: списати витрати відразу на прибуток

Відповідно до Інструкції № 291 усі без винятку витрати (у тому числі й негосподарські) відображають у такому порядку:

• тільки на рахунках 8-го класу витрат (цей варіант можуть використати суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності);

• тільки на рахунках 9-го класу витрат;

• на рахунках 8-го і 9-го класу витрат.

Далі усі витрати списують на рахунок 79 «Фінансові результати», а згорнуте сальдо за цим рахунком (прибуток чи збиток) закривають в кореспонденції з рахунком 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». У Звіті про фінрезультати стосовно витрат відображають обороти по кредиту рахунків витрат з дебетом рахунка 79.

«Оптимізатори» пропонують змінити цю процедуру стосовно негосподарських витрат і списувати їх без використання рахунків 8-го і 9-го класу відразу на рахунок 44. Наприклад, витрати, пов’язані з наднормативним використанням ПММ, тоді показують проводкою Дт 44 — Кт 203 «Паливо».

У цьому випадку негосподарські витрати не будуть відображені у Звіті про фінрезультати і, відповідно, не вплинуть на податковий прибуток.

Зрозуміло, що такий порядок суперечить нормам Інструкції № 291. Але він призводить також і до порушення принципу обачності зі ст. 4 Закону про бухоблік. Нагадаємо, що цей принцип передбачає застосування у бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань і витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Причому у бухобліку цей принцип є основоположним.

Адже метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства ( ч. 1 ст. 3 Закону про бухоблік).

Слід також зазначити, що згідно з п. 18 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» суб’єкт господарювання не може виправити невідповідні облікові політики ні розкриттям інформації про застосовані облікові політики, ні примітками чи поясненнями.

Отже, свідоме невідображення витрат у Звіті про фінрезультати може бути інтерпретоване як навмисне перекручення інформації у фінансовій звітності.

Варіант 2: підкоригувати дані фінзвітності

Цей варіант передбачає, що у Звіті про фінрезультати свідомо не вказують негосподарські витрати. Власне, він є «співзвучним» варіанту 1 з тією лише різницею, що позначені витрати можуть проходити в бухобліку через рахунки 8-го і 9-го класу, тільки ці обороти не враховують при заповненні Звіту про фінрезультати.

Відповідно і при такому розкладі навмисно перекручуються дані фінансової звітності.

І тут виникає резонне запитання: як за це можуть покарати?

Можливі санкції

За перекручення даних фінансової звітності передбачено декілька покарань.

1. Ведення бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності може загрожувати накладенням на винних осіб адміністративного штрафу в розмірі від 136 до 255 грн. ( ст. 1642 КпАП).

Утім, складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 1642 КпАП можуть тільки органи Держфінінспекції ( ст. 2341 КпАП). А вони мають таке право тільки стосовно підконтрольних установ (ч. 9 ст. 10 Закону № 2939). Отже, до звичайних госпрозрахункових підприємств ця санкція непридатна, тому багатьох вона «не бентежить».

2. Порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств встановленого законом порядку ведення податкового обліку, до якого може бути зараховано і перекручення даних у декларації, тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 85 до 170 грн. за ст. 1631 КпАП.

Протоколи за цією статтею складають податкові органи ( ч. 1 ст. 255 КпАП), розглядають справи стосовно цих порушень суди ( ст. 221 КпАП). Проте оскільки в наших умовах не порушити податковий облік практично неможливо, цим штрафом також зазвичай не переймаються бухгалтери.

3. Надання недостовірних даних для проведення державних статистичних спостережень (до яких належить і фінзвітність) може загрожувати накладенням адміністративного штрафу на посадових осіб підприємства за ст. 1863 КпАП у розмірі від 170 до 255 грн.

Штрафують за цією статтею органи статистики ( ст. 2443 КпАП), на що звернув увагу і Держкомстат у листі від 01.11.01 р. № 16-1-67. Проте органи статистики самостійно перевірки не проводять, тому навряд чи встановлять таке порушення.

4. ДФСУ в листі від 25.09.15 р. № 8960/С/99-99-10-03-02-14 // «БТ», 2015, № 46, с. 8 попередила, що за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей може настати й кримінальна відповідальність.

Наші рекомендації

Ми не рекомендуємо свідомо перекручувати дані фінзвітності та «нариватися» на зазначені стягнення. Навіщо це робити? Як мовиться: «Шкурка вичинки не варта».

Частково негосподарські витрати можна «витягнути» шляхом проведення передбачених в розд. III ПКУ коригувань. Платники, у яких річний дохід перевищує 20 млн грн., у будь-якому разі зобов’язані їх робити. А малодохідні платники просто можуть не приймати рішення про непроведення коригувань фінрезультату.

Що стосується не передбачених у ПКУ коригувань фінрезультату на негосподарські витрати, то тут ми пропонуємо просто почекати тих змін, які планує запровадити Мінфін.

Судіть самі — те, що негосподарські витрати правомірно зменшують оподатковуваний прибуток, зараз підтверджують і самі контролери. Ну а якщо ви бажаєте підстрахуватися на майбутнє, то позначайте негосподарські витрати в аналітичному обліку, наприклад, пропускайте їх через субрахунок 949/негосп, який списуйте в загальному порядку на рахунок 79. Тоді «якщо щось», вам буде легше відразу їх «витягнути».

Висновки

  • Свідоме невідображення негосподарських витрат у Звіті про фінрезультати може бути інтерпретоване як навмисне перекручення інформації у фінансовій звітності, за що передбачена відповідальність.

  • З метою проведення коригувань на деякі негосподарські витрати малодохідні платники можуть вибрати варіант обліку, що передбачає коригування фінрезультату на всі різниці, встановлені в розд. III ПКУ.

Документи статті

Закон № 2939 — Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд