Місцеве самоврядування, березень, 2019/№ 3/1 спецвипуск

  • Спори про поновлення на роботі: чи правомірне скорочення працівника? Трапляються випадки, коли невдоволений звільненням із займаної посади працівник оскаржує процедуру звільнення, визначену трудовим законодавством. Вважаючи при цьому, що у ОМС не було підстав для скорочення чисельності або штату працівників. Яким чином уникнути трудових спорів та в яких випадках дії ОМС будуть законними, пропонуємо ознайомитися на сторінках нашого журналу.
  •   Стягнення недоотриманого доходу у зв’язку зі зміною розміру нормативної грошової оцінки землі Проведення нормативної грошової оцінки землі є коштовною справою, але воно того варте. Сама нормативна грошова оцінка землі є підставою для зміни розміру орендної плати за землю, навіть у примусовому порядку — тобто через суд. Після затвердження нового розміру нормативної грошової оцінки орендар має сплачувати розмір орендної плати вже з урахуванням нових ставок, навіть якщо зміни до договору набудуть чинності на підставі рішення суду набагато пізніше. У разі незгоди орендаря на перерахунок вартості платежів за минулий період рада може вжити додаткових заходів для наповнення бюджету — звернутися до суду з новим позовом про стягнення суми недоотриманого доходу.
  •   Представництво в суді: що потрібно знати ОМС В умовах побудови правової держави суттєвою гарантією щодо забезпечення прав, свобод та інтересів як фізичних, так і юридичних осіб є судове представництво1. Основні засади інституту процесуального представництва закріплені у ст. 59 Конституції України, яка гарантує кожному право на професійну правничу допомогу і вільний вибір захисника своїх прав. У цій статті розглянемо види представництва та проаналізуємо моменти, які важливі для ОМС.
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить