«Податково-прибуткові» зміни ПКУ: роз’яснює ДФСУ

В обраному У обране
Друк
Бобро Анатолій, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2018/№ 9
Нещодавно ДФСУ розповіла підлеглим органам про зміни в обкладенні податком на прибуток підприємств (ПНП) у 2018 році (лист від 31.01.18 р. № 2834/7/99-99-15-02-01-17). Оскільки деклараційна кампанія за 2017 рік вже майже завершена, ми теж не будемо стояти осторонь, а пройдемось по цих нововведеннях.

Строки подання «прибуткової» звітності

Нагадаємо: про основні зміни в ПКУ, внесені з 01.01.18 р. Законом № 2245*, ми розповідали в Темі тижня «Податкова міні-реформа — 2018» // «БТ», 2018, № 1-2. Тож роз’яснення податківців в листі, що коментується, для вас, шановні читачі, здебільшого не будуть великою новацією.

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.17 р. № 2245-VIII.

ПНП-декларація. Почнемо з приємного. Для декларації з ПНП, за звітний (податковий) рік визначено єдиний строк її подання — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від базового звітного (податкового) періоду складання декларації — квартал або рік (п.п. 49.18.6 та п. 49.19 ПКУ).

Таким чином, для подання такої декларації за звітний 2017 рік граничним строком є 1 березня 2018 року.

Розрахунок держдивідендів. Зміна строку подання річної ПНП-декларації вплинула і на строк подання державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями розрахунку частини чистого прибутку (доходу). Його (цей строк), як пам’ятаєте, нормами п. 3 Порядку** прив’язано до строку подання ПНП-декларації.

** Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138.

Отже, граничним строком подання такого розрахунку за звітний 2017 рік теж є 1 березня 2018 року.

Прощена заборгованість — не безнадійна

У переліку видів заборгованості, яка визнається безнадійною, уже не фігурує заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором (виключено п.п. «г» п.п. 14.1.11 ПКУ). Інакше кажучи: прощена заборгованість, — уже не безнадійна.

Щодо присутнього у виключеному п.п. «г» винятку «крім заборгованості»:

1) осіб, пов’язаних з таким кредитором,

2) осіб, які перебувають із таким кредитором у трудових відносинах, та

3) осіб, які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує 3 роки, то з вилученням цього підпункту нічого не змінюється. Адже й раніше така заборгованість не визнавалась безнадійною.

Пов’язані особи

Підпункт 14.1.159 ПКУ доповнено новими критеріями, які враховуються для визначення пов’язаних осіб:

а) для юридичних осіб:

• кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юросіб є одна і та сама фізособа;

• повноваження одноособового виконавчого органу таких юросіб здійснює одна і та сама особа;

б) для фізичних та юридичних осіб:

• фізособа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юрособи.

Крім того:

• додатково встановлено, що якщо фізособа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту, такі особи визнаються пов’язаними між собою;

• уточнено критерій щодо розміру частки володіння фізосіб корпоративними правами юросіб через ланцюг — у розмірі, що становить 20 і більше відсотків (раніше — «перевищує 20 відсотків»).

Роялті / не роялті

Поняття роялті викладено в новій редакції (п.п. 14.1.225 ПКУ), при цьому розширено перелік платежів, які не вважаються роялті. Зокрема:

• отримані за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем;

• отримані за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням не тільки для кінцевого споживання, а також для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра).

Зверніть увагу: раніше про перепродаж не говорилось.

Авансові внески

З кола платників, зобов’язаних при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати авансові внески з ПНП, виключено платників єдиного податку (ЄП). Про це, як виняток із загального правила, зазначено в оновленому п.п. 57.11.2 ПКУ (ср. 025069200). Тобто починаючи з 01.01.18 р. платники ЄП не нараховують і не сплачують авансового внеску з ПНП при виплаті дивідендів.

Зверніть увагу! Це стосується і дивідендів, які виплачуються за минулі роки. Наприклад, якщо у 2018 році платник ЄП виплачує дивіденди за результатами госпдіяльності за 2016 та 2017 роки, то він не нараховує та не сплачує до бюджету авансові внески з ПНП (див. коментар до листа ДФСУ від 07.02.18 р. № 517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Дивідендні» авансові внески — 2018» у цьому номері).

Синдикований фінансовий кредит

Це нововведене поняття з таким визначенням: кошти, що надаються кількома банками — резидентами та/або банками-нерезидентами, або нерезидентами, що кваліфікуються як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами та/або нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або її офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами — нерезидентами (учасники синдикату кредиторів) у межах одного кредитного договору в певних частках юридичним особам на визначений строк для цільового використання та під процент.

Виплата доходу учасникам синдикату кредиторів може здійснюватися через агента, номінального утримувача (номінального власника) або посередника щодо такого доходу (п.п. 14.1.2272 ПКУ).

Без подвійного оподаткування

Уточнено порядок застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Встановлено, зокрема, що у разі отримання синдикованого фінансового кредиту особа (податковий агент) застосовує ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України, на дату виплати процентів або інших доходів, отриманих із джерел в Україні, учасникам синдикату кредиторів з урахуванням того, резидентом якої юрисдикції є кожен учасник синдикованого кредиту, та пропорційно до його частки у межах кредитного договору, за умови, що він є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, незалежно від того, виплата здійснюється через агента чи напряму (п. 103.2 ПКУ).

Неприбуткові релігійні організації

Уточнено умови включення релігійних організацій до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр).

На відміну від інших претендентів на внесення до Реєстру, яким потрібно виконувати вимоги п. 133.4 ПКУ в цілому, для релігійних організацій єдиною умовою є дотримання вимог абзацу другого п.п. 133.4.1 ПКУ щодо утворення та реєстрації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Щоправда, щоб не втратити «неприбутковий» статус, їм не можна порушувати також і вимоги п.п. 133.4.2 ПКУ (п.п. 133.4.3, пп. 34 та 35 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Податківці стверджують: релігійні організації зі статусом юрособи, які відповідають вимогам закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, та включені до ЄДР після 01.01.18 р., включаються до нового Реєстру.

Податкові різниці

«Зменшувальні» різниці. Фінрезультат до оподаткування тепер не зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів від платників ЄП (пп. 140.4.1 ПКУ).

Тобто дивідендів, які нараховуватимуться на користь платників ПНП платниками ЄП у 2018 році, будуть обкладатись ПНП у отримувача. По суті, це перенесення обов’язку сплати ПНП з дивідендів із платників ЄП (раніше вони сплачували авансові внески з таких сум) на отримувачів дивідендів.

З’явилась нова «зменшувальна» різниця (п.п. 140.4.4 ПКУ). Вона передбачає зменшення фінрезультату на суму субсидій, отриманих суб’єктами кінематографії для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.17 р. № 1977-VIII, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

«Збільшуючі» різниці. Збільшувати фінрезультат до оподаткування треба, зокрема:

• на суму повної або часткової компенсації роботодавцем один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника та/або його дітей віком до 18 років. Щоправда, лише за умови: якщо така компенсація не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи (п.п. 140.5.10 ПКУ);

• на суму коштів або вартість товарів/послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного року суб’єктам сфери фізкультури і спорту, що є неприбутковими організаціями (внесеними до Реєстру неприбуткових), на дату такого перерахування коштів, передачі товарів/послуг у розмірі, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п.п. 140.5.14 ПКУ).

А от колишнім єдиноподатникам групи 4, що перейшли на загальну систему оподаткування, збільшувати фінрезультат на суму доходу, отриманого як плата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на ЄП, не потрібно (п.п. 140.5.12 ПКУ).

Порядок врахування різниць, пов’язаних з відмінністю від ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», регламентовано пп. 140.5.1 та 140.5.2 ПКУ щодо реалізованих та придбаних товарів (робіт, послуг) відповідно.

Уточнено, що під договірною (контрактною) вартістю розуміється вартість, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінрезультату до оподаткування за правилами бухобліку.

Зменшення ПНП

Новим п. 15 підрозд. 4 розд. XX ПКУ встановлено, що податок на прибуток зменшується на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль) у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Увага! Якщо вони були використані для транспортних засобів у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 УКТ ЗЕД. Простіше кажучи, — дизельне пальне, використане дизельними локомотивами та самоскидами вантажопідйомністю понад 75 тонн.

Пам’ятайте: залишок, не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звітний) період (якщо платник не отримав прибутку або сума податку «прибуткового» менша за суму акцизного), не зменшує податок на прибуток у наступних звітних періодах.

Пільговики-щасливчики

Тимчасово (до 01.01.20 р.) звільняється від оподаткування прибуток платника, отриманий у результаті госпдіяльності з використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних родовищ (п. 16 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Звільнення, так би мовити, «цільове», тобто вивільнені кошти мають бути направлені за цільовим призначенням. Інакше платник ПНП зобов’язаний буде збільшити фінрезультат на суму доходу, отриманого від перелічених видів діяльності.

Тимчасово (до 01.01.25 р.), звільняється від оподаткування прибуток підприємств — суб’єктів літакобудування, що визначені відповідно до норм ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 12.07.01 р. № 2660-III (п. 41 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Ця оновлена пільга наразі, по-перше, застосовуються до податкових періодів починаючи з 1 січня 2017 року, по-друге, поширюється на всіх суб’єктів літакобудування. Раніше коло щасливчиків було звужене: на пільгу могли розраховувати лише ті, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд