Реклама на сайті інтернет-магазину

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2015/№ 101
Основною метою торгуючого інтернет-магазину є, звичайно ж, збільшення обсягу продажів. Обсяг продажів залежить від багатьох факторів: конкурентоспроможності цін, асортименту пропонованих товарів/послуг, швидкості виконання замовлення покупця, якості обслуговування... Але важливу роль грає і «просунутість» сайта, тому інтернет-торговці несуть істотні витрати на його просування (про облік таких витрат див. статтю на с. 28). Водночас, якщо сайт «просунутий», упізнаваний і його відвідує велика кількість користувачів, додатковим джерелом доходу інтернет-магазину може стати діяльність з розміщення реклами.

Що потрібно знати інтернет-магазину перед тим, як укладати договір про надання рекламних послуг? Яких вимог законодавства потрібно дотримуватися при розміщенні реклами на сайті? Який порядок документального оформлення та оподаткування таких послуг?

Про це й поговоримо.

Рекламні послуги у статуті інтернет-магазину

Якщо інтернет-магазин спочатку не планував розміщувати на своєму сайті рекламу, цілком можливо, що відповідний вид діяльності не внесено до статуту і не зареєстровано в ЄДРПОУ.

Чи обов’язково інтернет-магазину вносити зміни до статуту

Ні, необов’язково. Оскільки суб’єкти господарювання мають право здійснювати будь-яку діяльність, що не заборонена законодавством ( ч. 1 ст. 19 ГКУ). За умови, звичайно, що надання рекламних послуг прямо не заборонене статутом.

Адже, якщо у статуті написано, що надання рекламних послуг заборонене, таке надання вважатиметься діяльністю, що суперечить статуту, що, у свою чергу, є підставою для ліквідації юридичної особи на підставі рішення суду ( абз. 3 п. 2 ст. 38 Закону № 755). На цьому акцентують увагу й податківці (див. БЗ 138.01).

Проте на практиці таке зустрічається досить рідко. Частіше, навпаки, до статуту додають можливість здійснення «інших видів діяльності, що не суперечать законодавству». У такому разі інтернет-магазин може надавати рекламні послуги без унесення відповідних змін до статуту.

Отримання спеціальних дозволів (ліцензій) для надання рекламних послуг не вимагається

Важливо для єдинників

Якщо інтернет-магазин є платником єдиного податку, слід обов’язково додати рекламний вид діяльності до реєстру платників єдиного податку (необхідний КВЕД 2010 — 73.11 «Рекламні агентства»), оскільки:

1) єдинники при здійсненні видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, повинні перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності ( п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ);

2) дохід, отриманий ФОП-єдинником другої групи* від здійснення діяльності, не зазначеної в реєстрі, обкладається єдиним податком за ставкою 15 % ( п.п. 2 п. 293.4 ПКУ).

* Про єдинників першої групи тут умовчуємо через те, що інтернет-магазини не мають права бути платниками єдиного податку першої групи.

Крім того, нагадаємо: єдинник другої групи має право надавати послуги тільки населенню і платникам єдиного податку ( п.п. 2 п. 291.4 ПКУ), тому надавати рекламні послуги загальносистемникам інтернет-магазин — ФОП — єдинник другої групи не має права.

Чого не можна згідно із Законом про рекламу

Незважаючи на те, що реклама в Інтернеті дуже поширена і має свої особливості, у Законі про рекламу немає визначення «інтернет-реклама», не містить він щодо неї й жодних спеціальних норм.

Водночас щодо рекламної діяльності в мережі Інтернет діють загальні норми Закону про рекламу.

Інтернет-магазин при розміщенні реклами на своєму сайті виступає розповсюджувачем реклами (згідно з абз. 15 ст. 1 Закону про рекламу)

Розповсюджувачі реклами несуть відповідальність за порушення встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами (ч. 2 ст. 27 Закону про рекламу).

Отже, розповсюджувати забороняється:

— рекламу, що містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження глядацької аудиторії, розміщуються тільки в час, відведений для показу таких фільмів (абз. 12 ч. 1 ст. 8 Закону про рекламу);

— рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних і юридичних осіб, у тому числі в управління, без отримання суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють його будівництво або інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт та дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується (абз. 13 ч. 1 ст. 8 Закону про рекламу);

— рекламу послуг ворожіння та гадання (абз. 14 ч. 1 ст. 8 Закону про рекламу);

— рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво/реалізація вимагає наявність відповідних дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених в установленому порядку (ч. 2 ст. 8 Закону про рекламу).

До розміщення Закон про рекламу містить таку вимогу:

Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації так, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу (ч. 1 ст. 9 Закону про рекламу)

Відповідальність

За порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами розповсюджувач несе відповідальність згідно із ч. 4 ст. 27 Закону про рекламу у п’ятикратному розмірі вартості розповсюдження реклами. Повторне порушення протягом року карається штрафом у десятикратному розмірі вартості розповсюдження.

При цьому розповсюджувач реклами не несе відповідальності за недотримання встановлених законом вимог до змісту реклами та за рекламу продукції, забороненої законом. За зазначені порушення відповідальність несе рекламодавець (ч. 2 ст. 27 Закону про рекламу).

Облік доходів від реклами на сайті

Реклама розміщується на сайті на підставі договору на надання рекламних послуг. При укладенні такого договору слід керуватися ст. 901 — 907 ЦКУ.

У договорі визначається період, протягом якого реклама демонструється на сайті інтернет-магазину, частота показу, місце її розміщення, розмір, періодичність складання акта наданих послуг*, перелік додаткових документів, що надаються рекламодавцю, вартість рекламних послуг або спосіб розрахунку такої вартості.

* З урахуванням того, що дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу, доцільно складати акт не рідше одного разу на квартал на виконання вимог п. 10 — 13 П(С)БО 15. З іншого боку, момент виникнення податкових зобов’язань є і з ПДВ, а там логічно виходити з місячного періоду (для місячних платників). Тому, щоб уникнути конфліктів з податківцями, рекомендуємо складати акт помісячно (докладніше див. «Дата «первинки» в податковій проекції» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 12, с.21 в частині, що відповідає чинному законодавству).

Доходи відображаються на рахунку 703 «Доходи від реалізації робіт та послуг». При цьому собівартість такої послуги часто дорівнюватиме нулю, адже, як правило, розміщення реклами на власному сайті не призводить до виникнення додаткових витрат.

Розділом III ПКУ не передбачено коригування фінансового результату на вартість наданих рекламних послуг, тому такі доходи повною мірою враховуються при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток.

ПДВ. Згідно з п.п. «б» п. 186.3 ПКУ місцем постачання рекламних послуг є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або — в разі відсутності такого місця — місце постійного або переважного проживання.

Тому в разі, якщо рекламодавець зареєстрований як суб’єкт господарювання або проживає на території України, операція з надання рекламних послуг у мережі Інтернет є об’єктом обкладення ПДВ.

Якщо ж рекламодавець — нерезидент, то об’єкт обкладення ПДВ відсутній (БЗ 101.04).

Розглянемо на прикладі відображення в обліку інтернет-магазину доходів від реклами на сайті.

Приклад. Інтернет-магазин уклав договір на надання рекламних послуг на суму 60000 грн. За умовами договору рекламодавець здійснює передоплату в розмірі 50 % вартості. Решта 50 % сплачуються після надання акта й додаткових документів, що підтверджують надання рекламних послуг.

Облік доходів від реклами в обліку інтернет-магазину

№ з/п

Операція

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Надійшла передоплата від рекламодавця

311

681

30000

2

Відображено зобов’язання з ПДВ

643

641

5000

3

Підписано акт наданих рекламних послуг

361

703

60000

4

Відображено зобов’язання з ПДВ

703

643

5000

703

641

5000

5

Здійснено залік заборгованостей

681

361

30000

6

Надійшла доплата за рекламні послуги

311

361

30000

висновки

  • Для здійснення рекламної діяльності інтернет-магазину необов’язково вносити зміни до статуту.

  • Інтернет-магазину — єдиннику необхідно додати рекламний вид діяльності до реєстру платників єдиного податку.

  • Інтернет-магазин — єдинник другої групи може надавати рекламні послуги тільки населенню та єдинникам.

  • Розповсюджувач реклами несе відповідальність за порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

  • Послуги інтернет-реклами, надані нерезиденту, не є об’єктом обкладення ПДВ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити