Теми статей
Обрати теми

Закриваємо бухгалтерський 2018 рік

Казанова Марина, податковий експерт
Початок нового року — саме час для того, щоб підбити підсумки попереднього. Тому сьогодні нагадаємо, що потрібно зробити, щоб закрити бухгалтерський 2018 рік.

1. Відображаємо в обліку результати річної інвентаризації. Основне завдання інвентаризації — забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства (ч. 1 ст. 10 Закону про бухоблік, п. 5 розд. I Положення № 879*).

* Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

На підставі даних інвентаризації бухгалтер заразом перевіряє обґрунтованість відображення залишків на рахунках бухобліку. Тому інвентаризація — це обов’язкова процедура, яка проводиться перед складанням річної фінзвітності.

Результати інвентаризації на підставі затвердженого керівником підприємства протоколу інвентаризаційної комісії відображаються в бухобліку і фінзвітності того періоду, в якому завершена інвентаризація (п. 3 розд. IV Положення № 879). А завершена інвентаризація має бути не пізніше 31 грудня 2018 року.

2. Списуємо безнадійну заборгованість, активи, що не відповідають критеріям визнання й оцінки. Як зазначено в п. 5 розд. I Положення № 879, інвентаризація повинна забезпечувати виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.

Для цілей аналізу результатів інвентаризації активів та зобов’язань на предмет їх відповідності критеріям визнання й оцінки п. 20 розд. II Положення № 879 пропонує створити уповноважену комісію (призначити відповідальних осіб).

Хоча цю процедуру можна доручити й інвентаризаційній комісії.

Списання активів та зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання й оцінки (у тому числі й безнадійної заборгованості) слід здійснювати на підставі затвердженого керівником підприємства протоколу уповноваженої комісії підприємства, у якому містяться висновки про невідповідність активів/зобов’язань критеріям визнання/оцінки (обґрунтованості списання безнадійної заборгованості).

3. Переводимо зобов’язання з довгострокових у поточні. На дату балансу довгострокові зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців починаючи з дати балансу, необхідно перевести до складу поточних.

4. Проводимо «ревізію» первинки. Перевіряємо, чи є первинка під здійснені госпоперації (чи належним чином вона оформлена, чи є на ній підписи осіб, що брали участь у здійсненні госпоперації). За авансами, виданими в грудні, перевіряємо, чи закриті вони первинними документами.

5. Переглядаємо резерв відпусток і резерв сумнівних боргів. Разом зі щорічною інвентаризацією п. 18 П(С)БО 11 вимагає від нас на кожну дату балансу (тобто станом на кінець звітного кварталу (року)) переглядати і, у разі необхідності, коригувати (зменшувати чи збільшувати) нараховані суми резервів**.

** Детальніше в статтях «Інвентаризуємо «сумнівний» резерв» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 48); «Інвентаризація «відпускного» резерву: вже близько час» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 47).

6. Робимо завершальні бухгалтерські проводки.

Закриваємо рахунки доходів/витрат на фінрезультат. У кінці року закривають сальдо рахунків доходів і витрат на фінрезультат звітного періоду (рахунок 79).

У принципі, підприємства згідно з Інструкцією № 291 можуть це робити як щомісячно, так і раз на рік. Але більшість підприємств — закриває рахунки доходів/витрат кожного місяця. Адже ці дані потрібні для заповнення квартальної фінзвітності.

За кредитом рахунка 79 відображають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів. Дебет рахунків 70 — 74 наприкінці року має бути списаний у кредит рахунка 79.

За дебетом — закриття рахунків обліку витрат.

Для підприємств, які ведуть тільки 9-й клас рахунків, суми з кредитів рахунків 90 — 98 наприкінці року мають бути списані на рахунок 79.

На рахунку 79 облік ведуть у розрізі субрахунків (791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат від іншої діяльності»).

Розраховуємо «бухгалтерський податок на прибуток». На фінрезультат ми повинні списати і суму розрахованого за бухправилами податку на прибуток.

Для того, щоб правильно нарахувати податок на прибуток у бухобліку, просто взяти суму з декларації з податку на прибуток не достатньо. Адже при розрахунку податку на прибуток застосовують правила ПКУ. Водночас бухприбуток визначається згідно з положеннями (стандартами) бухобліку. Звичайно, після того, як податковоприбутковий облік став ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку, список різниць скоротився. Але все-таки вони є.

П(С)БО 17 (п. 3) встановлює такий алгоритм визначення витрат (доходів) з податку на прибуток у бухгалтерському обліку:

img 1

ΔВПЗ — зміна суми відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) за звітний рік;

ΔВПА — зміна суми відстрочених податкових активів (ВПА) за звітний рік.

Відстрочений податок на прибуток (ВПЗ і ВПА) визначають платники податку на прибуток.

Від розрахунку відстрочених податків звільнені платники податку на прибуток — суб’єкти малого підприємництва, які керуються вимогами П(С)БО 25 (ср. ). Причому це стосується як малодохідних (з річним доходом менше 20 млн), так і високодохідних платників податку на прибуток.

Але такі платники все одно можуть зіткнутися з розрахунком відстрочених податків.

Наприклад, підставою для визначення ВПА може стати наявність збитків минулих років, які зменшуватимуть фінансовий результат для цілей оподаткування в наступних періодах (п. 8 П(С)БО 17).

Якщо ви не повинні вести облік відстрочених податків, то нарахування податку з «прибуткової» декларації пройде проводкою Дт 98 — Кт 641 «Розрахунки з податку на прибуток» і далі Дт 791 (792, 793) — Кт 98.

Відстрочені податки (ВПА і ВПЗ) рахують:

— високодохідники, які не є суб’єктами малого підприємництва;

— малодохідники — НЕсуб’єкти малого підприємництва, які не відмовилися від застосування податкових різниць, передбачених ПКУ (не зробили в декларації з податку на прибуток відповідної відмітки).

Як рахувати ВПА/ВПЗ? Процедуру розрахунку ВПА — ВПЗ можна представити таким чином:

Крок 1. Визначають, чи є в балансі різниця між оцінкою активу або зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов’язання відповідно (п. 3 П(С)БО 17). Але врахуйте: брати до уваги слід лише ті розбіжності, які носять тимчасовий характер.

Наприклад, за об’єктами невиробничого призначення в бухобліку балансова вартість цього активу в результаті нарахування амортизації потрапить до складу витрат, а в податковому обліку витрати на суму амортизації такого об’єкта не збільшаться ніколи. Отже, отримана різниця між залишковими вартостями об’єкта — постійна, а не тимчасова. Вона не приймається при розрахунку ВПЗ і ВПА.

А ось якби йшлося про виробничі основні засоби, то різниця між податковою і бухгалтерською вартостями (що виникла, наприклад, у результаті застосування різних методів амортизації в податковому й бухгалтерському обліку) була б тимчасовою.

Найчастіше на практиці трапляються тимчасові різниці за нематеріальними активами, виробничими основними засобами, а також за забезпеченнями майбутніх витрат і платежів.

Крок 2. Визначаємо вид тимчасової різниці. Тимчасові різниці бувають двох видів:

— тимчасові різниці, що підлягають відніманню, — призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПА (визначається як тимчасова різниця х 18 %);

— тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню, — підлягають включенню до податкового прибутку (зменшують збиток) у майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПЗ (визначається як тимчасова різниця х 18 %).

Баланс

Ситуація

Вид різниці

ВПА/ВПЗ

Актив

БВ* > ПБ**

Оподатковувана

ВПЗ

БВ < ПБ

Що віднімається

ВПА

Зобов’язання

БВ > ПБ

Що віднімається

ВПА

БВ < ПБ

Оподатковувана

ВПЗ

* БВ — балансова вартість.

** ПБ — податкова база.

Крок 3. Визначаємо власне відстрочені податкові активи і зобов’язання. Для цього потрібно помножити розраховані величини тимчасових різниць (що відповідно підлягають відніманню й оподаткуванню) на ставку податку на прибуток, яка діє в наступному році (п. 12 П(С)БО 17).

Крок 4. Далі відстрочені податкові активи та зобов’язання потрібно «згорнути», а також порівняти розраховані ВПА-ВПЗ на кінець року із цими показниками на початок року.

У баланс потрапить тільки те, що «переважить».

ВПА-ВПЗ згортають, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним і тим же податковим органом. У консолідованому балансі ВПА-ВПЗ зобов’язання відображають розгорнуто (п. 17 П(С)БО 17).

Для відстрочених податкових активів призначено ряд. 1045 активу Балансу. Для зобов’язань — ряд. 1500 пасиву Балансу відповідно.

Крок 5. Далі власне проводимо розрахунок витрат з податку на прибуток, використовуючи наведену вище формулу:

Витрати з податку на прибуток = поточний податок на прибуток + ∆ ВПЗ - ∆ ВПА

Приклад. Підприємство за підсумками 2018 року має такі результати:

поточний податок на прибуток за декларацією становить 18000 грн.;

— прибуток до оподаткування (ряд. 2290 Звіту про фінансові результати) — 90000 грн.;

— відстрочені податкові активи (Дт 17) на початок періоду (на 01.01.2018 р.) — 2000 грн.

Підприємство визначило такі тимчасові податкові різниці на 31.12.2018 р.

Статті балансу

БВ

ПБ

ТР

Вид різниці

Відстрочений податок

Основні засоби (ряд. 1010)

120000

134000

14000

ВПА

2520

(14000 х 18 %)

Нематеріальні активи (ряд. 1000)

100000

9000

1000

ВПЗ

180

(1000 х 18 %)

Поточні зобов’язання

(ряд. 1660)

46000

50000

4000

ВПЗ

720

(4000 х 18 %)

Разом

1620 (ВПА)*

* Цю суму зазначаємо за рядком 1045 Балансу на 31.12.2018 р.

Визначимо суму зміни ВПА за 2018 рік:

1620 грн. (залишок ВПА на 31.12.2018 р.) - 2000 грн. (залишок ВПА на 01.01.2018 р.) = -380 грн. (зменшення ВПА за 2018 рік).

Тепер визначаємо витрати з податку на прибуток:

18000 грн. (сума податку з декларації) - (1620 грн. - 2000 грн.) = 18380 грн. Цю суму відображаємо в ряд. 2300 Звіту про фінрезультати.

У бухобліку робимо проводки:

Дт 98 — Кт 17 — 380;

Дт 98 — Кт 641/Податок на прибуток — 18000;

Дт 791 — Кт 98 — 18380.

Закриваємо рахунок 79. Для цього зіставляють обороти за дебетом і кредитом рахунка 79 і визначають сальдо на кінець періоду. Тут можливі такі результати:

— оборот Дт 79 < оборот Кт 79 — прибуток. Робимо проводку Дт 79 — Кт 441;

— оборот Дт 79 > оборот Кт 79 — збиток. Робимо проводку Дт 442 — Кт 79.

На рахунку 79 облік ведуть у розрізі субрахунків. У зв’язку із цим можлива ситуація, коли за одним із субрахунків був отриманий результат — прибуток, а за іншим — збиток. У цьому випадку треба закрити кожен субрахунок рахунка 79 на відповідний субрахунок 441 або субрахунок 442. Потім визначити підсумкове сальдо на субрахунках 441 і 442 та «згорнути» його на той рахунок, сальдо за яким виявиться більшим.

Зверніть увагу: Інструкція № 291 передбачає «згортання» субрахунків 441 і 442 з виведенням сальдо тільки за одним із цих субрахунків.

Наприклад, сальдо на 01.01.2018 р. було за Дт 442 — 100000.

За підсумками року підприємство отримало такі результати:

— сальдо на субрахунку 791 становить за кредитом 120000 грн. Списано в кредит субрахунку 441 (прибуток): Дт 791 — Кт 441 — 120000;

— сальдо на субрахунку 792 становить за дебетом 10000 грн. Списано в дебет субрахунку 442 (збиток): Дт 442 — Кт 792 — 10000.

Щоб визначити підсумковий фінрезультат, «згортаємо» непокриті збитки і нерозподілений прибуток: Дт 441 — Кт 442 — 110000.

У результаті залишиться сальдо тільки на субрахунку 441 (прибуток) — 10000.

Закриваємо субрахунок 443. Підприємствам, які протягом року здійснювали відрахування за рахунок нерозподіленого прибутку:

— нараховували дивіденди власникам підприємства (Дт 443Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»);

— створювали (збільшували) резервний капітал (Дт 443Кт 43);

— направляли прибуток на збільшення статутного капіталу (Дт 443Кт 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»),

доведеться подбати про списання залишків за субрахунком 443.

Як зазначає Інструкція № 291, сальдо на цьому субрахунку наприкінці року закривається в кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному із цих субрахунків.

Закриваємо на підставі бухдовідки.

7. Річний перерахунок ПДВ і ПДФО. Також слід не забути провести:

1) річний перерахунок ПДВ — ця процедура стосується платників ПДВ, які протягом року розподіляли ПДВ за п. 199.1 ПКУ. Результати такого перерахунку мають бути відображені в декларації з ПДВ за останній звітний період року (для місячних платників — у декларації за грудень 2018 року; для квартальних — у декларації за 4 квартал)***;

*** Деталі знайдете в статтях: «Гряде: річний перерахунок з ПДВ — 2018 (ст. 199 ПКУ)» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 52-53); «Перерахунок ПДВ за «старими» необоротними активами» цього номера.

2) перерахунок ПДФО — згідно з п. 169.4.2 ПКУ роботодавець зобов’язаний провести перерахунок суми доходів, нарахованих працівникам у вигляді зарплати, а також суми наданих податкових соціальних пільг за підсумками кожного звітного року під час нарахування зарплати за останній календарний місяць звітного року. Річний перерахунок ПДФО проводиться за всіма працівниками, які числяться в роботодавця станом на 31.12.2018 р. Перевіряється ще раз правильність утримання ПДФО і зарплатних доходів у січні — грудні 2018 року****.

**** Детальніше про нього можете прочитати в статті «Незабаром Новий рік: не забудь про перерахунок!» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 51).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі