Теми статей
Обрати теми

У вас є працівники-інваліди? — Ми розповімо, що платити та в якому розмірі

Скрипкіна Катерина, податковий експерт
Друк
Якщо у вас є працівники, які мають статус інваліда, ця стаття для вас! Як оподаткувати виплати інвалідам? Чи є якісь пільги для роботодавців і самих інвалідів? Відповіді на ці та інші актуальні запитання ви знайдете тут.

Ми розглянемо порядок оподаткування найпоширеніших виплат, які роботодавець виплачує своїм працівником. Безумовно, це заробітна плата, лікарняні та декретні. Перелік зарплатних виплат ви знайдете в розд. 2 Інструкції № 5. Сюди потрап­лять і премії, і доплати, і відпускні з матеріальною допомогою систематичного характеру. А для цілей ПДФО до зарплати потрапляють навіть лікарняні. Але про все по черзі. Почнемо…

Оподаткування зарплати

Важливо: розмір заробітної плати не може бути менше законодавчо встановленого мінімального розміру* за умови повної зайнятості працівника.

* У 2015 році мінімальна заробітна плата становить:
— у місячному розмірі: у січні — листопаді — 1218 грн., у грудні — 1378 грн.;
— у почасовому розмірі: у січні — листопаді — 7,29 грн., у грудні — 8,25 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 28.12.2014 р. № 80-VIII).

Крім того, як і інші працівники, інвалід має право на відпускні, а також інші виплати, передбачені законодавством, колективним або трудовим договором. На всі «зарплатні» виплати роботодавець нараховує ЄСВ та утримує з них ЄСВ, ПДФО і військовий збір. Тонкощі нарахувань та утримань зараз розглянемо.

ЄСВ. Для того, щоб визначитися, чи є та чи інша виплата «зарплатною» для цілей справляння ЄСВ, зазирніть до розд. 2 Інструкції № 5 (п.п. 5 п. 4.3 Інструкції № 455). Про те, які виплати не включаються до бази для нарахування та утримання ЄСВ, ви дізнаєтеся з Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Розміри ЄСВ у частині нарахувань на зарплату інвалідів для роботодавців-юросіб «пільгові» і залежать від категорії роботодавця (див. таблицю на с. 33). А ось на фізичних осіб — підприємців, які використовують працю інвалідів, на жаль, пільга не поширюється. Тобто підприємці нараховують ЄСВ на зарплату інвалідів за ставкою, що залежить від класу професійного ризику виробництва.

Підтвердженням установлення працівнику інвалідності є засвідчена копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (форма № 157-1/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 р. № 577). Копію довідки засвідчує безпосередньо роботодавець.

Підприємство має право нараховувати ЄСВ за спецставками на зарплату інваліда з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше отримання підприємством копії виписки з акта огляду в МСЕК про встановлення групи інвалідності.

Розмір ЄСВ у частині утримань для працівників-інвалідів загальний, за винятком працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (див. таблицю на с. 33).

Важливо! Не застосовується при нарахуванні ЄСВ на зарплату, лікарняні та декретні інвалідів вимога, установлена з 01.01.2015 р. абз. 10 і 11 ч. 5 і абз. 3 ч. 6 ст. 8 Закону № 2464. Нагадаємо її: якщо база нарахування (за вирахуванням винагород ЦПД) менше мінзарплати, установленої в місяці нарахування доходу, розмір ЄСВ у частині нарахувань визначаємо виходячи з мінзарплати. Тобто якщо база нарахування ЄСВ для працівника-інваліда менше мінзарплати, ставку ЄСВ у частині нарахувань застосовуєте до фактично нарахованого доходу.

Вищезазначену нову вимогу Закону № 2464 не застосовують підприємства та організації все­українських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС, при нарахуванні ЄСВ на зарплату (лікарняні, декретні) усіх працівників (ставка 5,3 %). Водночас решта роботодавців, у яких працюють інваліди, при нарахуванні ЄСВ на зарплату (лікарняні, декретні) «звичайних» працівників (крім сумісників) повинні дотримуватися вимоги абз. 10 і 11 ч. 5 і абз. 3 ч. 6 ст. 8 Закону № 2464.

І ще один важливий момент! Якщо ви застосовуєте понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань на зарплату та винагороди за ЦПД згідно з п. 3 розд. II Закону № 77, пам’ятайте про таке.

Не можна застосовувати понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань на зарплату працівників-інвалідів, лікарняні та декретні

Нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної бази нарахування, що у 2015 році дорівнює: у січні — листопаді — 20706 грн., у грудні — 23426 грн. Для цілей порівняння з максимальною базою нарахування ЄСВ:

— перехідні відпускні, лікарняні відносите до місяців, за які їх нараховано;

— зарплату враховуйте в першу чергу, винагороду за ЦПД про виконання робіт (надання послуг) — у другу, лікарняні, декретні — у третю.

Чи є особливості зі сплати ЄСВ роботодавцями інвалідів? Так, є!

Нагадаємо, що роботодавці перераховують ЄСВ:

— у частині нарахувань одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), у тому числі якщо виплату здійснюють у безготівковій або натуральній формі;

— у частині утримань — не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

Роботодавці сплачують ЄСВ шляхом перераху­вання безготівкових коштів з їх банківських рахунків. У загальному випадку, проводячи такі перерахування звичайні роботодавці зобов’язані враховувати норми Порядку № 453. Виняток — роботодавці, перелічені в абзаці другому п. 1 Порядку № 453, на яких він не поширюється. Керуючись цим Порядком, банки приймають документи на сплату ЄСВ.

Так-от, п. 2 Порядку № 453 вимагає, щоб одночасно з розрахунковими документами на виплату зарплати роботодавець надавав розрахункові документи (документи на перерахування готівки) про перерахування коштів на сплату ЄСВ у розмірі не менше 1/3 суми коштів на виплату зарплати. Водночас, якщо у вас працюють інваліди, сума ЄСВ, що підлягає сплаті, може бути менше 1/3 суми коштів для виплати зарплати (через застосування ставки 8,41 % до зарплати інвалідів). Що робити? Оформити довідку-розрахунок за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 453, у трьох примірниках: для себе, ДПІ та банка. Довідку-розрахунок перед поданням до банку погоджуйте в ДПІ. Якщо ви надасте до банку оригінал довідки-розрахунку, погоджений з ДПІ, банк видасть суму, зазначену у грошовому чеку, та/або прийме від вас платіжне доручення (інший розрахунковий документ).

ПДФО. Зарплата всіх працівників, фізичних осіб, у тому числі працівників-інвалідів, уключається до оподатковуваного доходу на підставі п.п. 164.2.1 ПКУ. База оподаткування дорівнює нарахованій зарплаті, зменшеній на ЄСВ і ПСП (за наявності права на неї). До бази оподаткування в межах 10 мінзарплат, установлених на 1 січня звітного року, застосовуємо ставку 15 %, до суми перевищення — 20 %*. Ставки ПДФО для оподаткування заробітної плати визначено п. 167.1 ПКУ — 15 % і 20 %.

* До доходів, нарахованих до 01.01.2015 р., до суми перевищення застосовується ставка 17 %.

Працівники-інваліди на загальних підставах можуть претендувати на ПСП, перелік яких наведено в п. 169.1 ПКУ, якщо їх зарплата не перевищує граничний розмір доходу (у 2015 році — 1710 грн., а для «дитячих» ПСП для одного з батьків — 1710 грн. х кількість дітей). На них зупинятися не будемо. Зазначимо тільки, що очікуваного підвищення розміру ПСП не вийшло. Майте на увазі: можливість застосування ПСП у розмірі 100 % прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановленого на 1 січня податкового року, відклали ще на рік, тобто до 1 січня 2016 року.

Для певних категорій інвалідів є «свої» види ПСП. Ось їх ми представимо в таблиці.

Табл. Спеціальні пільги для працюючих інвалідів у 2015 році

Категорія працівника

Граничний розмір доходу, грн.

Розмір ПСП, грн.

Необхідні документи

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

1710,00

913,50

1. Заява про застосування ПСП**.
2. Копія пенсійного посвідчення або довідка МСЕК***

Інваліди I і II груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)*

1218,00

1. Заява про застосування ПСП**.
2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами.
3. Пенсійне посвідчення або довідка МСЕК***

* Надання ПСП, передбаченої, у тому числі п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ, п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ, припиняється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому платник податків втрачає такий статус.
** До заробітної плати державних службовців ці ПСП застосовуються без подання заяв про застосування ПСП, але з наданням підтвердних документів (абз. 5 п.п. 169.2.3 ПКУ).
*** Періодичність подання таких документів відповідає встановленим Міністерством охорони здоров’я строкам їх перегляду (п. 3 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227).

 

Пам’ятайте: «перехідні» відпускні з метою порівняння з граничним розміром доходу потрібно розподілити за місяцями, за які їх нараховано (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ).

ПДФО із зарплати сплачуйте в порядку та у строки, передбачені п. 168.1 ПКУ. Особливостей для зарплати інвалідів немає.

ВЗ. Цей збір раптово увійшов у наше життя і, схоже, затримався надовго. Під обкладення ВЗ потрапляють усі виплати працівникам, у тому числі інвалідам, які включаються до складу доходу, оподатковуваного ПДФО, у тому числі зарплата. Ставка ВЗ залишилася на рівні 1,5 %. Пам’ятайте, що базою обкладення ВЗ буде вся нарахована зарплата. ВЗ сплачуєте до бюджету в тому самому порядку, що й ПДФО.

Оподаткування лікарняних і декретних

У разі хвороби працівника-інваліда на підставі рішення комісії з соціального страхування і листка непрацездатності йому нараховується оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (крім інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ і УТОС, яким з першого дня хвороби виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності) і допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується також у разі, коли листок непрацездатності видано працівнику у зв’язку з настанням інших страхових випадків, перелічених у ст. 22 Закону № 1105.

Якщо працівниця, якій установлено інвалідність, надає листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, комісія (уповноважений) із соцстрахування призначає допомогу по вагітності та пологах. Як оподатковуються ці виплати? Зараз розберемося.

ЄСВ. І лікарняні, і декретні включаються до бази для справляння ЄСВ. Ставки ЄСВ у частині нараху­вань та утримань з таких виплат див. у таблиці на с. 33.

 

Категорії роботодавців

База нарахування ЄСВ

зарплата

лікарняні, декретні

Розміри ЄСВ

нарахування

утримання

нарахування

утримання

1

2

3

4

5

Підприємства, установи та організації, в яких працюють інваліди

8,41 %

3,6 %; 6,1 %*

8,41 %

2 %

Працівники підприємств суднобудівельної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

До 01.01.2023 р. 33,2 %

До 01.01.2023 р. звільнено від сплати ЄСВ на суму лікарняних. Ставка для декретних у частині нарахувань — 8,41 %

Фізичні особи — підприємці, які використовують працю інвалідів

Розмір залежно від класу профризику виробництва

3,6 %

33,2 %

2 %

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема, товариства УТОГ і УТОС**

5,3 %***

2,85 %

5,3 %***

2 %

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів**

5,5 %

3,6 %

5,5 %

2 %

* Для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР (ч. 9 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.8 Інструкції № 455).
** У яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.
*** Ставку 5,3 % можуть застосовувати тільки підприємства, засновані всеукраїнською громадською організацією інвалідів. Такі роботодавці нараховують ЄСВ у розмірі 5,3 % також на зарплату, лікарняні, декретні інших працівників, що не мають статусу інваліда.

 

Для порівняння з максимальною базою нарахування ЄСВ суми «перехідних» лікарняних і декретних розподіляйте за місяцями, за які їх нараховано. Причому ці виплати враховують в останню чергу після зарплати та винагороди за цивільно-правовим договором.

Увага! Якщо ви нараховуєте працівнику, якому вже встановлено інвалідність, лікарняні за період до встановлення інвалідності, ЄСВ на суми таких лікарняних нараховуйте за ставкою 33,2 %.

ПДФО. Для цілей оподаткування лікарняні включаються до поняття «Заробітна плата» з відповідним оподаткуванням (див. розділ «Оподаткування зарплати»). Зауважте: для цілей застосування ставок 15 % і 20 %, а також з метою визначення граничного розміру доходу, що дає право на ПСП, «перехідні» лікарняні розподіляють за місяцями, за які їх нараховано.

Із суми допомоги по вагітності та пологах ПДФО не утримують, оскільки такий дохід зазначено в числі неоподатковуваних (див. п.п. 165.1.1 ПКУ).

ВЗ. З нарахованої суми лікарняних потрібно утримати ВЗ за ставкою 1,5 %. А ось декретні звільнені від обкладення ВЗ, оскільки, як зазначено вище, вони не включаються до загального оподатковуваного доходу.

Для наочності всі ставки ЄСВ для виплат працівникам-інвалідам представимо в таблиці.

Зарплата, лікарняні, декретні: податковий і бухгалтерський облік

Заробітна плата всіх працівників, у тому числі інвалідів, уключається до складу поточних виплат працівникам і визнається поточним зобов’язанням (пп. 5,6 П(С)БО 26). Жодних особливостей щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат на оплату праці інвалідів немає. Вони відображаються за дебетом рахунків 23, 24, 91, 92, 93, 94 залежно від місця роботи персоналу в кореспонденції з кредитом субрахунку 661. Витрати на ЄСВ у частині нарахувань відображаються за дебетом тих самих рахунків, де відобразили витрати на оплату праці, у кореспонденції з дебетом субрахунку 651.

Операції з нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах відображаються проводкою: Дт 378 — Кт 663. Нарахування оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в бухгалтерському обліку відображається за кредитом субрахунку 663. Що стосується рахунку, з яким повинна йти кореспонденція, то, на думку Мінфіну, це має бути рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» (див. лист від 26.10.2011 р. № 31-08410-07-16/26368). На наш погляд, ви можете використовувати й інші рахунки обліку витрат — 91, 92, 93.

Оскільки з 01.01.2015 р. об’єктом обкладення податком на прибуток є фінансовий результат підприємства, визначений згідно з П(С)БО або МСФЗ та скоригований на різниці шляхом його збільшення або зменшення (для тих, в кого обсяг доходу перевищує встановлений критерій, див. «Податки так бухгалтерський облік», 2015, № 6, с.4),

усі витрати на зарплату та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, відображені в бухобліку, потраплять до податкових витрат

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тому в податковому обліку підприємства не відображається.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати заробітної плати і лікарняних працівнику-інваліду розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад. На підприємстві на посаді експедитора працює інвалід III групи. Статус інваліда підтверджено копією довідки МСЕК. Оклад працівника за січень 2015 року становить 3000 грн.

З 19 по 28 січня працівник хворів, що підтверджує наданий ним листок непрацездатності. Страховий стаж працівника становить 10 років 8 місяців. Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 700 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 420 грн. Загальна сума виплат з тимчасової непрацездатності склала 1120 грн.

Зарплата працівника за фактично відпрацьовані дні січня 2015 року склала 1800 грн. Загальна сума доходу працівника за січень 2015 року — 2920 грн.

Згідно з колективною угодою, укладеною на підприємстві, розмір авансу становить 55 % посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу, дати виплати заробітної плати — 7 і 22 числа. Сума заробітної плати за першу половину січня 2015 року склала 1650 грн. Аванс виплачено 22 січня 2015 року.

Допомогу отримано від Фонду на спеціальний рахунок, відкритий підприємством для цих цілей, 05.02.2015 р., виплачено разом із зарплатою 06.02.2015 р. (07.02.2015 р. — вихідний день).

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати заробітної плати за січень 2015 року і лікарняних представимо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

Перераховано ЄСВ у частині нарахувань (1650 х 8,41 : 100)

651

311

138,77

2

Перераховано ПДФО (1650 х 15 : 100)

641/ПДФО

311

247,50

3

Перераховано ВЗ (1650 х 1,5 : 100)

642/ВЗ

311

24,75

4

Перераховано зарплату за першу половину січня 2015 року на картрахунок працівника (1650 - 247,50 - 24,75)

661

311

1377,75

5

Нараховано заробітну плату за січень 2015 року

93

661

1800,00

6

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

663

700,00

7

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

378

663

420,00

8

Нараховано ЄСВ на зарплату (1800 х 8,41 : 100)

93

651

151,38

9

Нараховано ЄСВ на лікарняні (1120 х 8,41 : 100)

949

651

94,19

10

Утримано ЄСВ із зарплати (1800 х 3,6 : 100)

661

651

64,80

11

Утримано ЄСВ з лікарняних (1120 х 2 : 100)

663

651

22,40

12

Утримано ПДФО із зарплати ((1800 - 64,80) х 15 : 100)

661

641/ ПДФО

260,28

13

Утримано ПДФО з лікарняних ((1120 - 22,40) х 15 : 100)

663

641/ ПДФО

164,64

14

Утримано ВЗ із зарплати (1800 х 1,5 : 100)

661

642/ ВЗ

27,00

15

Утримано ВЗ з лікарняних (1120 х 1,5 : 100)

663

642/ ВЗ

16,80

16

Отримано допомогу від Фонду на спецрахунок

313

378

420,00

17

Перераховано ЄСВ (крім ЄСВ у частині утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності) (151,38 + 94,19 + 64,80 + 14* - 138,77)

651

311

185,60

18

Перераховано ЄСВ у частині утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності

651

313

8,40*

19

Перераховано ПДФО, утриманий із зарплати та оплати перших п’яти днів хвороби (260,28 + 102,90** - 247,50)

641/ ПДФО

311

115,68

20

Перераховано ПДФО, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності

641/ ПДФО

313

61,74**

21

Перераховано ВЗ, утриманий із зарплати та оплати перших п’яти днів хвороби (27,00 + 10,50 *** - 24,75)

642/ ВЗ

311

12,75

22

Перераховано ВЗ, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності

642/ ВЗ

313

6,30***

23

Перераховано зарплату за другу половину січня 2015 року на картрахунок працівника (1800 - 64,80 - 260,28 - 27 - 1377,75)

661

311

70,17

24

Перераховано суму оплати перших п’яти днів хвороби на картрахунок працівника (700 - 14 - 102,90 - 10,50)

663

311

572,60

25

Перераховано суму допомоги по тимчасовій непрацездатності на картрахунок працівника (420 - 8,40 - 61,74 - 6,30)

663

313

343,56

* Сума ЄСВ у частині утримань з лікарняних становить:  
— з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 14 грн. (700
х 2 : 100);
 — з допомоги по тимчасовій непрацездатності — 8,40 грн. (420
х 2 : 100).
** Сума ПДФО, утримана з лікарняних, становить:  
— з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 102,90 грн. ((700 - 14)
х 15 : 100);
 — з допомоги по тимчасовій непрацездатності — 61,74 грн. ((420 - 8,40)
х 15 : 100).
*** Сума ВЗ, утримана з лікарняних, становить:  
— з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 10,50 грн. (700
х 1,5 : 100);
 — з допомоги по тимчасовій непрацездатності — 6,30 грн. (420
х 1,5 : 100).

 

Отже, з оподаткуванням виплат, які роботодавець виплачує інваліду за трудовим договором і згідно із законодавством, розібралися. Як ви встигли помітити, особливості є, проте вам вони тепер не страшні.

висновки

  • «Звичайні» роботодавці-юрособи можуть нараховувати ЄСВ на зарплату, лікарняні та декретні інваліда за ставкою 8,41 % з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше отримання підприємством копії довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності.

  • При оплаті лікарняного працівнику, якому встановлено інвалідність, врахуйте: період, протягом якого документи хворого розглядалися в МСЕК (уключаючи день, яким закрито листок непрацездатності та встановлено інвалідність), оплаті не підлягає.

  • Із зарплати та лікарняних інвалідів ПДФО і ВЗ утримуйте в загальному порядку.

  • Працівники-інваліди можуть користуватися правом на ПСП на загальних підставах. Спеціальні «інвалідні» пільги передбачено тільки для інвалідів I і II груп.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі