Помилка красна поправкою: виправляємо сумові помилки

В обраному У обране
Друк
Скрипкіна Катерина, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 42
Помилки в сумових показниках ведуть до викривлення персоніфікованих даних ваших працівників і можуть негативно позначитися на розмірі пенсій і страховому стажі. Крім того, інколи вони можуть призвести до серйозних штрафів. Тому, зважаючи на народну мудрість «Розумний і помилиться, і виправиться», виправлятимемо свої помилки. Як? Прямо зараз розповімо про це.

Цього року кількість причин, які можуть призвести до виникнення сумових помилок, збільшилася. Це пов’язано з новими «фішками» в порядку нарахування ЄСВ, а саме: із впровадженням понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ у частині нарахувань і обов’язком донараховувати ЄСВ виходячи з мінзарплати (далі — МЗП). Зрозуміло, що поки розібралися з новими правилами, встигли наробити помилок. Але це не біда! Усе можна виправити.

Почнемо з того, що пригадаємо всі види сумових помилок (можливо, ви знайдете серед них і свою). Отже, це помилки, що виникли у зв’язку з:

• неправильним відображенням бази справляння ЄСВ (внесків до Пенсійного фонду — до 2011 року), у тому числі з неправильним застосуванням максимальної величини бази справляння ЄСВ (максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду, — до 2011 року) і з неправильним визначенням додаткової бази нарахування ЄСВ;

• застосуванням неправильного розміру ставок ЄСВ (внесків до Пенсійного фонду — до 2011 року), у тому числі із застосуванням неправильного розміру понижуючого коефіцієнта;

• необхідністю провести донарахування (зменшення) ЄСВ за попередні звітні періоди через збільшення (зменшення) класу професійного ризику виробництва.

Загальні правила виправлення помилок усіх часів

Увага! Ось основне правило: помилки в сумових показниках коригуйте у чинній формі № Д4 за той звітний місяць, в якому допущені помилки було виправлено.

Таким чином, усі помилки в сумових показниках, виявлені у вересні, виправляйте у формі № Д4 за вересень 2015 року. Нагадаємо: ця форма затверджена наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 і подається з травня 2015 року. Звіт за формою № Д4 з коригуваннями подаєте як завжди до своєї ДПІ (навіть у тому випадку, якщо виправляєте старі помилки).

При виправленні сумових помилок дійте згідно з такими постулатами:

1) розрахунок ЄСВ за минулі періоди слід проводити виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ (п.п. 4 п. 1 розд. IV Інструкції № 449);

2) при визначенні бази справляння ЄСВ нарахований дохід порівнюєте з максимальною величиною бази справляння, що діє в місяці, за який нараховано виплату;

3) для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ виплати слід ураховувати в такій послідовності:

• заробітна плата;

• винагороди за цивільно-правовими договорами;

• лікарняні та декретні (з 01.07.13 р.);

4) «перехідні» виплати (лікарняні, декретні, відпускні) для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ та виконання вимоги про ЄСВ з МЗП відносять до місяців, за які їх нараховано.

Далі переходимо безпосередньо до порядку виправлення помилок. Механізми виправлення помилок, допущених у періодах сплати пенсійних внесків (помилки допущено до 2011 року) і ЄСВ (помилки допущено за періоди починаючи з січня 2011 року), відрізняються. Тому їх ми розглянемо окремо. Крім того, будуть відмінності в порядку виправлення сумових помилок, допущених до травня і починаючи з травня 2015 року (це пов’язано з появою нової форми № Д4, адаптованої до змінених правил нарахування ЄСВ).

Боремося з помилками, допущеними починаючи з січня 2011 року

Усі сумові помилки, допущені починаючи з січня 2011 року і виявлені зараз, виправляйте через таблиці 1 і 6 Звіту за формою № Д4 за місяць, в якому цю помилку було виявлено. Детальніше про те, за допомогою яких рядків і граф виправити помилку, див. у таблиці.

Таблиця форми № Д4

Строки/графи таблиці

Що зазначаємо

Таблиця 1

Рядок 6 (6.1 — 6.4)

Заповнюєте, якщо потрібно донарахувати ЄСВ. У відповідних рядках (6.1 — 6.3) зазначайте суму донарахованого внеску, у рядку 6.4 — суму доходу, на яку донараховано ЄСВ (за необхідності(1))

Рядок 7 (7.1 — 7.4)

Заповнюєте, якщо потрібно зменшити нарахований (утриманий) ЄСВ. У відповідних рядках (7.1 — 7.3) зазначайте суму сторнованого внеску, у рядку 7.4 — суму доходу, на яку помилково було нараховано ЄСВ (за необхідності(1))

Рядок без номера

«Зміст помилки»

Зазначаєте причину помилки, період її допущення

Таблиця 6

Графи 10 і 11 (у тому числі, але не виключно)

На працівника, в даних якого ви самостійно виявили помилку, формуєте окремий рядок, зазначаючи серед іншого:

• у графі 10 — код типу нарахувань (далі — КТН) «2», якщо донараховуєте ЄСВ, КТН «3» — якщо зменшуєте надмірно нарахований/утриманий ЄСВ;

• у графі 11 — місяць і рік, в якому було допущено помилку, що виправляється.

Усі інші графи (крім граф 13 — 16) заповнюються в загальному порядку(1)

(1) Якщо ви не коригуєте базу (помилка пов’язана з неправильним розміром ЄСВ), то не заповнюйте:

у таблиці 1 рядок 6.4 (7.4);

у таблиці 6 графи 17 — 19.

Про те, як заповнити Звіт за формою № Д4, читайте в Темі тижня «Новий Звіт з ЄСВ» // «БТ», 2015, № 22, с. 39.

 

Важливо! Виняток із загального правила — випадки виправлення помилок у сумах ЄСВ у частині нарахувань на базу справляння ЄСВ (у тому числі додаткову базу) за звітні періоди до травня 2015 року. Такі помилки виправляють виключно за допомогою рядків 6 та/або 7 таблиці 1 Звіту за формою № Д4. Якщо ЄСВ утримано правильно, а помилка закралася в сумі ЄСВ у частині нарахувань, окремі рядки з кодами типу нарахувань «2» і «3» у таблиці 6 не формуйте (див. консультацію фахівця ПФУ в «БТ», 2015, № 31, с. 47).

Такий порядок виправлення помилок, допущених у звітних періодах до травня 2015 року, пов’язаний з тим, що дані про суми ЄСВ у частині нарахувань, у тому числі на додаткову базу, роботодавці почали відображати в таблиці 6 Звіту за формою № Д4 тільки починаючи зі звіту за травень 2015 року. До цього суми ЄСВ у частині нарахувань зазначалися тільки в таблиці 1 форми № Д4 без розбиття за застрахованими особами.

Увага! У поточному місяці ви виявили, що не нарахували належну працівнику виплату або, навпаки, надмірно нарахували якусь суму? У такому разі свою (а може, й чужу) помилку потрібно виправити шляхом донарахування або сторнування відповідної суми. Коригування проводиться за рахунок фонду оплати праці поточного місяця. Тому у Звіті за формою № Д4 такі коригування не зачіпають минулі періоди і, відповідно, не виправляються як помилки.

Водночас особливої уваги вимагає ситуація, коли за дні, коли працівник фактично хворів, помилково нараховано зарплату. Порядок її виправлення передбачено в п. 9 розд. IV Порядку № 435. У такому разі в місяці, коли виявили помилку, у таблиці 6 потрібно заповнити:

• один рядок на виключення нарахованої зарплати за дні, коли працівник був на лікарняному, та нарахованого (утриманого) на неї ЄСВ (зі знаком «-» у графах 17, 18, 20 і 21);

• другий рядок із сумою нарахованих лікарняних, у тому числі за дні, за які помилково було нараховано зарплату.

Зауважте: у разі сторнування сум відпускних, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах у таблиці 6 такі суми також потрібно відображати зі знаком «-».

Виявили помилку у звітних періодах 2010 року? Зараз усе виправимо

У 2010 році роботодавці замість ЄСВ утримували внески до Пенсійного фонду та соцфондів.

Помилки, допущені при справлянні пенсійних внесків, можна виправити у формі № Д4 через додаток до таблиці 1 і таблицю 6.

У додатку до таблиці 1 заповнюєте:

• рядки 3.1 (3.1.1, 3.1.2), зазначаючи суму пенсійних внесків, а в рядку 3.2 — суму доходу, на яку їх донараховано, якщо донараховуєте внески;

• рядки 3.3 (3.3.1, 3.3.2), вказуючи суму пенсійних внесків, а в рядку 3.4 — суму доходу, на яку їх надмірно нараховано, якщо зменшуєте нараховані/утримані внески;

• рядок 3.5 — зазначаєте, чи спричинять коригування зміни в персоніфікованому обліку застрахованих осіб;

• рядок 3.6 — вказуєте причину помилки, період її допущення.

У таблиці 6 на застраховану особу формуєте коригуючий рядок, де, крім «загальних» граф, заповнюєте:

• графу 10 з КТН «6», якщо донараховуєте пенсійні внески, або з КТН «7», якщо зменшуєте їх;

• графу 11, в якій зазначаєте період, за який виправляєте помилку за пенсійними внесками.

Якщо помилку допущено у розмірі ставки внеску (база справляння визначена правильно), то рядки 3.2 (3.4) додатка до таблиці 1, а також графи 17 і 18 таблиці 6 не заповнюйте. Через них коригують базу нарахування минулих періодів, а вам у такому разі це не потрібно.

Також не потрібно заповнювати графи 6, 7, 13 — 16, 19, 21, 24 і 25 таблиці 6 Звіту за формою № Д4. Річ у тім, що в пенсійній звітності, яка подається за звітні місяці 2010 року, у таблиці 6 такі графи відсутні.

Усуваємо старі помилки (допущені до 2010 року)

Такі помилки виправляєте універсальним способом: через додаток до таблиці 1 і таблицю 6 (див. попередній розділ). Водночас необхідно врахувати деякі нюанси, якщо помилка, що була допущена у звітних періодах до 2010 року, вплинула на персоніфіковані дані працівника щодо його нарахувань. До таких «промахів» належать помилки в базі справляння внеску, сумі внеску в частині утримань.

Виявили саме таку помилку? Тоді вам необхідно:

1) ініціювати проведення перевірки Пенсійним фондом (подаєте заяву в довільній формі). Річ у тім, що поправку помилкових даних за періоди до 2011 року пенсійники мають право зробити тільки після проведення перевірки (абзац третій п. 2 постанови № 25-2);

2) заповнити форму ІНДАНІ (додаток 13 до Інструкції № 16-6) за звітний рік, в якому було допущено помилку.

Увага! ІНДАНІ разом з Ярликом-розпискою подаєте до свого органу Пенсійного фонду.

Висновки

  • Усі сумові помилки коригуйте у Звіті з ЄСВ за той місяць, в якому вони виявлені. Але! Якщо помилку допущено до 2010 року, то доведеться пережити перевірку пенсійників і подати їм форму ІНДАНІ за звітний рік, в якому було допущено помилку.

  • Сумові помилки виправляються через таблиці 1 і 6 Звіту з ЄСВ.

  • Якщо ви донараховуєте (зменшуєте) ЄСВ у зв’язку з помилкою, допущеною до 2010 року, то при заповненні таблиці 6 використовуйте КТН «6» («7»), якщо ті самі дії пов’язані з помилкою, допущеною починаючи з 2011 року, то використовуйте КТН «2» («3»).

Документи статті

Постанова № 25-2 — постанова правління Пенсійного фонду України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2» від 03.12.13 р. № 25-2.

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від14.04.2015 р. № 435.

Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.15 р. № 449.

Інструкція № 16-6 — Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою ПФУ від 19.10.01 р. № 16-6 (втратила чинність).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд