Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відпустки. 4. Соціальні відпустки (ч. 1)

редактор Вороная Наталія, експерти з питань оплати праці Клиженко Яна, Ушакова Лілія, податкові експерти Савченко Олена, Хмелевська Оксана, Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Квітень, 2015/№ 33
Друк
З метою створення сприятливих умов для догляду за дітьми та їх виховання ст. 4 Закону про відпустки передбачено надання окремим категоріям працівників соціальних додаткових відпусток.

Нагадаємо, що такі відпустки бувають чотирьох видів:

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону про відпустки);

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (ст. 18 Закону про відпустки);

— відпустка у зв’язку з усиновленням дитини ( ст. 181Закону про відпустки);

— додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I (ст. 19 Закону про відпустки).

Проте роботодавець оплачує не всі ці відпустки. Так, витратитися на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами* та відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку йому не доведеться. Тому сьогодні ці види відпусток залишимо без уваги. Зупинимося на тих відпустках, які роботодавці оплачують за рахунок власних коштів.

* Про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами див. тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73, а з останніми нововведеннями в частині їх оплати ви можете ознайомитися в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 1 — 2, с. 12.

4.1. Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

Основні питання надання відпустки у зв’язку з усиновленням дитини врегульовано ст. 181 Закону про відпустки і ст. 182 КЗпП. Отже, хто ж має право на цей вид відпустки? Таке право надано особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше 3 років (ч. 1 ст. 181 Закону про відпустки).

Така відпустка є одноразовою і оплачується за рахунок коштів роботодавця

Що стосується працівників, які усиновили дітей молодше 3 років, то їм на загальних підставах надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (див. лист Держдепартаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 12.02.2009 р. № 2.1/4-69/420).

Тривалість відпустки у зв’язку з усиновленням залежить від того, скільки дітей було усиновлено (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Тривалість відпустки у зв’язку з усиновленням дитини

№ з/п

Підстава для надання відпустки

Тривалість відпустки

1

Усиновлення однієї дитини

56 календарних днів

2

Усиновлення двох і більше дітей

70 календарних днів

 

Святкові та неробочі дні, установлені ст. 73 КЗпП, при визначенні тривалості цього виду відпустки не враховують. Ви можете з ними ознайомитися на с. 11 спецвипуску. Отже, якщо на період відпустки у зв’язку з усиновленням дитини припадають святкові і неробочі дні, відпустка збільшується на кількість таких днів. Але пам’ятайте: самі ці дні оплаті не підлягають.

Право на отримання такої відпустки виникає у працівника після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини

Щоб скористатися своїм правом, працівник повинен подати заяву про надання йому відпустки не пізніше ніж через 3 місяці після набрання законної сили рішенням про усиновлення (ч. 2 ст. 181 Закону про відпустки). До такої заяви йому слід додати документ, що підтверджує усиновлення, — копію рішення суду про усиновлення. Роботодавець, у свою чергу, після отримання і розгляду зазначених документів видає наказ (розпорядження) про надання відпустки у зв’язку з усиновленням дитини.

Якщо працівник прострочить 3 місяці, відведені для подання заяви, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини йому, на жаль, не бачити.

У разі коли усиновлювачами є подружня пара, відпустку у зв’язку з усиновленням дитини надають одному з подружжя на їх розсуд

При наданні відпустки у зв’язку з усиновленням дитини враховуйте такі обмеження:

1) цю відпустку не можна перенести на інший період;

2) компенсацію за невикористані дні такої відпустки не виплачують (ст. 24 Закону про відпустки).

Зверніть увагу: право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини, а також тривалість цієї відпустки не залежать від того, скільки часу працівник перебував у трудових відносинах з роботодавцем.

Оплату періоду перебування працівника у відпустці у зв’язку з усиновленням дитини здійснюють виходячи з середньої заробітної плати, обчисленої згідно з Порядком № 100 (див. с. 78).

4.2. Право на додаткову відпустку на дітей

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I (далі — додаткова відпустка на дітей), — це ще один вид соціальної відпустки, що оплачується за рахунок коштів роботодавця. При цьому якщо відпустку у зв’язку з усиновленням дитини надають одноразово безпосередньо після усиновлення, то цей вид відпустки роботодавець зобов’язаний надавати працівникам, які мають на неї право, щорічно до досягнення дитиною певного віку. Хто має право на такий вид відпустки і який граничний вік дитини для її отримання, ми розповімо далі.

Особи, які мають право на додаткову відпустку на дітей

Які ж категорії працівників наділені правом на такий вид відпустки? Відповідь на це запитання містять ч. 1 ст. 1821, ст. 1861 КЗпП і ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки. Для вас ми навели такі категорії працівників на рис. 4.1.

img 1

Рис. 4.1. Категорії працівників, які мають право на додаткову відпустку на дітей

* До підгрупи А групи I інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, який призводить до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичної нездатності до самообслуговування (абзац одинадцятий п. 27 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 р. № 1317).

** Прийомні батьки — подружжя або особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (ч. 1 ст. 2562 СКУ).

Усі зазначені вище особи мають право претендувати на додаткову відпустку на дітей тільки за умови, що вони працюють

Це випливає безпосередньо з КЗпП та Закону про відпустки, а також підтверджується Мінсоцполітики (див. лист від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 97, с. 5). У зв’язку з цим жінка, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (на підставі медичного висновку — до 6 років), не має права на додаткову відпустку на дітей. Право на таку відпустку працівниця отримає тільки після її фактичного виходу на роботу.

Приклад 4.1. Працівниця підприємства, мати 6-річної дитини, у вересні 2013 року народила другу дитину. Протягом усього 2014 року працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Хоча така працівниця і має двох дітей віком до 15 років, претендувати на додаткову відпустку на дітей за 2014 рік вона не може, оскільки весь цей рік не працювала.

Особливу увагу приділимо категоріям працівників «одинока мати» та «батько, який виховує дитину або інваліда з дитинства підгрупи А групи I без матері» (по суті — одинокий батько). Про те, які особи потрапляють до цих категорій, розповімо в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Особи, які належать до категорій «одинока мати» та «одинокий батько»

№ з/п

Категорія працівників, які мають право на додаткову відпустку на дітей

Особи, які належать до цієї категорії

Примітка

1

Одинока мати

Жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері

Таке визначення одинокої матері виходить з п. 9 постанови № 9 та п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки. Факт утримання батьком дитини (аліменти) для надання відпустки значення не має (див. лист Мінсоцполітики від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14)

Вдова

Жінка, яка виховує дитину без батька, у тому числі розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитину новим чоловіком не усиновлено

2

Одинокий батько

Чоловік, який не перебуває у шлюбі і при цьому у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько

Так, одинокого батька визначає Мінпраці у своїх листах від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13 і від 21.07.2008 р. № 187/13/116-08

Вдівець

Розлучений чоловік, який виховує дитину без матері

 

Граничний вік дитини, що дає право на додаткову відпустку на дітей

Право працівника на додаткову відпустку на дітей обмежено ще й віком дитини. При цьому в переліку осіб, які мають право на цю відпустку (див. рис. 4.1 на с. 53), обмеження за віком дитини встановлено тільки для категорії «жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років». В інших випадках віковий поріг, що визначає людину як дитину, беремо із загальних норм (див. лист Мінпраці від 20.10.2009 р. № 292/13/116-09).

Правовий статус дитини особа має до досягнення нею повноліття

Це визначено ч. 1 ст. 6 СКУ. Крім того, ст. 1 Закону № 2402 і ст. 2 Закону № 2811 встановлюють, що дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Досягнувши 18 років (повноліття), особа набуває повної цивільної дієздатності ( ч. 1 ст. 34 ЦКУ). Разом з тим в окремих випадках, визначених ЦКУ, повна цивільна дієздатність виникає в осіб, які не досягли 18 років. Це випадки, коли неповнолітня фізична особа:

— взяла шлюб — з моменту реєстрації такого шлюбу (ч. 2 ст. 34 ЦКУ);

— досягла 16 років і працює за трудовим договором (ч. 1 ст. 35 ЦКУ);

— записана матір’ю або батьком дитини (ч. 1 ст. 35 ЦКУ);

— досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю — з моменту державної реєстрації її як підприємця, яка здійснюється за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальників або органу опіки та піклування (ч. 3 ст. 35 ЦКУ).

При цьому майте на увазі: набута неповнолітньою особою повна цивільна дієздатність зберігається у випадках:

— припинення шлюбу або визнання його недійсним з причин, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи;

— припинення трудового договору;

— припинення підприємницької діяльності.

Таким чином, жінка, яка має дитину-інваліда або усиновлену дитину, одинока мати, яка виховує дитину без батька, і батько, який виховує дитину без матері, а також один з прийомних батьків мають право на додаткову відпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років, якщо вона не набула права повноліття раніше.

А от щодо опікунів та піклувальників діють дещо інші правила. Так, згідно з ч. 2 ст. 243 СКУ опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування — над дитиною у віці від 14 до 18 років. Отже, особа, яка взяла дитину під опіку, має право на додаткову соціальну відпустку на дітей до досягнення дитиною 14 років, а особа, визнана в установленому порядку піклувальником, — від досягнення дитиною 14 років і до часу, коли їй виповниться 18 років (див. лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13).

Тепер про додаткову соціальну відпустку матері, яка має дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I, батькові, який виховує таку дитину без матері, та особі, яка взяла під опіку такого інваліда. Згідно зі ст. 19 Закону про відпустки таку відпустку надають на повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I. Отже, до повноліття такого інваліда додаткову відпустку на дітей надають на інших підставах. Наприклад, як матері, яка має дитину-інваліда, як батькові, який виховує дитину без матері, тощо. Після досягнення дитиною повноліття зазначені особи мають право на додаткову соціальну відпустку як мати (одинокий батько) інваліда з дитинства підгрупи А групи I. При цьому вік такої дитини, що дає право батькам на отримання додаткової соціальної відпустки, законодавством не обмежено.

Узагальнену інформацію про граничний вік дитини, який дає право на отримання додаткової відпустки на дітей кожній категорії осіб, перелічених у ст. 19 Закону про відпустки, наведемо в табл. 4.3 на с. 56.

Таблиця 4.3. Граничний вік дитини, що дає право на отримання додаткової відпустки на дітей

Категорія осіб

Граничний вік дитини, що дає право на відпустку на дітей

Підстава

Жінка, яка має двох або більше дітей

15 років

Ст. 19 Закону про відпустки

Жінка, яка має дитину-інваліда

18 років

Ст. 1 Закону № 2402 і ст. 2 Закону № 2811

Жінка, яка всиновила дитину

18 років

Ст. 1 Закону № 2402 і ст. 2 Закону № 2811

Мати інваліда з дитинства підгрупи А групи I

Не обмежений (з 18 років)

Ст. 19 Закону про відпустки

Одинока мати

18 років

Ст. 1 Закону № 2402 і ст. 2 Закону № 2811

Батько, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

18 років

Ст. 1 Закону № 2402 та ст. 2 Закону № 2811

Батько інваліда з дитинства підгрупи А групи I, який виховує його без матері

Не обмежений (з 18 років)

Ст. 19 Закону про відпустки

Особа, яка взяла дитину під опіку

14 років

Ст. 243 СКУ

Особа, яка взяла під опіку інваліда з дитинства підгрупи А групи I

Не обмежений (з 18 років)

Ст. 19 Закону про відпустки

Особа, визначена в установленому порядку як піклувальник

З 14 до 18 років

Ст. 243 СКУ та ст. 1861 КЗпП

Один з прийомних батьків

18 років

Ст. 1 Закону № 2402 та ст. 2 Закону № 2811

 

При визначенні права працівника на відпустку на дітей у році, в якому дитина працівника досягає граничного віку, враховуйте, що

цей вид відпустки, будучи соціальним, надається за календарний рік, а не за відпрацьований робочий рік

Тобто таку відпустку повної тривалості працівник може використати у будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини. На це, зокрема, вказує Мінсоцполітики у листі від 20.10.2011 р. № 307/13/133-11 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 97, с. 5).

Починаючи з року, наступного за роком, у якому дитина досягає граничного віку (див. табл. 4.3), працівник втрачає право на отримання додаткової відпустки на дітей.

Приклад 4.2. Працівниця підприємства має двох дітей. Старшій дитині 20.03.2015 р. виповнилося 15 років.

За 2015 рік працівниці має бути надано додаткову відпустку на дітей повної тривалості. Причому вона має право використовувати дні такої відпустки як до дня народження старшої дитини, так і після нього.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі