Неприбуткова організація ліквідується: як облікувати передачу майна іншій НПО або до бюджету

В обраному У обране
Друк
Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 1-2
Неприбуткова організація (НПО) ліквідувалася за власним рішенням наприкінці 2014 року. Під час ліквідації частину майна було передано іншій НПО, а частину — до бюджету. Як ці операції відобразити в обліку?

Неприбуткова організація такі операції, поза сумнівом, повинна розглядати як пов’язані з основною діяльністю. Адже необхідність їх здійснення має бути закріплена в статутних документах НПО.

Нагадаємо: більшість законів, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, прямо вимагають, щоб порядок розподілу активів у разі ліквідації в обов’язковому порядку було зафіксовано в статуті НПО. Причому

часто «неприбуткове» законодавство містить норми, щоб при ліквідації майно НПО передавалося іншій НПО або до бюджету

До речі, аналогічну умову до 01.01.2015 р. висував і п. 157.13 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

При безоплатній передачі активи (ТМЦ, об’єкти основних засобів) списують з балансу НПО. Їх без­оплатну передачу іншій неприбутковій організації (або до бюджету, в особі якого можуть виступати окремі організації) оформляють звичайними первинними документами: видатковими накладними, накладними-вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типової форми № М-11), актами приймання-передачі основних засобів (типової форми № ОЗ-1). При цьому укладають договір дарування/пожертвування (гл. 55 «Дарування» (ст. 717 — 730) Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV), докладніше про нього див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 91, с. 4. ср. 025069200

У податковому обліку НПО

під час безоплатної передачі майна іншій неприбутковій організації або до бюджету доходи не виникнуть

При цьому вартість майна, безоплатно переданого іншій неприбутковій організації (або до бюджету), чи спрямованих туди фінансових ресурсів НПО, на наш погляд, може показати в розділі I «неприбуткового» Звіту за 2014 рік* у витратах:

— у рядку 12.2.9 «для інших потреб, передбачених статутними документами» або

— у рядку 13 «Усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування» (якщо майно, що передається, раніше було отримане безоплатно).

* Повна назва — Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом Міндоходів України від 27.01.2014 р. № 85. Нагадаємо, що такий Звіт неприбуткові організації подають за підсумками року (відповідно до абзацу восьмого п. 57.1 ПКУ).

До витрат включають ту вартість майна, яка раніше відображалася в Звіті при його отриманні.

У бухгалтерському обліку вартість переданого майна відносять на інші витрати (Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності», Дт 977 «Інші витрати діяльності», п. 29 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318). Також до витрат потрапляють і суми спрямованих до бюджету або іншої неприбуткової організації фінансових ресурсів — грошових коштів (Дт 949 — Кт 311).

Якщо НПО — платник ПДВ, то виникає запитання: як операції безоплатної передачі вона відображатиме у своєму ПДВ-обліку?

Нагадаємо, що з 01.09.2013 р.* п. 188.1 ПКУ більше не вимагав при безоплатних передачах нараховувати ПДВ-зобов’язання, виходячи зі звичайних цін (докладніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 91, с. 8). Тому ПДВ з безоплатних передач не нараховувався**.

* Після змін, унесених Законом України від 04.07.2013 р. № 408-VII щодо трансфертного ціноутворення.

** А от про ПДВ-долю безоплатних передач з 01.01.2015 р. див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 102, с. 5.

Хоча мусимо попередити наших читачів про випадок, коли ПДВ-зобов’язання у разі безоплатної передачі все-таки могли виникнути. Щоправда, вже з іншої причини — якщо у минулому під час купівлі майна було відображено податковий кредит. У такому разі на противагу «вхідному» ПДВ слід було нарахувати зобов’язання (згідно з п.п. «г» п. 198.5 і п. 189.1 ПКУ):

— за товарами — виходячи з вартості їх придбання, а 

— за необоротними активами — виходячи з балансової (залишкової) вартості об’єкта основних засобів, що склалася на початок місяця безоплатної передачі.

У такій ситуації НПО сама собі повинна була виписати податкову накладну з типом причини «13» — «Використання виробничих або невиробничих засобів інших товарів/послуг не в господарській діяльності».

Але так, повторимо, було б тільки в тому разі, якщо НПО — платник ПДВ і коли суму «вхідного» ПДВ раніше було віднесено до податкового кредиту. Інакше безоплатна передача майна в ПДВ-обліку НПО не має наслідків.

І для наочності — приклад.

Приклад. Під час ліквідації в кінці 2014 року неприбуткова організація (неплатник ПДВ) передає іншій неприбутковій організації:

— ТМЦ вартістю — 50000 грн.

— автомобіль (первісна вартість — 160000 грн., сума нарахованого зносу — 90000 грн.; залишкова вартість — 70000 грн.);

— комп’ютер (первісна вартість — 3000 грн., сума нарахованого зносу — 1850 грн., залишкова вартість — 1150 грн.).

Крім того, при ліквідації НПО фінансові ресурси (у розмірі 20000 грн.) спрямовані до бюджету.

В обліку НПО операції буде відображено так:

Табл. Передача майна при ліквідації НПО іншій НПО або до бюджету

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

При ліквідації НПО передано іншій неприбутковій організації:

— товари

949

20, 28

50000

50000*

— автомобіль

977

106

70000

160000*

131

106

90000

— комп’ютер

977

104

1150

3000*

131

104

1850

2

При ліквідації НПО грошові кошти (у розмірі 20000 грн.) перераховано до бюджету

949

311

20000

20000*

* Відображаються в рядку 12.2.9 або в рядку 13 (якщо раніше майно було отримане безоплатно) розділу I Звіту за 2014 рік. При передачі основних засобів до витрат включається їх вартість, раніше відображена в Звіті при отриманні цих об’єктів (тобто в прикладі — первісна вартість об’єктів основних засобів).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити