Благодійні організації: основи обліку

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Травень, 2017/№ 22
Благодійна допомога, про оподаткування якої ми розповідали в «БТ», 2017, № 21 с. 19, зазвичай розподіляється через неприбуткові організації. Облік у благодійних організаціях (БО) викликає запитання, причому зараз це безпосередньо впливає на оподаткування. У цій статті ми розглянемо основні моменти, що стосуються обліку в таких організаціях.

Статус БО

Метою БО не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 ст. 11 Закону № 5073). При цьому БО мають право здійснювати госпдіяльність без мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону № 5073).

БО може бути зареєстрована як одержувач гуманітарної допомоги (гумдопомоги) відповідно до Порядку № 39, що вимагається для отримання податкових пільг за операціями з гумдопомогою, яка надається відповідно до Закону № 1192 (ср. 025069200). Реєстрація одержувачів гумдопомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру одержувачів гумдопомоги (див. консультацію в категорії 221.01 ЗІР ДФСУ).

Після проведення держреєстрації БО реєструють у Реєстрі неприбуткових установ і організацій (далі — Реєстр). Це необхідно зробити для того, щоб БО не була платником податку на прибуток ( п.п. 133.4.1 ПКУ). Реєстрація проходить відповідно до Порядку № 440.

Врахуйте: БО, зареєстровані за старим Положенням № 37, повинні привести свої засновницькі документи у відповідність до нових вимог ПКУ і подати копії таких документів у контролюючий орган. Строк перереєстрації продовжений до 01.07.17 р. ( пп. 34, 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Неприбуткові організації, які не привели свої засновницькі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ПКУ, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру (див. лист ДФСУ від 19.01.17 р. № 1024/6/99-99-15-02-02-15, роз’яснення в категорії 102.04 ЗІР ДФСУ).

Податковий облік

Податок на прибуток. БО не є платниками податку на прибуток, якщо вони внесені до Реєстру ( п. 133.4 ПКУ). Податківці підтверджують*, що внесені до Реєстру неприбуткові організації не сплачують податку на прибуток з будь-яких доходів (у тому числі від надання платних послуг), отриманих від статутної діяльності. Єдина умова: доходи (прибутки) повинні використовуватися виключно для фінансування витрат на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених засновницькими документами БО, і не розподілятися серед засновників (учасників), членів такої організації.

* Див., наприклад, листи ДФСУ від 07.03.17 р. № 4673/6/99-99-15-02-02-18, від 03.04.17 р. № 6856/6/99-99-15-02-02-15.

Нюанс: Потрібно бути обережним з витратами, що виплачуються БО за договорами цивільно-правового характеру. Законом України від 06.10.16 р. № 1667-VIII з 20.11.16 р. був розширений перелік витрат неприбуткової організації, здійснення яких не позбавить її неприбуткового статусу. Не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у тому числі на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням витрат на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених засновницькими документами неприбуткової організації**.

** Див. листи ДФСУ від 04.01.17 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15 // «БТ», 2017, № 5, с. 5; від 06.02.17 р. № 2114/6/99-99-15-02-02-15; від 18.04.17 р. № 8170/6/99-99-15-02-02-16.

Погоджуються податківці і з тим, що відповідає неприбутковому статусу операція продажу власних ОЗ неприбутковою організацією, якщо грошові кошти, отримані від такого продажу, будуть використані для здійснення статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) (див. лист ДФСУ від 13.04.17 р. № 7896/6/99-99-15-02-02-15, роз’яснення в категорії 102.04 ЗІР ДФСУ).

Важлива деталь: якщо податківці за результатами проведеної перевірки виявлять факти нецільового використання грошових коштів або інші порушення Закону № 5073, вони можуть позбавити БО статусу неприбуткової (виключити її з Реєстру). Тоді вона платитиме податок на прибуток у загальному порядку.

Факт цільового використання грошових коштів підтверджують первинні документи, які мають бути оформлені відповідно до вимог Закону про бухоблік. На це звертають увагу і податківці (див. листи ДФСУ від 07.03.17 р. № 4673/6/99-99-15-02-02-18, від 03.04.17 р. № 6856/6/99-99-15-02-02-15).

Наприклад, стосовно гумдопомоги в ст. 11 Закону № 1192 передбачено, що в разі відсутності обліку отримання і цільового її використання вона вважається використаною не за цільовим призначенням. Тому оформленню документів у БО слід приділити особливу увагу.

Зокрема, передача одержувачами грошових коштів і предметів гумдопомоги згідно з п.п. 1.1 наказу № 298 здійснюється за дорученням набувачів або документами, що засвідчують особу набувача, і оформляється відповідними витратними документами (ордерами, накладними, дорученнями і т. п.)***.

*** За винятком гуманітарної допомоги, отриманої від гуманітарних організацій, включених у Перелік міжнародних гуманітарних організацій, для яких передбачений спрощений порядок перетину лінії зіткнення.

На практиці роздачу гумдопомоги набувачам — фізичним особам зазвичай оформляють актом передачі гумдопомоги, причому в деяких випадках в акті не вказують номенклатуру переданих товарів, їх кількість (вагу), а також персональні дані одержувачів.

Контролюючі органи не визнають такі акти як належний доказ цільового використання гумдопомоги і донараховують у зв’язку із цим ПЗ. Правду доводиться обстоювати в суді. Тому БО краще оформляти первинні документи відповідно до вимог наказу № 298 з урахуванням положень п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

БО, які не є платниками податку на прибуток, подають у податковий орган Звіт за формою, затвердженою наказом МФУ від 17.06.16 р. № 553, і фінзвітність (далі — Звіт). Особливості заповнення Звіту податківці роз’яснили в листі ДФСУ від 17.10.16 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 та в консультації з категорії 102.04 ЗІР ДФСУ.

У згаданому листі підкреслювалося, що неприбуткові організації, які не порушували вимог ПКУ, подають Звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік упродовж 60 к. дн., наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Водночас БО може не подавати Звіт і фінзвітність у разі відсутності об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог ПКУ, у тому числі у фінзвітності (див. лист ДФСУ від 16.03.17 р. № 5264/6/99-99-15-02-02-15, роз’яснення в категорії 102.23.02 ЗІР ДФСУ).

У разі недотримання БО вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, вона зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт за період з початку року по останній день місяця, в якому здійснено таке порушення, вказати і сплатити суму самостійно нарахованого ПЗ з податку на прибуток. ПЗ розраховують виходячи з суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така БО виключається контролюючим органом з Реєстру і вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому здійснено таке порушення ( п.п. 133.4.3 ПКУ).

За період з першого дня місяця, що настає за місяцем, в якому здійснено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року БО зобов’язана щокварталу подавати в контролюючий орган податкову декларацію з податку на прибуток, сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду, і подавати фінзвітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така БО подає податкову декларацію з податку на прибуток, фінзвітність і сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розд. III ПКУ для платників податку на прибуток.

ПДВ. БО на загальних підставах є платниками ПДВ ( абз. «а» п.п. 14.1.139 ПКУ). Обов’язкова реєстрація платником ПДВ БО проводиться, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, нарахована (сплачена) такій особі впродовж останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. без урахування ПДВ ( п. 181.1 ПКУ).

Зверніть увагу: податківці відносять до операцій, які аналізуються для цілей необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ, операції:

• які підлягають обкладенню за основною ставкою ПДВ (20 %), ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ, а також

звільнені від обкладення ПДВ****.

**** Такі висновки наявні, зокрема, у свіжих листах ДФСУ від 07.03.17 р. № 4673/6/99-99-15-02-02-18 і від 03.04.17 р. № 6856/6/99-99-15-02-02-15.

У цей обсяг, на думку податківців, не включаються тільки операції, які не є об’єктом обкладення ПДВ.

Більшість операцій у БО з постачання товарів (послуг) звільняються від обкладення ПДВ. І виходить, що і при здійсненні тільки звільнених операцій у разі досягнення «порогового» значення БО повинні реєструватися платниками ПДВ.

Головна пільга, якою користуються БО, — звільнення від обкладення ПДВ згідно з п.п. 197.1.15 ПКУ операцій надання благодійної допомоги, зокрема безкоштовного постачання товарів/послуг БО, а також надання такої допомоги БО набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги.

Є ще пільги в частині обкладення ПДВ, які поширюються на всіх осіб, і в тому числі на БО. Так, згідно з п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або введення воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від обкладення ПДВ операції ввезення на митну територію України і постачання на митній території України товарів, які вказані в цій нормі.

Особливості застосування ПДВ-шних пільг розглядалися в статті «На допомогу благодійникам: оформляємо виплати правильно» // «БТ», 2017, № 21, с. 19. У цій же статті ви можете ознайомитися і з порядком обкладення ПДФО, військовим збором і ЄСВ благодійної допомоги, що виплачується фізособам.

Бухгалтерський облік

БО є юрособами, тому вони зобов’язані вести бухоблік і подавати фінзвітність згідно із законодавством ( ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік). Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік неприбуткові організації подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. На сьогодні П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» містить застарілі формулювання і не поширюється на неприбуткові організації, проте пріоритет у цьому питанні мають норми Закону про бухоблік. Це підтверджують і податківці (див. лист ГУ ДФСУ в Запорізькій області від 31.03.17 р. № 782/14/08-01-12-03-11, консультацію в категорії 102.23.02 ЗІР ДФСУ).

Водночас досі не зрозуміло, яку саме скорочену фінзвітність складають неприбуткові організації. За відсутності чітких роз’яснень має сенс подавати Фінансовий звіт СМП (ф. № 1-м, 2-м). Детальніше читайте в «БТ», 2017, № 8, с. 29.

Для бухобліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, юрособи — набувачі благодійної допомоги користуються Планом рахунків та Інструкцією № 291 ( п.п. 197.1.15 ПКУ). Означені особи (у тому числі БО) самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.

БО ведуть бухоблік у загальному порядку, проте для одержувачів гумдопомоги в наказі № 298 передбачена специфіка. На обов’язковість дотримання його норм БО-отримувачами гумдопомоги неодноразово звертав увагу Мінфін (див. листи МФУ від 25.07.03 р. № 04220-95, від 11.09.03 р. № 31-04200-20-10/1940, від 17.01.05 р. № 31-04200-30-10/645, від 22.09.10 р. № 31-34020-20-27/25329).

Причому у відсутності чітких рекомендацій на норми наказу № 298 має сенс орієнтуватися всім БО, а не тільки одержувачам гумдопомоги. Адже цей наказ сформульований відповідно до загальних принципів бухобліку.

Описані в наказі № 298 кореспонденцій наведемо в таблиці.

Бухгалтерський облік гуманітарної (благодійної) допомоги в БО

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Отримано гумдопомогу у вигляді виконання робіт, надання послуг

23

483

483

745

2. Отримано гумдопомогу у вигляді виконання робіт, які мають капітальний характер (будівництво, спорудження)

15

483

3. Отримано гумдопомогу у вигляді грошових коштів

311

483

4. Отримано гумдопомогу у вигляді ТМЦ

20, 28

483

5. Передано набувачу гумдопомоги грошові кошти

483

311

6. Передано набувачу гумдопомоги ТМЦ

483

20, 28

7. Використано грошові кошти на забезпечення статутної діяльності БО

23

311

483

745

8. Використано ТМЦ на забезпечення статутної діяльності БО

23

20, 28

483

745

9. Використано грошові кошти на капітальні інвестиції (будівництво, спорудження)

15

311

10. Використано ТМЦ на капітальні інвестиції (будівництво, спорудження)

15

20, 28

11. Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ, придбаний за рахунок благодійної допомоги

10

15

12. Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ

23, 91 — 94

131

483

745

Митну вартість отриманих від іноземних донорів ТМЦ, виконаних ними робіт, наданих послуг і отриману інвалюту відображають у бухобліку і звітності в гривнях шляхом перерахунку суми в інвалюті відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». При цьому курсові різниці нараховують тільки в частині інвалюти, оскільки отримані ТМЦ не відносять до монетарної статті ( п. 4 П(С)БО 21). Це було підтверджено і в листах Мінфіну від 25.07.03 р. № 04220-95, від 17.01.05 р. № 31-04200-30-10/645.

Особливість: усі курсові різниці від перерахунку іноземної валюти, доходи від її продажу у вигляді різниці між курсом МВРУ і курсом НБУ, а також комісійну винагороду банку за продаж слід відображати в кореспонденції із субрахунком 483, а не рахунками доходів-витрат, інакше результати не зійдуться.

На цьому ми закінчуємо розмову про обкладення благодійної допомоги, якщо у вас виникнуть запитання, пишіть — будемо раді допомогти.

Висновки

  • БО є юрособою і можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій. Тоді БО не є платниками податку на прибуток.
  • Якщо БО здійснює діяльність, яка не збігається зі статутними цілями, або ж припускає нецільове використання грошових коштів, її можуть виключити з Реєстру, і тоді вона стає платником податку на прибуток на загальних підставах.
  • Більшість операцій, які здійснює БО, звільняються від обкладення ПДВ.
  • БО ведуть бухоблік у загальному порядку і складають скорочену фінзвітність згідно з П(С)БО 25.

Документи і скорочення статті

Закон № 5073 — Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.12 р. № 5073-VI.

Закон № 1192 — Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV.

Порядок № 39 — Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, затверджений постановою КМУ від 30.01.13 р. № 39.

Порядок № 440 — Порядок ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру і виключення з Реєстру, затверджений постановою КМУ від 13.07.16 р. № 440.

Положення № 37 — Положення про реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом МФУ від 24.01.13 р. № 37 (втратило чинність з 05.08.16 р. згідно з наказом МФУ від 11.04.16 р. № 431).

Наказ № 298 — наказ МФУ «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» від 14.12.99 р. № 298.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

БО — благодійна організація.

МВРУ — Міжбанківський валютний ринок України.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити