Визначаємо страховий стаж працівника

В обраному У обране
Друк
Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2015/№ 70
Від розміру страхового стажу працівника залежить розмір оплати періоду його тимчасової непрацездатності. Але чи потрібно, наприклад, періоди військової служби, отримання допомоги по безробіттю, підприємництва тощо зараховувати до стажу? Як він обчислюється? Про це читайте в нашій статті.

Страховий стаж: дивимося правила

Навіщо роботодавцю знати величину страхового стажу працівника? Для того, щоб правильно розрахувати суму лікарняних. Річ у тім, що дні тимчасової непрацездатності оплачують залежно від страхового стажу*. Розмір оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу працівника наведемо в табл. 1.

* Про розрахунок середньої зарплати для оплати періоду хвороби читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 56, с. 10.

Таблиця 1. Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності за страховими випадками, що настали з 17 липня 2015 року**

Страховий стаж

% середньої зарплати

до 3 років

50

від 3 до 5 років

60

від 5 до 8 років

70

понад 8 років

100

пільгові* категорії працівників незалежно від страхового стажу

* Особи, віднесені до 1 — 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

** За страховими випадками, що настали в період з 1 січня по 16 липня 2015 року, тільки при розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застосовувалася процентовка, наведена в таблиці. Для визначення суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця застосовувалася стара процентовка, затверджена постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

За якими правилами обчислювати страховий стаж, зазначено в ч. 2 ст. 21 Закону № 1105***. Схематично їх можна представити таким чином.

*** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Правила обчислення страхового стажу

* Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджені постановою КМУ від 19.10.98 р. № 1658 (втратили чинність).

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (втратив чинність).

Важливо! Тривалість страхового стажу визначається на день настання непрацездатності

Обчислюємо страховий стаж, набутий до 01.01.2011 р.

Основні правила обчислення стажу за періоди роботи до 01.01.2011 р. ви знайдете в табл. 2.

Таблиця 2. Правила обчислення страхового стажу за період до 01.01.2011 р.

Період, за який обчислюєте страховий стаж

Період, який враховуєте при розрахунку страхового стажу

1

2

до 28.02.2001 р.

Роботи на умовах трудового договору (контракту) у роботодавця незалежно від обраної форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності чи іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню*

служби у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, створених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

перебування на альтернативній (невійськовій) службі

перебування на службі в митних органах

перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах і період отримання допомоги (у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII

догляду за дитиною, яка постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку (одному з батьків)

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку

виплати допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінкам з числа військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, а також з органів внутрішніх справ у зв’язку з вагітністю і пологами, за умови, що вони стали до роботи або розпочали навчання після досягнення дитиною трирічного віку

період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

навчання на курсах та у школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, якщо направленню на курси або до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

роботи або виробничої практики на робочих місцях та посадах, що оплачуються, у період навчання у вищому навчальному закладі

навчання у професійно-технічному навчальному закладі

час оплаченого вимушеного прогулу, викликаного незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу

час вимушеного прогулу особи, узятої під захист

перебування під вартою, строк відбуття покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади)

з 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р.

Коли особа підлягала соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та сплачувала або за неї сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, установленому законодавством (наприклад, період роботи на умовах трудового договору)

тимчасової втрати працездатності

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку**

отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів)

* При цьому робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду, а також робота на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, зараховується за рік роботи.

** Звертаємо увагу: періоди перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати ( ст. 25, 26 Закону про відпустки) до страхового стажу не включаються (див. лист ФТВП від 02.10.2007 р. № 04-06/Х-179з-283).

Цікаво, що до страхового стажу також можуть уключатися й періоди, коли працівник вів підприємницьку діяльність. Детальніше про це читайте на с. 43.

Визначаємо страховий стаж, набутий працівником з 01.01.2011 р.

За загальним правилом, визначаючи страховий стаж, набутий працівником починаючи з 01.01.2011 р., включайте до розрахунку періоди, протягом яких він підлягав страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за які щомісячно сплачені ним і роботодавцем або ним страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Винятком із цього правила є періоди:

— відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії за інвалідністю).

Їх уключаєте до страхового стажу як періоди, за які страхові внески сплачено виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Що ще за мінімальний страховий внесок? Це сума коштів, що дорівнює добутку мінімального розміру заробітної плати, установленої на відповідний місяць*, та ставки ЄСВ (у частині нарахувань та в частині утримань).

* Мінімальна заробітна плата дорівнює в січні – листопаді 2015 року — 1218,00 грн., у грудні — 1378,00 грн.

Якщо сума сплаченого за відповідний місяць ЄСВ менше ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховуєте до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу і визначається в місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Так, місяці роботи, в яких сума сплаченого ЄСВ становить менше мінімального страхового внеску, будуть зараховані до страхового стажу для оплати лікарняного пропорційно сумі сплаченого ЄСВ.

Де черпати інформацію про стаж

Порахувати страховий стаж за період до 01.01.2011 р. вам допоможуть трудова книжка працівника і наша таблиця 2. А ось починаючи з 01.01.2011 р. обчислення страхового стажу здійснюєте на підставі даних:

— звітів з ЄСВ (форма № Д4), сформованих роботодавцем, — для працівників, які станом на 01.01.2011 р. і до дня хвороби працювали на вашому підприємстві;

— що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру соцстрахування — для новоприйнятих працівників. Ці дані Пенсійний фонд надає безпосередньо працівнику (форми № ОК-7 або № ОК-5).

Приклад. Працівник був прийнятий на роботу з 06.07.2015 р. з неповним робочим днем (4 години на день при 8-годинному робочому дні). Згідно зі штатним розписом оклад працівника становить 1600 грн. (за умови повної зайнятості). Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно з класом професійного ризику виробництва, — 36,9 %. Працівник надав до відділу кадрів відомості (форма № ОК-7) про те, що його страховий стаж — 2 роки й 10 місяців.

У вересні 2015 року працівник надав листок непрацездатності, що свідчить про його хворобу з 1 по 8 вересня 2015 року.

Розрахуємо страховий стаж працівника на останньому місці роботи для оплати листка непрацездатності.

Місяць

Фонд оплати праці працівника, грн.

Мінімальна зарплата в місячному розмірі

Сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць, грн.

Мінімальний розмір страхового внеску, грн.

Тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу, місяці (гр. 4 : гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Липень

695,65

1218,00

281,73*

493,29**

0,57

Серпень

800,00

1218,00

478,24***

493,29

0,97

РАЗОМ

1,54

* Працівник був прийнятий не з першого робочого дня місяця. Тому ставку ЄСВ у частині нарахувань застосовуємо до фактично нарахованого доходу. Загальна сума сплаченого ЄСВ за таким працівником дорівнює 695,65 х 36,9 % + 695,65 х 3,6 % = 281,73 грн.

** 1218,00 х 36,9 % + 1218,00 х 3,6 % = 493,29 грн.

*** У серпні підприємство повинно було виконати вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати (далі — МЗП), оскільки щодо цього працівника база стягування ЄСВ була нижча за МЗП. Сума сплаченого ЄСВ дорівнює: 1218,00 х 36,9 % + 800,00 х 3,6 % = 478,24 грн.

Таким чином, на момент настання тимчасової непрацездатності працівника його страховий стаж становить 2 роки і 11,54 місяця. Відповідно лікарняні цьому працівнику будуть виплачені в розмірі 50 % середньої зарплати, оскільки загальний страховий стаж менше 3 років.

висновки

  • Роботодавцям важливо знати страховий стаж працівника, оскільки залежно від його величини визначають розмір лікарняних.

  • Використовувати записи у трудовій книжці працівника ви можете тільки при визначенні заробленого ним страхового стажу за період до 01.01.2011 р.

  • За новоприйнятими працівниками підрахувати страховий стаж допоможуть дані форм № ОК-7-З або № ОК-5.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити