Теми статей
Обрати теми

«Першоквітневий сюрприз», або Нова форма податкової накладної

Кравченко Дар’я, податковий експерт, [email protected]
Мінфін упевнено крокує у бік вдосконалення ПДВ-звітності. Спершу він підкоригував форму ПДВ-декларації («БТ», 2016, № 6, с. 11). Ну а тепер справа за податковою накладною. Добре, що зі змінами в такому документі можна розібратися не кваплячись. Адже, незважаючи на те що нову форму податкової накладної (як і порядок її заповнення) вже затвердили, використовувати її можна буде тільки з 01.04.16 р. Та ми не гаятимемо часу і постараємося максимально підготуватися до цієї події. Що ж, почнемо.

Першочергові моменти

Отже. Усе розпочнеться 01.04.16 р.

Увага! З цього моменту ви зобов’язані використовувати нову форму під час складання ПН.

Але це ще не все. Порядок № 1307 містить унікальну вимогу: з 01.04.16 р. усі ПН підлягають реєстрації в ЄРПН у порядку та за формою, чинними на день такої реєстрації ( п. 3 Порядку № 1307).

А це означає, що з 01.04.16 р. реєструвати в ЄРПН за новою формою доведеться усі без винятку ПН, навіть якщо вони були складені до зазначеної дати.

Звідси порада: якщо у вас є можливість зареєструвати в ЄРПН «доквітневі» ПН до запровадження нової форми, то останній день для такої можливості — 31.03.16 р. Інакше доведеться переробляти такі ПН, дотримуючись уже вимог нового Порядку № 1307. Які вони будуть — розповімо далі.

Перетворення шапки ПН

Кутова таблиця. Таблиця у верхньому лівому кутку ПН тепер складатиметься з трьох полів. Одне з них вам уже давно знайоме, два інших — новенькі. Розглянемо їх по черзі:

1. Заповнювати поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)» платникам ПДВ не новина. До речі, його суть не змінилася й цього разу.

Тому, як завжди (під час виписки ПН, що не підлягає видачі покупцю), тут ставимо позначку «Х» і зазначаємо тип причини.

Тільки будьте уважні! У переліку типів причин сталася заміна. Так, тип причини ( п. 8 Порядку № 1307):

«01» — тепер проставляйте в ПН, складеній на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ. Таку ситуацію ми розглядали в «БТ», 2016, № 10-11, с. 9;

«12» — ставимо у разі постачання неплатникам ПДВ у випадках, зазначених у  п. 10 Порядку № 1307 (постачання для потреб дипмісій в Україні, постачання товарів/послуг, що придбавалися за рахунок міжнародної техдопомоги, тощо);

«17» — вносимо до ПН, виписаної на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.

2. Одним із новеньких полів є поле «Зведена податкова накладна».

Нагадаємо, що такі ПН платники ПДВ мають право скласти у двох випадках:

• у разі здійснення ритмічних та безперервних постачань ( п. 201.4 ПКУ);

• у разі нарахування «компенсуючих» ПЗ, дотримуючись вимог пп. 198.5 та 199.1 ПКУ.

У кожному з перелічених випадків у зазначеному полі ставимо помітку «Х» ( п. 19 Порядку № 1307).

При цьому зверніть увагу! «Компенсуючі» зведені ПН не видаються покупцю, тому додатково доведеться зазначити і відповідний тип причини («04», «08», «09» або ж «13») у полі, призначеному для таких даних ( п. 11 Порядку № 1307).

3. Ще одне поле-новачок — поле «Складена на операції, звільнені від оподаткування».

У разі здійснення пільгових постачань у ньому доведеться ставити особливу помітку.

Увага! Такою спеціальною поміткою буде фраза «Без ПДВ» ( п. 17 Порядку № 1307).

А ось поле для проставляння відмітки у разі складання ПН оператором інвесторові за багатосторонньою угодою про розподіл продукції у таблиці ви більше не побачите.

Воно просто перемістилося… у порядковий номер ПН.

Оновлений порядковий номер. Тепер він має такий вигляд:

img 1

Новий вид порядкового номера ПН

Як бачите, він не містить комірки для внесення номера філії. Такі дані тепер потрібно зазначати у спеціальних місцях поряд з полями, призначеними для ІПН продавця та ІПН покупця ( п. 7 Порядку № 1307).

Крім того, тут слід акцентувати увагу ще на одному моменті: у разі здійснення ПДВ-операцій з філіями (структурними підрозділами) поряд з найменуванням головного підприємства необхідно через кому зазначати і найменування такої філії ( п. 1 Порядку № 1307).

Ще з нововведень у порядковому номері ПН можна виокремити:

• запровадження нового коду «5» у номері ПН, який необхідно зазначати в комірці з поміткою «(1)» у разі складання ПН оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції ( п. 6 Порядку № 1307);

• заборону на присвоєння ПН порядкового номера, який починається з «0» ( п. 6 Порядку № 1307). Крім того, не забувайте, що порядковий номер ПН не повинен містити також букви або інші символи (тільки цифри!).

Решта — без змін.

Нові «умовні» ІПН. Уже вкот­ре законодавці внесли зміни і до «умовних» ІПН, що використовуються при заповненні ПН, які не видаються покупцям. Їх пов­ний перелік ви знайдете в табл.1 далі.

Таблиця 1. Новий перелік умовних ІПН

1

2

Умовний ІПН

Вид ПН

«100000000000»

постачання неплатнику ПДВ (у тому числі підсумкова ПН, «ритмічна» зведена ПН)

ПН на суму збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець втратив ПДВ-статус

«200000000000»

пільговані постачання особам, переліченим у  п. 10 Порядку № 1307 (постачання для власних потреб дипмісій в Україні, постачання товарів/послуг, що придбавалися за рахунок міжнародної техдопомоги, тощо)

«300000000000»

експортні постачання товарів

«400000000000»

постачання товарів/послуг у межах балансу для невиробничого використання (окрема «компенсуюча» ПН)

постачання для операцій, що не є об’єктом обкладення ПДВ(1) (окрема «компенсуюча» ПН)

постачання для операцій, звільнених від обкладення ПДВ(1) (окрема «компенсуюча» ПН)

використання виробничих або невиробничих ОЗ, інших товарів/послуг у негоспдіяльності(1) (окрема «компенсуюча» ПН)

«умовне» постачання товарів / послуг / необоротних активів у разі анулювання ПДВ-реєстрації(1)

переведення виробничих основних коштів до складу невиробничих

ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника ПДВ

постачання товарів/послуг працівникам у рахунок оплати праці

«500000000000»

ПН на послуги від нерезидента, придбані для госпдіяльності

«600000000000»

зведені ПН, складені відповідно до вимог пп. 198.5 та 199.1 ПКУ

(1) Важливо! Такі ПН виписуємо у разі дотримання двох умов ( п. 12 Порядку № 1307):

ви раніше сформували ПК (за залишками, придбаними до 01.07.15 р.);

ви не нараховували «компенсуючі» ПЗ у момент придбання.

Приємне видалення. Нагадаємо, що з 29.07.15 р. зі списку обов’язкових реквізитів ПН випали:

• місцезнаходження платника ПДВ (податкова адреса і продавця, і покупця);

• вид цивільно-правового договору, його номер і дата.

Відповідно, у новій формі ПН ви таких полів уже не побачите.

Але зверніть увагу! При складанні ПН на експортні постачання або на отримання послуг від нерезидента разом з найменуванням (П. І. Б.) нерезидента не забудьте зазначити через кому країну його реєстрації ( п. 12 Порядку № 1307).

У той же час не доведеться наводити в ПН:

• номери телефонів (продавця та покупця);

• форму проведених розрахунків.

Хоча контролери вже давно дозволяли так діяти (лист ДФСУ від 29.07.15 р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17).

«Догори ногами»

Що вражає в новій формі ПН, так це її таблична частина. Тепер вона складається з двох частин:

розділ А — містить підсумкові показники щодо операції та дані про зворотну тару;

розділ Б — конкретизує підсумкові дані, зазначені в першій частині.

Фактично форму ПН перевернули з ніг на голову. Адже тепер підсумкові показники наводяться згори, і тільки потім вони розшифровуються в нижній частині таблиці. Тому цілком логічно заповнювати таку ПН починаючи з розділу Б.

Розділ Б. Що стосується цього розділу, то порівняно зі старою формою ПН тут є як втрати, так і поповнення:

1. Із втрат:

• стара гр. 2 «Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати))»;

• старі гр. 8 — 12, в яких зазначався загальний обсяг постачань (без ПДВ) у розрізі ставок ПДВ. У новій формі їх об’єднала в собі гр. 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість». При цьому деталізація щодо ставок ПДВ тепер буде лише в підсумкових рядках розділу А;

• підсумкова стара гр. 13 «переїхала» до розділу А.

2. З поповнень:

гр. 1 «№ з/п» — тепер обмежує кількість товарів/послуг, яку можна зазначити в ПН, у рамках 9999 позицій;

гр. 8 «Код ставки», за якою обкладається ПДВ те чи інше постачання. Їх перелік ви знайдете в табл. 2 нижче;

гр. 9 «Код пільги».

Таблиця 2. Коди рядків для гр. 8 ПН

Код ставки

Ставка / вид операцій

20

Основна ставка (20 %)

7

«Лікарська» ставка 7 %

901

Експортні операції

902

Постачання на митній території України за ставкою 0 %

903

Пільгові постачання (без ПДВ)

Увага! Графа 9 заповнюється тільки у разі здійснення постачань, звільнених від ПДВ. Код відповідної пільги щодо ПДВ беремо з довідників податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), затверджених ДФСУ на дату складання ПН ( п.п. 7 п. 16 Порядку № 1307).

Нагадаємо, що на сьогодні чинними є:

Довідник від 28.12.15 р. № 77/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник від 28.12.15 р.  77/2 інших податкових пільг.

Якщо ж ПДВ-пільгу не буде зазначено в жодному зі згаданих довідників на дату складання ПН, до гр. 9 вноситься умовний код «99999999». При цьому в заключній частині ПН обов’язково наводимо відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено таке звільнення.

У решті випадків заповнювати таке додаткове поле не потрібно.

Розділ А. Усі підсумкові показники за операцією знайдуть своє місце в розділі А. Зверніть увагу: він увібрав у себе лише частину тих сумарних рядків, які були в старій формі ПН. Усього вийшло 10 рядків (див. табл. 3 нижче).

Таблиця 3. Співвідношення підсумкових рядків старої та нової форм ПН

Розділ А нової ПН

Аналог у старій формі ПН

І

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

гр. 13 розд. ІV

ІІ

Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

гр. 13 розд. ІІІ

ІІІ

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

гр. 8 розд. ІІІ

ІV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

гр. 9 розд. ІІІ

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

гр. 8 ряд. «Усього за розділом I»

VI

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

гр. 9 ряд. «Усього за розділом I»

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

гр. 11 ряд. «Усього за розділом I»

VIII

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

гр. 10 ряд. «Усього за розділом I»

ІХ

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

гр. 12 ряд. «Усього за розділом I»

Х

Дані щодо зворотної (заставної) тари

гр. 13 розд. ІІ

Звичайно, не при кожному постачанні у вас вийде внести дані до всіх полів розділу А. Деякі з них залишаться порожніми. Наприклад, не заповнюються ( п.п. 8 п. 16 Порядку № 1307):

рядки III  IX у ПН, складеній у межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору;

рядки II  VIII у ПН, виписаній на пільгові постачання;

рядки VII  IX у «компенсуючій» зведеній ПН тощо.

Прикінцеві нюанси

Невелике доповнення чекає на вас і в прикінцевій частині ПН:

1. Акцентовано увагу на тому, що ПН може складати посадова (уповноважена) особа або законний представник платника ПДВ.

2. Крім ініціалів та прізвища зазначеної особи, необхідно також зазначати її ІПН. Ну а в особливих випадках (для фізосіб, які з релігійних переконань відмовляються від прийняття ІПН і мають відповідну відмітку в паспорті) — серію та номер паспорта.

Зведені ПН — особливості заповнення

«Компенсуючі» зведені ПН. Під час складання таких ПН:

1. У шапці ПН:

• у полі «Зведена податкова накладна» ставимо помітку «X», а далі наводимо відповідний тип причини («04», «08», «09» або «13»).

Увага! Якщо ви скористаєтеся іншими типами причин (наприклад, «05», «10»), умовний ІПН, який ви впишете далі, буде вже іншим («400000000000»);

• у полі «Отримувач (покупець)» вноситься власне найменування (П. І. Б.);

• у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» — умовний ІПН «600000000000».

2. У табличній частині:

• у гр. 2 зазначаємо дати складання та порядкові номери ПН, за якими нараховуються «компенсуючі» ПЗ (у звичайній «компенсуючій» ПН наведено номенклатуру товарів/послуг повністю);

гр. 3 залишаємо порожньою ( п.п. 8 п. 16 Порядку № 1307);

• у гр. 4 «Умовне позначення (українське)» пишемо «грн» (без крапки!), а гр. 5 не заповнюємо;

графи 6 — 9 пропускаємо;

• до гр. 10 вносимо вартість (частину вартості) товару/послуги, необоротних активів, на яку нараховуємо ПДВ;

• до рядків VII  IX розділу А дані не вносимо.

«Ритмічні» зведені ПН. Запов­нення таких ПН також має свої нюанси:

• у верхній таблиці в полі «Зведена податкова накладна» також ставимо помітку «Х». А ось тип причини («02») вноситься лише у тому разі, якщо таку ПН складено на неплатників ПДВ, яким здійснювалися ритмічні постачання товарів/послуг протягом звітного місяця;

• у гр. 2 зазначаємо всю номенклатуру поставлених протягом місяця товарів/послуг.

РК-цікавинки

Враховуючи, що порядок запов­нення РК аналогічний порядку, передбаченому для ПН, щоб зайвий раз не повторюватися, зупинимося лише на основних змінах, що стосуються форми розрахунку.

1. У шапці РК кутова таблиця «потовщала» не лише на поля, призначені для поміток про виписку зведеної ПН і ПН, виписаної на пільгове постачання, а й на поле «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)».

Тепер у цій таблиці доведеться ставити «Х» під час заповнення кожного РК, який має зареєструвати продавець.

2. У порядковому номері ПН, до якої виписується РК, зберегли чотири останні комірки, що призначалися для зазначення номера філії. Причина проста — вони потрібні для коригування ПН, складених за старою формою, де номер філії був частиною порядкового номера ПН.

3. У табличній частині РК (розділ Б) з’явилася нова гр. 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується».

Заповнити її вам допоможе гр. 1 «№ з/п» у ПН (також нова). Просто перенесіть її значення до РК, якщо саме в цьому рядку відбувається коригування даних.

Увага! Якщо ви додаєте до РК рядки, яких не було в ПН, що коригується, то тут можливі два варіанти:

• або залишити гр. 1 порожньою,

• або зазначити номер рядка, в якому ви відмінусували дані.

Оскільки податківці ще не коментували описану ситуацію, то тут усе вирішуватиме те, як спрацює програма.

4. Тепер і в  Порядку № 1307 зазначено, що саме постачальник реєструє РК ( п. 22 Порядку № 1307):

• до ПН, складених до 01.02.15 р.;

• до ПН, які не видаються покупцям.

Увага! Мінфін додав виняток. «Зменшуючі» РК, складені після 01.07.15 р. до ПН, виписаних до 01.07.15 р. (у тому числі й до 01.02.15 р.), на постачання платникам ПДВ, реєструє покупець. Хоча про такий відступ від загальних правил у ПКУ не сказано ані слова.

Документи та скорочення статті

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307 (набирає чинності з 01.04.16 р.).

ПК  податковий кредит.

ПН — податкова накладна.

ПЗ  податкові зобов’язання.

ЄРПН  Єдиний реєстр податкових накладних.

РК — розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі