Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація про доходи ФОП: «закриваємо» 2019 рік

Савченко Олена, налоговый эксперт
Бухгалтер 911 Січень, 2020/№ 1
Друк
Рік промчав непомітно. І всім підприємцям, які перебували на загальній системі у 2019 році, настав час відзвітувати про свої доходи. Про те, як заповнити декларацію про доходи, що при цьому потрібно врахувати — читайте в нашій статті.

Найважливіші моменти: строки, форма тощо

У загальному випадку декларацію за підсумками звітного календарного року (2019) подають усі підприємці, які перебували у звітному році (весь рік або його частину) на загальній системі оподаткування (ЗС) (п. 177.5 ПКУ). Але є нюанси. Наприклад, тим, хто залишив лави ФОП («розреєстрованим») у 2019 році і подав ліквідаційну деку, подавати ще й річну декларацію не потрібно (зрозуміло, якщо немає інших підстав для її подання). Детальне про всі такі нюанси ви можете прочитати в матеріалі «Річна декларація про доходи загальносистемника: загальні орієнтири», «Бухгалтер 911», 2019, № 2. Тут повторюватися не будемо.

Форма і строк подання декларації. За 2019 рік декларацію подаємо за новою формою — у редакції, затвердженій наказом Мінфіну від 25.04.2019 р. № 177.

Ідентифікатор електронної форми F0100111.

У кінці минулого року були епізодичні висловлювання податківців, що декларація за 2019 рік подається за старою формою*. Але суті справи це не змінює img 1. Звітуємо саме за новою формою. У «шапці» форми повинно бути написано «Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 02 жовтня 2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року № 177).

* www.visnuk.com.ua/uk/news/100015734-pidpriyemets-na-zagalniy-sistemi-zvituye-za-2019-rik-na-scho-zvernuti-uvagu.

У декларації є три додатки. Для підприємницьких доходів призначений додаток Ф2. Причому, на думку податківців (104.09 ЗІР), якщо саму декларацію підприємець подавати повинен, Ф2 до неї подається в будь-якому випадку.

Якщо зазначати у Ф2 нічого, в папері за рядками проставляємо прочерки, в електронці — залишаємо незаповненими.

Важливо! Підприємці-загальносистемники в річній податковій декларації зобов’язані показати, крім власне підприємницьких доходів, ще й «громадянські» доходи та інформацію про майно, яке підлягає декларуванню.

Також «довідково» в декларації показуються єдиноподаткові доходи (якщо деякий час протягом року підприємець працював на спрощенці).

Що стосується додатків Ф1 (операції з інвестактивами) і Ф3 (податкова знижка), то їх ФОП подає разом з річною податковою декларацією тільки в разі наявності даних для заповнення.

«Грошові» показники в податковій декларації проставляємо в гривнях з копійками.

Граничний строк подання декларації про доходи за 2019 рік — 10.02.2020 р.

А граничний строк сплати задекларованих зобов’язань з ПДФО і ВЗ за підсумками 2019 року — 19.02.2020 р.**

** Якщо «проспите» 19.02.2020 р., у принципі, можна поборотися за правомірність сплати і 20.02.2020 р. Детальніше в статті «Коли свято бухгалтерові не в радість… (сплачуємо податки, реєструємо АН)» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 51-52).

Що змінилося у формі декларації?

«Податково-знижковий» розділ перекочував до окремого додатка Ф3. А особам, які подають декларацію для того, щоб скористатися правом на податкову знижку, тепер потрібно буде ставити «хрестик» у комірці «особа, яка заявляє право на податкову знижку» в реквізиті 8 розділу I «Загальні відомості» декларації.

Як бути, якщо підприємець у звітному році десь працював за трудовим договором (у нього був дохід у вигляді зарплати) і хоче при поданні декларації скористатися правом на податкову знижку? У такому разі потрібно подати в т. ч. і додаток Ф3, але ось «хрестик» ставити тільки в комірці «підприємець» (у комірці «особа, яка заявляє право на податкову знижку» хрестик ставити не потрібно).

У «прибутковому» розділі II декларації:

— розділили доходи, отримані за трудовим договором, і доходи за ЦПД. Їх потрібно буде зазначати окремо у двох рядках: 10.1 і 10.2.

У ряд. 10.2 зазначають у тому числі доходи, отримані від ФОП-ЄП групи 4;

— доходи від емфітевзису зазначають у ряд. 10.4 разом з «орендними» доходами.

Із цього доходу виділений дохід, отриманий від звичайної фізособи-орендаря, що не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, розташованих НЕ за податковою адресою орендодавця (ряд. 10.4.1). Суму податку із цього доходу потрібно буде зазначити в ряд. 17 розд. V декларації — на неї зменшиться податкове зобов’язання з ПДФО (ряд. 18.1 декларації).

Логіка в тому, що сплачувати податки з такого доходу потрібно за місцезнаходженням землі (п.п. «в» п.п. 168.4.5 ПКУ, категорія 103.07 ЗІР).

Тепер перейдемо до заповнення підприємницької частини декларації.

Як заповнити додаток Ф2

Порядок заповнення «підприємницького» додатка Ф2 до річної податкової декларації розглянемо в табл. 1. Для заповнення розділу додатка Ф2 нам буде потрібна Книга обліку доходів і витрат ФОП.

Додаток Ф2 до декларації містить окремий розділ (II), у якому відображається інформація про амортизаційні відрахування. Амортвідрахування відображаються окремо для кожної з груп 1 — 4 основних засобів.

Таблиця 1. Заповнення додатка Ф2 до податкової декларації

Найменування розділу

Що зазначаємо

Розділ I. «Доходи

від провадження

господарської діяльності»

У гр. 2 зазначаємо назви видів економічної діяльності, від здійснення яких був отриманий дохід. Далі в розрізі видів діяльності проставляємо:

— у гр. 3 — коди видів економічної діяльності згідно з КВЕД-2010;

— у гр. 4 — суму отриманого доходу від провадження такого виду економічної діяльності*. Врахуйте: значення ряд. «Усього» за гр. 4 розд. І додатка Ф2 повинні дорівнювати річному підсумку за гр. 4 Книги обліку доходів і витрат (далі — Книга ОДВ);

— у гр. 5 — документально підтверджену вартість придбаних ТМЦ, які реалізовані або використані у виробництві продукції. Показник підсумкового рядка повинен відповідати річному підсумку за гр. 6 Книги ОДВ;

— у гр. 6 — витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату. Значення рядка «Усього» гр. 6 має дорівнювати річному підсумку за гр. 7 Книги ОДВ;

— у гр. 7 — інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг**;

— у гр. 8 — суму амортизаційних відрахувань. До речі, в Книзі ОДВ суми амортизаційних відрахувань ФОП протягом року показує у складі інших витрат. Виходить, річний підсумок за гр. 8 Книги ОДВ дорівнюватиме сумі гр. 7 і 8 за ряд. «Усього» розд. І додатка Ф2;

— у гр. 9 — суму чистого оподатковуваного доходу, розрахованого за формулою, наведеною в назві рядка. Додатне значення ряд. «Усього» за гр. 9 розд. І додатка Ф2 повинне дорівнювати підсумковим даним за гр. 9 Книги ОДВ. Якщо в результаті розрахунку вийшло від’ємне значення (збиток), у гр. 9 ставлять прочерк.

Підсумок з гр. 9 переносимо до гр. 3 ряд. 10.8 декларації.

Щодо збитків зазначимо, що вони згорають img 2. Механізму перенесення підприємницьких збитків ПКУ не містить. У декларації він також не реалізований. Відповідно:

— якщо підприємець у минулому році зазнав збитків, на поточний рік вони не переносяться;

— збиток поточного року від підприємницької діяльності не зменшує зобов’язань з ПДФО і ВЗ з інших доходів.

Важливий момент. Якщо у ФОП декілька видів діяльності й один з них збитковий, то податківці раніше неправомірно наполягали на тому, що всередині одного року не можна збиток від одного виду діяльності «згортати» з прибутком іншого (відповідна спірна консультація була розміщена в категорії 104.09 ЗІР***).

Благо, зараз таких роз’яснень уже немає img 3. Сподіваємося, податківці одумалися.

* Якщо підприємець здійснює декілька видів діяльності, то всі доходи і витрати за ними він записує до однієї Книги ОДВ, зазвичай, не розділяючи їх (принаймні, законодавство проводити такий поділ не вимагає). Тому при заповненні декларації без додаткового аналітичного врахування практично неможливо точно сказати, скільки саме доходу отримано за кожним видом діяльності. У такому разі, на наш погляд, доходи можна розділити за видами діяльності «на око». На підсумкову суму ПДФО і ВЗ це ніяк не вплине.

** Якщо витрати не можуть бути віднесені до конкретного виду діяльності (наприклад, оренда, витрати на утримання рухомого і нерухомого майна та ін.), то їх розподіляють пропорційно доходам від кожного виду діяльності.

*** Свої контраргументи ми наводили в статті «Збитки у ФОП на загальній системі» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 34).

Розділ II. «Інформація

щодо нарахованої

амортизації»

У гр. 3 відображаємо вартість об’єктів основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА) на початок звітного (2019) року, за якими ФОП нараховував амортизацію згідно з пп. 177.4.6 — 177.4.9 ПКУ.

Якщо об’єкт ОЗ (НМА) придбаний «усередині» (не на початку) звітного (2019) року, то в цьому випадку в гр. 3 ставимо прочерк.

Зверніть увагу: на думку податківців (див. лист від 29.06.2017 р. № 894/О/99-99-13-01-02-14/ІПК), «амортизаційні» норми поширюються тільки на об’єкти ОЗ, придбані або виготовлені (НМА придбані) після 01.01.2017 р.*

У гр. 4 відображаємо вартість об’єктів ОЗ і НМА на кінець року, за якими ФОП нараховує амортизацію.

У гр. 5 наводимо суму амортвідрахувань, нарахованих підприємцем за поточний рік (у розрізі груп з п.п. 177.4.9 ПКУ). При цьому значення підсумкових рядків за гр. 5 розд. ІІ і за гр. 8 розд. І додатка Ф2 мають дорівнювати одне одному.

Зверніть увагу: якщо підприємець не скористався своїм правом нарахування амортизації, в графах цього розділу стоятимуть прочерки (у паперовій формі)

* Більше подробиць щодо підприємницької амортизації ви знайдете в статтях: «Амортизація в підприємця-загальносистемника: пам’ятка» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 2), «ФОП-ЄП перейшов на загальну систему: що з амортизацією» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 45).

Розділ ІІІ. «Податкові

зобов’язання з податку

на доходи фізичних

осіб / військового збору»

У ряд. 1.1 наводимо суму ПДФО, яку ФОП повинен сплатити до бюджету за результатами 2019 року. Формула для розрахунку — у найменуванні рядка.

Рядок 1.2 заповнюватимуть ті ФОП, які у 2019 році знялися з реєстрації, подали «ліквідаційну» декларацію, визначили в ній зобов’язання з ПДФО, а потім знову у 2019 році зареєструвалися ФОП. У цьому випадку, подаючи річну декларацію, раніше нараховані в «ліквідаційній» декларації зобов’язання з ПДФО вони відображають у цьому рядку.

До ряд. 1.3 вносимо загальну суму авансових платежів з ПДФО, розраховану ФОП на підставі фактичних даних, зазначених у Книзі ОДВ кожного календарного кварталу (крім IV кварталу), і сплачену до бюджету протягом 2019 року відповідно до п.п. 177.5.1 ПКУ.

Рядок 1.4 заповнюємо, якщо результат обчислення за формулою, наведеною в його назві, вийшов від’ємним. Наводимо (без знака «-») суму надміру сплаченого ПДФО, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню ФОП відповідно до п.п. 177.5.3 ПКУ.

Рядок 1.5 заповнюємо, якщо результат обчислення за формулою, наведеною в його назві, вийшов додатним*. Зазначаємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно ФОП за результатами 2019 року. Значення ряд. 1.5 розд. ІІІ додатка Ф2 переносять до гр. 6 ряд. 10.8 розд. ІІ декларації.

У ряд. 2.1 наводимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно ФОП за результатами звітного року.

Рядок 2.2 повинні заповнювати ФОП, які припинили протягом року підприємницьку діяльність і подали раніше «ліквідаційну» декларацію. Тут зазначаємо підприємницькі зобов’язання з ВЗ з «ліквідаційної» декларації.

У ряд. 2.3 відображаємо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами 2019 року. Формула для визначення зобов’язання з ВЗ — у назві рядка. Значення цього рядка переносять до гр. 7 ряд. 10.8 розд. II декларації

* Зверніть увагу: при визначенні суми податкових зобов’язань авансові платежі, сплачені протягом 2019 року, не враховуються (до подання декларації вони вважаються переплатою). А ось суми ПДФО, нараховані і сплачені за поданою раніше «ліквідаційною» декларацією, будуть враховані. Відповідно вдруге до зобов’язань вони не потраплять.

Тепер переходимо до заповнення основної частини декларації.

Як заповнити основну частину декларації

У табл. 2 розглянемо, як заповнювати декларацію в розрізі її розділів.

Таблиця 2. Заповнення розділів I — VII декларації про доходи

Найменування розділу

Що зазначаємо

Розділ I.

«Загальні

відомості»

Тут нічого складного img 4. Назва кожного рядка говорить сама за себе. Єдине — уточнимо щодо рядка 3 «Прізвище, ім’я, по батькові платника податку». Якщо протягом 2019-го або у 2020 році до подання декларації підприємець змінював прізвище (ім’я, по батькові), в рядку 3 спочатку зазначаємо його нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — старі дані.

Пару слів про заповнення поля «Категорія платника». Якщо дохід ФОП отримував тільки як підприємець, ставимо відповідну відмітку «Х» у полі «підприємець». Якщо ФОП одночасно декларує доходи як ФОП і як звичайна фізособа (доходи від оренди, інвестиційні доходи, зарплату, дивіденди), а також якщо фізособа декларує доходи одночасно як ФОП і як особа, яка провадить незалежну профдіяльність, у цих випадках ставимо відмітку «Х» тільки в полі «підприємець»

Розділ II. «Доходи,

які включаються

до загального

річного

оподатковуваного

доходу»

До цього розділу включаємо всі доходи, отримані у звітному році, які оподатковуються ПДФО і ВЗ. Заповнюємо його тільки після того, як заповнимо додаток Ф2. ФОП тут зазначають:

— чистий оподатковуваний дохід, отриманий ними на загальній системі (ряд. 10.8 розд. II податкової декларації). «Підприємницький» ряд. 10.8 заповнюємо шляхом перенесення даних з додатка Ф2 (про його заповнення ми вже поговорили вище).

У гр. 3 зазначаємо додатне значення гр. 9 ряд. «Усього» розд. I додатка Ф2; аванси тут не відображаємо (!); у гр. 6 — значення ряд. 1.5 розд. III додатка Ф2; у гр. 7 — значення ряд. 2.3 розд. III додатка Ф2;

— громадянські доходи (ряд. 10.1 — 10.7). У гр. 3 розд. ІІ декларації наводимо «грязну» суму доходів, тобто без вирахування ПДФО і ВЗ. У разі відсутності доходів у відповідних рядках ставимо прочерки (у паперовому звіті). У гр. 4 і 5 зазначаємо суми ПДФО і ВЗ, сплачені (утримані) податковими агентами з відповідних доходів або фізособою самостійно при здійсненні нотаріальних дій.

У свою чергу, в гр. 6 і 7 відображаємо суми ПДФО і ВЗ, які підлягають сплаті фізособою самостійно за результатами декларування

Розділ ІІІ. «Доходи,

які не включаються

до загального

річного

оподатковуваного

доходу»

Тут відображаємо доходи, які не є об’єктом оподаткування ПДФО і ВЗ: громадянські доходи, перелічені в ст. 165 ПКУ (ряд. 11.3), а також доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, не підлягають оподаткуванню згідно з пп. 173.2 і 172.1 ПКУ (ряд. 11.2).

Якщо у звітному (податковому) році підприємець побував на спрощеній системі, то до цього розділу також слід уписати його «єдиноподатковий» дохід, отриманий ним у цьому році (ряд. 11.1). Беруть його з декларації єдиноподатника за останній звітний (податковий) період перебування на спрощеній системі. Ці доходи відображаємо в декларації довідково, сплачувати з них нічого не потрібно!

Загальну суму неоподатковуваних доходів (ряд. 11.1 + ряд. 11.2 + ряд. 11.3) зазначають у ряд. 11

Розділ IV. «Загальна сума річного доходу»

У рядку 12 показуємо загальну суму річного доходу (рядок 10 + рядок 11)

Розділ V.

«Податкові

зобов’язання

з податку

на доходи

фізичних

осіб / військового

збору»

Наводимо суми ПДФО і ВЗ, як з громадянських, так і з підприємницьких доходів ФОП. При цьому податкові зобов’язання, визначені з підприємницьких доходів, окремо розраховують у додатку Ф2.

До ряд. 13 переносимо дані з гр. 6 ряд. 10 розд. ІІ декларації.

У ряд. 14 проставляємо дані з ряд. 7 додатка Ф3 декларації (нагадуємо, цей додаток ФОП заповнює, якщо має крім підприємницьких ще й зарплатні доходи і претендує на податкову знижку. Якщо зарплатних доходів немає, права на податкову знижку ФОП мати не буде).

Рядок 15 заповнюємо, якщо ФОП у звітному році здійснював оподатковувану операцію з продажу (міни) нерухомості, сплатив за нею ПДФО, але нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу (міни) не відбулося, і тепер він хоче повернути таку суму ПДФО.

Рядок 16 заповнюємо, якщо ФОП отримував іноземні доходи і скористався механізмом уникнення подвійного оподаткування таких доходів шляхом заліку податку, сплаченого за кордоном, у рахунок податку, що підлягає сплаті в Україні (п.п. 170.11.4 ПКУ). Значення ряд. 16 не може перевищувати значення ряд. 13 декларації (див. вище).

У рядку 17 показуємо суму ПДФО з доходу, отриманого від фізособи-орендаря, що не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, розташованих НЕ за податковою адресою орендодавця (ряд. 10.4.1). На цю суму зменшиться податкове зобов’язання з ПДФО (ряд. 18.1 декларації) (див. вище).

Рядок 18.1 заповнюємо, якщо в результаті обчислення за формулою, наведеною в його назві, вийшло додатне значення. Зазначаємо тут суму ПДФО, яку ми повинні сплатити до бюджету самостійно.

Рядок 18.2 заповнюємо, якщо в результаті обчислення за формулою, наведеною в його назві, вийшло від’ємне значення. Відображаємо суму ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету за результатами 2019 року (без знака «-»)*.

До ряд. 19.1 переносимо дані з гр. 7 ряд. 10 розд. ІІ декларації

Розділ VI. «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах»

У цьому розділі ви можете виправити помилки, яких припустилися при заповненні податкових декларацій за минулі податкові періоди і виявили після закінчення граничного строку їх подання.

Нагадаємо, що для самовиправленні є два способи.

1 спосіб. Заповнити уточнюючу податкову декларацію. Майте на увазі: крім самого розділу VI декларації, вам доведеться заповнити й усі інші її розділи, обов’язкові для заповнення. Якщо ПДФО та/або ВЗ були занижені, перерахуєте до бюджету суму недоплати за ними і штраф у розмірі 3 % від суми недоплати, а вже потім подавайте уточненку.

2 спосіб. Виправити помилки через розділ VI поточної декларації про доходи. У разі заниження ПДФО та/або ВЗ, окрім суми недоплати, потрібно буде сплатити штраф уже в розмірі 5 % від суми такої недоплати

Розділ VII. «Реквізити банківського рахунку…»

Рядок 25 заповнюємо, якщо претендуємо на повернення переплати з ПДФО, що утворилася (якщо заповнений ряд. 18.2 розділу V податкової декларації)*

Розділ VIII. «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)»

Наводимо відомості про рухоме та нерухоме майно, що перебуває у власності фізособи станом на кінець 2019 року як на території України, так і за її межами

* Надміру утриманий (сплачений) ПДФО (ВЗ) повернуть протягом 60 календарних днів після отримання від вас декларації про доходи (п. 179.8 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі