Зарплатні податки на «старті/фініші» діяльності

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2015/№ 102
Про те, як звітувати з ПДВ, податку на прибуток, на майно, акцизного та екоподатку в перший і останній податковий період діяльності підприємства, ми вже говорили.* Тоді ж ми пообіцяли незабаром знову повернутися до цього непростого питання і розглянути «людські» податки та збори: ПДФО, ВЗ і ЄСВ. Свою обіцянку виконуємо з радістю.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 86, с. 22.

У більшості випадків життя підприємства починається з появи в ньому головної дійової особи — директора. Про початок його трудової діяльності ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зобов’язує повідомити податківців. Хто це повинен зробити, якщо на підприємстві поки що ніхто не працює? Правда, цікаве запитання? Відповідь на нього ми пропонуємо вам як бонус до податково-внескової теми сьогоднішньої статті. Адже театр починається з вішалки, а підприємство — з директора.

Повідомляємо податківців про початок

Працівник може бути допущений до роботи тільки якщо:

1) з ним укладено трудовий договір, оформлений наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу;

2) про його прийняття на роботу повідомили фіскальний орган.

Це правило поширюється на всіх найманих працівників, у тому числі й на директора.

Але ж про те, хто працюватиме директором, повідомили держреєстратора ще на етапі реєстрації підприємства. Чи означає це, що положення ст. 24 КЗпП порушені? Однозначно ні!

Протокол зборів засновників підприємства про призначення на посаду директора конкретної особи, по суті, є тільки загальною візою на заяві про прийняття на роботу цієї особи. А реєстраційні документи тільки ідентифікують того, хто займатиме цю посаду після реєстрації підприємства. Адже до реєстрації підприємства трудові відносини виникнути просто не можуть.

Після проведення держреєстрації майбутній директор видає наказ (розпорядження) про вступ на посаду директора

Формулювання цього наказу може бути таким: «Приступаю до виконання посадових обов’язків директора з окладом згідно зі штатним розписом з «__» _______ 201_ року». А підставою для його видання якраз і буде протокол зборів засновників.

У наказі (розпорядженні) дату початку трудової діяльності необхідно зазначити з урахуванням дня, що знадобиться для повідомлення фіскалів про початок роботи. Тобто, якщо Повідомлення про прийняття на роботу буде подано податківцям 18 грудня (п’ятниця), то в наказі (розпорядженні) «стартом» трудової діяльності може бути 21 грудня (понеділок).

А тепер ще одне цікаве запитання: хто повинен підписати Повідомлення про прийняття на роботу директора і віднести його до податкової? На наш погляд, це може бути один із засновників підприємства, уповноважений на такі дії протоколом зборів засновників. Це узгоджується з положеннями постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413. Не проти такого розвитку й Мінсоцполітики (див. лист від 18.09.2015 р. № 14209/0/14-15/13).

Звернемо вашу увагу на один важливий момент. Нерідко на практиці реєстраційними питаннями підприємства займається майбутній директор, а не власники підприємства. Такі дії він повинен виконувати на підставі належним чином оформленої довіреності, за якою представлятиме інтереси засновників перед третіми особами. Якщо за проведення реєстрації власники-фізособи віддячать майбутньому директору грошима (що, в цілому, узгоджується з нормами ст. 1002 Цивільного кодексу України), то, по-хорошому, їх суму він повинен буде задекларувати та сплатити з неї ПДФО і ВЗ самостійно за підсумками декларування ☺.

Важливо! З дати вступу на посаду директору повинна нараховуватися заробітна плата. Цю вимогу потрібно виконувати незалежно від того, веде госпдіяльність підприємство чи ні, є в нього гроші на рахунку чи ні.

Ось так непомітно ми з вами підійшли до зарплатних податків.

ПДФО і ВЗ на «старті/фініші» діяльності

ПДФО і ВЗ з доходів фізосіб. З ПДФО і ВЗ податкові агенти звітують шляхом подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Його подають окремо за кожен квартал (податковий період).

Важливо! Податковий розрахунок подають, тільки якщо у звітному кварталі були нарахування/виплата доходу і нарахування/сплата ПДФО/ВЗ. Це прямо зазначено в п.п. «б» п. 176.2 Податкового кодексу України.

Отже,

якщо у кварталі, на який припадає дата створення підприємства, доходи не нараховувалися, то форму № 1ДФ подавати не потрібно

Це справедливо і для кварталу з «фінішем» роботи. Також не потрібно подавати форму № 1ДФ без сумових показників, але з датою/прийняття звільнення працівника.

Якщо ж дохід нараховувався/виплачувався у кварталі, на який припадає місяць створення/припинення підприємства, то подати Податковий розрахунок доведеться. При цьому першим звітним періодом буде той квартал, до якого входить місяць створення підприємства.

У разі прийняття рішення про припинення підприємства форму № 1 ДФ подають до завершення такого процесу. А останнім звітним кварталом буде той, до якого входитиме місяць завершення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця) (див. п. 1.4 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4).

ПДФО і ВЗ з підприємницьких доходів загальносистемника. У загальному випадку в році, на який припадає «старт» діяльності, підприємці-загальносистемники подають дві декларації про майновий стан і доходи. Одну — за підсумками першого кварталу роботи на загальній системі (протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу), другу — за підсумками року (не пізніше 9 лютого).

Якщо ви стали загальносистемником у IV кварталі, подаєте одну декларацію — за IV квартал (вона ж — річна).

Надалі звітуєте раз на рік.

Для підприємця, який зважився на «фініш», останнім звітним періодом буде… базовий звітний (податковий) період, що становить календарний рік. Виходить, що, незважаючи на втрату статусу ФОП, декларацію про майновий стан і доходи фізособі потрібно подати за підсумками року — протягом 40 календарних днів після його закінчення. За результатами, відображеними в декларації, їй доведеться або доплатити ПДФО, або ж вона отримає право на повернення надмірно сплачених сум.

А ось що стосується звітності за формою № 1ДФ, то діяти треба так, як і підприємству (див. вище): востаннє подати цю форму за той звітний квартал, до якого входить місяць завершення процедури держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП.

ЄСВ на «старті/фініші» діяльності

Тут розглянемо окремо звітність з ЄСВ, що подається страхувальниками (підприємством або ФОП) за найманими працівниками (форма № Д4), і ту, яку ФОП подають самі за себе (форми № Д5 і Д6).

Звіт з ЄСВ — застраховані особи. Звітний період, за який подається форма № Д4, — календарний місяць.

Важливо! Звіт за формою № Д4 подають тільки в тому випадку, якщо у звітному місяці страхувальник (підприємство або ФОП) використовував працю фізосіб на умовах трудового/цивільно-правового (далі — ЦП) договору. Причому факт нарахування доходів тут значення не має. Навіть якщо доходи фізособі не нараховувалися, але з нею було укладено трудовий і ЦП-договір, звіт за формою № Д4 необхідно сформувати та надіслати податківцям.

У цьому випадку дати початку/закінчення трудових/ЦП відносин з фізособою ви відобразите в таблиці 5 звіту за формою № Д4, сформованого за той звітний місяць, в якому ці події сталися. Кількість календарних днів у трудових/ЦП відносинах не забудьте показати у графі 15 таблиці 6 звіту (навіть якщо цього місяця дохід фізособі не нараховувався).

Якщо в місяці створення/припинення підприємство або ФОП не мало найманих працівників (не були укладені з фізособами ЦП-договори на виконання робіт/надання послуг), то за такий місяць подавати звіт за формою № Д4 з прокресленнями не потрібно ( п. 11 розд. II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435; далі — Порядок № 435).

Якщо працівники працювали у страхувальника до «фінішу», то останнім звітним періодом за формою № Д4 буде період з 1 числа звітного місяця до дати державної реєстрації припинення, що припадає на такий місяць ( п. 9 розд. II Порядку № 435). Урахуйте, цей звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду ( п. 1 розд. III Порядку № 435). А отже, якщо запис про припинення юрособи/ФОП потрапив до ЄДР 30 грудня 2015 року, звіт за формою № Д4 треба подати не пізніше 18 січня 2016 року.

Звіт з ЄСВ підприємця. Звітним періодом з ЄСВ «за себе» для приватних підприємців є календарний рік. У загальному випадку підприємці зобов’язані подавати форму № Д5 незалежно від того:

— здійснювали вони підприємницьку діяльність у звітному році чи ні;

— були в них наймані працівники чи не було.

Якщо фізособа стала підприємцем у середині року, то першим її звітним періодом буде неповний рік, починаючи з дати взяття на облік як підприємця.

У разі припинення підприємницької діяльності останнім звітним періодом у ФОП буде неповний рік з дня, наступного за днем закінчення попереднього звітного року до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ( п. 8 розд. ІІІ Порядку № 435). За такий період він повинен подати звіт за формою № Д5 з типом «ліквідаційна».

висновки

  • Про прийняття на роботу директора обов’язково повідомте податківців, подавши відповідне Повідомлення до моменту допуску до роботи. Підписати його, на наш погляд, може один із засновників підприємства, уповноважений на такі дії протоколом зборів засновників.
  • Місяць створення/припинення підприємства не обов’язково буде його першим/останнім звітним періодом з ПДФО/ВЗ/ЄСВ. Якщо в такому місяці не використовувалася праця фізосіб за трудовими/ЦП-договорами і не нараховувалися/не виплачувалися доходи фізособам, подавати форми № 1ДФ і Д4 не потрібно.
  • У підприємця, який розпочав (припинив) підприємницьку діяльність не з 1 січня (31 грудня) звітного року, перший (останній) звітний період буде укороченим.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити