Теми статей
Обрати теми

Поворотна фіндопомога від засновника: як обліковувати?

Казанова Марина, податковий експерт
Ситуація. ТОВ на загальній системі оподаткування (платник ПДВ) отримало від засновника поворотну фіндопомогу. Як її правильно обліковувати? Чи є у 2019 році якісь зміни щодо ведення обліку поворотної фіндопомоги?

Поворотна фіндопомога (ПФД) — це сума (1) грошових коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, (2) який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими грошовими коштами, та (3) є обов’язковою до повернення (п.п. 14.1.257 ПКУ).

З юридичного погляду ПФД є різновидом позики.

Відразу зазначимо, що будь-яких змін, які впливають на облік і оподаткування безвідсоткової ПФД, цього року не відбулося. А втім, нагадаємо основні правила обліку ПФД.

Податковоприбутковий облік. Тут усе за правилами бухобліку. Жодних податкових різниць ані при отриманні, ані при поверненні ПФД, ані навіть при її дисконтуванні не виникає. Це підтверджують і фіскали (див., наприклад, листи ДФСУ від 12.03.16 р. № 5314/6/99-99-19-02-02-15, від 04.01.2019 р. № 62/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Виняток:

1) «стара» фіндопомога, яка була отримана від неплатника податку на прибуток і включена до 01.01.2015 р. до складу доходів згідно з колишньою редакцією п.п. 135.5.5 ПКУ. При її поверненні платник податку на прибуток має право зменшити свій фінрезультат (п. 18 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ);

2) зменшуюча різниця передбачена п. 42 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Вона стосується тих платників (як високодохідників, так і малодохідників), яким позикодавці-неплатники простили позики, отримані до 2015 року, або просто добіг кінця строк позовної давності за такими позиками.

ПДВ. Отримана грошова допомога — не вписується у визначення постачання товарів/послуг (п. 185.1 ПКУ). А отже, ані отримання поворотної фіндопомоги, ані її повернення не призводять до будь-яких ПДВ-наслідків ні в позичальника, ні в одержувача.

ПДФО. Отримання ПФД від засновника-фізособи не відображається у формі № 1ДФ. А ось при поверненні її засновникові, незважаючи на те, що до виникнення доходів у фізособи повернення фіндопомоги не призводить, у формі № 1ДФ усе одно доведеться відобразити таку виплату з ознакою доходу «153».

Показують фактично повернені кошти у відповідному кварталі їх повернення.

Єдиний податок. Щодо поворотної фінансової допомоги, отриманої такими юрособами, у ПКУ встановлена чітка норма. Так, п.п. 3 п. 292.11 ПКУ встановлює, що суми фінансової допомоги, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, не включаються до «єдиноподатного» доходу підприємства.

Таким чином, не підлягає оподаткуванню єдиним податком тільки короткострокова позика єдиноподатника — та, яка повернена протягом 12 місяців.

Бухоблік. У бухгалтерському обліку підприємство-позичальник керується нормами П(С)БО 11 і включає суму отриманої позики до складу своїх зобов’язань. А з огляду на те, що ПФД погашатиметься грошима — то це фінзобов’язання (оскільки є контрактним зобов’язанням передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству (п. 4 П(С)БО 13)). При цьому ані доходи в сумі отриманої ПФД, ані витрати при її поверненні позичальник не визнає (п. 5 П(С)БО 15, п.п. 9.3 П(С)БО 16).

Залежно від строку повернення ПФД кредиторська заборгованість перед позикодавцем може бути поточною або довгостроковою.

Отримана короткострокова ПФД (на строк до 12 місяців з дати Балансу) відображається на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Отримання такої ПФД відображатиметься проводкою Дт 311 — Кт 685, а її погашення — Дт 685 — Кт 311.

А ось довгострокову ПФД відображають за кредитом рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання». Можна також застосовувати субрахунок 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті». За кредитом зазначених рахунків/субрахунків відображають отримання довгострокових позик: Дт 301, 311 — Кт 55 (505). За дебетом цих рахунків/субрахунків показують переведення довгострокових зобов’язань до складу поточних з подальшим їх погашенням: Дт 55 (505) — Кт 611; Дт 611 — Кт 301, 311.

Довгострокову ПФД (її частину), за якою до дати повернення залишається менше 12 місяців, переводять з довгострокових зобов’язань у поточні зобов’язання (Дт 611).

Але в якій сумі показувати в бухобліку ПФД? Тут є деяка неоднозначність у вимогах бухстандартів.

Згідно з п. 12 П(С)БО 11поточні зобов’язання відображають у Балансі за сумою погашення. Тобто за недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 П(С)БО 11). Тому в позичальників, які працюють за нацстандартами, короткострокова ПФД, що надійшла, не вплине на фінрезультат.

Стосовно довгострокових зобов’язань П(С)БО 11 вказує на те, що довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою (тобто дисконтованою) вартістю. Інакше кажучи, стандарт чітко встановлює, що за теперішньою вартістю обліковуються ті довгострокові зобов’язання, за якими нараховуються відсотки. У нашому ж випадку надається безвідсоткова поворотна фіндопомога. А отже, ґрунтуючись на цьому, можна стверджувати, що за вимогами П(С)БО 11 безвідсоткову фіндопомогу позичальникові дисконтувати НЕ потрібно. А обліковують її за сумою фактично отриманих грошових коштів.

Але є ще й вимоги П(С)БО 13. А в ньому сказано, що:

Адже ПФД вписується у визначення фінінструменту (фінзобов’язання).

1) фінзобов’язання первісно оцінюються і відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається зі справедливої вартості зобов’язань та витрат, які безпосередньо пов’язані з виникненням такого зобов’язання (п. 29 П(С)БО 13);

2) на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за похідними фінінструментами (п. 31 П(С)БО 13).

Інакше кажучи, П(С)БО 13 вимагає дисконтувати фінзобов’язання (причому незалежно від того, довгострокове воно чи короткострокове).

Але! К нацстандартах визначення амортизованої собівартості для фінінструментів П(С)БО 13 не наводить. Немає й механізму розрахунку ефективної ставки відсотка саме для фінінструментів. Тому, на нашу думку, дисконтувати безвідсоткову поворотну фіндопомогу підприємству, яке веде облік за П(С)БО, НЕ потрібно!

Але чи не буде в цьому випадку проблем з фіскалами? Адже якщо дисконтувати позику, отриману від НЕзасновника, на суму дисконту (різницю між фактично отриманою ПФД та її теперішньою вартістю) відразу ж з’являється дохід. Продемонструємо це на прикладі. Припустимо, що отримано ПФД у розмірі 80000 грн. на 2 роки. Ставка дисконтування — 18 %. Якщо дисконтувати суму позики, то теперішня вартість позики становитиме:

80000 : (1 + 0,18)2 = 57454,75 грн.

У результаті, у бухобліку, на дату отримання ПФД покажемо проводки:

Дт 311 — 80000 грн.;

Кт 505 — 57454,75 грн.;

Кт 746 (! дохід) — 22545,25 грн.

Далі цей дохід «компенсується» нарахованими відсотками (витратами). Припустимо, що дата балансу — це 31.12 кожного року.

Облік позики за амортизованою собівартістю

Період

Балансова вартість зобов’язання на початок періоду

18 %

Платіж

Балансова вартість зобов’язання на кінець періоду

1

57454,75

10341,86

67796,61

2

67796,61

12203,39

(80000)

0

Тобто в 1-й рік (2019) ми нарахуємо витрати (Дт 952 — Кт 505) — 10341,86 грн. У 2-й рік (2020) витрати (Дт 952 — Кт 505) будуть у сумі 12203,39. Але первісно (відразу в періоді отримання ПФД) у нас виникає дохід.

Якщо поворотну фіндопомогу, наприклад, дисконтувати потрібно, то в підприємства в процесі дисконтування виникнуть відповідні доходи/витрати, що може вплинути й на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Але заспокоїмо.

По-перше, якщо позика отримана від засновника — то в цьому випадку на дату отримання (визнання) позики жодного доходу в підприємства не буде. Адже в цьому випадку сума дисконту відразу піде на збільшення власного капіталу (Дт 311 — 80000; Кт 505 — 57454,75; Кт 452 — 22545,25). Тож тут податкових ризиків немає img 1.

По-друге, у питанні, чи потрібно підприємствам, що ведуть облік за П(С)БО, дисконтувати позики — фіскали рекомендують звертатися до Мінфіну (див., наприклад, лист ДФСУ від 04.01.2019 р. № 62/6/99-99-15-02-15/ІПК). Тобто вже добре, що фіскали не наполягають на тому, що ПФД тим, хто веде облік за П(С)БО, потрібно дисконтувати.

Але! Якщо ви ведете облік за МСФЗ — то без дисконтування безвідсоткових (тобто як наданих на неринкових умовах) позик не обійтися (IFRS 9) img 2.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі