Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати працівникам. 1. Фонд оплати праці

Ушакова Лілія, Соломіна Марія, експерти з питань оплати праці
Податки & бухоблік Жовтень, 2014/№ 87
Друк
Бухгалтер нараховує виплату працівнику. Одразу ж перед ним постає запитання: до якого виду доходу належить ця виплата? Чи потрібно її суму обкладати ПДФО, ЄСВ і ВЗ*? Чи враховується вона при обчисленні середньої зарплати для оплати періодів тимчасової непрацездатності, відпусток, «військових виплат», вихідної допомоги тощо? Чи індексується вона? Чи можна суму такої виплати включити до складу податкових витрат підприємства? Як відобразити цю виплату в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ та звіті з ЄСВ? Відповісти на ці запитання — мета нашого тематичного номера.

* Тут і далі – податок на доходи фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір відповідно.

 

Працівник реалізує своє право на працю, укладаючи з роботодавцем трудовий договір (контракт). Платою за таку працю є виплати, які нараховує (надає, виплачує) йому роботодавець. Детальну розшифровку виплат, які може отримати найманий працівник від роботодавця, містить Інструкція № 5, розроблена відповідно до Закону про оплату праці. Причому всі ці виплати наведено в прив’язці до структури заробітної плати.

img 1Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Для оцінки розміру заробітної плати працівників застосовують показник фонду оплати праці (далі — ФОП).

ФОП складається із:

— фонду основної заробітної плати;

— фонду додаткової заробітної плати;

— інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Крім виплат, що входять до ФОП, в Інструкції № 5 наведено інші виплати, що не належать до ФОП. Наприклад, лікарняні, декретні, вихідна допомога, матеріальна допомога разового характеру тощо.

Таким чином, положення Інструкції № 5 дають змогу розглянути практично всі можливі види виплат, що надаються найманим працівникам. Саме тому ми вирішили скористатися нею, щоб відповісти на запитання, озвучені вище. Причому для зручності сприйняття всю інформацію щодо виплат працівникам ми «загнали» в таблицю (див. далі). Як нею користуватися? Зараз розповімо.

Таблиця має 14 граф. У графах 1 і 2 зазначені пункт (підпункт) Інструкції № 5 та вид виплати відповідно.

Графи 3 — 6 присвячено розрахунку середньої заробітної плати згідно з Порядками № 1266 і 100. Норми Порядку № 1266 роботодавці використовують для оплати періоду тимчасової непрацездатності (хвороба, необхідність догляду за дитиною, хворим членом сім’ї) та періоду відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами (далі — декрет). Причому в розрахунку «лікарняної» середньої зарплати (див. графу 3 таблиці) беруть участь виплати, які:

1) нараховані за відпрацьований час;

2) включаються до ФОП згідно з Інструкцією № 5;

3) включаються до бази справляння ЄСВ.

Для того, щоб виплату було враховано в розрахунку середньоденної заробітної плати для оплати декрету (див. графу 4 таблиці), щодо неї повинні одночасно виконуватися дві умови:

1) виплата включається до ФОП згідно з Інструкцією № 5;

2) з виплати сплачено ЄСВ.

Відповідно до Порядку № 100 обчислюють середню зарплату:

— для оплати періоду відпустки (графа 5 таблиці);

— для оплати часу виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час (наприклад, для оплати часу перебування на військових зборах або часу військової служби мобілізованих працівників) (графа 6 таблиці);

— у разі потреби розрахунку вихідної допомоги при звільненні (графа 6 таблиці);

— для оплати праці у відрядженні (графа 6 таблиці);

— в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи з середньої заробітної плати.

При обчисленні середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 враховують виплати, перелічені в п. 3 цього документа. Крім того, при розрахунку середньої зарплати для оплати часу відпусток, до фактичного заробітку включають також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Перелік виплат, що не враховуються у розрахунку середньої заробітної плати, наведено у п. 4 Порядку № 100.

У графах 7 і 8 таблиці міститься інформація про необхідність індексації відповідних видів доходів, нарахованих фізичним особам, а також їх компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати. Нагадаємо, що загальні принципи проведення індексації встановлено Законом про індексацію, а також Порядком № 1078. У свою чергу, питання проведення компенсації регулюються Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Також зазначимо: ми щомісяця публікуємо величини приросту індексів споживчих цін для індексації заробітної плати та обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів.

У графі 9 наведено інформацію щодо можливості включення виплат, наведених в Інструкції № 5, до складу податкових витрат підприємства відповідно до розділу III «Податок на прибуток» ПКУ.

Цього року «побачив світ» військовий збір. Починаючи з 3 серпня 2014 року ним обкладають:

— доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховують (виплачують, надають) платнику у зв’язку з трудовими відносинами;

виплати і винагороди за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД);

виграші в державну і недержавну грошову лотерею;

виграші гравців (учасників), отримані від організатора азартної гри (див. п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) .

Появу ВЗ ми не могли оминути увагою. Підтвердження цього — графа 10 таблиці. У ній ми з урахуванням роз’яснень податківців спробували дати відповідь на запитання, чи потрібно утримувати ВЗ з конкретної виплати. Проте позиція податківців щодо параметрів, які визначають необхідність включення тих чи інших виплат до бази обкладення ВЗ, вельми непостійна. Тому рекомендуємо у разі нарахування виплати, яка не входить до ФОП, але пов’язана з трудовими відносинами, отримати індивідуальну податкову консультацію щодо необхідності обкладення її ВЗ.

У графах 11 — 12 наведено відомості про те, які з виплат, зазначених в Інструкції № 5, підлягають обкладенню ПДФО, як їх відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ (графа 11) і які з них беруть участь у визначенні граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) (графа 12).

Нагадаємо, що до бази оподаткування включають виплати, перелічені в ст. 164 ПКУ. Не обкладають ПДФО доходи фізосіб, зазначені в ст. 165 ПКУ. Проте й ті, й інші виплати мають бути відображені в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з відповідною ознакою доходу.

Важливо! Для цілей обкладення ПДФО ПКУ розглядає заробітну плату ширше, ніж це роблять Закон про оплату праці та Інструкція № 5. Так, відповідно до норм ПКУ деякі виплати, які не включаються до складу заробітної плати відповідно до Інструкції  5, для цілей обкладення ПДФО прирівняні до заробітної плати. Це:

лікарняні (див. абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ) ;

— дивіденди на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податку (див. п.п. 153.3.7 ПКУ).

Тому для визначення переліку виплат, які входять до складу заробітної плати, можна використовувати Інструкцію № 5, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ (див. консультацію спеціаліста ДФСУ в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 52, с. 40).

І, звичайно ж, не забуваємо про ЄСВ. До бази справляння ЄСВ включають (ст. 7 Закону № 2464):

1) заробітну плату за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці. При визначенні виплат, які належать до заробітної плати, слід керуватися Інструкцією № 5;

2) оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фондів соціального страхування та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) суму винагороди, що виплачується фізичним особам, які не є підприємцями, за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Ви не знаєте, чи потрібно включати виплату, нараховану працівнику, до бази справляння ЄСВ? Шукайте відповідь у графах 13 — 14! Але зважте на таке: нарахування/утримання ЄСВ здійснюють у межах максимальної величини, визначеної законом (ч. 3 ст. 7 та п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464). Дорівнює вона сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (у 2014 році — 20706,00 грн.). Із суми доходу працівника, що перевищує зазначену максимальну величину, ЄСВ ані в частині нарахувань, ані в частині утримань не справляють.

Особливий порядок справляння ЄСВ передбачено ст. 7 Закону № 2464 для осіб:

— які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць;

— яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

У згаданих вище випадках ЄСВ справляють із суми, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за наслідками роботи, на кількість місяців, за які її нараховано.

І ще один важливий момент. У таблиці знак «+» у відповідній графі означає, що виплата включається до розрахунку середньої/індексується/підлягає компенсації/включається до податкових витрат/обкладається ВЗ, ПДФО, ЄСВ. Знак «-» означає протилежне.

 

Пункт Інструк-
ції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої за:

Індек-
сація

Компен-
сація

Вит-
рати

ВЗ

ПДФО
(ознака доходу)

ПСП

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

лікар-
няні

дек-
ретні

від-
пускні

інші виплати

нараху-
вання

утри-
мання

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу згідно з установленими нормами праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками працівників і посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

2.1.2

Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, яка нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві (виплати в межах трудового договору)

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+

+1

+
(101)

+1

+1

+1

1 Крім винагород (гонорарів), які виплачуються за авторськими договорами на створення та використання творів науки, літератури і мистецтва, а не в межах трудового договору.

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках та розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

-1/+

-1/+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

1 Виплати, які розраховують виходячи із середньої заробітної плати, не беруть участь у розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці (див. абзац другий п. 4 Порядку № 100) та не індексуються (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

2.1.5

Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)*

+1

+

+

+/-2

+/-2

+

+

+

+
(101)

+

+

+

* Відрядним питанням присвячен спецвипуск «Службові відрядження» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 5.

1 Оплату праці за час перебування працівника у відрядженні (незалежно від того, чи оплачується цей період згідно з умовами трудового або колективного договору або виходячи із середньої заробітної плати) уключаєте до розрахунку середньої заробітної плати при обчисленні лікарняних. Адже ця виплата:  включається до фонду оплати праці підприємства;
підлягає обкладенню ПДФО та ЄСВ;
виплачена за відпрацьований час.
2 Якщо робочі дні у відрядженні оплачені виходячи із середньої заробітної плати, то суму такої оплати не включають до розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці та не індексують (див. абзац другий п. 4 Порядку № 100 і абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці*

+

+

+

+

-1

-1

+

+

+ 2
(101)

+

+

+

* Питання виплати зарплати в натуральній формі розглядалися у спецвипуску «Оплата праці» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 9, с. 48.

1Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення (ст. 2 Закону про індексацію і ст. 2 Закону про компенсацію відповідно).
2
У цій ситуації має місце надання доходу в негрошовій формі. Отже, базу оподаткування розраховуєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ. Величина коефіцієнта залежить від ставки податку і становить: при ставці 15 % 
1,176471, при ставці 17 % 1,204819.

2.1.8

Оплата праці (уключаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки здійснюються підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт*:

— згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)

-1

-1

-1

-1

+/-2

-

+

+

+3
(102)

-

+4

+4

— згідно з обов’язками особам, які є членами наглядової ради або ревізійної комісії акціонерного товариства

-1

-1

-1

-1

+/-2

-

+

+

+3
(102)

-

+4

+4

* Суть і відмінності цивільно-правових і трудових договорів були розглянуті в тематичному номері «Працюємо з фізособами» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 83.

1 Оскільки такі виплати здійснюють на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, то їх отримувачі не мають права на отримання лікарняних, декретних, відпускних, вихідної допомоги та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму.
2
Виплати за договорами цивільно-правового характеру підлягають індексації за умови, що вони не є разовими. При цьому згідно з п. 7 Порядку № 1078 виплати за цивільно-правовими договорами індексуються в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи).

3
До бази обкладення ПДФО нарахована сума винагороди за такими договорами повинна потрапити зменшеною на суму ЄСВ у частині утримань (п. 164.6 ПКУ). 4 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, є об’єктом для справляння ЄСВ згідно з абзацом першим п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+

+1,2

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

+

+

+

+1,2

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+

+1,2

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+

+

+1

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+

+1

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— високі досягнення у праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+

+

+3

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на визначений строк

+

+

+/-4

+/-4

+1,3

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— науковий ступінь

+

+

+

+

+

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— нормативний час пересування в шахті (копальні) від ствола до місця роботи та назад працівників, постійно зайнятих на підземних роботах

+

+

+

+

+1

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+

+1

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, уключаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+

+

+/-4

+/-4

+1

+

+

+

+
(101)

+

+

+

1 Індексується, якщо не має разового характеру.
² Врахуйте, місяць, у якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв’язку з розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, не можна вважати базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (якщо не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)) (абз. 8 п. 5 Порядку № 1078).
3
Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи передбачена чинним законодавством і є об’єктом індексації. Зауважте: місяць установлення зазначеної надбавки і місяць, в якому збільшується відсоток цієї надбавки порівняно з попереднім періодом, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (див. лист Мінсоцполітики від 11.08.2014 р. № 8959/0/14-14/10).
4
Якщо така виплата має разовий характер і здійснюється за дорученням, що не входить до обов’язків працівника, то вона не враховується при розрахунку середньої зарплати (п.п.
«а» п. 4 Порядку № 100).

 

2.2.2

Премії та винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2 Інструкції № 5)

+

+

+1

+1,2

+3

+

+

+

+
(101)

+

+

+

1 До розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому вони нараховані.
2
Премії, які виплачують за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
3
Урахуйте, місяць, у якому відбувається підвищення грошових доходів працівників за рахунок збільшення розміру премії, не можна вважати базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (якщо не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу) (абз. 8 п. 5 Порядку № 1078).

2.2.3

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+

+1

+1

+1

+

+

+

+
(101)

+

+

+

1 Уключають до розрахунку та індексують за умови, що такі виплати не мають разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в наднормовий час і в святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, встановленими чинним законодавством*

+

+

+1

+1

+2

+

+

+

+
(101)

+

+

+

*Див. спецвипуск «Трудові відносини на підприємстві» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 44, статтю «Охоронці: режим роботи та оплата праці» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 11, с. 17; тематичний номер «Праця водіїв» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 79.

1 Уключають до розрахунку, якщо виплата не має разового характеру. 2 Підлягає індексації, якщо не має разового характеру, а її виплата зумовлена режимом роботи підприємства. Проте при визначенні базового місяця така виплата не бере участі, оскільки має тимчасовий характер.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників*

+

+

+

+

-

+

+

+

+
(101)

+

+

+

* Детально правила проведення індексації див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 40, с. 29.

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати*

+

+

-

-

-

-

+

+

+
(101)

+

+

+

*Про нарахування компенсації див. детально у спецвипуску «Оплата праці» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 9, с. 126.

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства (суми коштів на відшкодування оплати):

— вугілля в межах норм

-

-

-

-

-

-

+1

+

-2
(144)

-

3

3

— житла, комунальних послуг, послуг зв’язку в межах норм

+4

+4

-

-

-

-

+5

+

-6
(127)

-

+7

+7

1 Підприємство має право включити до складу витрат вартість вугілля та вугільних або торф’яних брикетів, безоплатно наданих в обсягах і за переліком професій, установлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсацію вартості такого вугілля та вугільних або торф’яних брикетів окремим категоріям громадян, переліченим у п.п. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ.
2
Не обкладають ПДФО вартість вугілля і вугільних або торф’яних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, установлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних або торф’яних брикетів окремим категоріям громадян, переліченим у п.п. 165.1.20 ПКУ.
3
Не справляють ЄСВ з вартості безоплатно наданого вугілля та суми компенсації його вартості. Підстава — п. 1 розділу II Порядку № 1170.

4
Вважаємо, що така виплата повинна брати участь у розрахунку лікарняних і декретних, навіть незважаючи на те, що з цієї виплати не утримується ПДФО оскільки вона входить до ФОП і з неї сплачується ЄСВ.
5 На нашу думку, вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, комунальних послуг, послуг зв’язку, а також суми коштів на відшкодування їх оплати, можна включити до складу витрат платника податку на підставі п. 142.2 ПКУ.
6
Не обкладаєте ПДФО і відображаєте у формі № 1ДФ з ознакою доходів «127» вартість використання працівником житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, належних роботодавцю, наданих йому в безоплатне користування, або компенсацію вартості такого використання, якщо таке надання зумовлене виконанням працівником трудової функції згідно з трудовою угодою (контрактом) або передбачено нормами колективного договору або згідно із законом в установлених ними межах (п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ).
7 Оскільки ці виплати входять до ФОП і не зазначені в Переліку № 1170, з них необхідно справляти ЄСВ.

2.2.10

Витрати, пов’язані з наданням безоплатного проїзду працівникам залізничного транспорту

+1

+1

-

-

-

-

+

+

-2
(127)

-

+3

+3

1 Вважаємо, що оскільки така виплата входить до ФОП і з неї сплачується ЄСВ, її сума повинна брати участь у розрахунку лікарняних і декретних, навіть незважаючи на те, що з цієї виплати не утримується ПДФО.
2
На нашу думку, зазначені виплати не повинні обкладатися ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ. Тоді у формі № 1ДФ їх слід відобразити з ознакою доходу «127». Але є ймовірність того, що податківці можуть визнати таку виплату додатковий благом і вимагати сплати ПДФО.
3
Із цих виплат справляють ЄСВ, оскільки вони включені до ФОП і не зазначені в Переліку № 1170.

2.2.11

Вартість безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами*

+

+

-

-

-

-

+1

+

+2
(101)

+

+

+

* Про порядок обліку витрат на впровадження фірмового одягу в офісі ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 20, с. 47.

1 На нашу думку, якщо можливість здійснення таких виплат передбачено в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці», то підприємство має право на витрати на підставі п. 142.1 ПКУ. Водночас висока ймовірність того, що ДФСУ не визнає вартість такого одягу як витрати підприємства.
2
Якщо можливість здійснення таких виплат передбачено в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці», то вартість такого одягу, збільшену на «натуральний» коефіцієнт, на наш погляд, слід уключати до складу додаткової заробітної плати і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». При ставці податку 15 % величина коефіцієнта становить 1,176471, а при ставці 17 % — 1,204819 (п. 164.5 ПКУ).

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством*

-1

+2

+/-3

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+/-5

+/-5

* Порядку надання відпусток, а також розрахунку та нарахуванню відпускних присвячено тематичний номер «Відпустки» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 31. Як розрахувати суму компенсації за невикористані дні відпусток, ви дізнаєтеся із спецвипуску «Йдемо у відпустку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 4, с. 100.

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток*

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

* Хто має право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням? Коли надають творчу відпустку? Відповіді на ці та інші запитання, що стосуються цих видів відпусток, див. спецвипуск «Йдемо у відпустку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 4.

— оплата додаткових відпусток, які надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII*

- 1

+2

+

-

- 4

+

+6

+

+
(101)

+

+

+

* Порядок та умови надання «Чорнобильської» відпустки, її оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку див. у статті «Надаємо працівнику-чорнобильцю додаткову відпустку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 44, с. 32.

— суми заробітної плати, які зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на тільки-но введених в дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

-1

+2

+

-/+

- 4/+

+

+

+

+
(
101)

+

+

+

— оплата працівникам, які притягуються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, крім середнього заробітку, який компенсується з бюджету працівниками, покликаними на військову службу за призовом за мобілізацією, на особливий період

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, яка надається після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— оплата, яка зберігається за працівником, що підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

-1

+2

+

-

-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника*

+7

+2

+/-8

-

+/-4

+

+

+

+
(101)

+

+

+

* Темі простоїв були присвячені статті «Простої: документуємо, оплачуємо, обліковуємо» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 80, с. 20; «Простої: обліковуємо амортизацію та інші витрати» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 82, с. 24; «Крайні заходи: скорочуємо витрати за рахунок працівників» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 35, с. 33

1 Виплати за невідпрацьований час (відпускні, компенсація за невикористану відпустку, середня зарплата за період виконання громадських обов’язків у робочий час тощо), розраховані згідно з Порядком № 100, не включаєте в розрахунок середньої зарплати для лікарняних, незважаючи на те що з них справляється ЄСВ (див. лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).
2
До розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час, у тому числі виплати, зазначені в п.п. 2.2.12 Інструкції № 5. На це звертають увагу фахівці Мінпраці в листах від 18.01.2010 р. № 396/0/14-10/18 і від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18.
3
Компенсацію за невикористану відпустку не включаєте до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.
4
Виплати, які розраховуються виходячи sз середньої заробітної плати, індексації не підлягають.
5
Не справляють ЄСВ із суми компенсації за невикористані дні відпусток, нараховані вже звільненому працівнику (тобто такому, який у місяці її нарахування вже не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем) (див. абзац другий ч. 2 ст. 7 Закону № 2464).

6
На нашу думку, оплату додаткової відпустки чорнобильцям слід уключати до витрат на підставі пп. 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2, 138.10.3 і п. 142.1 ПКУ. Суму ЄСВ, нарахованого на всю суму відпускних, — на підставі п.п. 138.10.4 і п. 143.1 ПКУ. Суму відшкодування таких витрат відображаєте у складі доходів підприємства згідно з п.п. 135.5.10 ПКУ. Погодилися з цим нарешті й податківці. Чому нарешті? Та тому що раніше в роз’ясненні в підкатегорії 102.07.17 БЗ вони зазначили, що відшкодування витрат на оплату Чорнобильських відпусток не обліковується у складі доходів і витрат платника податків. Проте з 16.06.2014 р. це роз’яснення було переведене в розряд нечинних. Тепер ДФСУ вважає, що «витрати на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, обліковуються у складі витрат при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток у періоді визнання таких витрат залежно від того, де використовується праця таких фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток (у складі витрат, які формують собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, адміністративних витрат або витрат на збут), а доходи — у періоді фактичного отримання відшкодування такого доплати з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення».
7
На думку ФТВП, час простою не з вини працівника не потрібно виключати з розрахункового періоду для оплати періоду непрацездатності. Отже, оплату за час простою необхідно враховувати при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних (див. лист ФВПТ від 13.05.2011 р. № 04-29-1157). Зазначимо, що фахівці Мінсоцполітики дотримуються аналогічної позиції (листи від 19.03.2009 р. № 51/18/99-09 // Податки та бухгалтерський облік, 2009, № 33, від 16.04.2010 р. № 108/18/99-10 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 59).
8 Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключаєте з розрахункового періоду на підставі п. 2 Порядку № 100. При простої не з вини працівника йому зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою та заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07, від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж заробіток за час простою зберігався за працівником повністю, то такі виплати враховуються в розрахунку середньої зарплати для відпускних.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час і перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках

-1

+2

+/-3

-

-4

+

+/-5

+

+
(101) 6

+

+

+

1 Не берете в розрахунок, оскільки при обчисленні середньої зарплати для визначення суми лікарняних необхідно враховувати тільки виплати, нараховані застрахованій особі за фактично відпрацьовані робочі дні.
2 При розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах необхідно враховувати всі виплати, що включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5 і з яких сплачується ЄСВ (з урахуванням обмеження за максимальною величиною бази для нарахування ЄСВ), як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час (див. листи Мінпраці від 18.01.2010 р. № 396/0/14-10/18 і від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18. Причому, якщо працівник частинe місяця в розрахунковому періоді не працював з поважної причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років і до 6 років за медичним висновком), такі виплати обліковуєте при розрахунку середньої заробітної плати пропорційно відпрацьованому у цьому місяці часу (абз. 2 п. 9 Порядку № 1266). 3 Якщо середній заробіток зберігався частково, виплата в розрахунку відпускних не бере участі.
4
Виплати, що розраховують виходячи із середньої зарплати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).
5
Незважаючи на те що зазначені виплати включають до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі витрат у податковому обліку можливість здійснення таких виплат слід передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство зможе включити їх до витрат як виплати, установлені за домовленістю сторін на підставі п. 142.1 ПКУ.
6
Для того щоб такі нарахування без проблем віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Інакше податківці можуть класифікувати таку виплату як дохід у вигляді додаткового блага. А значить, до складу витрат підприємства вона не потрапить.

2.3.2

Винагороди та заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+1

+1

+2

+2, 3

-4

+

+5

+

+
(101)

+

+6

+6

— премії, які виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду

+1

+1

-7

-7

-4

+

+5

+

+
(101)

+

+

+

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння і впровадження нової техніки та технології, введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності), своєчасне постачання продукції на експорт тощо

+1

+1

- 7

-7

-4

+

+5

+

+
(101)

+

+

+

— премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

+1

+1

-7

-7

- 4

+

+5

+

+
(101)

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій так і в натуральній формі)

+1

+1

-7

-7

-4

+/-8

+5

+

+9
(101)

+

+

+

— грошова винагорода державним службовцем за добросовісну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+1

+1

-7

-7

-4

+

Х

+

+
(101)

+

+

+

— вартість безоплатно наданих працівникам акцій

+1

+1

-7

-7

-4

-8

+5

+

+9
(101)

+

+

+

— суми вартості майна, що розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства)

+1

+1

-7

-7

-4

-8

+5

+

+9
(101)

+

+

+

1Важливо! Якщо працівник частину місяця в розрахунковому періоді не працював з поважної причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років і до 6 років за медичним висновком), заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, не передбачені актами законодавства або що здійснюються понад норми, установлені зазначеними актами, ураховуєте при розрахунку середньої заробітної плати пропорційно відпрацьованому цього місяця часу (абз. 2 п. 9 Порядку № 1266). Окремо звернемо увагу на таку виплату, як винагороду за вислугу років. Якщо винагорода за вислугу років нараховується працівнику систематично (щомісячно), то згідно з п.п. 2.2.2 Інструкції № 5 така винагорода входить до фонду додаткової заробітної плати і до розрахунку страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням повинно включатися в повному обсязі.
Якщо винагорода за вислугу років виплачується підприємством раз на рік або має одноразовий характер, то згідно з п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 така виплата належить до заохочувальних і компенсаційних виплат і до розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми лікарняних і декретних її необхідно включати пропорційно відпрацьованому в місяці нарахування часу (див. лист Мінпраці від 01.04.2010 р. № 91/18/99-10).
2
Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включаєте до середнього заробітку шляхом збільшення до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагород, нарахованого в поточному році за попередній календарний рік. У листах від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 Мінпраці наполягає на тому, що основною умовою обліку цих виплат у розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік. Якщо премію за підсумками роботи за рік і за вислугу років нараховано в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2014 рік у грудні 2014 року), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участь у розрахунку.
3
Якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці обліковуєте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
4
Доходи громадян, що мають разовий характер, індексації не підлягають (ст. 2 Закону про індексацію).
5
Незважаючи на те що зазначені виплати включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі витрат у податковому обліку можливість здійснення таких виплат слід передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство зможе відобразити витрати на підставі п. 142.1 ПКУ.
6
Зверніть увагу: навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, з його суми слід справляти ЄСВ. Підстава — ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, згідно з якою особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений цією нормою Закону, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.
7
Не включаєте до розрахунку, оскільки ця виплата має одноразовий характер (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100, лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).
8
Доходи у натуральній формі не компенсуються (ст. 2 Закону про компенсацію).
9
Для того щоб такі нарахування без проблем віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Інакше податківці можуть класифікувати таку виплату як дохід у вигляді додаткового блага. А значить, до складу витрат підприємства вона не потрапить. Якщо дохід надають у негрошовій формі, базу оподаткування визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ. Нагадаємо, що при ставці податку 15 % величина коефіцієнта становить 1,176471, а при ставці 17 % 
1,204819.

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31)*

+1

+1

-2

-2

-

+

+/-3

+

+
(101)

+

+

+

* Радимо прочитати статтю «Матеріальна допомога: запитували? Відповідаємо» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 15.

1 Якщо працівник з поважних причин (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до 3 років або за наявності медичного висновку до 6 років) не працював частину місяця, матеріальну допомогу, що має систематичний характер, обліковуєте пропорційно відпрацьованому їм цього місяця часу (абз. 2 п. 9 Порядку № 1266).
2
Не включаєте до розрахунку на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.
3
Незважаючи на те що така матдопомога входить до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення її у складі витрат у податковому обліку необхідно передбачити можливість її виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство зможе відобразити витрати на підставі п. 142.1 ПКУ.

2.3.4

Виплати соціального характеру у грошовій та натуральній формі:

— витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім добровільного медичного та пенсійного страхування) на користь працівників, пов’язані з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)

+1

+1

-

-

-2

-2

-3

+

+4
(101)

+

+

+

— витрати в розмірі страхових внесків підприємств на довгострокове страхування життя працівників у сумі, що не перевищує 15 % заробітної плати такого працівника, нарахованої протягом кожного звітного місяця, за який вноситься страховий внесок, і не більше п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на відповідний рік у розрахунку за місяць*

+1

+1

-

-

-2

-2

+5

+

-6
(125)

-

+

+

— оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+1

+1

-

-

-2

-2

+/-7

+

+4
(101)

+

+

+

— вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування і відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства

+1

+1

-

-

-2

-2

+/-7

+

+4
(101)

+

+

+

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, і відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+1

+1

-

-

-2

-2

+/-7

+

+4, 8
(101)

+

+

+

— інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири і найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

+1

+1

-

-

- 2

-2

+/-7

+

+4 / -9
(101/127)

+/-

+

+

* Якщо одночасно з платежами за договором довгострокового страхування життя роботодавець за свій рахунок сплачує на користь працівника страхові платежі за договорами довірчого управління або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення, пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів і внески на рахунки учасників фондів банківського управління, обмеження розміру витрат має розраховуватися на одного застрахованого працівника сукупно за всіма страховими платежами (страховими преміями, страховими внесками).

1 Якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала за однією з трьох поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої зарплати заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер, і виплати, які не передбачені актами законодавства або здійснюються понад установлені зазначеними актами норми, в такому місяці обліковуються пропорційно відпрацьованому часу (п. 9 Порядку № 1266). У листі Мінпраці т 29.06.2006 р. № 422/020/99-06 зазначено, що під дію цієї норми підпадають усі виплати, зазначені в п. 2.3 Інструкції № 5.
2
Доходи фізичних осіб у натуральній формі індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати не підлягають (ст. 2 Закону про індексацію і ст. 2 Закону про компенсацію).
3
Право на витрати відсутні через пряму заборону, установлену п.п. 140.1.6 ПКУ.
4
Для того, щоб цей дохід віднести до заробітної плати в розумінні ПКУ, слід передбачити можливість його виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Якщо цього не зробити, податківці при перевірці можуть визначити такий дохід додатковим благом і зняти його суму з податкових витрат. При нарахуванні доходу в негрошовій формі базу обкладення ПДФО визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ. Величина коефіцієнта при ставці податку 15 % становить 1,176471, а при ставці 17 % — 1,204819.
5
Така виплата включається до складу витрат підприємства на підставі п. 142.2 ПКУ з урахуванням обмежень, установлених п. 11 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Якщо договір довгострокового страхування життя протягом перших 5 років його дії розривається, то роботодавець, який збільшив витрати відповідно до п. 142.2 ПКУ, зобов’язаний уключити до складу своїх доходів за відповідний звітний період суму таких заздалегідь сплачених платежів з нарахуванням пені (п.п. 156.4.2 ПКУ).
6
Зазначені суми не включаєте до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи на підставі п.п. «в» п.п. 164.2.16 ПКУ.
7
Незважаючи на те що ці виплати включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі витрат у податковому обліку можливість здійснення таких виплат слід передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство зможе відобразити витрати на підставі п. 142.1 ПКУ.
8
Вартість проїзних квитків не потрібно включати до складу оподатковуваного доходу працівників за умови, що такі квитки не розподіляються між працівниками, а надаються їм на час виконання службових обов’язків, і при цьому видача проїзних квитків передбачена умовами колективного (індивідуального трудового) договору.
9
Якщо надання працівникам житла, гуртожитків та інших об’єктів матеріального і нематеріального майна обумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) або передбачено нормами колективного договору і таке майно належить роботодавцю на праві власності або закріплене за ним на праві господарського ведення чи оперативного управління, сума таких виплат не обкладатиметься ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ. Але, якщо, наприклад, роботодавець орендує квартиру для свого працівника і сплачує орендну плату, то навіть якщо надання житла обумовлене виконанням трудової функції згідно з трудовою (колективною) угодою, сума орендної плати для працівника є доходом у вигляді додаткового блага, що обкладається ПДФО. Це підтверджують податківці в консультації, розміщеній у Єдиній базі податкових знань під кодом 103.02.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць