(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 104
 • № 103
 • № 102
 • № 101
 • № 100
 • № 99
 • № 97
 • № 96
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
11/18
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Грудень , 2014/№ 98

Виправлення помилок у Реєстрі ПН і додатку 5 — простіше простого!

http://tinyurl.com/yxv2q7a5
До редакції надійшло запитання: «Яким чином можна виправити помилку, пов’язану з неправильним заповненням індивідуального податкового номера покупця, допущену в розділі I Реєстру отриманих і виданих податкових накладних? Ця помилка фігурує не тільки в Реєстрі, а й у додатку 5 до декларації з ПДВ». Ураховуючи те, що подібні помилки можуть бути допущені в ПДВ-звітності будь-якого підприємства, давайте поглянемо, як їх виправити.

Якщо ви самостійно знайшли помилку в такій специфічній формі податкової звітності, як Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (далі — Реєстр), то виправити її можна тільки одним методом — методом «сторно» (п. 1 розд. I Порядку ведення реєстру отриманих і виданих податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 958). Суть його в тому, що при виправленні помилки в Реєстрі одночасно роблять два записи — помилковий запис зі знаком «-» і правильний запис зі знаком «+». Виконати ці записи можна в будь-який момент, тільки-но виявили помилку.

І не забудьте в періоді виправлення помилки скласти бухгалтерську довідку, як того вимагає п. 9 Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356, а також п. 4.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88. Довідка повинна містити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку. Спочатку її підписує працівник, який склав, а після перевірки — головний бухгалтер. Детальніше про бухдовідку читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 34, с. 16.

Якщо помилка ніяк не вплинула на показники податкової звітності, то, щоб її виправити, достатньо здійснити відповідні коригування в Реєстрі без подання уточнюючого розрахунку (далі — УР). Проте в нашій ситуації неправильний індивідуальний податковий номер покупця відобразився не тільки в Реєстрі, а й і в додатку 5 до декларації з ПДВ. Тому, ліквідувавши помилку в Реєстрі методом «сторно», одночасно подайте УР разом з уточнюючим додатком 5 до податкової декларації з ПДВ. Саме такий механізм самовиправлення «невпливаючих» помилок рекомендували використовувати фіскали у своєму листі від 10.10.2014 р. № 4828/6/99-99-19-03-02-15, а також у консультації з підкатегорії 101.28 БЗ.

УР подається у звітному періоді, в якому виявлено помилку. При цьому майте на увазі, що помилки виправляють з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ), тобто в межах 1095 днів починаючи з дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, в якій допущено помилку. Що ж до строку у 365 календарних днів з п198.6 ПКУ, то він береться до уваги при формуванні податкового кредиту з ПДВ (а не його уточнення) і в цьому випадку застосовуватися не може.

Порядок заповнення УР і додатка 5 до нього проілюструємо конкретним прикладом.

Приклад. 09.10.2014 р. підприємство відвантажило товари покупцю — ТОВ «Торнадо» на суму 36000 грн. (у тому числі ПДВ — 6000 грн.). При складанні паперової податкової накладної бухгалтер замість правильного ІПН  покупця — 505050505050 написав помилковий ІПН — 111111111111. Помилку виявлено у грудні 2014 року.

Виправивши помилку в Реєстрі за грудень 2014 року методом «сторно», підприємство одночасно подає УР до декларації за жовтень 2014 року і додаток Д5 до цього ж «помилкового» періоду. Уточнюючий розрахунок надається як самостійний документ.

Нагадаємо, що Мінфін наказом від 22.09.2014 р. № 958 затвердив нову форму Реєстру і порядок його ведення (детальніше про це читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 92, с. 5). Застосовувати оновлену форму Реєстру потрібно вже з 1 грудня 2014 року, а отже, і виправлятися доведеться теж у ній.

Крім того, вийшли нові форми УР, а також податкової декларації з податку на додану вартість (і зокрема додатка Д5), затверджені наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. № 966 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 94, с. 8). І хоча цей наказ набув чинності з 1 грудня 2014 року, але швидше за все, УР за грудень і додатки до нього прийматимуть за старою формою.

Нижче ви знайдете фрагменти заповнення цих форм звітності (див. рис. 1 — 3 на с. 31 - 32).

 

<…>

Розділ I. Видані податкові накладні

№ з/п

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, митна декларація, документ бухгалтерського обліку

Загаль-
на сума поста-
чання, вклю-
чаючи пода-
ток на додану вар-
тість

Постачання товарів/послуг та послуги, надані нерезидентом на митній території України, які:

Виве-
зення товарів за межі митної тери-
торії України (база оподат-
кування)

Поста-
чання послуг за межами митної тери-
торії України та послуг, місце поста-
чання яких визна-
чено за межами митної тери-
торії України

дата скла-
дання

поряд-
ковий номер (реєстра-
ційний номер — для митної декла-
рації)

вид доку-
мента

платник податку - покупець

підлягають оподаткуванню за ставкою

звільнені від оподат-
кування (сума поста-
чання)

не є об’єктами оподат-
кування (сума поста-
чання)

найме-
нування
(П. І. Б.
— для фізичної особи-
під-
приємця)

індиві-
дуальний подат-
ковий-
номер

основною

7 %

0 %

база оподат-
кування

сума податку на додану вартість

база оподат-
кування

сума податку на додану вартість

база оподат-
кування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

09.10.2014

1

ПНП

ТОВ «Торнадо»

111111111111

-36000,00

-30000,00

-6000,00

 

 

 

 

 

 

 

2

09.10.2014

1

ПНП

ТОВ «Торнадо»

505050505050

+36000,00

+30000,00

+6000,00

 

 

 

 

 

 

 

<…>

Рис. 1. Фрагмент реєстру отриманих і виданих податкових накладних (за новою формою)

 

<…>

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

1

 

додаток до декларації

 

 

2

Х

самостійний документ

 

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов’язання

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

Колонка А

30000

30000

— *

Колонка Б

6000

6000

—*

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

30000

6000

—*

*Графа не заповнюється, якщо УР подається в електронному вигляді.

<…>

Рис. 2. Фрагмент уточнюючого розрахунку (за старою формою)

 

<…>

01

Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

Х

Уточнюючий

<…>

Розділ І. Податкові зобов’язання

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість(грн.)

1

2

3

4

5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів (рядок 1 декларації):

1

111111111111

10.2014

-30000,00

- 6000,00

2

505050505050

10.2014

+30000,00

+ 6000,00

Інші

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

—*

—*

постачання необоротних активів

* Графа не заповнюється, якщо звітність подається в електронному вигляді.

<…>

Рис. 3. Фрагмент уточнюючого додатка д5 (за старою формою)

 

Зверніть увагу: оскільки помилка в ІПН покупця не вплинула на розрахунки з бюджетом, то й самоштрафу тут бути не повинно.

Насамкінець додамо. Якщо помилку в реєстрі виявили до закінчення граничних строків подання декларації з ПДВ, то в цьому випадку слід подати звітну нову декларацію і додати до неї оновлений Реєстр і додаток 5 з позначками «Х» у полі 012 «Звітна нова». Про те, що згадані документи повинні подаватися виключно з новою звітною декларацією з ПДВ, ішлося в консультації з підкатегорії 101.21 БЗ.

Такий порядок самовиправлення помилок у реєстрі, що не вплинули на показники декларації з ПДВ і розрахунки з бюджетом. Як бачите, усе дуже просто.

висновки

 • Виправити самостійно виявлену помилку в Реєстрі можна тільки методом «сторно».

 • Якщо помилка в ІПН ніяк не вплинула на показники податкової звітності, то щоб її виправити, здійсніть коригування в Реєстрі без подання УР. Інакше доведеться подати УР разом з уточнюючим додатком 5.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
Податкова накладна, виправлення помилок додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті