Виправлення помилок у Реєстрі ПН і додатку 5 — простіше простого!

Ковенко Марина, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2014/№ 98
В обраному У обране
Друк
До редакції надійшло запитання: «Яким чином можна виправити помилку, пов’язану з неправильним заповненням індивідуального податкового номера покупця, допущену в розділі I Реєстру отриманих і виданих податкових накладних? Ця помилка фігурує не тільки в Реєстрі, а й у додатку 5 до декларації з ПДВ». Ураховуючи те, що подібні помилки можуть бути допущені в ПДВ-звітності будь-якого підприємства, давайте поглянемо, як їх виправити.

Якщо ви самостійно знайшли помилку в такій специфічній формі податкової звітності, як Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (далі — Реєстр), то виправити її можна тільки одним методом — методом «сторно» (п. 1 розд. I Порядку ведення реєстру отриманих і виданих податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 958). Суть його в тому, що при виправленні помилки в Реєстрі одночасно роблять два записи — помилковий запис зі знаком «-» і правильний запис зі знаком «+». Виконати ці записи можна в будь-який момент, тільки-но виявили помилку.

І не забудьте в періоді виправлення помилки скласти бухгалтерську довідку, як того вимагає п. 9 Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356, а також п. 4.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88. Довідка повинна містити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку. Спочатку її підписує працівник, який склав, а після перевірки — головний бухгалтер. Детальніше про бухдовідку читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 34, с. 16.

Якщо помилка ніяк не вплинула на показники податкової звітності, то, щоб її виправити, достатньо здійснити відповідні коригування в Реєстрі без подання уточнюючого розрахунку (далі — УР). Проте в нашій ситуації неправильний індивідуальний податковий номер покупця відобразився не тільки в Реєстрі, а й і в додатку 5 до декларації з ПДВ. Тому, ліквідувавши помилку в Реєстрі методом «сторно», одночасно подайте УР разом з уточнюючим додатком 5 до податкової декларації з ПДВ. Саме такий механізм самовиправлення «невпливаючих» помилок рекомендували використовувати фіскали у своєму листі від 10.10.2014 р. № 4828/6/99-99-19-03-02-15, а також у консультації з підкатегорії 101.28 БЗ.

УР подається у звітному періоді, в якому виявлено помилку. При цьому майте на увазі, що помилки виправляють з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ), тобто в межах 1095 днів починаючи з дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, в якій допущено помилку. Що ж до строку у 365 календарних днів з п198.6 ПКУ, то він береться до уваги при формуванні податкового кредиту з ПДВ (а не його уточнення) і в цьому випадку застосовуватися не може.

Порядок заповнення УР і додатка 5 до нього проілюструємо конкретним прикладом.

Приклад. 09.10.2014 р. підприємство відвантажило товари покупцю — ТОВ «Торнадо» на суму 36000 грн. (у тому числі ПДВ — 6000 грн.). При складанні паперової податкової накладної бухгалтер замість правильного ІПН  покупця — 505050505050 написав помилковий ІПН — 111111111111. Помилку виявлено у грудні 2014 року.

Виправивши помилку в Реєстрі за грудень 2014 року методом «сторно», підприємство одночасно подає УР до декларації за жовтень 2014 року і додаток Д5 до цього ж «помилкового» періоду. Уточнюючий розрахунок надається як самостійний документ.

Нагадаємо, що Мінфін наказом від 22.09.2014 р. № 958 затвердив нову форму Реєстру і порядок його ведення (детальніше про це читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 92, с. 5). Застосовувати оновлену форму Реєстру потрібно вже з 1 грудня 2014 року, а отже, і виправлятися доведеться теж у ній.

Крім того, вийшли нові форми УР, а також податкової декларації з податку на додану вартість (і зокрема додатка Д5), затверджені наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. № 966 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 94, с. 8). І хоча цей наказ набув чинності з 1 грудня 2014 року, але швидше за все, УР за грудень і додатки до нього прийматимуть за старою формою.

Нижче ви знайдете фрагменти заповнення цих форм звітності (див. рис. 1 — 3 на с. 31 - 32).

 

<…>

Розділ I. Видані податкові накладні

№ з/п

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, митна декларація, документ бухгалтерського обліку

Загаль-
на сума поста-
чання, вклю-
чаючи пода-
ток на додану вар-
тість

Постачання товарів/послуг та послуги, надані нерезидентом на митній території України, які:

Виве-
зення товарів за межі митної тери-
торії України (база оподат-
кування)

Поста-
чання послуг за межами митної тери-
торії України та послуг, місце поста-
чання яких визна-
чено за межами митної тери-
торії України

дата скла-
дання

поряд-
ковий номер (реєстра-
ційний номер — для митної декла-
рації)

вид доку-
мента

платник податку - покупець

підлягають оподаткуванню за ставкою

звільнені від оподат-
кування (сума поста-
чання)

не є об’єктами оподат-
кування (сума поста-
чання)

найме-
нування
(П. І. Б.
— для фізичної особи-
під-
приємця)

індиві-
дуальний подат-
ковий-
номер

основною

7 %

0 %

база оподат-
кування

сума податку на додану вартість

база оподат-
кування

сума податку на додану вартість

база оподат-
кування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

09.10.2014

1

ПНП

ТОВ «Торнадо»

111111111111

-36000,00

-30000,00

-6000,00

 

 

 

 

 

 

 

2

09.10.2014

1

ПНП

ТОВ «Торнадо»

505050505050

+36000,00

+30000,00

+6000,00

 

 

 

 

 

 

 

<…>

Рис. 1. Фрагмент реєстру отриманих і виданих податкових накладних (за новою формою)

 

<…>

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

1

 

додаток до декларації

 

 

2

Х

самостійний документ

 

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов’язання

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

Колонка А

30000

30000

— *

Колонка Б

6000

6000

—*

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

30000

6000

—*

*Графа не заповнюється, якщо УР подається в електронному вигляді.

<…>

Рис. 2. Фрагмент уточнюючого розрахунку (за старою формою)

 

<…>

01

Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

Х

Уточнюючий

<…>

Розділ І. Податкові зобов’язання

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість(грн.)

1

2

3

4

5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів (рядок 1 декларації):

1

111111111111

10.2014

-30000,00

- 6000,00

2

505050505050

10.2014

+30000,00

+ 6000,00

Інші

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

—*

—*

постачання необоротних активів

* Графа не заповнюється, якщо звітність подається в електронному вигляді.

<…>

Рис. 3. Фрагмент уточнюючого додатка д5 (за старою формою)

 

Зверніть увагу: оскільки помилка в ІПН покупця не вплинула на розрахунки з бюджетом, то й самоштрафу тут бути не повинно.

Насамкінець додамо. Якщо помилку в реєстрі виявили до закінчення граничних строків подання декларації з ПДВ, то в цьому випадку слід подати звітну нову декларацію і додати до неї оновлений Реєстр і додаток 5 з позначками «Х» у полі 012 «Звітна нова». Про те, що згадані документи повинні подаватися виключно з новою звітною декларацією з ПДВ, ішлося в консультації з підкатегорії 101.21 БЗ.

Такий порядок самовиправлення помилок у реєстрі, що не вплинули на показники декларації з ПДВ і розрахунки з бюджетом. Як бачите, усе дуже просто.

висновки

  • Виправити самостійно виявлену помилку в Реєстрі можна тільки методом «сторно».

  • Якщо помилка в ІПН ніяк не вплинула на показники податкової звітності, то щоб її виправити, здійсніть коригування в Реєстрі без подання УР. Інакше доведеться подати УР разом з уточнюючим додатком 5.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд