Колективний договір. 5. Рух кадрів (частина 1)

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Катерина Скрипкіна, Яна Клиженко і Лілія Ушакова
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 7
Які етапи включає процедура документального оформлення трудових відносин з працівниками? У загальному випадку такі:

1) працівник надає заяву про прийняття на роботу та інші необхідні документи;

2) оформляють трудовий договір (якщо він складається у письмовій формі) або контракт (якщо це передбачено чинним законодавством);

3) видають наказ про прийняття на роботу та оформляють особисту картку працівника;

4) працівника ознайомлюють з наказом про прийняття на роботу під підпис;

5) не пізніше тижневого строку з моменту прийняття на роботу вносять запис до трудової книжки працівника*;

6) ознайомлюють працівника із записом у трудовій книжці під підпис в особовій картці.

* Порядок заповнення трудових книжок працівників було розглянуто у спецвипуску «Трудові відносини на підприємстві» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 85).

А тепер про порядок оформлення окремих документів, що «з’являються на світ» при працевлаштуванні працівника.

5.1. Документи, що надаються при прийнятті на роботу

Роботодавець, який працевлаштовує працівника, має право вимагати від нього такі документи:

1) паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

2) ідентифікаційний номер або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Зазначений документ не надають особи, які мають у паспорті відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3) трудову книжку. Її не надають особи, яких приймають на роботу за сумісництвом, та особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки;

4) військово-обліковий документ;

5) документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію). Надається, якщо він потрібний для допуску до виконання певної роботи;

6) документ про стан здоров’я (висновок попереднього медичного огляду). Надається тільки у випадках, визначених законодавством;

7) інші документи, вимагати надання яких не забороняє ст. 25 КЗпП, наприклад, автобіо­графію.

Автобіографія є документом особової справи. У ній працівник має описати основні факти свого життя і діяльності в їх хронологічній послідовності.

Головні вимоги, що висуваються до цього документа, — точність та об’єктивність відомостей, лаконізм викладення. Писати автобіографію слід без помарок і виправлень. В автобіографії обов’язково зазначають:

— прізвище, ім’я та по батькові (заміжні жінки — прізвище в заміжжі та дівоче прі­звище);

— число, місяць і рік народження;

— місце народження (село, район, місто, область — найменування згідно з адміністративно-територіальним поділом, що діяв на момент народження). Якщо назва населеного пункту, його статус або адміністративне підпорядкування змінилися, то спочатку зазначають колишні, а потім у дужках теперішні географічну назву, статус чи адміністративне підпорядкування. Наприклад: «…у м. Жданов (нині — Маріуполь)». Якщо особа народилася не в Україні, крім населеного пункту, вказують також відповідну країну;

— громадянство;

— відомості про освіту (який навчальний заклад закінчено, які освіту, спеціальність і кваліфікацію отримано);

— відомості про військову службу;

— відомості про виконувану за час трудової діяльності роботу (коли, де і на яких посадах працювала особа, причини переходу на іншу роботу) у хронологічній послідовності і в повній відповідності із записами у трудовій книжці. Коли йдеться про теперішнє місце роботи, то зазначають також службову адресу та номер телефону;

— відзнаки: урядові нагороди, почесні звання тощо;

— короткі відомості про найближчих родичів: чоловіка (дружину), дітей, батька, матір із зазначенням дати народження, посади і місця роботи (навчання, перебування на пенсії), а також домашньої адреси і телефону. Якщо батьки померли, то слід вказати, в якому році;

— домашню адресу і телефон (можливі розбіжності з фактичним місцем проживання зазначають окремо);

— дату складання документа (ліворуч під текстом), підпис особи та його розшифровку (праворуч у тому самому рядку).

Офіційні назви навчальних закладів, військових частин, підприємств, установ, організацій і їх структурних підрозділів наводять у формі, що діяла в період навчання (служби, роботи). Якщо сталися зміни, у дужках після колишньої назви зазначають теперішню. Складноскорочені найменування підприємств і навчальних закладів при першій згадці обов’язково розшифровують і далі наводять скорочено.

В окремих випадках при прийнятті на роботу вимагається вказати, чи притягувалася особа, яка складає автобіографію, і її найближчі родичі до кримінальної відповідальності та за що.

Для вас — приклад автобіографії.

 

АВТОБІОГРАФІЯ

 

Я, Бондар Андрій Семенович, народився 10 травня 1976 року в селі Деньги Золотоніського району Черкаської області.

Громадянин України.

З 1983 року навчався у Смілянській загальноосвітній школі № 11, 10 класів якої закінчив у 1993 році.

Після закінчення школи навчався в Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського (ХАІ, нині — Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»), який закінчив у 1999 році за спеціальністю «Економіка підприємства», отримавши кваліфікацію інженера-економіста.

У Збройних Силах не служив, оскільки під час навчання в інституті проходив підготовку на військовій кафедрі — лейтенант запасу*.

Після закінчення інституту і до сьогодні працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Спецтехмонтаж»: економіст, а з 2005 року — фінансовий директор.

Батько — Бондар Семен Іванович, 1953 року народження, пенсіонер, проживає за адресою: вул. Ржевського, 10, м. Сміла, Черкаська область.

Мати — Бондар (Васикова) Ольга Петрівна, 1955 року народження, пенсіонерка, проживає за адресою: вул. Ржевського, 10, м. Сміла, Черкаська область.

Дружина — Бондар (Коваль) Оксана Олексіївна, 1977 року народження, домогосподарка.

Дочка — Бондар Інга Андріївна, 2008 року народження, учениця 4 класу Харківської гімназії № 14.

Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Разом із сім’єю проживаю за адресою: вул. Туркестанська, 25, кв. 13, м. Харків, 61110. Домашній телефон: 725-00-00.

 

14.01.2015 Бондар А. С. Бондар

 

* Або: «З _____ по _____ рік служив у Збройних Силах України».

 

Що стосується заяви про прийняття на роботу, то вона не згадується в законодавчих актах як обов’язковий документ. Проте у зв’язку з усталеною практикою бажано її скласти. Форму заяви на рівні нормативних актів не затверджено, тому оформляють її в довільному вигляді.

Наведемо приклади оформлення заяв про прийняття на основну постійну роботу, а також про прийняття на роботу за сумісництвом за строковим трудовим договором.

 

Директору ПП «Бозог»
Іваненку Д. Д.
Капенка Олега Олеговича,
що мешкає за адресою:
пров. Істринський, 25, кв.
75,
м. Житомир, 10014

Заява 

Прошу прийняти мене на роботу до бухгалтерії на посаду провідного бухгалтера з 2 лютого 2015 року зі строком випробування 1 місяць.

26.01.2015    Капенко

 

Директору ТОВ «Цукерка»
Солодкій О. О.
Ушенка Михайла Петровича,
що мешкає за адресою:
вул. Динамівська, 10, кв.
3,
м. Ужгород, 88015

Заява 

Прошу прийняти мене на роботу за сумісництвом до господарського відділу на посаду інженера з режимом роботи понеділок  п’ятниця з 14:00 до 18:00 з 19 січня 2015 року до дня фактичного виходу інженера Петрової Т. А. з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

16.01.2015    Ушенко

 

Оформляючи майбутнього працівника, не забудьте отримати письмову згоду на обробку та використання його персональних даних. Також не зайвим буде ознайомити його під підпис із законодавчими гарантіями в частині захисту персональних даних.

Наведемо примірні форми таких документів (див. с. 34).ср. 025069200

 

Директору ТОВ «Космос»
Божко Н. П.

Мащук Катерини Василівни,
що мешкає за адресою:
вул. Садова, 45, кв. 54,
м. Умань, 20301

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
 

Я, Мащук Катерина Василівна (дата народження 25.12.1970 р., паспорт серії ММ № 324565, виданий Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області 10.10.2004 р.), підтверджую, що ознайомлена з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI та інших нормативних актів про захист персональних даних і даю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Космос» на обробку відомостей про мене в картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних цих працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрової документації, підготовки відповідно до вимог законодавства податкової та статистичної звітності, іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Зобов’язуюся при зміні моїх персональних даних надавати у строк до 10 робочих днів відповідальній особі уточнену інформацію щодо відомостей про мене, необхідних для реалізації вимог чинного законодавства. 

26.01.2015    Мащук

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включено до бази персональних даних ТОВ «Космос» з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства податкової та статистичної звітності, іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, установлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи об­робляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) висувати вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або такими, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, що має для нього правові наслідки.


Я, Мащук Катерина Василівна, засвідчую, що отримала повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства податкової та статистичної звітності, іншої інформації з питань персоналу, внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються для виконання зазначеної мети.

26.01.2015

Мащук
(підпис)

 

5.2. Трудовий договір

Почнемо з визначення терміна.

Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем. За такою угодою працівник зобов’язується виконувати визначену в ній роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку. У свою чергу, роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Особливою формою трудового договору є контракт. У ньому термін його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, у тому числі матеріальна, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

У яких випадках з працівником укладають контракт, а в яких — трудовий договір? Чи можна укласти трудовий договір в усній формі? На що слід звернути увагу, розробляючи умови трудового договору (контракту)?

Відповіді на ці та інші запитання, які можуть виникнути при укладенні трудових договорів (контрактів) із працівниками, надані у спецвипуску «Трудові відносини на підприємстві» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 24. Тут же ми наведемо приклад трудового договору (див. с. 36).

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. Харків       29.01.2015  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поступ» в особі директора Котенко Варвари Олександрівни, що діє на підставі Статуту (іменується надалі Роботодавець), з одного боку, і громадянин Масик Василь Васильович (іменується надалі Працівник), з іншого боку, уклали цей договір про таке:  

1. Загальні положення  

1.1. Цей договір регулює трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.

1.2. Працівник приймається на роботу до ТОВ «Поступ» на посаду головного інженера.

1.3. Працівник здійснює роботу у відділі експлуатації інженерно-технічних систем.

1.4. Під час виконання роботи Працівник підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. ТОВ «Поступ» є для Працівника основним місцем роботи.  

2. Строк дії трудового договору 

2.1. Цей трудовий договір є безстроковим.

2.2. Договір набуває чинності 2 лютого 2015 року. З дати набуття чинності цим договором Працівник зобов’язаний стати до роботи. 

3. Строк випробування 

3.1. При укладенні цього трудового договору Працівнику встановлюється строк випробування з метою перевірки відповідності його кваліфікації роботі, що йому доручається.

3.2 Строк випробування становить 3 місяці з дати початку роботи. До строку випробування не зараховуються періоди відсутності Працівника на роботі з поважних причин. 

4. Права та обов’язки сторін  

4.1. Відповідно до цього трудового договору Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання такої роботи, що передбачені законодавством та угодою сторін.

4.2. Працівник має право на:

— надання роботи, обумовленої трудовим договором;

— робоче місце, що відповідає нормативним вимогам з охорони праці та умовам, передбаченим колективним договором;

— своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи;

— відпочинок, що забезпечується наданням щотижневих вихідних днів, святкових і неробочих днів, оплачуваних щорічних відпусток;

— повну та достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці;

— професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації;

— захист своїх трудових прав і законних інтересів усіма не забороненими законом способами;

— відшкодування шкоди, завданої йому у зв’язку з виконанням трудових обов’язків у порядку, встановленому законодавством України.

Працівник має також інші права, надані йому трудовим законодавством.

4.3. Працівник зобов’язується:

— сумлінно виконувати роботу, передбачену трудовим договором, завданнями Роботодавця та посадовою інструкцією;

— дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку;

— виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-епідеміологічної безпеки;

— дбайливо ставитися до майна Роботодавця (у тому числі до майна третіх осіб, що знаходиться у Роботодавця, якщо Роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна);

— негайно повідомляти керівника підприємства про виникнення ситуації, що становить загрозу для життя і здоров’я людей, збереження майна Роботодавця;

— вживати заходів з усунення причин та умов, що перешкоджають нормальному виконанню роботи, і негайно повідомляти про подію, що сталася, Роботодавця;

— дотримуватися встановленого Роботодавцем порядку зберігання документів, матеріальних і грошових цінностей;

— не розголошувати конфіденційну інформацію, а також відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, і нести відповідальність за її розголошування відповідно до чинного законодавства України;

— підвищувати свій професійний рівень шляхом систематичного самостійного вивчення спеціальної літератури, журналів, іншої періодичної спеціальної інформації за своєю посадою та виконуваною роботою;

— виконувати інші обов’язки, що випливають з норм законодавства та цього трудового договору.

4.4. Роботодавець має право:

— заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю;

— вимагати від Працівника виконання ним трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна Роботодавця, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, техніки безпеки праці, правил протипожежної та санітарної безпеки;

— притягати Працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, установленому законодавством України.

Роботодавець має також інші права, надані йому трудовим законодавством.

4.5. Роботодавець зобов’язується:

— дотримуватися трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору та цього трудового договору;

— надавати Працівнику роботу, обумовлену трудовим договором;

— забезпечувати Працівнику безпечні умови праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці;

— забезпечувати Працівника усіма засобами, необхідними для виконання ним своїх трудових обов’язків;

— забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати;

— виконувати інші обов’язки, передбачені трудовим законодавством, колективним і цим трудовим договорами.

4.6. Невключення до трудового договору будь-яких прав та (або) обов’язків сторін, установлених трудовим законодавством та іншими нормативно-правовими актами, що містять норми трудового права, а також умовами колективного договору, не може розглядатися як відмова від реалізації цих прав або виконання цих обов’язків.  

5. Режим праці та відпочинку  

5.1. Працівнику встановлюється п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень. Вихідні дні — субота і неділя. Час початку, закінчення роботи, час перерв у роботі, а також інші питання організації праці та використання робочого часу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.2. За погодженням з Роботодавцем Працівнику може встановлюватися режим неповного робочого часу, а також гнучкий режим робочого часу.

5.3. У вихідні та святкові дні робота, як правило, не виконується. Вихід Працівника на роботу у вихідні та святкові дні можливий тільки у випадках, установлених законодавством, і з оплатою праці в розмірі не нижче мінімального рівня, установленого законодавством.

Якщо вихід Працівника на роботу у вихідні або святкові дні здійснювався за його самостійним рішенням без письмового розпорядження керівника підприємства, вимоги абзацу першого цього пункту не застосовуються.

5.4. Працівнику надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні у строки, передбачені графіком відпусток, що затверджений на підприємстві.

5.5. За сімейними обставинами та з інших поважних причин Працівнику за його заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, тривалістю не більше 15 календарних днів на рік (якщо надання відпустки не відобразиться на нормальній роботі підприємства).  

6. Умови оплати праці  

6.1. За виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією і цим договором, Працівнику установлюється посадовий оклад у розмірі 4600 грн.

6.2. За підсумками роботи за місяць, квартал і рік Роботодавець здійснює преміювання Працівника відповідно до чинного на підприємстві Положення про преміювання.

6.3. Роботодавець виплачує заробітну плату двічі на місяць: 7 і 22 числа. У разі збігу дня виплати заробітної плати з вихідним або неробочим (святковим) днем виплата заробітної плати здійснюється напередодні цього дня. Оплата відпустки провадиться не пізніше ніж за три дні до її початку.

6.4. За угодою сторін цього договору розмір і система оплати праці можуть бути переглянуті. Нові умови оплати праці оформляються у вигляді додаткової угоди до цього трудового договору, підписуються сторонами і є невід’ємною частиною цього договору.  

7. Гарантії та компенсації  

7.1. На Працівника повністю поширюються пільги і гарантії, установлені законодавством України, установчими документами підприємства і колективним договором.  

8. Відповідальність сторін, вирішення спорів  

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Роботодавець несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання Працівником своїх обов’язків, зазначених у цьому договорі, порушення трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних нормативних актів Роботодавця, а також завдання Роботодавцю матеріальної шкоди Працівник несе дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність згідно з чинним трудовим законодавством.

Працівник не несе відповідальності за неналежне виконання договору, якщо це сталося вна­слідок невиконання Роботодавцем своїх обов’язків за договором.

8.3. При виникненні спору щодо виконання положень цього договору спір підлягає врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів між Працівником і Роботодавцем. Якщо спір між сторонами не буде врегульовано шляхом переговорів, то розбіжності вирішуються в порядку, установленому законодавством України.  

9. Зміна, припинення та розірвання договору  

9.1. Цей трудовий договір у період його дії може бути змінений або доповнений. Зміни та доповнення до договору вносяться за угодою сторін і оформляються у вигляді додаткової угоди до трудового договору.

9.2. Цей трудовий договір розривається на підставах та в порядку, що передбачені чинним законодавством про працю.

9.3. При звільненні Працівника з посади головного інженера здійснюється передача справ новому головному інженеру або іншому співробітнику, призначеному наказом керівника підприємства, з оформленням відповідного акта.  

10. Інші умови  

10.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати умови цього трудового договору без взаємної згоди.

10.2. У частині, не передбаченій цим договором, сторони керуються законодавчими актами України, що поширюються на підприємство, Статутом підприємства та іншими документами, обов’язковими для сторін.

10.3. Цей трудовий договір підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.  

11. Адреси і реквізити сторін

Роботодавець
Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Поступ»
Код ЄДРПОУ: 24567854
Адреса: м. Львів, вул. Садова, 45а
Директор Котенко В. О. Котенко
Печатка

Працівник
Масик Василь Васильович
Домашня адреса: м. Львів, вул. Дубова, 85, кв. 17
Домашній телефон: 252-64-54
Паспорт: серія МК № 254578
виданий 20 грудня 2002 р.
Московським МВХМУ УМВС
України в Харківській обл.
Масик В. В. Масик

 

Що стосується контракту з працівником, то його типова форма затверджена наказом № 23. Також існують типові форми контракту, затверджені різними міністерствами та відомствами для окремих категорій працівників, наприклад, для керівників підприємств державної форми власності (див. постанову № 597) тощо.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд