Теми статей
Обрати теми

Експорт без обов’язкового продажу валюти: на що слід звернути увагу

Адамович Наталія, податковий експерт
Після скасування обов’язкового продажу валюти багато експортерів ставлять запитання, чи працюватиме розподільчий рахунок і яка тепер його роль в обліку? Чи варто продовжувати відображати в обліку експортні операції з його участю? Давайте це з’ясуємо прямо зараз.

Облік валюти і розрахунок експортного доходу

При експорті товарів дохід визнають при дотриманні умов, перелічених у п. 8 П(С)БО 15 «Дохід», тобто в загальному випадку на дату фактичного відвантаження покупцеві/передачі перевізникові покупця.

При експорті послуг дохід визнають, зазвичай, на дату акта (або іншого документа, що підтверджує факт надання послуги), але і на кожну дату балансу з урахуванням норм пп. 10 — 14 П(С)БО 15.

При цьому і в першому, і в другому випадку суми попередніх оплат, що надійшли від покупців, доходом не визнають (п.п. 6.3 П(С)БО 15).

Крім того, враховуючи, що розрахунки за товари, які експортуються, послуги здійснюють в іноземній валюті, операції за експортними договорами слід відображати в обліку, керуючись П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

З нього випливає, що інвалютний дохід потрібно перераховувати в гривні за курсом НБУ, що діє на дату першої події за експортною операцією:

— відвантаження товарів/надання послуг або

— надходження оплати їх вартості, у межах суми такої першої події.

До того ж самі статті балансу про (1) грошові кошти, а також (2) активи та зобов’язання, які будуть отримані у фіксованій (чи визначеній) сумі грошей, — монетарні статті балансу, підлягають перерахунку: на дату балансу і на дату здійснення госпоперації (в межах суми такої операції або за всією статтею — залежно від правил, закріплених в обліковій політиці).

Позитивні курсові різниці відображають на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», від’ємні на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Тому експортерові важливо знати, по-перше, на яку дату валюту, що надійшла, визнавати активом підприємства (статтею балансу про грошові кошти) (пп. 4, 8 П(С)БО 21); по-друге, на яку дату брати курс НБУ для перерахунку доходу в гривні в передоплатній ситуації — на дату надходження валюти на розподільчий або поточний рахунок.

Розподільчий чи поточний?

З Положення № 5* виключено тільки розділ III, який установлював механізм обов’язкового продажу інвалюти з розподільчого рахунку. Тобто тепер абсолютно всі валютні надходження під обов’язковий продаж не потрапляють.

* Затверджено постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 5.

Водночас самі правила зарахування іноземної валюти на поточні рахунки клієнтів, прописані в Положенні № 5, не змінилися!

Як і раніше, за ЗЕД-контрактами валюта продовжує заходити на поточні рахунки клієнтів через розподільчі рахунки.

Так, у п. 108 Положення № 5 чітко прописано, що зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів здійснюється банками через розподільчі рахунки.

При цьому згідно з п. 52 Положення № 5 банк зобов’язаний валюту, що надійшла, переказати на поточний рахунок клієнта без його доручення не пізніше наступного банківського дня після дня її зарахування на розподільчий рахунок.

І ці правила стосуються в тому числі й валютної виручки, що надходить на поточні валютні рахунки клієнтів за зовнішньоекономічними контрактами, договорами, угодами (п.п. 2 п. 109 Положення № 5).

Виняток становлять тільки випадки надходження валюти, перелічені в пп. 15 — 21, 25 і 27 п. 109 Положення № 5 (ср. ). У цих виняткових випадках розподільчий рахунок дійсно не використовується.

Аналогічні правила надходження валюти діють і при зарахуванні валютних коштів на поточні рахунки фізосіб-підприємців.

Просто тепер валюта надходить з розподільчих рахунків на поточні рахунки клієнтів у повній сумі. При цьому рух валюти по розподільчому рахунку, як і раніше, слід відображати в обліку підприємства за правилами, прописаними в Інструкції № 291**, на субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

** Інструкція про застосування Плану рахунків…, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Нагадаємо, цей субрахунок призначений для обліку коштів в іноземній валюті, які: (1) підлягають розподілу або (2) додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.

І хоча одне призначення скасоване, для розподільчого рахунку все так само залишається чинним друге його призначення — контроль при отриманні резидентом валютної виручки на предмет її належності конкретному резидентові.

Причому, незважаючи на те, що під нагляд потрапляє тільки експорт товарів***, тим не менш, як ми з’ясували, абсолютно всі валютні кошти за всіма ЗЕД-контрактами з нерезидентами (у тому числі й експорт товарів, робіт, послуг) зараховуються на поточні рахунки клієнтів через розподільчий рахунок.

*** Детальніше — у статті «Експорт низки робіт і послуг — поза зоною доступу валютного нагляду» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 21).

Відповідно абсолютно всі надходження валюти на розподільчий рахунок, у тому числі й неконтрольовані, слід відображати на субрахунку 316.

Тож, як і раніше, грошові кошти на розподільчому рахунку визнаємо активами, а рух грошей на розподільчому рахунку — господарською операцією, і відповідно:

1) при надходженні валютного авансу фіксуємо курс НБУ на дату надходження валюти на розподільчий рахунок (Дт 316). Потім за фактом відвантаження (на дату передачі покупцеві ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності згідно з п. 8 П(С)БО 15), за цим курсом відображаємо дохід;

2) при отриманні оплати за раніше відвантажені експортні товари/послуги закриваємо розрахунки з нерезидентом на дату надходження валюти на розподільчий рахунок (Дт 316 — Кт 362);

3) при зарахуванні валюти з розподільчого на поточний рахунок відображаємо курсову різницю (порівнюючи курси за датами надходження валюти на розподільчий рахунок і зарахування її на поточний).

Щоправда, хочемо попередити, що деякі фахівці:

(1) узявши на озброєння колишні консультації податківців (див. лист ГУ ДФС у м. Києві від 29.08.2017 р. № 1746/ІПК/10/26-15-14-05-04-22), де вони датою отримання передоплати і датою погашення заборгованості нерезидента за експортними операціями вважають дату надходження коштів на поточний рахунок резидента;

(2) спираючись на норми п.п. 2 п. 9 Інструкції № 7**** про те, що банк завершує валютний нагляд тільки після зарахування коштів від нерезидента на поточний рахунок резидента,

**** Затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7.

можуть після скасування обов’язкового продажу валюти — як основної умови для обліку коштів на розподільчому рахунку — кошти, які надходять на розподільчий рахунок, не визнавати активом. І вважати відправною точкою в розрахунку доходу і передоплатної виручки за експортними операціями дату зарахування валюти на поточний рахунок.

Проте кардинально змінювати прийняті вами правила обліку коштів на розподільчому рахунку не радимо!

Якщо ви і раніше зараховану на розподільчий рахунок валюту показували на субрахунку 316 (як актив підприємства), і відповідно визначали при отриманні передоплати від нерезидента дохід за курсом НБУ на дату надходження валюти на розподільчий рахунок, у тому ж ключі продовжуйте діяти і далі (див. табл. 1). Інакше ви порушите бухгалтерський принцип послідовності.

Таблиця 1. Облік операцій з експорту товарів (послуг)

з/п

Умови ЗЕД-договору

Курс перерахунку

Курсові різниці

1

Перша подія — передоплата*

Дохід перераховуємо за курсом НБУ на дату надходження передоплати** за товари/послуги на розподільчий рахунок

(п. 6 П(С)БО 21)

Заборгованість перед нерезидентом немонетарна, а отже, курсові різниці не розраховуємо

(п. 7 П(С)БО 21)

2

Перша подія — відвантаження товарів/надання послуг

Суму, що включається в доходи, перераховуємо за курсом НБУ на дату визнання доходу (п. 5 П(С)БО 21)

Заборгованість нерезидента є монетарною***, і за нею розраховують курсові різниці

(пп. 7, 8 П(С)БО 21)

3

Перша подія — часткова передоплата*

У частині отриманої передоплати суму доходів визначають як у варіанті 1, а в неоплаченій частині — як у варіанті 2

* При надходженні декількох авансів дохід визначаємо із застосуванням курсу НБУ, що діяв на дату отримання кожного з них.

** Для бухоблікових цілей датою отримання передоплати слід вважати дату находження валюти на розподільчий рахунок у банку. Адже, виконуючи вимоги Мінфіну, такі кошти обліковуємо на субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті», визнаючи їх активом.

*** Монетарні статті (п. 4 П(С)БО 21): статті балансу (1) про грошові кошти; (2) про активи та зобов’язання, які будуть отримані або оплачені у фіксованій (чи визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Що стосується податковоприбуткового обліку, то для операцій з експорту товарів/послуг жодних окремих коригувань фінрезультату ПКУ не передбачає.

Тож відображаємо їх виключно за бухправилами.

ПДВ при експорті

Дата надходження валютної виручки на розподільчий рахунок для розрахунку податкових зобов’язань (ПЗ) з ПДВ і визначення бази для їх нарахування при експорті товарів/послуг ролі не відіграє:

1) при експорті товарів ПЗ з ПДВ за ставкою 0 % у платника виникають за особливими правилами — на дату оформлення митної декларації (МД), що підтверджує факт перетину митного кордону України (п.п. «б» п. 187.1, п.п. «а» п.п. 195.1.1 ПКУ, лист Мінфіну від 21.03.2019 р. № 11310-09-63/7948, ЗІР 101.09). При цьому вартість товару, виражену у валюті при складанні експортної ПН, визначають за курсом НБУ на дату, що передує складанню МД, тобто за курсом НБУ, який використовується в МД;

2) при експорті послуг з місцем постачання на території України ПЗ з ПДВ за ставкою 20 % нараховують (п. 187.1 ПКУ): або на дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника в оплату за послуги, або на дату оформлення документа, що засвідчує постачання послуг.

І хоча рух валюти на розподільчому рахунку в банку і відображається в обліку, водночас він не є повноцінним рахунком платника для ПДВ-обліку.

У передоплатній ситуації, враховуючи пряму вимогу п. 187.1 ПКУ про зарахування коштів від покупця саме на банківський рахунок платника, а також численні пояснення податківців (див. лист ГУ ДФС у м. Києві від 15.03.2019 р. № 1060/ІПК/26-15-12-01-18, лист ДФСУ від 19.02.2018 р. № 670/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, а також ЗІР 101.06, чинну до 20.06.2019 р.), при отриманні валютного авансу ПЗ з ПДВ слід нараховувати на дату зарахування валюти на поточний рахунок підприємства.

При цьому, враховуючи скасування обов’язкового продажу валюти, тепер платник при нарахуванні ПЗ з ПДВ спокійно може складати одну ПН, визначивши в ній вартість послуги і суму ПДВ виходячи із суми коштів, зарахованих на поточний валютний рахунок, у перерахунку за курсом НБУ на цей день.

Раніше ж при отриманні від нерезидента авансу за оподатковувані послуги, зважаючи на обов’язковий продаж валюти, доводилося оформляти дві ПН.

Приклад. Надійшла від нерезидента оплата за товар у розмірі 20000 дол. США. Після зарахування грошей на поточний рахунок підприємства здійснено відвантаження товару на експорт (див. табл. 2).

Таблиця 2. Облік доходів при передоплатному експорті товару

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Надійшла передоплата на розподільчий рахунок

(курс НБУ — 26,5 грн./$)

316

681

$20000

530000

2

Зараховано валюту на поточний рахунок

(курс НБУ — 26,6 грн./$)

312

316

$20000

532000

3

Відображено курсову різницю на дату зарахування валюти на поточний рахунок (26,6 грн./$ - 26,5 грн./$) х $2000

316

714

2000

4

Надано послуги з декларування товару митним брокером (умовно)

93

685

1000

5

Оплачено послуги митного брокера

685

311

1000

6

Відвантажено товар на експорт

(курс НБУ — 26,4 грн./$)

362

702

$20000

530000

7

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

0

8

Здійснено залік заборгованостей на суму раніше отриманого авансу

681

362

$20000

530000

Дохід на ЄП

Дата надходження валютної виручки на розподільчий рахунок не відіграє ролі і при визначенні доходу в єдиноподатників.

Як і раніше, враховуючи норми п.п. 1 п. 292.1 і п. 292.6 ПКУ і завдяки позиції податківців (див. лист ДФСУ від 09.04.2019 р. № 1525/6/99-99-12-02-03-15/ІПК, консультації в ЗІР 107.04 і 108.01.02, що діють до 20.06.2019 р.), дохід єдиноподатника визначаємо за фактом надходження грошових коштів на його поточний рахунок.

Проте тепер, враховуючи скасування обов’язкового продажу валюти, визначати оподатковуваний дохід від експортних операцій слід в один прийом: усю суму валюти, що надійшла на поточний рахунок, перерахувати в гривні за курсом НБУ на цей день (п. 292.5 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі