Теми статей
Обрати теми

Перерахунок ПДВ за «старими» необоротними активами

Казанова Марина, податковий експерт
Бухгалтер 911 Січень, 2019/№ 1
Друк
Порядок проведення загального річного перерахунку ПДВ ми детально розглянули в статті «Гряде: річний перерахунок з ПДВ — 2018 (ст. 199 ПКУ)»*. У сьогоднішній же статті нагадаємо правила проведення перерахунку за «старими» необоротними активами (придбаними до 01.07.2015 р.). Загалом, його проводитимемо востаннє.

* Журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 52-53.

Загальні правила. Цей перерахунок проводять ті платники, у яких ще є «старі» (придбані або виготовлені до 01.07.2015 р.) необоротні активи, які використовуються за «подвійним» призначенням, тобто одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях. При цьому придбаними до 01.07.2015 р. слід вважати як необоротні активи, отримані до цієї дати, так і ті, за які до цієї дати здійснена попередня оплата (лист ДФСУ від 29.10.2015 р. № 23012/6/99-99-19-03-02-15).

Пункт 42 підрозд. 2 розд. XX ПКУ наказує проводити перерахунок ПДВ за «старими» необоротними активами за підсумками 1, 2 і 3 календарних років, що настають за роком початку їх використання (введення в експлуатацію). По суті, такі необоротні активи «подвійного» призначення повинні взяти участь у чотирьох річних перерахунках: (1) за підсумками року придбання і за підсумками (2) одного, (3) двох і (4) трьох років, що настають за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Причому такі перерахунки здійснюються тільки у складі річного перерахунку.

Наприклад, об’єкт основних засобів був придбаний у березні 2015 року, а введений в експлуатацію в листопаді 2015 року. У цьому випадку перший річний перерахунок за ним був за підсумками 2015 року, другий — за підсумками 2016 року (перший рік, що настає за роком введення в експлуатацію), третій — за підсумками 2017 року і за підсумками 2018 року проводиться четвертий (останній) перерахунок.

А ось необоротні активи, придбані/виготовлені після 01.07.2015 р., беруть участь лише в загальному річному перерахунку.

За МНМА перерахунок проводимо так само, як за товарами/послугами (тобто вони беруть участь тільки в загальному річному перерахунку).

За ліквідованими необоротними активами (придбаними до 01.07.2015 р.) востаннє річний перерахунок повинен проводитися в тому році, у якому відбулася ліквідація.

Результати перерахунку відображаємо в декларації за останній звітний період, тобто в декларації за грудень 2018 року (IV квартал 2018 року).

Звернемо увагу ще на такі моменти:

1) «трирічні» перерахунки потрібно проводити незалежно від того, чи здійснювалася в цих роках неоподатковувана діяльність (лист ДФСУ від 01.03.2017 р. № 4278/6/99-99-15-03-02-15). Адже коефіцієнт ЧВ для розподілу податкового кредиту за «старими» необоротними активами» розраховується наростаючим підсумком. А ось якщо неоподатковувані операції остаточно припинилися в році придбання «старого» «подвійного» необоротного активу (тобто у 2015 році), то додаткові перерахунки (за підсумками 1, 2 і 3 років, що настають за роком початку їх експлуатації) проводити не потрібно;

2) якщо придбаний і введений в експлуатацію до 01.07.2015 р. необоротний актив використовувався виключно в оподатковуваній діяльності, а «подвійним» став, наприклад, у 2018 році, то, на наш погляд, оскільки перший розподіл ПДВ за ним здійснюється у 2018 році (тобто вже за новими правилами), то й перерахунок також повинен проводитися за новими правилами — тільки один раз за підсумками року, коли об’єкт став «подвійним».

Порядок перерахунку. Оскільки об’єкти були придбані до 01.07.2015 р. (тобто до введення СЕА ПДВ) і податковий кредит за ними відображався за «старими» правилами, то й перерахунок податкового кредиту також проводиться «по-старому». Тобто необхідно коригувати податковий кредит, а не донараховувати податкові зобов’язання.

Перерахунок проводимо в таблиці 3 додатка Д7 до декларації за грудень 2018 року / IV квартал 2018 року.

Таблиця 3 додатка Д7

з/п

Кількість календарних років, що настали за роком…

Пояснення до заповнення

1

1

У загальному випадку цей рядок буде порожнім. Заповнюватися він буде тільки в тому випадку, якщо придбані до 01.07.2015 р. об’єкти були введені в експлуатацію тільки у 2017 році.

Для розрахунку використовуємо показник ЧВ з гр. 6 ряд. 3.1 таблиці 1 поточного додатка Д7

2

2

Цей рядок теж у загальному випадку буде порожнім. Заповнюватися він буде тільки тоді, якщо придбані до 01.07.2015 р. об’єкти були введені в експлуатацію не в році придбання, а у 2016 році.

Для розрахунку використовуємо показник ЧВ з гр. 6 ряд. 3.2 таблиці 1 поточного додатка Д7

3

3

У цьому рядку якраз проводитимемо перерахунок необоротних активів, які були придбані до 01.07.2015 р. і введені в експлуатацію у 2015 році. На 2018 рік припав третій рік, що настає за роком, введення їх в експлуатацію.

Для перерахунку використовуємо показник ЧВ з гр. 6 ряд. 3.3 таблиці 1 поточного додатка Д7.

У гр. 3 зазначте вартість необоротних активів (значення гр. 3 ряд. 2 таблиці 3 додатка Д7 за грудень /IV квартал 2017 року, за винятком тих з них, які були ліквідовані у 2017 році)

У гр. 4 зазначте суму ПДВ виходячи з показників гр. 3.

У гр. 5 помножте значення гр. 4 цього рядка на значення гр. 6 ряд. 3.2 таблиці 1 додатка Д7 за грудень / IV квартал 2017 року.

У гр. 6 значення гр. 4 цього рядка помножте на значення гр. 6 ряд. 3.3 поточного додатка Д7

Для перерахунку нам потрібно визначити показники ЧВ. Розрахунок їх проводиться в таблиці 1 додатка Д7 декларації за грудень / IV квартал 2018 року (для цього призначені ряд. 3.1, 3.2, 3.3). При цьому потрібен тільки показник за гр. 6.

Таблиця 1 додатка Д7

1

2

3

4

3.1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

Один календарний рік (поточний)

Для розрахунку беремо дані декларації за 2018 рік і УР, подані у 2018 році (незалежно від того, які періоди ними уточнювалися)

3.2

Два календарні роки (поточний та попередній)

Для розрахунку беремо дані декларацій відразу за 2 роки — за 2018 і 2017 рік і УР, подані у 2018 і 2017 роках.

Звернемо увагу! Якщо всі об’єкти були введені в експлуатацію у 2015 році, то цей показник для перерахунку не знадобиться

3.3

Три календарні роки (поточний і два попередні)

Для розрахунку беремо дані декларацій за три роки — 2018, 2017 та 2016 і УР, подані у 2018, 2017 і 2016 роках

Приклад. Підприємство придбало об’єкт основних засобів для «подвійного» використання в березні 2015 року вартістю 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000). У квітні 2015 року він був введений в експлуатацію.

Маємо такі дані.

Рік

Загальний обсяг операцій

Оподатковувані операції

ЧВ

(гр. 6 ряд. 3.1 таблиці 1 Д7 за відповідний рік)

2014

150000

120000

80,00

2015

200000

150000

75,00

2016

200000

170000

85,00

2017

250000

180000

72,00

2018

300000

210000

70,00

У періоді придбання об’єкта (у березні 2015 року) при первісному розподілі (з використанням ЧВ за 2014 рік) був відображений податковий кредит у сумі 1600 (2000 х 80 : 100 %).

За підсумками 2015 року (загальний розподіл за підсумками року з використанням загального ЧВ (75,00) за 2015 рік) сума дозволеного податкового кредиту становила 1500 (2000 х 75 : 100 %). Результат перерахунку: «-100» (1500 - 1600).

За підсумками 2016 року (1-й рік, що настає за роком введення об’єкта в експлуатацію) сума дозволеного податкового кредиту (з використанням загального ЧВ (85,00) за 2016 рік) становила 1700 (2000 х 85 : 100 %). Результат перерахунку: «+200» (1700 - 1500).

За підсумками 2017 року (2-й рік, що настає за роком введення в експлуатацію) для розрахунку дозволеної суми податкового кредиту використовувався показник ЧВ, відображений у гр. 6 ряд. 3.2 таблиці 1 додатка Д7 за грудень 2017 рік. Він визначався виходячи з обсягів постачань за два роки: 2017 і 2016. ЧВ = (180000 + 170000) : (250000 + 200000) = 77,78.

Сума дозволеного податкового кредиту становила (2000 х 77,78 : 100 %) = 1555,6. Результат перерахунку: «-144,4» (1555,6 - 1700).

Тепер проводимо перерахунок за підсумками 2018 року. Оскільки в нас минуло 3 роки, що настають за роком введення об’єкта в експлуатацію:

1) для перерахунку орієнтуватимемося на показник ЧВ, зазначений у гр. 6 ряд. 3.3 таблиці 1 додатка Д7 за грудень 2018 року / IV квартал 2018 року;

2) сам перерахунок проводитимемо за ряд. 3 таблиці 3 додатка Д7 декларації за грудень 2018 року / IV квартал 2018 року.

Фрагмент таблиці 1 додатка Д7 за грудень 2018 року

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

Один календарний рік (поточний)

300000

210000

70,00

30,00

3.2

Два календарні роки (поточний та попередній)

3.3

Три календарні роки (поточний і два попередні)

750000

(300000 + 250000 + 200000)

560000

(210000 + 180000 + 170000)

74,67

25,33

Фрагмент таблиці 3 додатка Д7 за грудень 2018 року

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

2

3

3

10000

2000

1556

1493*

-63

* Розраховано так: гр. 4 таблиці 3 додатка Д7 за грудень 2018 року х показник гр. 6 ряд. 3.3 таблиці 1 додатка Д7 за грудень 2018 року (2000 грн. х 74,67)

Відображаємо результати «необоротного» перерахунку в декларації з ПДВ за грудень / IVквартал 2018 року. Сумарний показник гр. 7 таблиці 3 додатка Д7 переносимо до ряд. (!) 15 «Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях» декларації з ПДВ за грудень / IV квартал 2018 року.

Коригування податкового кредиту за «старими» необоротними активами здійснюється на підставі бухдовідки. Розрахунки коригування в цьому випадку не складаються.

Фрагмент декларації з ПДВ за грудень 2018 року

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

-315

-63

Відображаємо результати перерахунку в бухобліку. Інструкція № 141** чітко визначає, як відображати в бухобліку результати тільки загального річного перерахунку. Нагадаємо, що п. 12 Інструкції № 141 передбачено, що результати річного перерозподілу ПДВ згідно зі ст. 199 ПКУ відображають:

** Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141.

— або у складі інших витрат (субрахунок 949);

— або у складі інших доходів (субрахунок 719).

А ось як відображати підсумки за «необоротними» перерахунками, Інструкція № 141 замовчує. Але є підстави застосувати аналогію і використовувати такі ж правила у випадку «долипневих» коригувань податкових зобов’язань, тобто:

1) зменшення податкового кредиту за підсумками проведення річного перерахунку податкового кредиту за необоротними активами, придбаними до 01.07.2015 р. (значення ЧВ зменшилося), віднести на витрати: Дт 641/ПДВ — Кт 644 (методом «червоне сторно»): Дт 949 — Кт 644;

2) на суму збільшення податкового кредиту за підсумками проведення річного перерахунку за необоротними активами, придбаними до 01.07.2015 р., збільшити доходи: Дт 641/ПДВ — Кт 719.

Хоча Мінфін у листі від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852 радив проводити коригування податкового кредиту з одночасною зміною (збільшенням/зменшенням первісної вартості необоротних активів), тобто:

1) зменшення податкового кредиту показувати з одночасним збільшенням первісної вартості необоротного активу: Дт 641/ПДВ — Кт 63 (методом «червоне сторно»), Дт 15 — Кт 63, Дт 10 — Кт 15;

2) збільшення податкового кредиту показувати з одночасним зменшенням первісної вартості необоротного активу записами: Дт 641/ПДВ — Кт 63, Дт 15 — Кт 63 (методом «червоне сторно»), Дт 10 — Кт 15 (методом «червоне сторно»).

Проте, на наш погляд, результати додаткового перерахунку за необоротними активами все ж слід обліковувати за аналогією з відображенням результатів загального річного перерахунку, тобто з відображенням доходів або витрат без коригування первісної вартості активів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі