Теми статей
Обрати теми

Індексуємо «госпрозрахункову» зарплату за лютий 2016 року

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування і аналізу Міністерства соціальної політики України
Як розрахувати коефіцієнти індексації для грошових доходів за лютий 2016 року? Чи застосовуватимемо в розрахунках новий поріг індексації — 103 %? Як нарахувати зарплатну індексацію для госпрозрахункового підприємства? Що робити за ситуації, коли востаннє зарплата працівників підприємства підвищувалася у вересні 2015 року, але при цьому деякі працівники мають фіксовану суму індексації? Відповіді на ці запитання ви знайдете у статті.

З 01.12.15 р. діють оновлені правила індексації грошових доходів населення. Постановою КМУ від 09.12.15 р. № 1013 до Порядку № 1078* унесли відповідні зміни**.

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078.

** Деталі знайдете у «БТ», 2015, № 51, с. 41. — Прим. ред.

Працівникам підприємств та організацій, що перебувають на госпрозрахунку, підвищують зарплату у зв’язку зі збільшенням рівня інфляції в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, установлених Законом про індексацію*** і  Порядком № 1078 (новий абз. 12 п. 5 цього Порядку).

*** Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ.

З урахуванням змін до ст. 4 Закону про індексацію, унесених Законом України від 24.12.15 р. № 911-VІІІ, індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищує поріг індексації, встановлений з січня 2016 року в розмірі 103 %.

Розраховуємо приріст ІСЦ

Величину приросту ІСЦ (так званий коефіцієнт індексації) обчислюють наростаючим підсумком на основі щомісячних ІСЦ, опублікованих Держстатом України, до перевищення встановленого порога індексації. До 01.01.16 р. діяв поріг індексації 101 %.

Підвищення доходу у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опублікований ІСЦ (п. 11 Порядку № 1078).

Офіційне опублікування індексу інфляції відбувається до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Усе це означає, що зарплату індексують з урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяць після такого перевищення.

Важливо! Оскільки новий поріг індексації, що дорівнює 103 %, встановлений із січня 2016 року, то він застосовується для усіх випадків, коли обчислення ІСЦ наростаючим підсумком починаючи із січня 2016 року перевищить 103 %****.

**** Коефіцієнти для індексації зарплати за січень 2016 року з урахуванням позиції Мінсоцполітики знайдете у «БТ», 2016, № 4, с. 48. — Прим. ред.

Якщо у грудні 2015 року у працівника не підвищувався оклад та/або не було перевищення порога індексації, то ІСЦ наростаючим підсумком у місяцях 2016 року продовжує обчислюватися множенням ІСЦ за місяці 2015 року і 2016 року до моменту, поки він перевищить поріг індексації 103 %.

Визначаємо суму індексації

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 у місяці підвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладів), пенсій, стипендій, виплат, які проводяться згідно із законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування) значення ІСЦ береться за 1,0 або 100 % (далі — базовий місяць (використовуємо давно відомий термін для зручності)). Індексація в базовому місяці не проводиться, якщо сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації. Якщо сума підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації в базовому місяці, сума індексації цього місяця розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

Суму індексації, яка складається в результаті перевищення величини ІСЦ встановленого порога індексації, умовно назвемо поточною індексацією. Її визначають шляхом множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, що ділиться на 100 ( абз. 6 п. 4 Порядку № 1078).

Індексації підлягає частина зарплати, яка не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО) (у січні та лютому 2016 року — 1378 грн.).

Згідно з  Порядком № 1078 та офіційно опублікованим за звітні місяці ІСЦ (за даними Держстату України) наведемо на с. 40 цього номера розраховані величини приросту ІСЦ для проведення індексації в лютому 2016 року для базових місяців починаючи з 2008 року. Тут же знайдете і готові суми поточної індексації для повністю відпрацьованого місяця.

Підвищили оклад

Приклад. У лютому 2016 року працівнику підприємства підвищують посадовий оклад на 200 грн. (з 2300 до 2500 грн.). Він отримує надбавку за інтенсивність праці в розмірі 30 % посадового окладу. Останнім базовим місяцем (останнє підвищення зарплати) був вересень 2015 року. У періоді вересень  грудень 2015 року та січні 2016 року він отримував «фіксовану» індексацію в розмірі 350 грн. (індексацію-різницю).

Визначимо покроково послідовність дій.

Крок 1. Розрахуємо приріст ІСЦ

Цей показник визначаємо для індексації зарплати в лютому-2016 від базового вересня-2015. Отже, з жовтня 2015 року починаємо обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком.

ІСЦ за місяцями 2015 року складає: за жовтень — 98,7 %, за листопад — 102 %, за грудень — 100,7 %.

Спочатку визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у листопаді шляхом множення ІСЦ жовтня та листопада (0,987 х 1,020 х 100 = 100,7 %). Оскільки цей показник у листопаді не перевищив поріг індексації, що діяв у 2015 році (100,7 % < 101 %), ми продовжуємо подальший розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення цього порога індексації. При цьому в січні 2016 року (місяці, наступному за місяцем, в якому оприлюднений ІСЦ за листопад-2015) у працівника право на індексацію не виникає.

Тепер визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у грудні шляхом множення ІСЦ жовтня, листопада та грудня (0,987 х 1,020 х 1,007 х 100 = 101,4 %).

Як бачимо, цей показник у грудні перевищив поріг індексації, що діяв у 2015 році (101,4 % > 101 %). Таким чином, право на індексацію зарплати на величину приросту ІСЦ 1,4 % (101,4 - 100) у працівника настає в лютому 2016 року (місяці, наступного за місяцем, в якому оприлюднений ІСЦ за грудень-2015). Цю саму величину приросту ІСЦ (1,4 %) ви бачите в таблиці на с. 40 (значення на перетині рядка «2015 — %» з графою 9 «Вересень»).

Крок 2. Визначаємо суму підвищення зарплати

До розрахунку суми зарплатного підвищення включаємо всі складові зарплати, що не мають разового характеру ( новий абз. 5 п. 5 Порядку № 1078).

Сума підвищення зарплати становить (2500 + 2500 х 30 %) - (2300 + 2300 х 30 %) = 260 (грн.).

Крок 3. Визначаємо можливу суму індексації для лютого-2016

Тут розрахуємо індексацію, яка буде в лютому 2016 року (місяці підвищення посадового окладу). Це сума індексації, яка складається з:

• суми індексації з урахуванням підвищення зарплати в вересні-2015 у розмірі 350 грн. (так звана індексація-різниця);

• суми індексації, на яку у працівника виникло право від базового вересня-2015 року (так званої можливої поточної індексації, яка склалася в результаті перевищення встановленого порога індексації). Вона становить 19,29 грн. (1378 грн. х 1,4 : 100). Цю саму суму (19,29 грн.) знаходимо в таблиці на с. 40 (значення на перетині рядка «2015 — Сума» з графою 9 «Вересень».

Тому загальна сума можливої індексації за лютий 2016 року дорівнює 369,29 грн. (350 + 19,29).

Крок 4. Проводимо порівняльні розрахунки

Оскільки розмір зарплатного підвищення менше належної індексації (260 < 369,29), то згідно з  абз. 4 п. 5 Порядку № 1078 визначаємо індексацію з урахуванням підвищення. Це буде нова сума індексації (як різниця): 369,29 - 260 = 109,29 (грн.).

Крок 5. Визначимо загальний дохід за лютий-2016

Грошовий дохід разом із сумою індексації за повністю відпрацьований лютий 2016 року становитиме:

2500 (оклад) + 2500 х 30 % (надбавка) + 109,29 (індексація) = 3359,29 (грн.).

Подальша індексація. Лютий 2016 року (місяць останнього підвищення окладу) стає новим базовим місяцем. З березня 2016 року починають розрахунок нового ІСЦ наростаючим підсумком.

Розраховану суму індексації (109,29 грн.) виплачують до наступного підвищення посадового окладу або ж до появи права на індексацію вже від базового лютого-2016 (коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг 103 %).

Якщо в періоді до чергового підвищення окладу ІСЦ наростаючим підсумком перевищить 103 %, то до розрахованої суми індексації (І1 = 109,29) додаватимемо суму індексації, обчислену виходячи з прожиткового мінімуму та відсотка індексації (І2 = ПМПО х %індексації (з розрахунку за повний робочий місяць)).

Тоді загальна сума індексації дорівнюватиме: І = І1 + І2.

На закінчення у стислому вигляді індексаційний лікнеп.

1. Індексацію необхідно нарахувати та виплатити одночасно з нарахуванням і виплатою зарплати за місяць, доходи за який згідно з  Порядком № 1078 підлягають індексації.

2. Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством.

3. При звільненні працівника, який має право на індексацію в місяці звільнення, сума індексації виплачується йому разом із заробітною платою, на яку нарахована індексація, у день звільнення.

4. Додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать індексовані виплати.

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ЛЮТИЙ 2016 року

Базовий місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

%

171,2

164,0

154,4

146,7

143,5

141,6

142,8

143,1

140,4

136,4

132,9

128,1

Сума

2359,14

2259,92

2127,63

2021,53

1977,43

1951,25

1967,78

1971,92

1934,71

1879,59

1831,36

1765,22

2009

%

121,7

118,4

115,4

113,5

112,4

110,1

110,3

110,7

109,1

107,2

105,0

103,2

Сума

1677,03

1631,55

1590,21

1564,03

1548,87

1517,18

1519,93

1525,45

1503,40

1477,22

1446,90

1422,10

2010

%

99,6

95,8

94,1

94,7

95,8

96,6

97,0

94,7

89,2

88,3

87,7

86,2

Сума

1372,49

1320,12

1296,70

1304,97

1320,12

1331,15

1336,66

1304,97

1229,18

1216,77

1208,51

1187,84

2011

%

84,4

82,8

80,2

77,9

76,5

75,8

78,1

78,8

78,6

78,6

78,5

78,1

Сума

1163,03

1140,98

1105,16

1073,46

1054,17

1044,52

1076,22

1085,86

1083,11

1083,11

1081,73

1076,22

2012

%

77,7

77,4

76,9

76,9

77,4

77,9

78,3

78,8

78,6

78,6

78,8

78,5

Сума

1070,71

1066,57

1059,68

1059,68

1066,57

1073,46

1078,97

1085,86

1083,11

1083,11

1085,86

1081,73

2013

%

78,1

78,3

78,3

78,3

78,1

78,1

78,3

79,5

79,5

78,8

78,5

77,5

Сума

1076,22

1078,97

1078,97

1078,97

1076,22

1076,22

1078,97

1095,51

1095,51

1085,86

1081,73

1067,95

2014

%

77,2

76,2

72,4

66,9

60,8

59,2

58,5

57,3

52,9

49,3

46,5

42,2

Сума

1063,82

1050,04

997,67

921,88

837,82

815,78

806,13

789,59

728,96

679,35

640,77

581,52

2015

%

38,0

31,0

18,3

3,7

1,5

1,1

2,9

3,7

1,4

2,0

Сума

523,64

427,18

252,17

50,99

20,67

15,16

39,96

50,99

19,29

27,56

2016

%

Х

Сума

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі