Перевірки працевлаштування осіб з інвалідністю на новий лад

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Кабмін через роки таки спромігся привести у відповідність з чинним законодавством Порядок проведення перевірок працевлаштування осіб з інвалідністю. Ідеться про постанову № 4661. Цим документом викладено в новій редакції два Порядки, обговоренню одного з яких (Порядку перевірок) і присвячений цей матеріал2.

1 Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70» від 05.06.2019 р. № 466.

2 Про зміни до іншого Порядку ви зможете прочитати в наступному номері нашого журналу.

Отже, нашим головним героєм img 1 буде «освіжений» Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі — Порядок). Його нову редакцію й обговорюватимемо.

Мабуть, головне «нововведення», яке в принципі зовсім уже й не нововведення img 2, — перевіряючими є не Фонд соціального захисту інвалідів, а Держпраці. У цьому світлі нагадаємо, що «завдяки» змінам до ст. 19 Закону про основи соцзахисту осіб з інвалідністю цей Фонд з 09.12.2012 р. не має права проводити перевірки роботодавців щодо: реєстрації у Фонді; подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів; виконання нормативу робочих місць.

Це давно підтверджував і сам Фонд (див. лист від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68).

Із зазначеної дати проводити такі перевірки уповноважені саме органи Держпраці. І виходить, тільки зараз у КМУ дійшли руки до наведення ладу в Порядку img 3.

Відразу заспокоїмо: слід відрізняти перевірку Держпраці питань осіб з інвалідністю від інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань дотримання роботодавцями законодавства про працю img 4, які раніше (до його скасування судом) проводилися Держпраці згідно з Порядком № 2953. Це зовсім різні речі.

3 Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295.

У питанні, що ми розглядаємо, усе більш або менш пристойно. У тому плані, що маємо, скажімо так, «типові» перевірочні правила.

Схожа ситуація з перевіркою Держпраці додержання законодавства з охорони праці4, де перевіряючі не «переходять червоних ліній» (виставлених Законом № 8775).

4 Див. статтю «Перевірки з охороні праці: що врахувати» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 29).

5 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Види перевірок. Можуть бути плановими та позаплановими, виїзними та невиїзними (останні проводитимуть у приміщенні Держпраці або її територіального органу у випадках, передбачених законом).

Знову ж таки підкреслимо, що перевіряти будуть лише тих суб’єктів, на яких поширюється «інвалідний» норматив. Згідно з Порядком це роботодавці, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб6.

6 Хоча правильніше говорити, що це ті роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП) за рік становить 8 і більше осіб. Див. статтю «Реєструємося у Фонді інвалідів до 1 лютого» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 3).

Коли прийдуть і що перевірять? Перевірки повинні проводити в робочий час суб’єкта господарювання, що перевіряється, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку. Причому перевірити зможуть тільки період, що минув після останньої планової або позапланової перевірки.

Без них — ні-ні. У Порядку (п. 4) прописали, що перевірки суб’єкта господарювання — юрособи повинні проводитися у присутності керівника або особи, уповноваженої ним. Перевірки фізособи-підприємця, у свою чергу, повинні проводитися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

Плани проведення перевірок. Пункт 6 Порядку зобов’язує Держпраці затверджувати річні плани проведення планових перевірок не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Перш ніж перевірити… Про проведення планової перевірки Держпраці7 зобов’язана письмово повідомити суб’єкта, що перевіряється, не пізніше ніж за 10 днів до дня початку проведення такої перевірки.

7 Її територіальні органи.

У такому повідомленні вона повинна зазначити: (1) дату початку і закінчення перевірки; (2) найменування підприємства або П. І. Б. фізособи-підприємця, щодо діяльності яких проводиться планова перевірка; (3) найменування органу державного контролю.

Таке повідомлення можуть надіслати рекомендованим листом або ж вручити особисто суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі під розписку.

Для проведення перевірки Держпраці7 видає наказ. Він повинен містити: (1) найменування суб’єкта господарювання, щодо якого проводитиметься перевірка, та (2) інформацію про предмет перевірки.

На підставі такого наказу оформляють направлення на проведення планової або позапланової перевірки. Воно має бути підписане керівником або його заступником із зазначенням прізвища, імені та по батькові та засвідчене печаткою.

Дані, які мають бути зазначені в направленні на перевірку, перелічені в п. 11 Порядку.

Перед початком проведення перевірки уповноважені посадові особи Держпраці, її територіального органу зобов’язані пред’явити суб’єкту направлення та службові посвідчення, що підтверджують посадових осіб Держпраці, її територіального органу, і вручити тому, хто перевіряється, копію направлення.

Також перед початком проведення перевірки посадова особа Держпраці, її територіального органу повинна внести запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Звісно, за наявності такого журналу в суб’єкта.

Така вимога Порядку продиктована ч. 12 ст. 4 Закону № 877, яка, до речі, для перевірок Держпраці щодо додержанням законодавства про працю та зайнятість населення не обов’язкова до виконання (згідно з ч. 5 ст. 2 цього Закону).

Підстави для позапланових перевірок. Згідно з п. 9 Порядку позапланові перевірки зможуть проводити:

— за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до Держпраці, її територіального органу про проведення позапланової перевірки за його бажанням img 5;

— для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці або її територіального органу;

— за зверненням фізособи (фізосіб) про порушення, що спричинило шкоду його (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів або їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);

Позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінсоцполітики. Ненадання суб’єкту копії такого погодження може слугувати підставою для недопуску перевіряючих до проведення перевірки.

— за інформацією відділення Фонду соціального захисту інвалідів щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки в такому звіті у строк до 5 роб. дн. з дня отримання повідомлення Фонду;

— за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу на те, що згідно з Порядком позапланову перевірку можуть провести незалежно від кількості раніше проведених перевірок.

Як щодо строків? Планові перевірки звичайних суб’єктів господарювання (крім суб’єктів малого та мікропідприємництва) повинні вміститися в 10 роб. дн. (а не 15, як було раніше).

Додатково прописали, що сумарна тривалість усіх планових перевірок, що проводяться Держпраці, її територіальними органами протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 роб. дн. Щодо суб’єктів мікро- та малого підприємництва такий строк не повинен перевищувати 15 роб. дн.

Продовження строку проведення планової та позапланової перевірки, як і раніше, не допускається.

Недопуск до перевірки. Пунктом 14 Порядку передбачено цілу низку підстав, за якими можна «опустити шлагбаум» img 6 перед інспекторами. Причому вони стосуватимуться й позапланових перевірок.

Що перевіряють? Перелік документів, які трудовики зможуть попросити для ознайомлення і перевірки, наведено в п. 12 Порядку. Будьте уважні: у цьому переліку є як нові (порівняно з п. 8 Порядку, що регулював це питання раніше) позиції, так і втрати й уточнення img 7.

Інші гості img 8. Крім трудовиків, бути присутнім при проведенні перевірки підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю згідно з п. 13 Порядку зможуть представники організацій громадських організацій осіб з інвалідністю в областях, м. Києві, відділень Фонду соціального захисту інвалідів.

Новою редакцією Порядку уточнили, що таких осіб залучають тільки в разі потреби.

Оформляємо результати перевірки. За результатами проведення перевірки уповноважені посадові особи Держпраці8, які проводили перевірку, складають акт.

8 Або її територіального органу.

Посадові особи Держпраці8, які проводили перевірку, зазначають в акті перевірки інформацію про стан дотримання суб’єктом господарювання законодавства.

Також в акті перевірки обов’язково зазначають розрахунок виконання/невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю за період, за який проводилася перевірка.

В останній день перевірки два примірники акта підписують посадові особи Держпраці8, що проводили перевірку, та суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа не погоджується з актом перевірки, він підписує акт із зауваженнями.

Останні є невід’ємною частиною акта перевірки.

У разі відмови суб’єкта або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова особа Держпраці8 вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручають суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі в останній день перевірки, а другий зберігається в органі, який проводив перевірку.

Якщо виявили порушення. У такому разі посадові особи Держпраці8, які проводили перевірку, зазначають в акті перевірки детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.

На підставі акта, складеного за результатами перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом 5 роб. дн. з дня завершення перевірки складають припис про усунення виявлених порушень.

Припис видає та підписує посадова особа Держпраці8, яка проводила перевірку, за формою та в порядку, що затверджені Мінсоцполітики.

Припис складають у двох примірниках:

— один не пізніше 5 роб. дн. з дня складання акта перевірки подають суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання;

— другий з підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в Держпраці8.

Приписи можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання чи уповноваженою ним особою в установленому законодавством порядку.

Якщо за результатами перевірки встановлено факт невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання у відділення Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, вживають заходів щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі