Теми статей
Обрати теми

До подання Звіту за «трудовою» квотою будь готовий!

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Бухгалтер 911 Січень, 2019/№ 2
Друк
Звіт за «трудовою» квотою ми подаємо не вперше. Але з минулого року багато води витекло: і лави тих, хто звітує, помітно пощільнішали (за рахунок роботодавців з чисельністю від 8 до 20), і сама форма Звіту оновилася. Тож поговорити є про що.

«Трудова» квота — це чия турбота?

«Трудова» квота — це норматив працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні в прийнятті на роботу. Нагадаємо: з 01.01.2018 р. у цій «темі» підприємства, установи й організації з чисельністю штатних працівників не лише більше 20 осіб, але й ті, у кого працівників від 8 (включно) до 20 (включно) (ч. 2 ст. 14 Закону № 50671)2.

1 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

2 Деталі знайдете в статті «Працевлаштування «передпенсіонерів»: розбираємо «новинку» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 45).

Важливо! У ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 не зазначені роботодавці-підприємці. Із цього випливає, що підприємці розраховувати квоту не зобов’язані. Відповідно і сьогоднішню статтю їм далі можна не читати img 1.

Непричетність ФОП до виконання квоти підтвердило і Мінсоцполітики в листі від 08.06.2016 р. № 158/021/150-16.

Щоб з’ясувати, чи потрібно вам розраховувати квоту, необхідно визначити середньооблікову кількість штатних працівників (далі — СКШП) за 2017 і 2018 роки. Забігаючи наперед, зазначимо, що для вирішення питання подавати / не подавати Звіт за «трудовою» квотою за 2018 рік має значення лише СКШП за 2018 рік.

Нагадаємо, що показник СКШП для цілей виконання «трудової» квоти розраховують за тим же принципом, що і для виконання «інвалідного» нормативу, в порядку, передбаченому п. 3.2 Інструкції № 2863.

3 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Підказку щодо підрахунку СКШП облікового складу знайдете в статті «Інвалідний» Звіт за 2017 рік: час складати» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 7).

Якщо цей показник становить:

— 8 — 20 осіб включно, то у вас повинно бути працевлаштовано не менше однієї особи, якій до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 10584 залишилося 10 і менше років (далі — «передпенсіонер»). Зазначимо, що «вичислити» «передпенсіонера» фактично не так-то просто. Проблема в тому, що мати інформацію лише про вік людини недостатньо img 2. Потрібна ще інформація про її страховий стаж2!

4 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Зазначимо, що за період до 01.01.2011 р. страховий стаж визначають на підставі записів у трудовій книжці працівника. Для підтвердження страхового стажу з 01.01.2011 р. роботодавцеві може допомогти довідка за формою ОК-5 або ОК-7, додаток 95 (наприклад, якщо працівник у цьому періоді працював в іншого роботодавця);

5 Див. статтю «Підтверджуємо страховий стаж для лікарняних і декретних» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 44).

— якщо показник СКШП перевищив 20, для вас квота становить 5 % СКШП за календарний рік, що передує звітному (ч. 2 ст. 14 Закону № 5067).

У рахунок виконання «трудової» квоти ви зараховуєте всіх осіб, перелічених у ч. 1 ст. 14 Закону № 5067 (ср. ). Виняток — працівники з інвалідністю, що не досягли пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону № 1058. Їх враховують у рахунок виконання «інвалідного», а не «трудового» нормативу.

Перелік документів, які підтверджують належність тієї чи іншої особи до «неконкурентоздатних», наведений у п. 3.2 Порядку № 2716. Див. також торішню статтю «Час звіту з «трудових» квот» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 3).

6 Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.

Зверніть увагу: в рахунок виконання «трудової» квоти роботодавець зараховує працевлаштованих ним осіб на умовах повної зайнятості за основним місцем роботи.

Розрахунок квоти і пошук працівників, що підходять для її виконання, роботодавці здійснюють самостійно. Проте не заборонено звернутися по допомогу до центрів зайнятості. Для цього потрібно подати форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Як подати, щоб не помилитися?

Про виконання «трудової» квоти роботодавці зобов’язані щорічно інформувати центр зайнятості. Причому тільки ті роботодавці, для яких установлена квота.

Для випадку з поданням звіту за 2018 рік це юрособи із СКШП за 2018 рік 8 осіб і більше.

Якщо за 2018 рік СКШП менше 8, то незалежно від СКШП за 2017 рік Звіт за «трудовою» квотою за 2018 рік подавати не потрібно.

Форма звітності «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік» (ми її традиційно називаємо Звіт за «трудовою» квотою) наведена в додатку до Порядку № 271.

Зверніть увагу! Наказом Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. № 1763 внесено зміни до Порядку № 271 і підкориговано форму Звіту. Правки, як не складно здогадатися, переважно пов’язані з введенням квоти з працевлаштування «передпенсіонерів» для юросіб з чисельністю штатних працівників 8 — 20 осіб.

Відповідно Звіт подаємо вже за оновленою формою.

Подати Звіт можна регіональному або базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місця розташування підприємства.

Відзвітувати потрібно не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.

1 лютого 2019 року припадає на робочий день — п’ятницю. Відповідно саме цей день буде останнім днем подання Звіту.

Важливо! Безпосередньо за неподання (несвоєчасне подання) Звіту за «трудовою» квотою санкції до підприємства не застосовуються. Штраф у розмірі 2 мінзарплат передбачений за необґрунтовану відмову в працевлаштуванні громадян у разі невиконання квоти протягом року (ч. 2 ст. 53 Закону № 5067).

Підказки щодо заповнення Звіту за «трудовою» квотою

Правила заповнення Звіту прописані в розд. III Порядку № 271 (з поправками, внесеними наказом Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. № 1763).

Так, рядки 01, 02 і 03 заповнюють підприємства, установи й організації із СКШП більше 20 (21 і більше). Важливо! Ідеться про СКШП саме за 2018 рік. Тобто якщо навіть СКШП за 2017 рік більше 20, а за 2018 рік — не більше, то ці рядки не заповнюємо.

А якщо СКШП за 2018 рік менше 8, то Звіт за 2018 рік не подаємо.

Рядки 04 і 05 призначені для тих, у кого СКШП за 2018 рік 8 — 20. Пройдемося по рядках.

Рядок 01. Зазначайте СКШП за 2017 рік. Саме так. Оскільки чорним по білому сказано — «Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік». Рік, що передує звітному 2018 року, — 2017-й.

Знову ж таки, заповнюють лише ті, у кого СКШП за 2018 рік більше 20.

Ми вже говорили, що показник СКШП розраховувати потрібно відповідно до Інструкції № 286.

Не забудьте звіритися з даними рядка 1040 статзвітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна).

Рядок 02. У ньому зазначайте СКШП уже за звітний 2018 рік щодо тих працівників, які мали додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню (крім осіб з інвалідністю) і при цьому були працевлаштовані на умовах повної зайнятості.

Обчислення СКШП щодо тих працівників, які враховуються в рахунок виконання квоти, робите аналогічно СКШП усіх працівників, тільки враховуєте кількість «квотованих» працівників, працевлаштованих у вас на умовах повного робочого часу.

Важливо! Сумісники і працівники, яким установлено неповний робочий час, у розрахунку брати участь не будуть.

Дробовий показник СКШП округлюйте за правилами, встановленими Інструкцією № 286.

Рядок 03. Тут фіксуєте кількість штатних працівників, які повинні були працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до «трудової» квоти у 2018 році. Цей показник дорівнює 5 % від показника, проставленого в рядку 01 Інформації. Результат округлюємо до цілих за загальноарифметичними правилами (п. 3.3 Порядку № 271).

Рядок 04. У цьому рядку юрособи із СКШП за 2018 рік 8 — 20 зазначають СКШП за звітний 2018 рік.

Рядок 05. Юрособи із СКШП за 2018 рік 8 — 20 зазначають тут СКШП «передпенсіонерів» за звітний 2018 рік.

СКШП «передпенсіонерів» розраховують за аналогією із СКШП усіх працівників, але враховують тільки кількість працевлаштованих на умовах повної зайнятості «передпенсіонерів».

Сумісники і працівники, яким установлено неповний робочий час, у розрахунку брати участі не будуть.

Рядок 06. Його заповнюють усі роботодавці з чисельністю штатних працівників 8 осіб і більше. Тут зазначаєте чисельність громадян, яких ваше підприємство планує працевлаштувати в рахунок квоти в поточному 2019 році. Заповнюєте, якщо квота не виконана або якщо хочете працевлаштувати неконкурентоздатних громадян понад квоту.

Приклад замовляли?

Порядок заповнення роботодавцями Звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад. СКШП за 2017 рік становить 21 особу. СКШП за 2018 рік — 20 осіб.

СКШП працівників, працевлаштованих на умовах повної зайнятості в рахунок квоти, за 2018 рік — 2. З них СКШП «передпенсіонерів» (за 2018 рік) — 1.

Приклад заповнення Звіту за 2018 рік наведемо нижче. Зазначимо, що рядки 01 — 03 ми в цьому випадку не заповнюємо, оскільки СКШП за 2018 рік не більше 20 осіб.

img 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі