Теми статей
Обрати теми

Додаток ЦП - цінні папери

Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 9
Друк
Включає чотири таблиці: Таблиця 1 — призначена для обліку тих ЦП, які перебувають в обігу на фондовій біржі (тобто по-простому «біржових» ЦП).

Для набуття «біржового» статусу зовсім не обов’язково, щоб ЦП купувались/продавались на фондовій біржі

Тут головне, щоб на момент продажу такі ЦП відповідали умовам, прописаним у п.п. 153.8.2 ПКУ (див. відповідь на запитання 2 УПК № 400). Тобто достатньо, щоб:

— ЦП були допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі;

— ціни на них (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховані/встановлені відповідно до вимог НКЦПФР;

— інформація про ціни розміщена в інформаційних ресурсах для загального доступу.

Таблиця 2 — для обліку тих ЦП, що не перебувають в обігу на фондовій біржі (тобто по-простому «небіржових» ЦП).

Таблиця 3 — для обліку КП (корпоративних прав) і деяких видів ЦП.

Таблиця 4 — для обліку операцій РЕПО та операцій з дериватами.

А тепер розберемося, як заповнити кожну.

«Біржові» та «небіржові» ЦП (таблиці 1 і 2 додатка ЦП). Облік і «біржових», і «небіржових» ЦП описано в п.п. 153.8.1 ПКУ. А сам порядок включення до об’єкта оподаткування прибутку від операцій з ними, а також перенесення ЦП-збитків визначено п.п. 153.8.3 ПКУ. Детальніше про особливості оподаткування операцій з ЦП див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13 і № 63, с. 41. Обидві таблиці практично ідентичні за структурою, тому опишемо порядок їх заповнення одним махом.

Табл. Порядок заповнення таблиць 1 і 2 додатка ЦП

Склад таблиць

Таблиця 1 додатка ЦП

Таблиця 2 додатка ЦП

1

2

3

Доходи (рядок 01)

Рядки 01.1 — 01.11

Рядки 01.1 — 01.14

Доходи від продажу, обміну або відчуження іншим способом ЦП, перелічених у цих рядках таблиці 1 і 2 додатка, визнають на дату переходу покупцю права власності на ЦП (абзац п’ятий п.п. 153.8.1 ПКУ).
Зверніть увагу! Дохід визнається за договірною ціною ЦП (виняток — контрольовані операції, що оподатковуються згідно зі ст. 39 ПКУ). Тобто продавець ЦП до ціннопаперового доходу включає продажну вартість ЦП, у тому числі з урахуванням утриманого торговцем акцизного податку. Нагадаємо, ЦП-акциз сплачується до бюджету від імені та за рахунок продавця ЦП з виплачуваних йому доходів (п. 219.2 ПКУ). Одночасно (за датою переходу права власності до покупця) продавець на суму акцизу, розраховану в договорі, збільшує інші витрати (відображає в рядку 06.4.15 додатка ІВ). Детальніше про облік акцизного податку за ЦП див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 34, с. 29. Зауважимо, що з 01.01.2015 р. ЦП-акциз скасовано.

Рядок 01.12

Рядок 01.15

У цих рядках слід показати суму нарахованих, але не отриманих процентів за проданими борговими ЦП. Нагадаємо, згідно з абзацами четвертим і п’ятим п.п. 153.8.1 ПКУ при торгівлі борговими ЦП (наприклад, облігаціями) суму доходу від продажу зменшують на нараховані, але не отримані проценти (їх оподатковують згідно з п. 137.18 ПКУ). Детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 60, с. 26

Рядки 01.13 — 01.14

Рядки 01.16 — 01.17

Ці рядки заповнюють тільки підприємства, що мають справу з контрольованими операціями. У них слід показати суми коригувань, здійснюваних згідно з пп. 39.5.4 і 39.5.5 ПКУ, якщо доходи від продажу ЦП було визнано за цінами нижче звичайних. Їх значення беруть з відповідних рядків додатка ТЦ

Витрати (рядок 02)

Рядки 02.1 — 02.11

Рядки 02.1 — 02.14

Витрати на користь продавця або емітента ЦП визнають витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких ЦП (тобто витрати відображають одночасно з доходами) (абзац шостий п.п. 153.8.1 ПКУ).
Зверніть увагу! У цьому рядку обліковують тільки витрати, пов’язані з придбанням ЦП. Зокрема, витрати на виплату комісійної винагороди торговцю ЦП, за допомогою якого вони отримувалися, включіть у собівартість таких цінних паперів та враховуйте при визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі ЦП. А ось витрати, пов’язані з їх обліком (у тому числі витрати на оплату послуг депозитарних установ) і відчуженням (у тому числі винагороди торговцю ЦП, за допомогою якого вони продавалися) відносять до складу інших витрат. Їх враховують для визначення об’єкта оподаткування в періоді виникнення (див. відповідь на запитання 3 УПК № 400).
Не забувайте
: з 01.01.2014 р. при продажу цінних паперів можна враховувати й витрати на їх придбання, понесені в період до 01.01.2013 р. (абзац другий п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Хоча, на наш погляд, такі «перехідні» витрати не повинні були губитися й раніше

Рядок 02.12

Рядок 02.15

У цих рядках відображають суми сплачених продавцю процентів, нарахованих згідно з умовами випуску таких ЦП (абзаци четвертий і п’ятий п.п. 153.8.1 ПКУ)

Рядки 02.13 — 02.14

Рядки 02.16 — 02.17

Ці рядки заповнюють тільки підприємства, що мають справу з контрольованими операціями. У них слід показати суми коригувань, що здійснюються згідно з пп. 39.5.4 і 39.5.5 ПКУ, якщо витрати від продажу ЦП були визнані за цінами вище звичайних. Їх значення беруть з відповідних рядків додатка ТЦ

Від’ємне значення фінрезультату попереднього року (рядок 03)

В ідеалі, ціннопаперові збитки, що виникли за підсумками року, повинні були переноситися на майбутні періоди в наступному порядку:

уключатися до рядка 03 таблиці 1 додатка ЦП, де повинні обліковуватися до повного погашення такого від’ємного значення (абзац перший п.п. 153.8.3 ПКУ)

уключатися до рядка 03 таблиці 2 додатка ЦП, де враховується протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом (тобто роком) їх виникнення (абзац другий п.п. 153.8.3 ПКУ)

Але (!) у 2014 році такі правила перенесення ЦП-збитків не працюють. Від’ємний результат за операціями з ЦП, сформований на 01.01.2014 р., не враховують при визначенні фінрезультату за операціями з ЦП у звітних періодах 2014 року (п. 32 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, доданий Законом України від 19.12.2013 р. № 713-VII // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 1-2, с. 5). Тому в декларації за 2014 рік відведені для перенесення ЦП-збитків рядки 03 обох таблиць повинні залишатися порожніми

Фінансовий результат від продажу ЦП (рядок 04)

Фінрезультат (прибуток/збиток) визначають як різницю між доходами від відчуження ЦП і витратами, пов’язаними з придбанням таких ЦП:

якщо видів «біржових» ЦП декілька (наприклад, акції, облігації тощо), то збитки від одних «біржових» ЦП можуть згортатися з прибутками від інших «біржових» ЦП

якщо видів «небіржових» ЦП декілька (наприклад, акції, облігації тощо), то збитки від одних «небіржових» ЦП можуть згортатися з прибутками від інших «небіржових» ЦП

Але! Прибутки, отримані від операцій з «біржовими» ЦП, не можуть згортатися зі збитками, отриманими від операцій з «небіржовими» ЦП, і навпаки (абзаци п’ятий і шостий п.п. 153.8.3 ПКУ)

Якщо за підсумками звітного періоду загальна сума доходів перевищує загальну суму витрат (Д > В), то виникає прибуток (абзаци третій і четвертий п.п. 153.8.3 ПКУ).
Якщо за підсумками звітного періоду загальна сума витрат перевищує загальну суму доходів (В > Д), то виникає збиток (абзаци перший і другий п.п. 153.8.3 ПКУ). Його в цьому рядку фіксують зі знаком «-»

Податок на прибуток за звітний період (рядки 05 — 07)

Рядок 05. Якщо за підсумками звітного періоду ви отримали прибуток, то вам доведеться нарахувати податок на прибуток від операцій з ЦП.
Зробити це доведеться, навіть якщо звітний податковий період виявився для вас збитковим (отримане від’ємне значення об’єкта оподаткування за рядком 07 декларації).
Ціннопаперовий податок на прибуток за звітний період (для «квартальників» — наростаючим підсумком з початку року) якраз і відображають у рядку 05. Підсумувавши показники рядка 05 з таблиці 1 і таблиці 2 додатка ЦП, отриманий результат слід перенести до рядка 10 основної частини декларації. Різні ставки. У 2014 році застосовуються різні ставки податку на прибуток, за операціями з ЦП.
Нагадаємо, з 03.08.2014 р. Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII скасував спеціальну 10 % ставку на операції з ЦП, розповсюдивши на них основну — 18 %.
Ураховуючи ці зміни, а так само спираючись на роз’яснення ДФСУ (див. консультацію в підкатегорії 102.20.02 БЗ, відповідь на запитання 7 в УПК № 400), незалежно від того, за який базовий звітний період подає декларації платник податку на прибуток, операції з ЦП, здійснені:
— з 01.01.2014 р. по 02.08.2014 р. (включно) — слід оподатковувати за ставкою 10 %;
— з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. (включно) — за ставкою 18 %.
Податківці «розрулили» цю ситуацію із заповненням декларації з податку на прибуток так (див. лист ДФСУ від 06.11.2014 р. № 9666/7/99-99-19-02-01ср. ):
1) у додатку ЦП (таблиці 1 і 2) показують тільки операції з ЦП, оподатковувані за 10 % ставкою, тобто ті, які були здійснені до 03.08.2014 р.;
2)
операції з ЦП за період з 03.08.2014 р. до додатка ЦП не включають, а за бажанням розшифровують у довільній формі.
Ми зовсім не проти такої методики.
Проте вважаємо, що доповнення має бути подане не за бажанням (!), а в обов’язковому порядку.
Додамо, адресувати це доповнення слід до рядка 10 основної частини декларації. За основу такого довільного доповнення можна взяти ті самі таблицю 1 і таблицю 2 з додатка ЦП і помістити в них інформацію про операції з «біржовими» і «небіржовими» ЦП за період починаючи з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. (включно). При цьому в назві рядка, призначеного для розрахунку податку на прибуток не забудьте зазначити ставку 18 %. Рядки 06, 07. Ці рядки заповнюють виключно платники — «квартальники».
Зауважте, рядки 06, 07 таблиці 1 і 2 додатка ЦП (у яких при наростаючому підсумку фактично виводиться ЦП-податок останнього календарного кварталу звітного періоду), по суті, довідкові.
Важливо!
Значення рядків 06 то 07 у декларацію переносити не потрібно. Адже в «квартальників» розраховані в рядку 14 декларації «наростаючі» зобов’язання потім і так будуть «очищені» від зобов’язань минулого періоду за рядком 15. Отже, у рядку 16 декларації в результаті виявиться сума податку, нарахованого за результатами останнього кварталу звітного періоду. «Річники» рядка 06 і 07 в таблицях 1 і 2 додатка ЦП не заповнюють

 

Корпоративні права та окремі види ЦП (таб­лиця 3 додатка ЦП). Свої правила обліку (відмінні від операцій з ЦП) — своя таблиця. У ній місце для операцій з продажу та інших способів відчуження:

— корпоративних прав (виражених в іншій, ніж ЦП формі);

— акцій ПрАТ (приватних акціонерних товариств) і 

— ЦП, емітованих нерезидентами.

Фінрезультат за ними (різницю між доходом від відчуження і сумою витрат у зв’язку з придбанням; п. 153.9 ПКУ) визначають за кожним «компонентом» таблиці 3 додатка ЦП.

Загальний фінрезультат від цих операцій з рядка 10 таблиці 3 додатка ЦП переносять у декларацію (тобто включають до загального прибуткового обліку) такому порядку:

— позитивне значення (прибуток) уключають до інших доходів (переносять до рядка 03.20 додатка ІД), а

— від’ємне значення (збиток) безпосередньо (!) відносять на витрати (переносять до рядка 06.4.13 додатка ІВ).

Зверніть увагу! Цей фінрезультат нарівні з доходами і витратами від інших видів діяльності формуватиме об’єкт оподаткування в загальному порядку. У свою чергу, останній при позитивному значенні обкладають податком на прибуток за основною ставкою (при складанні декларації за 2014 рік — за ставкою 18 %).

Операції РЕПО та операції з дериватами (таблиця 4 додатка ЦП). Схожим чином все складається для операцій РЕПО й операцій з дериватами. Для них, як і для корпоративних прав, облікові особливості визначені все тим же п. 153.9 ПКУ. У рядку 09 виводять загальний фінрезультат. Потім його значення переносять до загального прибуткового обліку, уключаючи:

— позитивне значення (прибуток) — у «прибутковий» рядок 03.21 додатка ІД;

— від’ємне значення (збиток) — у «витратний» рядок 06.4.14 додатка ІВ.

У результаті, ці операції нарівні з іншими сформують об’єкт оподаткування підприємства (рядок 07 декларації). Отриманий прибуток оподатковують за основною ставкою 18 %.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі