Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Еквайринг у роздрібній торгівлі: облікові питання в юросіб

Казанова Марина, податковий експерт
Бухгалтер 911 Березень, 2020/№ 11
Друк
У статті розглянемо питання, пов’язані з відображенням юр­особами в бухобліку еквайрингових операцій, а саме госпоперацій з реалізації товарів у роздробі з використанням для оплати електронних платіжних систем.

Реалізація товарів

Розрахункова операція з оплати товарів/послуг з використанням платіжних карток передбачає видачу клієнтові (покупцеві): (1) розрахункового чека, який формує реєстратор розрахункових операцій, і (2) квитанції платіжного термінала (якщо йдеться не про інтернет-еквайринг).

Особливості операції, які позначаються на обліку:

(1) зазвичай грошові кошти, списані з карткового рахунку покупця, надходять на рахунок продавця не відразу. Строки розрахунків між банком-еквайром і суб’єктом господарювання визначаються в договорі еквайрингу (п.п. 3 п. 4 розд. V Положення № 705*). Причому іноді розрив у часі становить до 3 банківських днів. Інакше кажучи, є розрив у часі між реалізацією товару і датою надходження коштів на рахунок продавця;

* Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою НБУ від 05.11.2014 р. № 705.

(2) за обслуговування розрахунків банк-еквайр справляє комісію-винагороду (розмір якої встановлюється договором). Комісія зазвичай списується із суми коштів, що зараховуються на рахунок підприємства. Тобто на розрахунковий рахунок продавця надходить виручка за «мінусом» комісії банку.

Момент відображення доходу. У бухобліку дохід від реалізації товарів/послуг відображають на дату відвантаження товарів або надання послуг (пп. 8, 10 П(С)БО 15 «Дохід»). У роздрібній торгівлі зазвичай товар відвантажують у момент проведення розрахунків (дата відвантаження і дата проведення розрахунків збігаються). Тому на дату проведення розрахунків за купівлю через РРО на повну вартість товару визнають дохід (Кт 702, 703) (тобто на суму, списану банком за послуги еквайрингу, дохід не зменшують).

Суми денного сальдо за кредитом рахунка 70 повинні відповідати Z-звіту РРО.

На дату визнання доходу (тобто на дату проведення розрахунків карткою покупця) продавець повинен нарахувати відразу й податкові зобов’язання з ПДВ (п. 187.5 ПКУ). Чекати в ПДВшних цілях надходження грошей на розрахунковий рахунок продавця неправильно.

Якщо покупцем є неплатник ПДВ, сума розрахунків, проведених через термінал, має бути врахована в підсумковій податковій накладній (п. 201.4 ПКУ)**.

** Вам будуть цікавими статті: «Підсумкові ПН: …а що коли?» (журнал «Бухгалтер 911», 2020, № 8), «Підсумкова ПН: з 01.01.2020 р. змінюються правила складання» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 50).

Зверніть увагу: комісія банку, що утримується банком автоматично при зарахуванні грошей на рахунок, базу оподаткування ПДВ не зменшує.

Розрахунки за товари/послуги. Як ми зазначили вище, при оплаті товару електронним платіжним засобом грошові кошти, списані з карткового рахунку покупця, надходять на рахунок продавця не відразу. Тому відображати сплачені за реалізований товар гроші відразу на субрахунку 311 «Рахунки в банках» некоректно.

У періоді — від авторизації до надходження грошей на рахунок — варто їх облікувати за Дт 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті». І тільки після зарахування банком-еквайром грошей на поточний рахунок підприємства відображаємо їх на субрахунку 311.

Комісія банку. Комісію за обслуговування розрахунків зазвичай банк списує із суми коштів, що зараховуються на рахунок підприємства. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку згідно з п. 18 П(С)БО 16 належить до адміністративних (рах. 92) витрат підприємства.

Приклад 1. Підприємство-продавець реалізувало покупцеві партію товару вартістю 7200 грн (у т. ч. ПДВ — 1200 грн). Розрахунки проведені за допомогою банківської платіжної картки покупця. Винагорода банку за проведення операції становила 72 грн (1 % від її суми).

В обліку підприємства-продавця при цьому мають бути відображені такі операції:

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

грн

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Реалізували товар — відобразили дохід (дані Z-звіту)

7200,00

333

702

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

1200,00

702

641/ПДВ

3

Зараховано гроші на поточний рахунок

(за мінусом винагороди банку)

7128,00

311

333

4

Віднесено до складу витрат послуги банку (договір з банком, розрахунок наданих послуг за розрахунково-касове обслуговування, виписка банку)

72,00

92

333

5

Списано собівартість реалізованого товару

5000,00

902

28

6

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

6000,00

702

791

— собівартість реалізованого товару

5000,00

791

902

— суму винагороди за послуги банку

72,00

791

92

Повернення товару при розрахунках карткою

Зазначимо, що податківці традиційно наполягають на тому, що в разі застосування банківської платіжної картки (розрахунку через POS-термінал) повернення коштів за товар (відмова від послуги) повинне відбуватися шляхом їх перерахування до банку покупця на платіжну картку, якою здійснювався розрахунок (див. листи ДФСУ від 12.07.2019 р. № 3236/6/99-99-14-05-01-15/ІПК, від 26.03.2019 р. № 1264/6/99-99-14-05-01-15/ІПК).

При поверненні коштів на банківську картку складання акта про видачу коштів теж є обов’язковим, якщо сума, яка підлягає поверненню, перевищує 100 грн (лист ДФСУ від 14.05.2019 р. № 2141/ 6/99-99-14-05-01-15/ІПК).

Реєстрацію видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги та в інших випадках) здійснюють у видатковому чеку, надрукованому РРО, шляхом реєстрації від’ємної суми (п. 7 розд. III Порядку № 547***). При цьому перед сумою виданих коштів може друкуватися знак «-» (мінус).

*** Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Мінфіну від 14.06.2016 р. № 547.

Коригування доходу. У бухобліку продавця повернення товарів відображається із застосуванням субрахунку 704 «Вирахування з доходу». Одночасно методом «червоне сторно» здійснюється коригування суми нарахованих ПДВ-зобов’язань і собівартості реалізованих товарів, списаної на витрати.

Субрахунок 704 «Вирахування з доходу» дозволяє ідентифікувати в обліку повернення.

Знову ж таки, оскільки гроші повертатимуться на картку покупця і момент у часі між датою повернення товару покупцеві і зарахування йому коштів на картку може не збігатися, розрахунки відображаємо через субрахунок 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті (Дт 704 — Кт 333; Дт 333 — Кт 311).

Коригування податкових зобов’язань з ПДВ. Оскільки йдеться про роздрібну торгівлю, то реалізація була оформлена підсумковою податковою накладною. Податківці вважають, що:

— якщо товар продали за готівку, і покупець у той же день його повернув, то в щоденних загальних підсумках Z-звіту повернення зменшить суму виручки за день.

Таким чином, у Z-звіті РРО за підсумками дня дані згорнуться: гроші «прийшли» — «пішли» («продано» — «повернено»).

А це означає, що підсумкову ПН складемо на «очищену» виручку і РК до неї не потрібен;

— якщо продаж і повернення — події різних днів (тобто товар проданий в один день, а повернений покупцем — в інший). Тоді товар потрапить до підсумкової ПН днем продажу. І якщо покупець поверне його в інший день, то на повернення доведеться оформити РК до підсумкової ПН (101.15 ЗІР).

Якщо ж складалася окрема податкова накладна (на покупця — платника ПДВ), то, керуючись ст. 192 ПКУ, продавець складає РК на зменшення податкових зобов’язань. Після того як покупець зареєструє такий розрахунок у ЄРПН, продавець має право зменшити свої податкові зобов’язання з ПДВ.

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку — усе за бухобліковими правилами. У бухобліку дохід від реалізації повернених товарів відніметься з доходів, а їх собівартість — з витрат. Отже, бухобліковий фінрезультат продавця враховуватиме операцію з повернення зазначених товарів.

Приклад 2. Умови ті самі, що й у прикладі 1, але покупець повернув товар, а продавець повернув гроші.

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

грн

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Відкориговано дохід щодо поверненого товару

7200,00

704

333

2

Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ

(«червоне сторно»)

1200,00

704

641/ПДВ

3

Оприбутковано повернений товар («червоне сторно»)

5000,00

902

28

4

Повернено грошові кошти покупцеві

7200,00

333

311

5

Віднесено на витрати комісію банку

72,00

92

333

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі