Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаткові підстави розірвання договору з ініціативи власника (пп. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП)

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Жовтень, 2014/№ 79
Друк

Крім підстав, передбачених ст. 40 КЗпП, законодавець передбачив у ст. 41 КЗпП додаткові підстави для розірвання трудового договору (див. п. 11 таблиці на с. 4). Проте застосовані вони можуть бути не до всіх, а лише до окремих категорій працівників.

Про найпоширеніші на практиці підстави для звільнення, зазначені в ч. 1 ст. 41 КЗпП, ми з вами зараз поговоримо.

1. Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП).

Зазначена підстава для звільнення може бути застосована до керівника підприємства (філії, представництва, відділення, іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, його заступників (п. 1 ст. 41 КЗпП).

Керівника підприємства звільняє власник. Якщо йдеться про господарське товаристві з декількома власниками (наприклад, акціонерне товариство), рішення приймається загальними зборами засновників (акціонерів). При цьому необхідно не просто скликати збори, а і дотриматись термінів і процедури повідомлення про майбутні збори, передбачених законодавством і установчими документами (детально див. тематичний номер «Директор і підприємство» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 27).

Під заступником керівника для застосування звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП слід розуміти не лише тих осіб, в назві посади яких є слово «заступник», а й тих, які фактично виконують функції заступника керівника на підставі відповідних наказів, розпоряджень, статутів підприємства тощо. Так, наприклад, до заступників керівника можуть бути віднесені директор з економіки, фінансовий директор, головний інженер та інші.

На підставі п. 1 ст. 41 КЗпП може бути звільнена особа, яка згідно з посадовою інструкцією виконує обов’язки головного бухгалтера, незалежно від того, яку назву має його посада (наприклад, старший бухгалтер).

Підставою для звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП має бути одноразове грубе порушення трудових обов’язків, а не тривале, системне, що може бути підставою для звільнення з інших підстав. Тому рішення компетентного органу, власника підприємства і наказ про звільнення повинні містити чітко сформульоване одноразове грубе порушення конкретних трудових обов’язків, яке стало підставою звільнення керівника (див. ухвалу ВСУ від 06.04.2011 р. у справі № 6-47171св10, ухвалу ВАСУ від 05.12.2013 р. № К/9991/16059/12).

Тепер про «грубість» порушення. Вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, необхідно виходити з характеру проступку, обставин, за яких його вчинено, і суттєвість наслідків порушення трудових обов’язків (див. абзац другий п. 27 постанови № 9). При цьому слід установити не лише факт невиконання працівником обов’язку, який належить до кола його трудових обов’язків, а й можливість його виконання в конкретній ситуації. Тобто необхідно встановити провину працівника та наявність причинного зв’язку між невиконанням працівником трудових обов’язків і негативними наслідками, які настали внаслідок такого порушення (див. постанову ВСУ від 21.05.2014 р. у справі № 6-33цс14).

Від працівника, щодо якого приймається рішення про звільнення, обов’язково отримайте письмові пояснення за фактом виявленого грубого порушення трудової дисципліни.

Звільнення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП за своєю природою є дисциплінарним стягненням

А отже, таке стягнення може бути застосоване до працівника не пізніше одного місяця з дня виявлення грубого порушення трудових обов’язків, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці, і не пізніше шести місяців з дня його вчинення (ст. 148 КЗпП).

До застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення роботодавець повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення (ст. 149 КЗпП). Майте на увазі: якщо ви вирішили звільнити працівника за конкретне порушення трудової дисципліни, не застосовуйте до нього за це порушення інший захід дисциплінарного стягнення у вигляді догани. Річ у тім, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один із двох заходів стягнення, передбачених ст. 148 КЗпП, а саме або догана, або звільнення.

Звільнення керівника підприємства (філії, представництва, відділення, іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, його заступників за одноразове грубе порушення трудових обов’язків не потребує звернення до профспілкового комітету.

При звільненні за цією статтею в трудовій книжці здійснюється такий запис: «Звільнений за одноразове грубе порушення трудових обов’язків, п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП».

Зауважимо: як окрема підстава для звільнення названі також винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати (п. 11 ст. 41 КЗпП). Проте ця норма як підстава для розірвання трудового договору практично ніколи не застосовується.

2. Звільнення внаслідок втрати довіри до працівника (п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП).

Звільнення з цій підстави може бути визнане обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом тощо), вчинив навмисно або з необережності дії, які надають роботодавцю підстави для втрати до нього довіри (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями).

Таким чином, за п. 2 ст. 41 КЗпП можуть бути звільнені працівники, які отримують матеріальні та грошові кошти під звіт, а також матеріально відповідальні особи, тобто особи, з якими може бути укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність згідно з постановою № 447/24. Причому якщо посада працівника передбачена у зазначеній постанові, то він може бути звільнений з цієї підстави незалежно від того, був з ним укладений договір про повну індивідуальну відповідальність чи ні.

Зауважте, якщо були встановлені факти вчинення працівниками розкрадання, хабарництва та інших корисливих правопорушень, то ці працівники можуть бути звільнені на підставі втрати довіри до них навіть у тому випадку, якщо ці дії ніяк не пов’язані з їх роботою (абзац другий п. 28 постанови № 9). Отже, втрата довіри може бути не лише результатом вчинення певних дій, а й такого проступку, який дозволяє зробити висновок про неможливість подальшої роботи особи з грошовими та матеріальними цінностями, оскільки це може призвести до їх втрати (див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.09.2013 р. у справі № 6-20109св13).

Водночас не можуть бути звільнені на підставі п. 2 ст. 41 КЗпП працівники, які мають доступ до грошових, товарних і культурних цінностей, але не здійснюють їх безпосереднє обслуговування (наприклад, прибиральниця, охоронець, бухгалтер). Основною причиною неможливості звільнення в цьому випадку називають відсутність у трудових функціях зазначених працівників ознак безпосереднього обслуговування грошових, товарних і культурних цінностей (див. газету «Праця і зарплата», 2009, № 21, с. 5).

Звільняючи працівника, слід пам’ятати, що в разі виникнення трудового спору між ним і власником саме власнику належить довести наявність у діях працівника конкретних порушень і наявність провини працівника в цих порушеннях. Такими можуть бути порушення порядку прийняття і відпуску грошових і товарних цінностей, недотримання правил їх зберігання, неповідомлення відповідним посадовим особам (власнику або уповноваженому ним органу) про обставини, що перешкоджають збереженню грошових і матеріальних цінностей. Тому, наприклад, сам собою факт нестачі грошових або товарних цінностей не є достатньою підставою для звільнення у зв’язку з втратою довіри. Адже цілком можливо, що роботодавець сам не забезпечив належні умови для зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Для звільнення за п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП необхідно отримати згоду профспілкового органу.

Розірвання трудового договору внаслідок втрати довіри не є заходом дисциплінарного стягнення (п. 28 постанови № 9). А отже, може бути застосовано незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинений проступок

Звільняючи з цієї підстави, до трудової книжки внесіть запис: «Звільнений унаслідок втрати довіри, п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП».

3. Звільнення у зв’язку з вчиненням працівником аморального проступку (п. 3 ст. 41 КЗпП).

За вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП), можуть бути звільнені лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, наприклад, вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів. Таке звільнення допускається як за вчинення аморального проступку при виконанні трудових обов’язків, так і проступку, не пов’язаного з ними (вчинення такого проступку у громадських місцях або в побуті). Звільнення буде визнано неправомірним, якщо воно здійснене лише в результаті загальної оцінки поведінки працівника, не підтвердженої конкретними фактами (абзац третій п. 28 постанови № 9).

Наказ про звільнення за п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП повинен містити вказівку на фактичні дані, які стали причиною звільнення, підтверджені документально або іншими допустимими засобами доведення.

Для звільнення за п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП необхідно отримати згоду профспілкового органу.

Звільняючи з цієї підстави, у трудовій книжці зробіть запис: «Звільнений за вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи, п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП».

4. Звільнення у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб (п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП).

Це підстава для звільнення «запрацювала» нещодавно, а саме з 1 червня 2014 року. Стосується воно виключно посадових осіб. Є запитання: кого ж до них відносити? КЗпП оперує цим терміном дуже рідко. Причому в його розумінні посадовою особою потрібно вважати, зокрема: бригадира, майстра, керівника підрозділу або підприємства. У цілому це відповідає традиційному підходу до визначення посадової особи як особи, наділеної організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями. Зауважте: при такому підході до лав посадових осіб потрапляє багато хто, у тому числі й головбухи.

Проте, на нашу думку, при відповіді на озвучене вище запитання слід враховувати спрямованість Закону № 1255, яким і була додана ця підставу для звільнення до ч. 1 ст. 41 КЗпП. Так, якщо ви поглянете на інші зміни, унесені Законом № 1255 (зокрема, до ч. 3 ст. 99 ГКУ), то знайдете непрямі докази того, що, насправді п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП повинен поширюватися лише на членів виконавчого органу господарського товариства. Тобто, інакше кажучи, лише директора, членів правління тощо. Про це також свідчить пояснювальна записка, яка додавалася до проекту цього Закону, і висновок Головного науково-експертного управління при ВРУ. Зрозуміло, що це дуже «слабкі» аргументи (тим більше що суть законів міститься в їх тексті, а не в пояснювальних записках і висновках фахівців апарату ВРУ). Тому чекаємо роз’яснень, які підтвердять наші висновки.

Зауважте: звільнити за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП можуть у будь-який момент часу (за наявності відповідного рішення загальних зборів/уповноваженого органу)

Тобто навіть тоді, коли особа не порушувала свої трудові обов’язки. Єдина умова для звільнення посадової особи з цієї підстави — прийняття загальними зборами/уповноваженим органом рішення про припинення його повноважень (ч. 3 ст. 99 ЦКУ).

При звільненні на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП особі належить вихідна допомога в сумі не меншій шестимісячного середнього заробітку.

Отримувати згоду профспілки на звільнення за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП, за загальним правилом, не потрібно. Про це свідчить ч. 3 ст. 41 КЗпП, а також ст. 431 КЗпП.

Звільняючи з цієї підстави, у трудовій книжці зробіть запис: «Звільнений у зв’язку з припиненням повноважень, п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць