Теми статей
Обрати теми

Працівник з інвалідністю та ЄСВ

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Скажемо прямо, ця стаття з’явилася неспроста. Річ у тім, що починаючи з 1 січня 2019 року роботодавці-підприємці набули права нараховувати на доходи найманих робітників з інвалідністю єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за пільговою ставкою 8,41 %. Саме тому ми пропонуємо вам вивчити (а бухгалтерам юросіб — повторити) правила застосування цієї ставки ЄСВ.

Пільгову ставку ЄСВ 8,41 % було передбачено Законом про ЄСВ ще від самого початку його «життя». Але застосовували її виключно підприємства, установи та організації, у яких працювали особи з інвалідністю.

А ось на застосування цієї ставки приватними підприємцями було накладено табу. Чому? Річ у тім, що пенсійники, а потім і податківці занадто формально підходили до прочитання ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ, якою визначено умови застосування ставки 8,41 %. А оскільки підприємців у цій нормі Закону названо не було, то контролери наполягали, що вони не мають права застосовувати пільгову ставку.

Справедливість перемогла лише з появою Закону України від 23.11.18 р. № 2628-VIII, яким викладено в новій редакції ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ, з доданням до переліку з підприємств, установ і організацій ще й фізосіб-підприємців (ви це знаєте з Теми тижня «Бухгалтерські новаціії — 2019» // «БТ», 2019, № 1).

Важливо! Починаючи з 1 січня 2019 року право застосовувати пільгову ставку 8,41 % виникло у роботодавців-підприємців. Тобто із зазначеної дати правила «гри у 8,41» для роботодавців-юросіб та ФОП стали однаковими.

При цьому роботодавці — незалежні професіонали, як і раніше, на дохід працівників з інвалідністю продовжують нараховувати ЄСВ за ставкою 22 %.

До яких доходів застосовуємо?

Ставку 8,41 % застосовуємо до таких доходів, нарахованих працівникам з інвалідністю:

• заробітної плати (у тому числі відпускних);

• оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомоги по тимчасовій непрацездатності;

• допомоги по вагітності та пологах.

А в разі укладення з особою з інвалідністю договору підряду (договору про надання послуг) до суми винагороди, що увійшла до бази нарахування ЄСВ, застосовуємо загальну ставку 22 %. Тут пільгова ставка не працює (див. п. 1 ч. 1 ст. 7 і ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Чим підтверджуємо право?

Підтвердженням того, що працівникові встановлено інвалідність, є завірена копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) про встановлення групи інвалідності (форма № 157-1/0, затверджена наказом Мінохоронздоров’я від 30.07.12 р. № 577).

Завірити копію довідки до акта огляду МСЕК повинен безпосередньо сам роботодавець працівника з інвалідністю.

Це вимога п. 8 розд. III Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449 (далі — Інструкція № 449). Не нехтуйте нею.

До речі, відмітка про завірення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка завіряє копію, її ініціалів та прізвища, дати завірення копії.

Зазвичай відмітку про завірення копії документа проставляють нижче реквізиту «підпис».

Таким чином, для застосування пільгової ставки 8,41 % (1) працівник з інвалідністю повинен надати роботодавцю довідку до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, (2) роботодавець — зняти її копію і завірити належним чином.

«З коли» застосовуємо?

За загальним правилом, роботодавці застосовують до бази нарахування ЄСВ працівників з інвалідністю ставку внеску 8,41 % починаючи з дати встановлення працівнику групи інвалідності, але не раніше отримання та завірення роботодавцем копії довідки до акта огляду в МСЕК, і закінчуючи датою скасування інвалідності на підставі рішення цієї комісії.

При цьому до дати отримання і завірення зазначеної довідки та після дати скасування інвалідності роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22 % визначеної бази нарахування.

Зверніть увагу, оскільки право на «8, 41» з’явилося у роботодавців-ФОП з 1 січня 2019 року, то навіть якщо належним чином завірена копія довідки МСЕК була у ФОП до цієї дати, повернути усе й застосовувати ставку ЄСВ до доходів, нарахованих до 1 січня 2019 року, не вийде. Тобто старт з 01.01.19 р.

На що звернути увагу?

Для цілей застосування ставки 8,41 % важливим є саме момент нарахування, а не виплати зарплати (доходу). Саме тому із зарплати працівника з інвалідністю, нарахованої підприємцем-роботодавцем у грудні 2018 року, що виплачується в січні 2019 року, ЄСВ справляємо за ставкою 22 %. Уперше ставку 8,41 % ФОП застосують до бази нарахування ЄСВ осіб з інвалідністю за січень 2019 року, звісно ж, при виконанні умов, зазначених вище.

Зверніть увагу: якщо працівнику з інвалідністю донараховуємо зарплату навіть за місяці, що передують 01.01.19 р., то застосовуємо ставку ЄСВ у розмірі, що діє зараз на момент нарахування. Підстава — ч. 4 ст. 9 Закону про ЄСВ.

Наприклад, у січні 2019 року працівнику з інвалідністю донараховуємо помилково не нараховану індексацію за листопад — грудень 2018 року. Такі донараховані суми включаємо до бази нарахування січня і нараховуємо на них ЄСВ за ставкою 8,41 %.

Також застосовуємо ставку ЄСВ, що діє на момент нарахування, й у разі, коли в поточному (2019) році нараховуємо (донараховуємо) лікарняні/декретні за минулий рік працівнику з інвалідністю (навіть попри те, що в таблиці 6 Звіту з ЄСВ такі лікарняні/декретні показуємо з відповідним місяцем 2018 року). На такому підході наполягають податківці в листі від 23.10.18 р. № 4525/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, а обґрунтовують його усе тією ж ч. 4 ст. 9 Закону про ЄСВ.

А що робити з декретними, нарахованими працівниці з інвалідністю у 2018 році за місяці 2019 року, з яких справлявся ЄСВ за ставкою 22 %? Чи можна зменшити ставку? Відповідь — ні. Адже фактично допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами було нараховано в 2018 році, коли права на застосування пільгової ставки 8,41 % роботодавець-підприємець ще не мав.

Аналогічно діємо й за ситуації, коли відпускні 2019 року нараховувалися у 2018 році. З таких відпускних слід було у 2018 році справляти ЄСВ за ставкою 22 %. Крім того, їх необхідно було відобразити у Звіті з ЄСВ за грудень 2018 року (місяць нарахування відпускних).

Але! Якщо підприємець нараховує перехідні відпускні місяць у місяць (за грудень — у грудні, а за січень — у січні), то на відпускні працівника з інвалідністю за грудень він нарахує ЄСВ за ставкою 22 %, а за січень (якщо з «інвалідними» документами все гаразд) — за ставкою 8,41 %. При цьому й у звітності з ЄСВ відпускні за грудень буде відображено у формі № Д4 за грудень 2018 року, а відпускні за січень — у формі № Д4 за січень 2019 року.

Окрема «пісня», якщо підприємець донараховує (зменшує) зобов’язання з ЄСВ минулих періодів (до 2019 року) у зв’язку з виявленням ЄСВ-помилки, допущеної в таких періодах. Наприклад, роботодавець у минулих періодах:

• не включив до бази нарахування ЄСВ дохід, з якого справляється ЄСВ, або не відобразив такий дохід у формі № Д4, чим занизив зобов’язання з ЄСВ;

• нарахував ЄСВ на дохід, який не входить до бази нарахування ЄСВ, або помилково відобразив у формі № Д4 дохід, який не нараховувався застрахованій особі, чим завищив зобов’язання з ЄСВ.

У таких ситуаціях, пов’язаних з виправленням помилки в сумі ЄСВ-зобов’язання, визначеного щодо працівника з інвалідністю, розрахунок єдиного внеску за звітні періоди 2018 року і раніше слід робити виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ, тобто 22 %.

Як із мінстрахвнеском?

Вимога щодо сплати ЄСВ з фактичної бази нарахування ЄСВ, але не нижче мінімальної зарплати, не застосовується до заробітної плати (доходу) працівника з інвалідністю, з бази нарахування ЄСВ якого справляється єдиний внесок у розмірі 8,41 %. Інакше кажучи, ЄСВ у розмірі 8,41 % нараховується на фактичну базу нарахування ЄСВ. При цьому вимога щодо сплати ЄСВ не нижче мінімальної зарплати не застосовується.

Це прямо випливає з ч. 5 та 13 ст. 8 Закону про ЄСВ. І нехай вас не турбує те, що на сьогодні положення Інструкції № 449 та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.03.15 р. № 435 (далі — Порядок № 435), не приведені у відповідність до Закону про ЄСВ. Уся увага — на норми Закону.

Що зі звітністю?

Відображення у Звіті за формою № Д4 виплат, нарахованих працівникам з інвалідністю, має свої особливості.

Розпочнемо з таблиці 6 цього Звіту. Адже саме на підставі її даних відбувається заповнення рядків таблиці 1 Звіту з ЄСВ.

У графі 9 таблиці 6 форми № Д4 роботодавець, який нараховує на доходи працівника з інвалідністю ЄСВ за ставкою 8,41 %, відображає:

• суму заробітної плати — з кодом категорії застрахованої особи «2»;

• суму лікарняних — з кодом «36»;

• суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — з кодом «43»;

• суму «військової» середньої зарплати — з кодом «66».

Важливо! Попри те, що в Порядку № 435 в описах до цих кодів категорій зазначено «Працюючі особи з інвалідністю на підприємствах, в установах і організаціях», підприємці-роботодавці їх також застосовують для відображення відповідних доходів працівників з інвалідністю, на які нараховують ЄСВ за ставкою 8,41 %. Контролі Пенсійного фонду мають бути зняті.

У таблиці 1 база нарахування ЄСВ за ставкою 8,41 % має «засвітитися» в рядку 2.2, а нарахований на неї ЄСВ — у рядках 3.2 (у загальній сумі — у рядку 3) і 6.4 (у загальній сумі — у рядку 6).

Крім того, слід пам’ятати про рядок 3.2.1 таблиці 1 Звіту з ЄСВ. У ній зазначаємо суми ЄСВ, які б нарахував роботодавець на базу нарахування ЄСВ працівника з інвалідністю, якби не застосовував пільгову ставку ЄСВ 8,41 %. Показник рядка 3.2.1 = рядок 2.2 х 22 % : 100 %.

Зауважимо: інформація, наведена в рядку 3.2.1, є по своїй суті довідковою і не береться до уваги при обчисленні загальної суми зобов’язань з ЄСВ (див. рядки 3 і 6 таблиці 1 Звіту за формою № Д4).

Тому будьте уважні!

Висновки

  • З 1 січня 2019 року роботодавці-підприємці мають право нараховувати ЄСВ на базу нарахування єдиного внеску працівника з інвалідністю у розмірі 8,41 %.
  • Підставою для застосування ставки 8,41 % є завірена роботодавцем копія довідки до акта огляду МСЕК.
  • У графі 9 таблиці 6 форми № Д4 суму зарплати працівника з інвалідністю, на яку нараховують ЄСВ за ставкою 8,41 %, відображають із кодом категорії застрахованої особи «2».
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі