Теми статей
Обрати теми

Плата за землю: звітність нова — правила старі

Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Продовжуючи тему подання річної звітності з податку на майно, розглянемо наступну складову цього податку, а саме плату за землю. Правила стягнення цього податку порівняно з минулим роком зазнали мінімальних коректив. Чого не скажеш про звітність — вона була повністю оновлена. Про те, як заповнити звітність з плати за землю на 2016 рік, читайте у нашій статті.

Правила розрахунку

Загальний підхід до стягнення плати за землю в 2016 році не змінився. Тобто, як і в попередні роки, плату за землю суб’єкти господарювання (землевласники й орендарі) будуть сплачувати у двох формах:

• земельного податку ( п.п. 14.1.72 ПКУ);

• орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі — орендна плата) ( ст. 288 ПКУ).

Коротко нагадаємо основні постулати стягнення цієї плати (див. табл. 1 нижче).

Алгоритм розрахунку земельного податку

Механізм розрахунку податку залежить від того, чи проведено НГО землі:

• для земель, НГО яких проведена, розмір податку розраховується як добуток площі земельної ділянки (у га), грошової оцінки, проіндексованої станом на початок року (у грн.), та ставки податку (у %);

• для земель, НГО яких не проведена, — як добуток площі (у кв. м або га) та ставки (у грн. за 1 кв. м або га). При цьому ставка податку визначається, орієнтуючись на НГО одиниці площі ріллі по області.

Таблиця 1. Алгоритм стягнення плати за землю

1

2

3

Показник

Плата за землю

земельний податок

орендна плата

1

2

3

Платники податку(1)

• власники земельних ділянок або земельних часток (паїв);

• постійні землекористувачі

( п. 269.1 ПКУ)

орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності (тобто тимчасові землекористувачі)

( п. 288.2 ПКУ)

Об’єкт оподаткування

• земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні;

• земельні частки (паї), які перебувають у власності

( п.п. 270.1.1 ПКУ)

земельні ділянки державної та комунальної власності, надані в оренду

( п. 288.3 ПКУ)

База оподаткування

• НГО земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до ст. 289 ПКУ;

• площа земельних ділянок, НГО яких не проведена

( ст. 271 ПКУ)

розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди, але при цьому слід орієнтуватися на обмеження, установлені у  п. 288.5 ПКУ

( п. 288.4 ПКУ)

Базовий податковий (звітний) період

календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку з набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим від 12 місяців)

( ст. 285 ПКУ)

Підстава для нарахування

дані Державного земельного кадастру

( п. 286.1 ПКУ)

договір оренди земельної ділянки державної або комунальної власності

( п. 288.1 ПКУ)

(1) Єдиноподатники груп 1 — 3, які використовують земельні ділянки у своїй госпдіяльності, та платники ЄП 4 групи для ведення сільгосптоваровиробництва звільнені від сплати земельного податку за такі земельні ділянки ( п.п. 4 п. 297.1 ПКУ). На наш погляд, таке звільнення поширюється на всі земельні ділянки, які єдиноподатник (як фізична, так і юридична особа) використовує у своїй госпдіяльності, у тому числі передані в оренду.

Платник ЄП групи 4 може скористатись таким звільненням, якщо здає землю в оренду іншому платнику ЄП групи 4 (категорія 112.01 ЗІР ДФСУ). Крім того, фіскали відмовляються визнавати використанням у госпдіяльності земель під будівлями, які здані в оренду ЮРЄПами (категорія 112.01 ЗІР ДФСУ).

Важливо! Від сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності єдиноподатники не звільняються.

Отже, щоб розрахувати земельний податок, землевласнику чи землекористувачу потрібно мати інформацію про:

1) розмір земельної ділянки, яка належить йому на праві власності або передана у постійне користування. Такі відомості ви можете дізнатися із правовстановлюючих документів на землю (держаних актів на право власності, витягів з реєстру речових прав, договорів купівлі-продажу, міни, дарування, успадкування чи довідки (витягу) про розмір НГО земельної ділянки тощо);

2) розмір НГО вашої земельної ділянки. Дізнатися розмір НГО можна із довідки (витягу) про розмір НГО земельної ділянки, яку підприємство отримує, або у місцевому органі Державного агентства земельних ресурсів України, або через електронний сервіс Державного земельного кадастру (http://e-gov.dzk.gov.ua/).

Звертаємо увагу! Підприємство має обов’язково отримувати довідку з розміром НГО тільки на початку використання земельної ділянки, а також кожного разу, коли відбувається перегляд НГО такої землі. Таку довідку ви маєте подавати разом з декларацію з плати за землю при першому поданні такої декларації (фактичному початку роботи) та при кожній зміні НГО землі. Кожного року цю довідку подавати не потрібно (категорія 112.05 ЗІР ДФСУ). Іноді місцеві податківці наполягають саме на її щорічному поданні.

При цьому ви можете подавати контролерам як оригінал довідки (витягу) про розмір НГО, так і її копію, оскільки в ПКУ жодних вимог до статусу такого документа не передбачено. З цим погоджуються і контролери у категорії 112.05 ЗІР ДФСУ.

Отримувати таку довідку можна і частіше. Наприклад, при кожному розрахунку земельного податку, тобто кожного року при поданні декларації з плати за землю. У такому випадку вам не потрібно самостійного індексувати НГО. Річ у тім, що у довідці з НГО мають бути враховані усі коефіцієнти індексації, на які слід проіндексувати «базову» НГО.

Якщо ви отримали довідку до початку року, за який звітуєте, або взагалі не отримували довідку з моменту встановлення НГО на земельну ділянку, то вам слід проіндексувати НГО самостійно.

Правила проведення такої індексації прописано у  п. 289.2 ПКУ. Відповідно до норм цього пункту розмір коефіцієнта індексації НГО земель, на який індексується НГО сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року визначається Держагентством земресурсів.

Коефіцієнт індексації за відповідний рік розраховується на сьогодні за формулою:

Кі = I : 100,

де I — індекс споживчих цін за попередній рік.

Якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 %, такий індекс застосовують із значенням 100.

За 2015 рік індекс споживчих цін склав 143,3 %, тому коефіцієнт індексації за цей період становить 1,433. Про це стверджують і податківці у листі від 19.01.16 р. № 1656/7/99-99-17-04-02-16 // «БТ», 2016, № 4, с. 8.

Увага! Розрахований коефіцієнт застосовується, як і раніше, кумулятивно залежно від дати проведення НГО. Коефіцієнти індексації НГО земель складають: 1996 рік — 1,703; 1997 рік — 1,059; 1998 рік — 1,006; 1999 рік — 1,127; 2000 рік — 1,182; 2001 рік — 1,02; 2005 рік — 1,035; 2007 рік — 1,028; 2008 рік — 1,152; 2009 рік — 1,059; 2010 рік — 1; 2011 рік — 1; 2012 рік — 1; 2013 рік — 1; 2014 рік — 1,249; 2015 рік — 1,433. НГО земель за 2002, 2003, 2004 і 2006 роки не індексувалася.

При цьому ви маєте застосувати такі коефіцієнти починаючи з року отримання даних про НГО і по 2015 рік включно. Так, якщо НГО проведена у 2014 році, то потрібно взяти коефіцієнти за 2014 та 2015 роки і перемножити їх. Для цієї ситуації підсумкова цифра коефіцієнта індексації — 1,79 (1,249 х 1,433).

Увага! Для сільськогосподарських угідь застосовується спеціальний коефіцієнт індексації за 2015 рік — 1,2 ( п. 6 підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ);

3) ставки земельного податку. Граничний розмір ставок прописаний у ст. 273, 274 та 277 ПКУ (див. табл. 2 нижче).

Таблиця 2. Ставки земельного податку

Категорія земель

Граничний розмір ставок плати за землю на 2016 рік

для власників

для постійних користувачів(1)

І. Земельні ділянки, НГО яких проведена (за 1 га), що віднесені до:

1) сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження)

не більше 1 % від НГО

не більше 12 % від НГО

2) земель загального користування

3) інших видів земель (незалежно від місцезнаходження)

не більше 3 % від НГО

4) нелісових земель, які використовуються для потреб лісового господарства:

• як сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті та пасовища та багаторічні насадження)

не більше 1 % від НГО

не більше 12 % від НГО

• як інші земельні ділянки

не більше 3 % від НГО

ІІ. Земельні ділянки, НГО яких не проведена (за 1 га)

не більше 5 % від НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області

(1) Суб’єкти господарювання, у яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні (крім суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності).

Звертаємо увагу! Ставки визначені у ПКУ у граничному розмірі. Річ у тому, що земельний податок, як і сама плата за землю, є місцевим податком. А для них розмір податку визначають органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на граничні межі, встановлені у ПКУ.

Тому ставки податку для ваших земділянок можна дізнатися у органів місцевого самоврядування;

До відома! Місцеві органи влади мають затверджувати розмір ставок податку з плати за землю до 25 грудня року, що передує звітному ( п. 284.1 ПКУ). Якщо цього не зроблено, то цей податок має справлятися за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю ( п.п. 12.3.5 ПКУ). Таким чином, якщо у вашому регіоні до 25.12.15 р. такі ставки не було встановлено, то в 2016 році мають діяти ставки 2015 року.

Наприклад, у м. Харків міська рада не затвердила ставок плати за землю на 2016 рік. Тому, якщо дотримуватися літери закону, слід застосовувати ставки, що діяли у попередньому році. У 2015 році в цьому регіоні діли ставки 2014 року, оскільки і на 2015 рік місцева влада ставок не затверджувала. Тому виходить, що у 2016 році при розрахунку земельного податку за земельні ділянки, розташовані в м. Харків, слід брати ставки аж 2014 року.

Розрахунок орендної плати

Що стосується розрахунку орендної плати, то загалом правила розрахунку плати залишилися незмінними. Тобто підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, в якому визначається розмір орендної плати, яку ви маєте сплатити до бюджету. Після змін, внесених до ПКУ Законом України від 24.12.15 р. № 909-VIII (див. «БТ», 2016, № 1-2, с. 29,) для сплати орендної плати вже не обов’язково мати зареєстрований у встановленому порядку договір оренди. Для нарахування орендної плати за земельну ділянку держ- і комунвласності буде достатньо просто укласти договір оренди.

Зауважимо! Вимога про обов’язкову реєстрацію договорів оренди для нарахування орендної плати була введена лише на початку минулого року. Але, як бачимо, вона не прижилася. Справа, напевно, в тому, що орендарі навмисно затягували строк реєстрації такого договору, щоб не вважатися на законних підставах платниками орендної плати. Щоб такого не було і бюджет не втрачав кошти, цю «шпаринку» прикрили ( п. 288.1 ПКУ).

Отже, договір оренди так і залишився головним фактором, що встановлює розмір орендної плати. Водночас відповідно до п. 288.5 ПКУ розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

1) не може бути меншою за 3 % НГО ( п.п. 288.5.1 ПКУ);

2) не може перевищувати 12 % НГО ( п.п. 288.5.2 ПКУ);

3) може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений вище, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

При цьому розраховувати мінімальну і максимальну межі слід за правилами розрахунку земельного податку.

Звертаємо увагу! Дивлячись на граничні межі для розміру орендної плати, відразу виникає запитання: а якщо розмір орендної плати, встановлений у договорі, менше мінімальної межі (договір був укладений до моменту встановлення цих єдиних граничних меж розрахунку орендної плати), то який тоді розмір плати слід сплачувати до бюджету?

Податківці в цьому питанні непохитні (див. лист ДФСУ від 03.02.15 р. № 3340/7/99-99-10-02-02-17 // «БТ», 2015, № 7, с. 5): слід сплачувати суму, визначену в ПКУ. Тобто не менше 3 % НГО. Їх підтримує і ВСУ у постанові від 02.12.14 р. № 21-274а14.

Висновки податківців і ВСУ справедливі. Водночас згідно з ПКУ саме договір оренди є регулятором розміру орендної плати. Тому у випадку, коли розмір орендної плати не вписується в межі, встановлені п.п. 288.5.1 ПКУ, щоб сплачувати орендну плату в межах цього розміру, умови договорів потрібно підкоригувати. При цьому до моменту внесення відповідних змін до договору (ініціювати їх напевно має орган місцевого самоврядування) орендну плату потрібно сплачувати у розмірі, передбаченому в договорі. Якщо ви не бажаєте сперечатися з контролерами, то радимо вам сплачувати розмір НГО з урахуванням меж з  п.п. 288.5.1 ПКУ (ані більше, ані менше).

Подаємо декларацію

Платникам плати за землю (крім фізичних осіб*) надано право вибрати один із двох варіантів подання звітності:

* Фізособам суму податку нараховують податкові органи в податковому повідомленні-рішенні, що надсилається до 1 липня поточного року ( п. 286.5 ПКУ), і сплачують вони її протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення ( п. 287.5 ПКУ).

1) подати декларацію на поточний рік. Це слід зробити не пізніше 20 лютого поточного року до відповідного органу ДФСУ за місцезнаходженням земельної ділянки. У ній зазначається річна сума податку з розбивкою на рівні частини за місяцями ( п. 286.2 ПКУ);

2) замість однієї річної декларації на поточний рік можна щомісяця подавати звітну декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним ( п. 286.3 ПКУ).

Тобто як річну, так і першу місячну декларацію за січень (якщо вирішили звітувати щомісячно) у 2016 році потрібно подати не пізніше 22.02.16 р. Подання декларації на поточний рік звільняє платників плати за землю від обов’язку подання щомісячних декларацій так само, як і подання місячних декларацій звільняє від подання річної.

До відома! Якщо ви маєте кілька об’єктів оподаткування на території різних адміністративних одиниць (коди згідно з КОАТУУ різні), але які підконтрольні одному органу ДФС, то звітувати доведеться окремо (за кожним кодом) в податкові органи за місцезнаходженням таких об’єктів.

Крім того, якщо ви є одночасно платником земельного податку та орендної плати, то вам доведеться подати окремі декларації в частині цих складових плати за землю (див. категорію 112.05 ЗІР ДФСУ). При цьому нумерувати декларації також доведеться окремо (поле «Порядковий № за рік за видом декларації»).

Для звітування на 2016 рік слід використовувати нову декларацію з плати за землю, яка затверджена наказом Мінфіну від 16.06.15 р. № 560 (ср. ). Вона відрізняється від попередньої, оскільки складається з трьох окремих розділів:

• у розділі I розраховується річний розмір земельного податку в розрізі кожної наявної земділянки (правила його заповнення — у табл. 3 нижче);

• у розділі II обчислюється розмір орендної плати також у розрізі кожної земділянки, взятої в оренду (правила його заповнення — у табл. 4 на с. 33).

Увага! В одній декларації може бути заповнений або розділ I, або розділ II. Тобто, як і раніше, у декларації можна розрахувати податок лише щодо однієї складової плати за землю, а не обох одночасно. Про те, який розділ буде заповнений у декларації, платник вказуватиме у її шапці;

• у розділі III зазначаються узагальнюючі дані щодо нарахованої плати. А саме, в ньому наводиться розрахована у розділі I чи розділі II загальна сума земельного податку або орендної плати. Такі суми розподіляються в розрізі місяців.

Також у розділі III декларації відбуватиметься безпосередній розрахунок уточнення (виправлення) даних раніше поданих декларацій: переплата, недоплата, штрафні санкції і пеня. Але це вже інша історія.

Сплачуються податкові зобов’язання з плати за землю за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця ( пп. 287.3 та 287.4 ПКУ).

Таблиця 3. Правила заповнення розділу І «Розрахунок суми земельного податку» декларації з плати за землю

Назва показника

Код графи

Правила заповнення

Категорія земельних ділянок

2

Вказуєте код цільового призначення земель, які вам належать або надані в постійне користування. Дізнатися, який код присвоєний вашій земельній ділянці, ви можете з правовстановлюючих документів на земельну ділянку або з довідки про НГО.

Звертаємо увагу! Ви вказуєте двозначний код. Тобто перші дві цифри цільового призначення вашої земельної ділянки. На це вказує і примітка до декларації, де наведено, якому коду відповідає те чи інше цільове призначення земділянки. Це стосується всіх видів земель, крім сільгоспугідь. Для них замість коду «01» зазначаються категорії: 1А — рілля; 1Б — багаторічні насадження; 1В — сіножаті; 1Г — пасовища; 1Д — перелоги

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності/користування

3 — 4

Заповнюєте ці графи на підставі правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

У гр. 3 вказуєте вид права власності на вашу ділянку (1 — власність, 2— постійне користування).

Форма декларації пропонує відображати у цій колонці право оренди («3»). Однак орендарі не є платниками земельного податку ( ст. 269 ПКУ).

У гр. 4 зазначаються серія та номер документа, який підтверджує право власності, а також користування даною ділянкою (держакт на землю або свідоцтво про право власності на нерухоме майно)

Державна реєстрація прав власності/ користування (у разі наявності)

5 — 6

Зазначаєте дані зі Свідоцтва про реєстрацію речових прав на нерухомість, якщо право власності чи користування зареєстровано, тобто ви отримали у власність чи в користування землю після того моменту, як реєстрація прав на землю стала обов’язковою (з 2013 року).

У гр. 5 вказуєте дату реєстрації у форматі дві цифри місяця і чотири цифри року.

У гр. 6 зазначаєте номер запису, під яким було внесено запис до Держреєстру прав власності на нерухоме майно

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

7

Вказуєте кадастровий номер своєї земділянки. Дізнатися його можна з правовстановлюючих документів на земельну ділянку (державний акт на право власності або, наприклад, через електронний сервіс Державного земельного кадастру (http://e-gov.dzk.gov.ua/), вибравши на карті візуально саме вашу ділянку). Кадастровий номер є дев’ятнадцятизначним

Площа земельної ділянки

8

Вказуєте площу земельної ділянки в гектарах з чотирма десятковими знаками. Берете з правовстановлюючих документів.

Увага! Якщо площа вашої земельної ділянки приведена у метрах квадратних, то її слід перевести у гектари. Для цього площу у метрах квадратних поділіть на 10000

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

9

Зазначаєте розмір проіндексованої НГО за гектар земельних ділянок, НГО яких проведено (у гривнях з двома десятковими знаками). Де її брати і як проводити індексацію, читайте на с. 29.

До відома! Якщо у вас НГО:

• встановлена за 1 метр квадратний площі, а не за 1 гектар, то розмір НГО слід помножити на 10000;

• визначена за розмір саме вашої земельної ділянки, а не за 1 гектар, то вам потрібно знайти розмір НГО за 1 гектар. Цього вимагає алгоритм розрахунку суми земельного податку, прописаний у електронних сервісах податківців («Єдине вікно», ОPZ). Звичайно, цей алгоритм не зовсім коректний, оскільки коли є НГО всієї земділянки, то для розрахунку податку достатньо перемножити НГО на ставку у відсотках. Але це просто зробити на папері, а для того, щоб програма змогла провести розрахунок, потрібно дотримуватися алгоритму, що в ньому закладений

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області

10

Заповнюють тільки ті платники, у яких НГО не проведена. Дізнатися розмір такої НГО ви зможете у своїй податковій

Ставка податку (%)

11

Вказуєте ставку податку у відсотках. Берете її з рішення місцевого органу влади. Детальніше про розмір ставок читайте на с. 30

Річна сума земельного податку

12

Розраховуєте податок за такими формулами:

• для земельних ділянок, НГО яких проведена: гр. 8 х гр. 9 х гр. 10;

• для земельних ділянок, НГО яких не поведена: гр. 8 х гр. 10 х гр. 11

Пільга

13 — 15

Заповнюють тільки щодо тих земельних ділянок, для яких місцеві органи влади встановили пільги у сплаті податку, або щодо тих, що визначені у ПКУ, а саме:

• у гр. 13 вказуєте код пільги. Берете його із актуального наразі Довідника пільг, наведеного у листі ДФСУ від 28.12.15 р. № 77/1. У зазначеному Довіднику пільги зі сплати земельного податку мають коди починаючи з 18010510 (пільги, встановлені місцевими органами влади) і до 18010585 (пільга, встановлена п.п. 282.1.2 ПКУ);

• у гр. 14 зазначаєте розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано. Розміром пільги вважається площа (у га) земельної ділянки, яка звільняється від обкладення земельним податком;

• у гр. 15 вказуєте суму пільги, яка припадає на площу земельної ділянки, в межах якої встановлюється пільга

Річна сума земельного податку (до сплати) (к. 12 — к. 15)

16

Розраховується сума податкових зобов’язань, що має бути сплачена до бюджету. Розраховується як різниця гр. 12 та гр. 15.

Розмір податку, що вказаний у цій графі, щодо всіх земельних ділянок, які відображені у вашій декларації, необхідно переносити до розд. ІІІ ряд. 3 гр. 3

Таблиця 4. Правила заповнення розділу ІІ «Розрахунок суми орендної плати»

Назва показника

Код графи

Правила заповнення

Категорія земельних ділянок

2

Вказуєте код цільового призначення земель, які ви отримали в оренду. Дізнатися, який код присвоєний вашій земельній ділянці, ви можете з договору оренди або довідки про НГО.

Звертаємо увагу! Ви вказуєте двозначний код відповідно до вимог приміток до цієї форми

Документи, які засвідчують/ підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди)

3 — 4

Заповнюєте ці графи на підставі договору оренди на земельну ділянку. Тут вказуєте:

• у гр. 3 — дату укладання договору оренди;

• у гр. 4 — номер договору оренди

Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки

5 — 6

Зазначаєте дані зі Свідоцтва про реєстрацію речових прав на нерухомість, якщо право власності чи користування зареєстровано, тобто ви отримали у користування землю після того моменту, як реєстрація прав на землю стала обов’язковою (з 2013 року).

У гр. 5 вказуєте дату реєстрації договору у форматі дві цифри місяця і чотири цифри року.

У гр. 6 зазначаєте номер запису, під яким було внесено запис до Держреєстру прав власності на нерухоме майно

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

7

Вказуєте кадастровий номер орендованої земділянки. Дізнатися його можна з правовстановлюючих документів на земельну ділянку (договору оренди або, наприклад, через електронний сервіс Державного земельного кадастру (http://e-gov.dzk.gov.ua/), вибравши на карті візуально саме вашу ділянку). Кадастровий номер є дев’ятнадцятизначним

Площа земельної ділянки

8

Вказуєте площу земельної ділянки в гектарах з чотирма десятковими знаками. Берете з правовстановлюючих документів

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

9

Зазначаєте розмір проіндексованої НГО за гектар (у гривнях з двома десятковими знаками). Де її брати і як проводити індексації, читайте на с. 29.

До відома! НГО землі доволі часто визначена у договорі оренди за всю земельну ділянку, що надана в оренду, а не за 1 гектар. Водночас алгоритм розрахунку орендної плати, що прописаний у електронних сервісах податківців («Єдине вікно», ОPZ), вимагає саме НГО 1 гектара. Тому, перед тим як вказувати НГО у цій графі, вам необхідно визначити розмір НГО за 1 гектар

Розмір орендної плати (%)

10

Вказуєте ставку орендної плати у відсотках, що вказана у договорі оренди. Граничні межі ставки ви можете відшукати на с. 31

Річна сума орендної плати

11

Розраховується сума податкових зобов’язань, що має бути сплачена до бюджету. Розраховується як добуток гр. 8 на гр. 9 і гр. 10.

Розмір плати, що вказаний у цій графі, щодо всіх земельних ділянок, які відображені у вашій декларації, переносите до розд. ІІІ ряд. 3 гр. 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі