Бухгалтерський облік позики у позикодавця і позичальника

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2014/№ 95

При всій багатоманітності теми з податковим обліком позик, не можна забувати і про бухгалтерський облік. Можливо, він потребує менше уваги, але знати бухоблікові принципи для позик потрібно. В тому числі й для того, аби використовувати ці принципи у податковому обліку, бо часто це буває необхідно.

«Бо Господь, Бог твій, поблагословить тебе, як був тобі обіцяв, так що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні від кого...» (Біблія, Повторення Закону 15:6)

Позика є особливим об’єктом обліку. З одного боку, запозичені кошти переходять у власність позичальника (ст. 1046 ЦКУ). З іншого боку, позика призводить до синхронного збільшення його активів і зобов’язань, тому не спричиняє зміни у дохідно-витратних статтях позикодавця і позичальника. Тому необхідно детально розглянути, що саме змінює позика у структурі об’єктів обліку для кожного з них.

Облік у позикодавця

Почнемо з позикодавця. Для нього надання позики супроводжується передачею коштів позичальнику з одночасним нарахуванням дебіторської заборгованості. В бухобліку ця операція відображається залежно від того, на який строк надана позика:

— Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — Кт 311 «Рахунки в банках» — якщо надається короткострокова позика (на строк до 12 місяців);

— Дт 183 «Інша довгострокова дебіторська заборгованість» — Кт 311 «Рахунки в банках» — якщо надається довгострокова позика (на строк більше 12 місяців).

Тобто у позикодавця при наданні позики зменшення одного активу (грошових коштів) супроводжується одночасним збільшенням іншого активу (дебіторської заборгованості). Тому зазначена операція не призводить до зміни капіталу підприємства (п. 6 П(С)БО 16). Це в свою чергу означає, що надання позики у позикодавця не супроводжується відображенням витрат (п.п. 9.4 П(С)БО 16).

Відповідно повернення позики у позикодавця відображається зворотніми проводками (Дт 311 — Кт 377 і Дт 311 — Кт 183 для відповідно короткострокових і довгострокових позик). Оскільки знову-таки зміна відбувається лише у структурі активів, зазначена операція не супроводжується відображенням доходів (п.п. 6.5 П(С)БО 15).

Тепер припустимо, що за договором позики передбачено, що позикодавцю сплачуються проценти за користування наданими коштами. У такому випадку ці проценти відображаються у його обліку як доходи.

Проценти є доходом підприємства який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нараху­вання та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту договору позики (п. 20 П(С)БО 15). Нарахування процентного доходу відображається як дебіторська заборгованість (субрахунок 373 «Розрахунки за нарахованими доходами») у кореспонденції із субрахунком 732 «Відсотки одержані». Отримання відсотків відображається за дебетом субрахунку 311 у кореспонденції із субрахунком заборгованості (373).

Облік у позичальника

Позичальник отримує у власність кошти позикодавця. Але одночасно зі збільшенням активу (у формі отриманих коштів) збільшуються також зобов’язання позичальника (п. 5 П(С)БО 11). Відповідно жодний дохід при отриманні позики не відображається (п. 5 П(С)БО 15).

В бухобліку позичальника отримання позики відображається у кореспонденції з нарахуванням кредиторської заборгованості:

— Дт 311 — Кт 685 «Розрахунки за іншими операціями» — для отриманих короткострокових (на строк менше 12 місяців) позик;

— Дт 311 — Кт 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті» — для отриманих довгострокових (на строк більше 12 місяців) позик.

Відповідно, погашення позики відображається зворотніми проведеннями (Дт 685/607 — Кт 311 і Дт 505 — Кт 311 відповідно для коротко- і довгострокових позик). Зрозуміло, що жодних витрат у сумі поверненої позики позичальник не несе (п.п. 9.3 П(С)БО 16).

Іноді буває так, що довгострокові позики погашаються не одразу, а частинами і їх погашення диверсифікується у часі. Тоді використовується рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями». Частина довгострокової позики, яка підлягає погашенню у поточному періоді, переводиться із довгострокових зобов’язань у поточні проводкою Дт 505 — Кт 61.

Тепер припустимо, що позичальник отримав процентну позику і сплачує за її користування проценти. На суму таких процентів позичальник відображає витрати. Нарахування процентів відображається проводкою Дт 952 «Інші фінансові витрати» — Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками». Сплата процентів відображається проводкою Дт 684 — Кт 311.

Нарешті, скажемо ще кілька слів про умовні проценти, які нараховуються у податковому обліку тоді, коли позичальник не повернув безпроцентну позику на кінець податкового періоду (див. статтю на с. 6 сьогоднішнього номера із прикладом розрахунку умовних процентів).

З цього приводу маємо чітке і недвозначне роз’яснення:

сума умовно нарахованих процентів у бухгалтерському обліку не відображається

Такий висновок листа Мінфіну від 14.11.2003 р. № 31-04200-30-25/5432 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 102, с. 13 — 14. Це цілком логічно, адже умовні проценти по-перше, не відповідають бухобліковому визначенню доходу (п. 5 П(С)БО 15), а по-друге — взагалі не мають жодної дотичності до бухобліку, бо їх нарахування передбачено лише в обліку податковому.

Для більшої наочності проілюструємо вищезазначені принципи обліку прикладом.

Приклад. Підприємство 11.08.2014 р. отримало процентну позику у сумі 100000 грн. під 28 % річних і повернуло її 11.11.2014 р. Сума нарахованих процентів — 7000 грн.

Відобразимо зазначені операції в обліку позикодавця і позичальника.

 

Дата

Господарська операція

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

сума

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Облік у позикодавця

11.08.2014 р.

Надано процентну позику

377

311

100000

11.11.2014 р.

Повернуто позику позичальником

311

377

100000

11.11.2014 р.

Нараховано проценти позичальнику

373

732

7000

7000

11.11.2014 р.

Отримано нараховані проценти

311

373

7000

Облік у позичальника

11.08.2014 р.

Отримано процентну позику

311

685

100000

11.11.2014 р.

Повернено позику позикодавцю

685

311

100000

11.11.2014 р.

Нараховано витрати у сумі пред’явлених до сплати процентів

952

684

7000

7000

11.11.2014 р.

Сплачено проценти

684

311

7000

 

Після цих слів дозвольте завершити нашу розмову про грошову позику. У наступній статті ви ознайомитесь із позикою товарною. 

висновки

  • Позика не є доходом позичальника і витратами позикодавця. Повернення позики теж не змінює їх доходів і витрат.

  • Якщо позика передбачає сплату процентів — вони включаються у дохід позикодавця і до витрат позичальника.

  • Умовні проценти, нараховані на несвоєчасно повернену безпроцентну позику, в бухобліку не відображаються.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити