Складова «суперформули» ΣПеревищ: як вона впливає на реєстраційний ліміт

В обраному У обране
Друк
Кравченко Дар’я, податковий експерт, d.kravchenko@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2015/№ 36
Остання і найзагадковіша складова формули розрахунку РЛ — ΣПеревищ. Причому настільки, що на початку функціонування СЕА самі податківці не знали, як її розрахувати. Згодом вона все ж запрацювала. Але як саме — для багатьох все ще залишається секретом. Сьогодні ми виправимо цю ситуацію.

Що ми знаємо про Перевищ

Якщо зазирнути до ПКУ, а точніше, до його п. 2001.3, то ми знайдемо лише короткий опис цього показника та зразок алгоритму його розрахунку. Для того щоб дізнатися більше, доведеться підключити ще й Порядок № 569. На жаль, на сьогодні це всі джерела, що дозволяють нам зробити хоча б якісь висновки про суть показника ∑Перевищ (податківці ж зі свого боку уперто відмовчуються).

Отже, ∑Перевищ — це сума перевищення ПЗ, які платник зафіксував у ПДВ-декларації (з урахуванням УР до неї), над загальною сумою ПДВ, яка вказана в складених таким платником ПН/РК і зареєстрованих в ЄРПН (п. 2001.3 ПКУ).

Тобто в розрахунку ∑Перевищ беруть участь два показники:

• сума ПЗ, вказана в ПДВ-деклараціях та в УР до них;

• сума ПДВ з ПН/РК, виданих таким платником ПДВ і зареєстрованих ним у ЄРПН.

Першим показником буде сумарне значення ряд. 9.1 ПДВ-декларації та гр. 6 ряд. 9.1 УР до такої декларації. Другим — показник «суперформули» ∑НаклВид.

Чому саме вони — роз’яснює п. 9 Порядку № 569.

Дві складові

Згідно з п. 9 Порядку № 569Перевищ — це показник, який враховує:

1) ПЗ за операціями постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких є митна територія України, здійсненими після 01.02.15 р.

Увага! Тут маються на увазі ПЗ за операціями, здійсненими після запуску роботи СЕА (з «нульової» точки). Після прийняття Закону № 643 така точка відліку перенесена — на 01.07.15 р. (детальніше в «БТ», 2015, № 32, с. 33). Просто Порядок № 569 ще не відкоригували. Але цей факт суті показника не змінює;

2) дані коригувань таких ПЗ згідно зі ст. 192 ПКУ.

Важливо! До прийняття Закону № 643 для того, щоб виділити дані за операціями, здійсненими після 01.02.15 р., і відповідно коректного розрахунку ∑Перевищ, у ПДВ-декларації передбачили окремі рядки. Підсумок таких обчислень потрапляв до ряд. 9.1 ПДВ-декларації. Саме це значення, та ще й з урахуванням УР* до ПДВ-декларації такого періоду, брало участь у розрахунку складової ∑Перевищ.

* Маються на увазі усі УР, які ви подали в поточному звітному періоді незалежно від того, подавали ви їх як самостійний документ чи як додаток до ПДВ-декларації.

З прийняттям Закону № 643 дата 01.02.15 р. перестала бути актуальною. Тому і рядки ПДВ-декларації (уперше за липень) довелося заповнювати вже з урахуванням останніх змін. Тобто розділяти операції на здійснені до 01.07.15 р. та після цієї дати.

Відповідно, і коригування до них у декларації довелося зазначати окремо:

• у ряд. 8.2 (а саме ряд. 8.2.1 і 8.2.2), 8.3 та 8.4.2 — РК, які беруть участь у розрахунку РЛ. Йдеться про РК до ПН, складених з 01.07.15 р. та РК до ПН, складених до 01.07.15 р., які видавалися покупцям платникам ПДВ (абз. сьомий п. 2001.3 ПКУ);

• у ряд. 8.1 — дані з решти РК, які не впливають на розмір РЛ (складені до ПН, датованих до 01.07.15 р., які не видавались покупцям).

Але, незважаючи на всі ці зміни, дані, які беруть участь у розрахунку РЛ, як і раніше, беруться з ряд. 9.1 ПДВ-декларації. Тобто якщо ви заповнили декларацію з урахуванням вище наведених особливостей, то показники РК правильно відобразяться в ряд. 9.1 декларації та в  ∑Перевищ. Якщо ж ні, то ви допустили помилку, яку потрібно виправити.

Що стосується другого показника (∑НаклВид), тут усе просто. Це загальна сума ПДВ (п. 9 Порядку № 569):

• за виданими ПН (тепер уже щодо постачань, датованих починаючи з 01.07.15 р.) і зареєстрованими в ЄРПН;

• і РК до таких ПН, також зареєстрованих в ЄРПН.

Важливо! Закон № 643 уніс ще одне доповнення. Так з 01.07.15 р. в розрахунку ∑НаклВид (як і ∑НаклОтр) беруть участь РК, складені починаючи з 01.07.15 р., до ПН, датованих до 01.07.15 р. та виданих покупцям —платникам ПДВ.

Розпізнати значення цієї складової легко. Досить подивитися:

• чи у Витяг із СЕА (за формою J1401205 — ряд. 6);

• чи у Витяг із СЕА в розрізі операцій (за формою J1401902 — гр. 9).

Перевищ — це сума перевищення одного показника над іншим.

Зверніть увагу, що в ПКУПеревищ позначена як сума перевищення одного показника над іншим, а не різниця між ними. З цього можна зробити висновок, що ∑Перевищ може бути лише додатною. Проте, на наш погляд, вона може бути як додатною, так і від’ємною.

По-перше, цей показник, як і всі інші показники «суперформули», розраховується наростаючим підсумком (тепер з 01.07.15 р.). В ідеалі він має бути нульовим. Однак, якщо враховувати лише додатні показники, то він буде тільки збільшуватись.

По-друге, в п. 9 Порядку № 569 (як і ПКУ) зазначено, що ∑Перевищ розраховується як різниця між двома показниками.

По-третє, якщо для ∑Перевищ залишити лише додатне значення, втратиться увесь його сенс, який полягає в тому, щоб нівелювати помилки, допущені платником ПДВ при складанні ПДВ-декларації та реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Приклад. Платник ПДВ забув зареєструвати ПН в ЄРПН. А в декларації показав таку ПН.

У такому разі показник ряд. 9.1 декларації (за умови, що УР до неї за звітний період не було) буде більший, ніж сума ПДВ, яка потрапила до ЄРПН. У результаті ∑Перевищ буде додатною, що дозволить скоригувати розмір РЛ. Якщо у наступному звітному періоді платник зареєструє цю ПН в ЄРПН (з порушенням строку реєстрації) та всі ПН, складені в цьому звітному періоді, то показник ∑Перевищ, розрахований наростаючим підсумком, знову стане нульовим.

Причини перевищення

Для платника ПДВ ідеально — коли в результаті розрахунку ∑Перевищ дорівнюватиме «0». Якщо ж цього не сталося, необхідно з’ясувати причину і в наступному звітному періоді скоригувати показник.

Залишати його без подальшого коригування не у ваших інтересах. Оскільки ∑Перевищ розраховується наростаючим підсумком, починаючи з 01.07.15 р. І до того моменту, доки ця складова не дорівнюватиме «0», вона зменшуватиме розмір вашого РЛ.

Поширеною причиною появи складової ∑Перевищ у житті платника ПДВ може стати його забудькуватість. Наприклад, якщо ви пропустили ПН/РК і випадково не зареєстрували ПН/РК в ЄРПН, або не зареєстрували їх з технічних причин, але відобразили такі ПН/РК у ПДВ-декларації звітного періоду.

У такому разі значення ряд. 9.1 декларації перевищить значення ∑НаклВид. У результаті ваш РЛ зменшиться. І для того, щоб його вирівняти, в наступному звітному періоді вам необхідно буде пройти реєстрацію забутої ПН/РК.

А от проблеми з ∑Перевищ через РК до ПН, складених до 01.02.15 р., або ряд. 9.1 січневої ПДВ-декларації у «квартальників» відійшли в минуле. Причиною того став Закон № 643, який обнулив РЛ на 01.07.15 р. і дозволив враховувати в розрахунку РЛ РК до «старих» ПН (до 01.07.15 р.), які видавалися покупцям.

Висновки

  • Показник ∑Перевищ розраховується як різниця між ряд. 9.1 ПДВ-декларації (з урахуванням УР) та показником ∑НаклВид.

  • Він може бути як від’ємним, так і додатним, але в ідеалі має дорівнювати нулю.

Документи та скорочення статті

Закон № 643 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.15 р. № 643-VIII.

Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ПН — податкова накладна.

РЛ — реєстраційний ліміт.

СЕА — система електронного адміністрування ПДВ.

УР — Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити