Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Подаємо «інвалідний» звіт за ф. № 10-ПІ

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Бухгалтер 911 Лютий, 2020/№ 6
Друк
«Це в нас така традиція…» Щороку роботодавці подають відділенням Фонду соцзахисту інвалідів Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПІ (далі — Звіт). На щастя, не всі роботодавці.

Освіжимо і ми правила заповнення та подання Звіту, щоб не відступати від традиції.

Загальні моменти

Запитання

Відповідь

Хто повинен подати Звіт?

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, і фізособи (у т. ч. ФОП), які використовують найману працю. Але не всі, а тільки ті, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (далі — СКШП) за рік становить 8 і більше осіб. Про те, як розраховується СКШП, буде сказано трохи пізніше (коли говоритимемо про заповнення рядків Звіту).

Відповідно якщо СКШП за 2019 рік становить 7 осіб і менше, то Звіт складати й подавати не потрібно.

При цьому якщо раніше ви Звіт подавали (наприклад, за 2018 рік), а за 2019 рік у вас СКШП зменшилося (7 і менше), Звіт подавати не потрібно, але Фонд просить повідомляти його про «падіння» СКШП у довільній формі

Куди подавати Звіт?

До відділення Фонду соцзахисту інвалідів (далі — Фонд) за місцем держреєстрації роботодавця

В які строки потрібно подати Звіт?

Складають і подають Звіт щорічно до 1 березня року, наступного за звітним. Відповідно Звіт за 2019 рік слід подати не пізніше за 28.02.2020 р. (п’ятниця)

Чи можна подати Звіт в електронному вигляді?

Подання Звіту до Фонду в електронному вигляді законодавством не передбачене (лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Подати Звіт можна особисто або відправивши його поштою рекомендованим листом. Датою надходження Звіту вважається:

— дата подання згідно з відміткою Фонду на бланку — якщо Звіт подавався особисто;

— дата на поштовому штемпелі — якщо Звіт ви відправляли поштою

Які ще документи потрібно подавати разом зі Звітом?

Перелік додаткових документів, які подають разом зі Звітом деякі категорії роботодавців (бюджетники, роботодавці з відокремленими підрозділами, госпоб’єднання), ви знайдете в пп. 2 і 3 Порядку подання Звіту1.

Також разом з ф. № 10-ПІ відділення Фонду може попросити подати:

— копію статистичного звіту за ф. № 1-ПВ (строкова, місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року (за наявності);

— копії (засвідчені роботодавцем) довідок МСЕК щодо кожної особи з інвалідністю, що діють протягом звітного року;

— засвідчену копію довідки з ЄДРПОУ з видами економічної діяльності (КВЕД);

— Список працюючих осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мали інвалідність і були зайняті на підприємстві протягом звітного року

1 Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізособами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.., затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Заповнюємо Звіт

Порядок заповнення Звіту визначений Інструкцією № 422. Із заповненням заголовної частини Звіту ви впораєтеся без зусиль. Особливу увагу ми приділимо його табличній частині.

2 Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42.

Підказки щодо заповнення рядків Звіту

Код рядка і назва показника

Пояснення щодо заповнення

01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)»

Зазначаєте СКШП облікового складу за 2019 рік (у цілих одиницях*). Розраховують цей показник відповідно до п. 3.2 Інструкції № 2863.

02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)»

Зазначаєте СКШП осіб з інвалідністю за звітний (2019) рік (у цілих одиницях*). Цей показник розраховують так само, як і СКШП усіх працівників, тільки враховують осіб з інвалідністю, для яких місце роботи у вас є основним.

При цьому не має значення:

— ні група інвалідності;

— ні режим роботи (повний/неповний/скорочений робочий час) (див. лист Фонду від 18.11.2016 р. № 1/6-815/02-01).

Також у рахунок нормативу можна зарахувати основних працівників з інвалідністю, які досягли пенсійного віку (див. лист Фонду інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81).

Важливо! Підприємець з інвалідністю має право зарахувати себе в рахунок виконання встановленого йому як роботодавцеві нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю (збільшити показник ряд. 02 на одиницю) (абз. 2 п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06)

03 «Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)»

Розраховуєте «інвалідний» норматив (у цілих одиницях*). Тобто зазначаєте кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мають бути працевлаштовані на вашому підприємстві за основним місцем роботи відповідно до нормативу:

— для роботодавців, у яких СКШП за 2019 рік становить від 8 до 25 осіб, ряд. 03 = 1;

— для роботодавців із СКШП за рік 25 осіб і більше

ряд. 03 = ряд. 01 х 4 %

04 «Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)»

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатних працівників, врахованих у рядку 01 Звіту.

Інструкція № 42 не містить будь-яких вказівок щодо округлення показника цього рядка. Дані в рядку 04 зазначайте в тис. грн. з одним знаком після коми

05 «Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)»

Показник цього рядка визначаєте за формулою:

ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01.

Отриману величину записуєте в гривнях з двома знаками після коми

06 «Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)»

Якщо ви не виконали нормативу (ряд. 02 < ряд. 03), тут проставляєте суму адміністративно-господарських санкцій (далі — АГС)**. Її розраховують так:

— для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб (якщо ряд. 02 не заповнений):

ряд. 06 = ряд. 05 : 2;

— для роботодавців, у яких працює 15 осіб (включно) і більше:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05.

Увага! Бюджетні установи не сплачують АГС. Тому цей рядок вони можуть не заповнювати

* Показники рядків 01, 02, 03 відображають у цілих одиницях. Якщо при розрахунках виникає дробове число, його округлюють до цілого за загальними правилами округлення (якщо після коми число «5» і більше, то воно округляється в бік збільшення) — п. 3.4 Інструкції № 42.

** Роботодавець сплачує санкції до 15 квітня року, наступного за звітним (за 2019 рік граничний строк сплати — 14.04.2020 р.). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (тобто за кожен календарний день прострочення) (ст. 20 Закону № 8754).

3 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Також детально про розрахунок СКШП ви можете прочитати в статті «Реєструємося у Фонді інвалідів до 1 лютого» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 3).

4 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Визначаємо виконання нормативу

На підприємстві із січня 2019 року працювали 22 штатних працівники. Чи обов’язково для дотримання нормативу, щоб кожен календарний місяць працював один працівник з інвалідністю? Чи можна прийняти особу з інвалідністю не з початку року? Зокрема, на підприємстві два працівники з інвалідністю були прийняті на роботу 14 червня 2019 року, а звільнилися 2 грудня 2019 року (останній день роботи).

Для розрахунку нормативу використовують показник СКШП за рік. Тому за даними, зазначеними в запитанні, розрахуємо СКШП за рік і СКШП осіб з інвалідністю (рядок 02 Звіту).

Місяць

СКШП за місяцями (ос.)

СКШП осіб з інвалідністю (ос.)

Січень

22

0

Лютий

22

0

Березень

22

0

Квітень

22

0

Травень

22

0

Червень

23*

1**

Липень

24

2

Серпень

24

2

Вересень

24

2

Жовтень

24

2

Листопад

24

2

Грудень

22

0

Разом за 2019 рік

22,92 ≈ 23

0,92 ≈ 1

* (22 ос. х 13 дн. + 24 ос. х 17 дн.) : 30 дн. = 23,13 ≈ 23 (ос.).

** (0 ос. х 13 дн. + 2 ос. х 17 дн.) : 30 дн. = 1,13 ≈ 1 (ос.).

За даними прикладу СКШП за 2019 рік = (22 + 22 + 22 + 22 + 22 + 23 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 22) : 12 = 22,92 ≈ 23 (ос.).

З них СКШП осіб з інвалідністю = (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 = 0,92 ≈ 1(ос.).

Кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мають бути працевлаштовані відповідно до нормативу робочих місць для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі. Отже, на цьому підприємстві «інвалідний» норматив виконаний.

Напрошується цілком логічний висновок: особа з інвалідністю не обов’язково має бути працевлаштована з початку року. Достатньо, щоб один працівник з інвалідністю пропрацював на підприємстві 6 місяців (6 : 12 = 0,5 ≈ 1). Причому можливі різні комбінації. Наприклад, необхідні 6 місяців у сумі можуть дати і 3 особи з інвалідністю, які відпрацювали всього по 2 місяці кожна.

Зверніть увагу! У 2019 році відбулися зміни в Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», затвердженому постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (ср. ).

Прямого способу виконання нормативу — безпосереднього працевлаштування осіб з інвалідністю на основне місце роботи — ніхто не скасовував. Але є ще й непрямі способи — вони прописані в п. 3 Порядку зарахування... Їх-то і підкоригували.

Зокрема, виконання нормативу можна забезпечити, розмістивши на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке не входить до складу госпоб’єднання, або на підприємстві з чисельністю зайнятих осіб з інвалідністю за основним місцем роботи, яка становить не менше 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо виготовляються такими підприємствами. При цьому сума річних витрат на оплату праці осіб з інвалідністю на підприємстві, на якому розміщено замовлення, повинна перевищувати суму АГС, яку підприємство/підприємець зобов’язане сплатити в разі невиконання нормативу5.

5 Про інші «альтернативні» способи виконання нормативу ви зможете прочитати в статті «Оновлення в порядку розрахунку нормативу осіб з інвалідністю» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 25).

Заповнюємо Звіт на прикладі

Приклад. Протягом 2019 року за основним місцем роботи на підприємстві працювали особи з інвалідністю:

— Карпенко С. В. — з 1 березня по 31 травня;

— Макаренко А. М. — з 1 серпня по 31 грудня;

— Кривцун К. Р. — з 1 жовтня по 31 грудня (на 0,5 ставки).

Дані для розрахунку СКШП підприємства за 2019 рік наведемо в таблиці.

Дані про чисельність працівників за 2019 рік

img 1

Тепер у нас є дані для заповнення ряд. 01 і 02 Звіту.

Так, у ряд. 01 ми зазначаємо СКШП за 2019 рік (25 ос.), у ряд. 02 — СКШП осіб з інвалідністю за 2019 рік (1 ос.).

«Інвалідний» норматив за 2019 рік для підприємства дорівнює 1 ос. (25 ос. х 4 % = 1 ос.). Це значення ряд. 03 Звіту.

Таким чином, з виконанням нормативу у 2019 році підприємство впоралося. АГС не розраховуємо.

Як заповнити Звіт за ф. № 10-ПІ за 2019 рік, покажемо на рисунку.

img 2

Приклад заповнення табличної частини Звіту за формою № 10-ПІ за 2019 рік

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі