Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пожежу загасить і облік не зіпсує (облік придбання/експлуатації вогнегасників)

Дзюба Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 76
Друк
Із метою протипожежної охорони підприємство повинне забезпечити вогнегасниками не лише власний транспорт, а також виробничі та адміністративні приміщення. А як обліковувати ці важливі для будь-якого підприємства засоби пожежогасіння? Давайте розбиратися прямо зараз.

Навіщо і скільки?

Без вогнегасника підприємству не обійтися — це універсальний засіб протипожежного захисту, призначений для локалізації й ліквідації пожежі. Суб’єкт господарювання (незалежно від виду діяльності та форми власності) зобов’язаний установити й утримувати його у справному стані та не допускати його використання не за призначенням (п. 22 ч. 1 ст. 20 КЦЗУ).

Основні вимоги до оснащення об’єктів вогнегасниками, рекомендації щодо вибору типу вогнегасників та визначення їх необхідної кількості для оснащення об’єктів установлені Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом МНС від 02.04.2004 р. № 151.

При виборі вогнегасників для комплектації транспортних засобів слід керуватися Нормами оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затвердженими постановою КМУ від 08.10.97 р. № 1128. Наприклад, на легковий автомобіль достатньо придбати один вогнегасник порошковий із зарядом вогнегасної речовини не менше 2 кг. На вантажний автомобіль потрібний потужніший — із зарядом 5 або 9 кг. А якщо авто має причіп, то купити окремий вогнегасник доведеться і для нього.

Важливо! Придбані вогнегасники, якими оснащується той чи інший об’єкт, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 або ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ГОСТ 12.2.037-78, технічних умов, експлуатаційних документів виробників і бути сертифікованими в Україні (ч. 2 ст. 46 КЦЗУ, п.п. 3.2 Правил № 152).

Придбання та експлуатація вогнегасників

Вогнегасники перед придбанням і розміщенням на об’єкті повинні обов’язково пройти первинний огляд особою, відповідальною за пожежну безпеку на підприємстві

Під час проведення первинного огляду відповідальний перевіряє, що:

— вогнегасники мають сертифікат відповідності;

— на кожен вогнегасник у наявності є паспорт;

— пломби на вогнегасниках не порушені;

— вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;

— стрілки індикаторів тиску закачних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора) залежно від температури експлуатації;

— на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті зазначено виробника та пункти технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ), які мають право проводити його технічне обслуговування (ТО), дату виготовлення (продажу) та дату проведення ТО.

Вогнегасники класифікуються:

— залежно від класу пожежі;

— за видом вживаної вогнегасної речовини;

— за призначенням;

— за об’ємом корпусу;

— за способом подання вогнегасного складу;

— за можливістю повторного використання та ремонтопридатністю.

Вогнегасники в бухобліку

Найголовніше питання в цій частині — до якої категорії матеріальних цінностей слід віднести вогнегасники? Предмети протипожежного призначення в бухгалтерському обліку підприємства класифікуються як господарський інвентар. Причому предмети протипожежного призначення як госпінвентар можуть обліковуватися і серед малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) на рахунку 22, і в числі необоротних активів на рахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар» або 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Куди ж віднести вогнегасник? Основним критерієм для класифікації вогнегасника в обліку є строк його служби (експлуатації)(п. 6 П(С)БО 9, п. 4 П(С)БО 7).

При цьому з метою класифікації слід орієнтуватися не на фактичний, а на передбачуваний (очікуваний) строк використання вогнегасника

На кожному вогнегаснику написано, який у нього строк служби. Як правило, це або 1 рік (наприклад, ті вогнегасники, які не підлягають наступній перезарядці), або до 10 років — для вогнегасників, які підлягають перезарядці. Тому дивимося в паспорт вогнегасника і приймаємо рішення.

При цьому майте на увазі! Експлуатація вогнегасника — стадія життєвого циклу вогнегасника, на якій реалізується й забезпечується його працездатність. До стадій експлуатації вогнегасника відносять: початок його експлуатації, зберігання, транспортування, очікування застосування за призначенням, застосування за призначенням, технічне обслуговування, а також завершення експлуатації (п.п. 1.5.5 Порядку № 152).

Вогнегасники, очікуваний строк служби яких не більше 1 року, підприємство має право зараху­вати до складу МШП і обліковувати на рахунку 22 (детальніше про облік МШП див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 68, с. 14).

А от вогнегасники, що перезаряджаються, які прослужать понад 1 рік або операційний цикл (коли він триває довше року), слід обліковувати як необоротний актив. І тут уже залежно від вартості* вогнегасники, що потрапили до розряду необоротних активів, можуть бути визнані об’єктами основних засобів та обліковуватися на субрахунку 106 або МНМА й обліковуватися на субрахунку 112.

* Вартісний критерій за рішенням підприємства (п.п. 5.2 П(С)БО 7) може бути встановлено на рівні податкового — 2500 грн. Якщо зазначений вартісний критерій у наказі про облікову політику не визначено, то в бухобліку підприємства всі «триваловикористовувані» вогнегасники потраплять до складу основних засобів.

Ознаки, за якими слід класифікувати вогнегасники в обліку, наведемо на схемі (див. на с. 16).

 

img 1 

Податковий облік

У податковому обліку та сама ситуація.

Вогнегасники-МШП. Вогнегасники, які очікувано використовуватимуться менше року, не є основними засобами. У розумінні ПКУ вони обліковуються як запаси. Вартість таких вогнегасників не бере участі в податковому обліку доти, доки вони не передані в експлуатацію.

Зверніть увагу: при переданні вогнегасника в експлуатацію його вартість слід урахувати у витратах за напрямами

Так, якщо вогнегасник придбано для виробничого цеху або вантажівки підприємства-перевізника, то це рахунок 91, якщо для торговельної будівлі — рахунок 93, якщо для офісу/авто директора — раху­нок 92. У декларації з податку на прибуток такі витрати відображаються також за напрямами : ряд. 05.1 — для виробничих об’єктів, ряд. 06.1 — для адміноб’єктів, ряд. 06.2 — для «збутових» будівель/машин.

Після передання вогнегасників-МШП в експлуатацію та виключення їх вартості зі складу активів (списання з балансу) має бути організовано їх оперативний кількісний облік. Такий оперативний облік переданих в експлуатацію МШП ведуть у кількісному виразі протягом строку їх фактичного використання в розрізі місць експлуатації та відповідальних осіб.

Вогнегасники-МНМА. У переносних перезарядних вогнегасників зазвичай строк служби заряду становить 5 років. Але їх вартість невелика і не дотягує до 2500 грн. Такі вогнегасники в податковому обліку слід відображати у складі МНМА групи 11. До цієї групи вогнегасник зараховується за первісною вартістю з урахуванням усіх витрат, пов’язаних з його придбанням (транспортування, установлення).

Введення вогнегасників-МНМА в експлуатацію оформляється актом за формою № ОЗ-1.

Облік вартості, що амортизується, ведеться окремо за кожним об’єктом (п. 146.1 ПКУ). Амортизація повинна нараховуватися (п.п. 145.1.6 ПКУ):

— або методом 50 % на 50 %;

— або методом 100 %. Суми нарахованої амортизації слід уключати до витрат за напрямами у періоді її нарахування (п. 138.5 ПКУ). Такі суми відображаються у складі загальної суми нарахованих за звітний період амортвідрахувань за графою 2 таблиці 1 додатка АМ до декларації з податку на прибуток.

Вогнегасники-ОЗ. Якщо ви придбали вогнегасники серйозніші, наприклад пересувну установку на кілька балонів ОП-50 або ОП-100 (як правило, такі вогнегасники мають бути на заправках, СТО та інших об’єктах з підвищеною небезпекою), їх вартість може перевищувати 2500 грн.

Вогнегасники, строк корисного використання яких перевищує 1 рік, а вартість вище 2500 грн., слід обліковувати у складі основних засобів групи 6

Введення таких вогнегасників в експлуатацію оформляється актом за формою № ОЗ-1.

Облік вартості, що амортизується, ведеться окремо за кожним вогнегасником, що входить до групи 6 (п. 146.1 ПКУ). А з місяця, наступного за місяцем введення вогнегасника в експлуатацію, не забудьте нарахувати амортизацію.

Згідно з п. 146.2 ПКУ амортизація нараховується щомісяця протягом установленого підприємством строку корисного використання об’єкта, який для групи 6 має бути не менше 4 років.

Суми амортизації включаємо до витрат за напрямами використання того об’єкта (будівлі/машини), для якого придбавався вогнегасник. Амортизацію відображаємо в періоді її нарахування (п. 138.5 ПКУ).

У додатку АМ до декларації з податку на прибуток сума нарахованої амортизації за вогнегасниками окремо не виділяється, а відображається у складі загальної суми за графою 2 таблиці 1.

ПДВ з витрат на вогнегасники. Ураховуючи господарську спрямованість таких витрат, суму «вхідного» ПДВ за наявності податкової накладної можна віднести до податкового кредиту (пп. 198.1 і 198.3 ПКУ) за правилом першої події (п. 198.2 ПКУ).

Приклад 1. Підприємство у вересні 2014 року для офісної будівлі придбало вогнегасники ОП-2 в кількості 5 шт., вартістю за одиницю 180 грн. (у тому числі ПДВ — 30 грн.) і одну пересувну установку — вогнегасник ОП-100 вартістю 3360 грн. (у тому числі ПДВ — 560 грн.) зі строком експлуатації — 10 років. У тому ж місяці вогнегасники передані в експлуатацію.

Таблиця 1. Облік придбання/експлуатації вогнегасників

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

дохід

витрати

Придбання вогнегасників

1

Оприбутковано вогнегасники переносні ОП-2

153

631

750

2

Оприбутковано вогнегасник пересувний ОП-100

152

631

2800

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

710

4

Перераховано кошти постачальнику за вогнегасники

631

311

4260

Передано вогнегасники в експлуатацію

5

Вогнегасники переносні ОП-2 передано в експлуатацію

112

153

750

6

Нараховано амортизацію вогнегасників, які обліковуються як МНМА*

92

132

750

750*
(ряд. 06.1)

* Згідно з наказом про облікову політику амортизація МНМА і в бухгалтерському, і в податковому обліку нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості, що амортизується.

7

Вогнегасник пересувний ОП-100 передано в експлуатацію

106

152

2800

8

Нараховано амортизацію вогнегасника (у місяці, наступному за місяцем введення в експлуатацію)

92

131

23,33

23,33
(ряд. 06.1)

 

Додатковий облік вогнегасників

Для обліку вогнегасників, крім первинки, що оформляється як на об’єкти обліку МШП, МНМА або основних засобів, відповідальна особа повинна вести Журнал обліку вогнегасників на об’єкті (далі — Журнал) за формою, наведеною в додатку 2 до Правил № 152.

При введенні вогнегасників в експлуатацію в Журналі потрібно вказати тип та обліковий номер кожного вогнегасника; місце розміщення вогнегасника; дату проведення первинного огляду; висновки за результатами первинного огляду вогнегасника (наприклад, «усі вузли вогнегасника справні, зовнішніх пошкоджень немає»).

Не рідше ніж раз на місяць особа, відповідальна за пожежну безпеку, повинна проводити періодичний огляд вогнегасників (п.п. 3.16.1 Правил № 152). Після проведення цього заходу особа, відповідальна за експлуатацію вогнегасників, повинна результати огляду відобразити в Журналі, а саме зазначити:

— дату проведення періодичного огляду вогнегасників та прізвище особи, яка його проводила;

— результати періодичного огляду вогнегасників. Характеристика стану вогнегасника може бути визначена як: «відмінно», «добре», «задовільно»;

— інформацію про направлення вогнегасників на ТО та про їх повернення на місце розташування після проведення ТО.

Проведення періодичного огляду не потребує оформлення документації та додаткового витрачання коштів

У разі отримання негативних результатів зовнішнього огляду, а також після закінчення гарантійного строку експлуатації вогнегасник потрібно направити до ПТОВ для проведення ТО.

ТО вогнегасника

ТО вогнегасників уключає: технічне діагностування, ремонт, випробування, перезарядку вогнегасників.

Увага! Особі, відповідальній за пожежну безпеку в установі, заборонено самостійно здійснювати (або доручати іншій особі) будь-які операції з технічного обслуговування вогнегасників, направлені на відновлення їх працездатного стану.

ТО вогнегасників повинно проводиться виключно у ПТОВ, послуги якого сертифіковані

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов’язана направляти вогнегасники у ПТОВ для їх ТО (п.п. 3.20.1 Порядку № 152):

1) у разі негативних результатів первинного або періодичного огляду;

2) після застосування за призначенням;

3) після закінчення гарантійного строку експлуатації. Майте на увазі! Гарантійний строк експлуатації — це проміжок часу, установлений виробником або ПТОВ і зазначений у паспорті та на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог інструкції з експлуатації (п.п. 1.5.16 Правил № 152).

Орієнтуємося на гарантійний строк, який установлено виробником. Але якщо вже проводилося ТО вогнегасника, орієнтуємося на «гарантійку», установлену ПТОВ

Передання вогнегасників на техобслуговування оформляється Актом прийому-передання вогнегасника на технічне обслуговування, який складають в 2-х примірниках. Його підписують як представник підприємства, так і представник ПТОВ.

Після проведення технічного обслуговування на корпусі вогнегасника вказують строк наступного обов’язкового ТО.

Прийом вогнегасників після ТО потрібно оформляти Актом приймання-передачі вогнегасника з технічного обслуговування, який повинен складатися також у двох примірниках і підписуватися як з боку підприємства, так і ПТОВ.

Саме підписаний сторонами акт засвідчує, що послуги з ТО вогнегасників надані згідно з умовами договору.

Проведення ТО не спричинює поліпшення вогнегасника, а є необхідною умовою для надійної й безпечної його роботи

У бухгалтерському обліку витрати на проведення ТО вогнегасників, спрямоване на підтримання їх у робочому стані й отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання, списують до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7).

У податковому обліку техогляди та техобслуговування основних засобів ані ремонтом, ані поліпшенням не є. Тому порядок обліку ремонтних витрат, передбачений пп. 146.11, 146.12 ПКУ, на них не поширюється. Тим більше цей порядок не поширюються, якщо вогнегасники в обліку визначені як «податкова малоцінка».

Витрати на ТО, проведення якого передбачене технічною документацією з експлуатації, як витрати на утримання й експлуатацію вогнегасників включаються до складу витрат за напрямом використання вогнегасників.

Зверніть увагу! Передання вогнегасників, що обліковуються як МНМА або основні засоби, підприємству, яке здійснює їх ТО, на час його проведення не потребує виведення їх з експлуатації. Такі вогнегасники продовжують значитися у складі необоротних активів підприємства й амортизуватися в зазначеному вище порядку.

Приклад 2. За договором на технічне обслуговування з ПТОВ підприємство в своїх магазинах виконало ТО вогнегасників ОУ-5 в кількості 5 шт., що перебували на балансі підприємства більше 5 років. Згідно з актом виконаних робіт вартість ТО становила 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.).

Таблиця 2. Облік проведення то вогнегасників

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

дохід

витрати

Проведено ТО вогнегасників

1

Відображено витрати на ТО вогнегасника (отримано акт виконаних послуг від ПТОВ)

93

631

200

200

ряд. 06.2

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

40

3

Перераховано оплату ПТОВ

631

311

240

 

Сподіваємося, що використовувати за призначенням вогнегасники вам не доведеться. Але мати їх і тримати напоготові потрібно завжди. Як із цим впоратися, ви вже знаєте.

висновки

  • Здебільшого переносні вогнегасники — це господарський інвентар, який слід обліковувати у складі МНМА. Але якщо це установка, що дорого коштує, то її місце у складі основних засобів.

  • Якщо ви придбали «одноразовий» вогнегасник, що не підлягає перезарядці, зі строком експлуатації менше 1 року, то його місце у складі МШП.

  • Витрати на утримання вогнегасників (амортизація й витрати на ТО) обліковуються за напрямами використання тих об’єктів, де розміщені такі засоби пожежогасіння.

Документи статті

  1. КЦЗУ — Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.

  2. ПКУ  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  3. Правила № 152 — Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС від 02.04.2004 р. № 152.

  4. П(С)БО 7  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

  5. П(С)БО 9  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.09.99 р. № 246.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць