Звіт з ЄСВ: експрес-відповіді на ваші запитання

Ушакова Лілія, експертка з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2018/№ 39
В обраному У обране
Друк
Попри те, що термін подання оновленого Звіту за формою № Д4 за серпень 2018 року щойно сплив (граничний термін подання — 20 вересня), кількість запитань, пов’язаних із його заповненням, не зменшується. Детельну інформацію щодо заповнення граф і рядків ЄСВшної звітності ви можете знайти у Те мі тижня «Оновлений Звіт з ЄСВ» // «БТ», 2018, с. 37. Але кожен хоче почути тут і зараз відповідь саме на своє запитання. Тож умощуйтесь зручніше. Відповідаємо!

Звісно ж, більшість запитань щодо заповнення Звіту за формою № Д4 повторюється. Тому ми зібрали їх у таблиці і дали на них відповіді. Вам залишилося тільки знайти свою.

Запитання

Відповідь

Працівник прийнятий на умовах внутрішнього сумісництва. Чи відображати його у таблиці 5?

Обов’язково. У таблиці 5 формуєте на нього рядок, проставляючи в графі 8 категорію «2 — наймані працівники (без трудової книжки)».

І не забудьте подати до податкової Повідомлення про прийняття на роботу працівника

Чи треба у таблиці 5 за працівником, який звільняється, заповнювати графи 12 — 15 таблиці 5 Звіту з ЄСВ?

Так, треба. Кадрові графи «12. Професійна назва роботи», «13. Код ЗКППТР», «14. Код класифікатора професій», «15. Посада» обов’язково мають бути заповнені, якщо ви відображаєте у таблиці 5 Звіту з ЄСВ відомості про:

прийняття на роботу за трудовим договором;

переведення працівника на іншу постійну роботу;

розірвання трудового договору, укладеного з працівником

Що зазначати в графах 12 — 15 за рядками з цивільно-правовими договорами (ЦПД)?

За рядками з датами початку/закінчення ЦПД графи 12 — 15 не заповнюємо (у паперовому варіанті Звіту — прокреслюємо)

Чи треба відображати у таблиці 5 інформацію про початок/закінчення щорічної відпустки?

Ні, не треба. Якщо говорити про відпустки, то у таблиці 5 відображаємо інформацію про початок/закінчення тільки таких видів відпусток:

• відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (у графі 8 категорія «5»);

• відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років (у графі 8 категорія «6»);

• відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років (у графі 8 категорія «4»)

У таблиці 5 Звіту з ЄСВ показуємо декретну відпустку. Чи треба заповнювати графи 12 — 15?

Ні, не треба! За рядками з відпустками (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 і від 3 до 6 років) графи 12 — 14 не заповнюємо (див. роз’яснення фахівця Пенсійного фонду «Експрес-відповіді на питання щодо таблиці 5 Звіту за формою № Д4» // «БТ», 2018, № 36)

Чи треба відображати у таблиці 5 Звіту з ЄСВ за серпень кадрову інформацію щодо усіх працівників підприємства?

Вносити до серпневої таблиці 5 інформацію щодо усіх працівників підприємства на тій підставі, що раніше найменування їх посад не «світилися» в пенсійній звітності, не треба!

У таблиці 5 відображаємо інформацію тільки про події, що припали на звітний місяць

Чи треба відображати в ЄСВ-звітності інформацію щодо «солдатів підприємства»?

Звичайні роботодавці у таблиці 5 рядки з початком/закінченням військової служби не формують, графу «19. Військове звання» не заповнюють. Узагалі вся військова інформація — це для силових структур. Не для звичайних роботодавців.

Водночас у таблиці 6 Звіту з ЄСВ слід відобразити інформацію про середній заробіток, нарахований «солдатам підприємства» у звітному місяці

Працівник переведений на іншу постійну роботу з 20 серпня. Як відображається таке переведення у таблиці 5?

Якщо працівник у середині звітного місяця був переведений на іншу постійну роботу, то на нього у таблиці 5 формуємо два рядки. Перший — з датою закінчення роботи на старій посаді (без заповнення графи 17!), другий — з датою початку роботи на новій посаді. При цьому в графі 16 в обох рядках зазначаємо реквізити наказу (розпорядження) про переведення.

Зверніть увагу: дати закінчення роботи за попередньою посадою і початку роботи за новою, на яку його перевели, не повинні збігатися

Працівник переведений на іншу посаду з 1 серпня 2018 року. Як відобразити такі відомості у таблиці 5 Звіту з ЄСВ?

Якщо працівник переведений на іншу посаду з 01.08.18 р., то на нього у Звіті з ЄСВ за серпень у таблиці 5 формуємо один рядок, проставляючи в графі 11 дату початку роботи на новій посаді

У програмі, яка використовується для формування і подання звітності, у довіднику посад до графи 15 таблиці 5 відсутня необхідна посада. Що робити? Вибирати «інше»?

Ні, вибирати «інше» не можна!

У графі 15 таблиці 5 Звіту за формою № Д4 ви повинні зазначити фактичну посаду, на яку був прийнятий працівник.

Якщо в програмі, яку ви використовуєте, до графи 15 «пришитий» довідник посад і ви не знаходите в ньому потрібну посаду, закрийте довідник, станьте на початок комірки і впишіть посаду вручну

​Якщо працівниця змінила прізвище, взявши шлюб, то таблицю 5 не заповнюємо?

Ні, відомості про зміну прізвища, імені, по батькові у таблиці 5 Звіту за формою № Д4 не відображаємо.

Пенсійний фонд бере дані про фізичну особу з останнього поданого Звіту. Тому просто зазначте працівницю з новим прізвищем у таблиці 6, сформованій за той звітний період, в якому працівниця надала вам відомості про зміну прізвища. Цього буде достатньо

Сумісник звільнений і прийнятий на основне місце роботи в одному місяці. Як показати календарні дні у таблиці 6? Якщо за двома рядками, то програма видає помилку

У таблиці 6 Звіту з ЄСВ на працівника формуєте два рядки. У одному відображаєте зарплату, нараховану йому за основним місцем роботи (у графі 22 таблиці 6 проставляєте «1»), у другому — зарплату, нараховану йому за місцем роботи за сумісництвом (у графі 22 таблиці 6 проставляєте «0»).

При цьому загальна кількість календарних днів у трудових відносинах протягом звітного місяця (графа 15) проставляєте за одним рядком, наприклад за тим, в якому зазначена сума зарплати, нарахованої за основним місцем роботи

​У серпні привели найменування професій працівників у відповідність із Класифікатором професій. Чи є це переведенням? І чи треба відображати такі відомості у таблиці 5?

Відомості про зміну найменування посади у зв’язку з приведенням її назви у відповідність із Класифікатором професій у таблиці 5 не відображаємо.

Пояснимо. Якщо у вас спочатку працівник був прийнятий на «ліву» посаду (якої немає в Класифікаторі), то ви (1) видаєте наказ про внесення змін до наказу про його прийняття на роботу, (2) на підставі цього наказу в трудовій книжці працівника наступним порядковим номером робите запис: «Запис за № таким-то недійсний. Прийнятий за такою-то професією (посадою)».

Якщо у вас працівник був прийнятий на відповідну посаду, але потім змінилося її професійне найменування у зв’язку з введенням змін (доповнень) у Класифікатор, то (1) видаєте наказ про зміну найменування посади і (2) відображаєте це в трудовій книжці працівника.

Тобто в обох випадках у працівника зміниться тільки найменування посади без зміни його посадових обов’язків

Водночас згідно з постановою Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9 переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації або посаді, визначеній трудовим договором (див. п. 31).

Таким чином, якщо за працівником, окрім найменування посади, нічого не змінилося — це не переведення. Отже, такі відомості до таблиці 5 потрапити не повинні

Договір підряду укладений 23 серпня, а роботи виконані (підписаний акт) 12 вересня. Винагорода (6000 грн.) нарахована у вересні. Як заповнити таблиці 5 і 6 Звіту з ЄСВ?

У Звіті з ЄСВ за серпень:

• у таблиці 5 на фізособу-підрядника формуєте рядок, проставляючи, зокрема, у графі 8 категорію особи «3», у графі 11 — дату початку цивільно-правових відносин, у графі 16 — реквізити договору підряду (дата, номер). Графи 12 — 15 не заповнюєте;

• у таблиці 6 формуєте рядок без сумових показників (дохід не нараховувався), але з кількістю календарних днів у цивільно-правових відносинах (див. графу 15).

У Звіті за вересень:

• у таблиці 5, серед іншого, зазначаєте в графі 8 категорію особи «3», у графі 11 — дату закінчення робіт за договором, у графі 16 — реквізити договору підряду (дата, номер), у графі 17 — підставу (для договору підряду — гл. 61 ЦКУ). Графи 12 — 15 не заповнюєте;

• у таблиці 6 двома рядками (оскільки ЦПД припав на два місяці) — суму винагороди за серпень (загальна сума винагороди, поділена на 2) і за вересень. У рядку з вересневою винагородою зазначаєте кількість календарних днів у цивільно-правових відносинах (графа 15)

Працівник був прийнятий і звільнений в одному місяці. Як відобразити цю інформацію у таблиці 5 Звіту з ЄСВ?

На такого працівника у таблиці 5 формуєте один рядок, проставляючи, серед іншого:

• у графі 11 — дату початку і закінчення трудових відносин;

• у графах 12 — 15 інформацію про його професійну назву роботи + коди і посаду;

• у графі 16 через кому — реквізити наказів про прийняття на роботу і про звільнення;

• у графі 17 — підставу звільнення (відповідна стаття КЗпП)

Працівник в одному місяці був звільнений, потім знову прийнятий і звільнений.

Формую на працівника у таблиці 5 три рядки, але програма видає помилку. Що не так?

У такій ситуації у таблиці 5 на працівника ви повинні сформувати не три, а два рядки.

Перший рядок — із датою першого звільнення, з реквізитами наказу про звільнення в графі 16 і підставою для звільнення (графа 17).

Другий рядок — із датою прийняття на роботу та звільнення. При цьому в графі 16 другого рядка слід зазначити реквізити обох наказів (про прийняття на роботу та про звільнення), а в графі 17 — підставу звільнення.

І не забудьте за працівником заповнити кадрові графи 12 — 15 таблиці 5 Звіту з ЄСВ

Працівник в одному місяці двічі приймався на роботу і звільнявся (умови праці не змінювалися). Як заповнити таблиці 5 і 6 Звіту за формою № Д4?

Окрім зарплати, інших нарахувань немає

У таблиці 5 на працівника формуєте два рядки.

В одному відображаєте інформацію про дату початку/закінчення роботи за першим трудовим договором, у другому — про дату початку/закінчення роботи за другим трудовим договором.

У таблиці 6 створюєте один рядок з даними працівника, в якому зазначаєте загальну суму зарплати, нарахованої працівникові у звітному місяці за двома трудовими договорами

Наказ про прийняття на роботу від 31.08.2018 р. Працівник прийнятий з 01.09.2018 р. В якому місяці відображати відомості про прийняття: в серпні чи вересні?

У цьому випадку початком трудових відносин буде 1 вересня 2018 року — дата, з якої згідно з наказом працівник прийнятий на роботу. Тому відомості про прийняття на роботу слід відобразити у таблиці 5 Звіту з ЄСВ, сформованого за вересень 2018 року. При цьому реквізити наказу про прийняття на роботу повинні потрапити в графу 16 таблиці 5

Працівниця звільняється останнім днем відпустки для догляду за дитиною. У таблиці 5 на неї формувати один чи два рядки?

У вашій ситуації на працівницю необхідно сформувати у таблиці 5 Звіту з ЄСВ два рядки. Один — з датою закінчення трудових відносин, другий — з датою закінчення відпустки для догляду за дитиною

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд