Додаток ЦП - цінні папери

В обраному У обране
Друк
Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 9
Включає чотири таблиці: Таблиця 1 — призначена для обліку тих ЦП, які перебувають в обігу на фондовій біржі (тобто по-простому «біржових» ЦП).

Для набуття «біржового» статусу зовсім не обов’язково, щоб ЦП купувались/продавались на фондовій біржі

Тут головне, щоб на момент продажу такі ЦП відповідали умовам, прописаним у п.п. 153.8.2 ПКУ (див. відповідь на запитання 2 УПК № 400). Тобто достатньо, щоб:

— ЦП були допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі;

— ціни на них (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховані/встановлені відповідно до вимог НКЦПФР;

— інформація про ціни розміщена в інформаційних ресурсах для загального доступу.

Таблиця 2 — для обліку тих ЦП, що не перебувають в обігу на фондовій біржі (тобто по-простому «небіржових» ЦП).

Таблиця 3 — для обліку КП (корпоративних прав) і деяких видів ЦП.

Таблиця 4 — для обліку операцій РЕПО та операцій з дериватами.

А тепер розберемося, як заповнити кожну.

«Біржові» та «небіржові» ЦП (таблиці 1 і 2 додатка ЦП). Облік і «біржових», і «небіржових» ЦП описано в п.п. 153.8.1 ПКУ. А сам порядок включення до об’єкта оподаткування прибутку від операцій з ними, а також перенесення ЦП-збитків визначено п.п. 153.8.3 ПКУ. Детальніше про особливості оподаткування операцій з ЦП див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13 і № 63, с. 41. Обидві таблиці практично ідентичні за структурою, тому опишемо порядок їх заповнення одним махом.

Табл. Порядок заповнення таблиць 1 і 2 додатка ЦП

Склад таблиць

Таблиця 1 додатка ЦП

Таблиця 2 додатка ЦП

1

2

3

Доходи (рядок 01)

Рядки 01.1 — 01.11

Рядки 01.1 — 01.14

Доходи від продажу, обміну або відчуження іншим способом ЦП, перелічених у цих рядках таблиці 1 і 2 додатка, визнають на дату переходу покупцю права власності на ЦП (абзац п’ятий п.п. 153.8.1 ПКУ).
Зверніть увагу! Дохід визнається за договірною ціною ЦП (виняток — контрольовані операції, що оподатковуються згідно зі ст. 39 ПКУ). Тобто продавець ЦП до ціннопаперового доходу включає продажну вартість ЦП, у тому числі з урахуванням утриманого торговцем акцизного податку. Нагадаємо, ЦП-акциз сплачується до бюджету від імені та за рахунок продавця ЦП з виплачуваних йому доходів (п. 219.2 ПКУ). Одночасно (за датою переходу права власності до покупця) продавець на суму акцизу, розраховану в договорі, збільшує інші витрати (відображає в рядку 06.4.15 додатка ІВ). Детальніше про облік акцизного податку за ЦП див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 34, с. 29. Зауважимо, що з 01.01.2015 р. ЦП-акциз скасовано.

Рядок 01.12

Рядок 01.15

У цих рядках слід показати суму нарахованих, але не отриманих процентів за проданими борговими ЦП. Нагадаємо, згідно з абзацами четвертим і п’ятим п.п. 153.8.1 ПКУ при торгівлі борговими ЦП (наприклад, облігаціями) суму доходу від продажу зменшують на нараховані, але не отримані проценти (їх оподатковують згідно з п. 137.18 ПКУ). Детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 60, с. 26

Рядки 01.13 — 01.14

Рядки 01.16 — 01.17

Ці рядки заповнюють тільки підприємства, що мають справу з контрольованими операціями. У них слід показати суми коригувань, здійснюваних згідно з пп. 39.5.4 і 39.5.5 ПКУ, якщо доходи від продажу ЦП було визнано за цінами нижче звичайних. Їх значення беруть з відповідних рядків додатка ТЦ

Витрати (рядок 02)

Рядки 02.1 — 02.11

Рядки 02.1 — 02.14

Витрати на користь продавця або емітента ЦП визнають витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких ЦП (тобто витрати відображають одночасно з доходами) (абзац шостий п.п. 153.8.1 ПКУ).
Зверніть увагу! У цьому рядку обліковують тільки витрати, пов’язані з придбанням ЦП. Зокрема, витрати на виплату комісійної винагороди торговцю ЦП, за допомогою якого вони отримувалися, включіть у собівартість таких цінних паперів та враховуйте при визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі ЦП. А ось витрати, пов’язані з їх обліком (у тому числі витрати на оплату послуг депозитарних установ) і відчуженням (у тому числі винагороди торговцю ЦП, за допомогою якого вони продавалися) відносять до складу інших витрат. Їх враховують для визначення об’єкта оподаткування в періоді виникнення (див. відповідь на запитання 3 УПК № 400).
Не забувайте
: з 01.01.2014 р. при продажу цінних паперів можна враховувати й витрати на їх придбання, понесені в період до 01.01.2013 р. (абзац другий п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Хоча, на наш погляд, такі «перехідні» витрати не повинні були губитися й раніше

Рядок 02.12

Рядок 02.15

У цих рядках відображають суми сплачених продавцю процентів, нарахованих згідно з умовами випуску таких ЦП (абзаци четвертий і п’ятий п.п. 153.8.1 ПКУ)

Рядки 02.13 — 02.14

Рядки 02.16 — 02.17

Ці рядки заповнюють тільки підприємства, що мають справу з контрольованими операціями. У них слід показати суми коригувань, що здійснюються згідно з пп. 39.5.4 і 39.5.5 ПКУ, якщо витрати від продажу ЦП були визнані за цінами вище звичайних. Їх значення беруть з відповідних рядків додатка ТЦ

Від’ємне значення фінрезультату попереднього року (рядок 03)

В ідеалі, ціннопаперові збитки, що виникли за підсумками року, повинні були переноситися на майбутні періоди в наступному порядку:

уключатися до рядка 03 таблиці 1 додатка ЦП, де повинні обліковуватися до повного погашення такого від’ємного значення (абзац перший п.п. 153.8.3 ПКУ)

уключатися до рядка 03 таблиці 2 додатка ЦП, де враховується протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом (тобто роком) їх виникнення (абзац другий п.п. 153.8.3 ПКУ)

Але (!) у 2014 році такі правила перенесення ЦП-збитків не працюють. Від’ємний результат за операціями з ЦП, сформований на 01.01.2014 р., не враховують при визначенні фінрезультату за операціями з ЦП у звітних періодах 2014 року (п. 32 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, доданий Законом України від 19.12.2013 р. № 713-VII // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 1-2, с. 5). Тому в декларації за 2014 рік відведені для перенесення ЦП-збитків рядки 03 обох таблиць повинні залишатися порожніми

Фінансовий результат від продажу ЦП (рядок 04)

Фінрезультат (прибуток/збиток) визначають як різницю між доходами від відчуження ЦП і витратами, пов’язаними з придбанням таких ЦП:

якщо видів «біржових» ЦП декілька (наприклад, акції, облігації тощо), то збитки від одних «біржових» ЦП можуть згортатися з прибутками від інших «біржових» ЦП

якщо видів «небіржових» ЦП декілька (наприклад, акції, облігації тощо), то збитки від одних «небіржових» ЦП можуть згортатися з прибутками від інших «небіржових» ЦП

Але! Прибутки, отримані від операцій з «біржовими» ЦП, не можуть згортатися зі збитками, отриманими від операцій з «небіржовими» ЦП, і навпаки (абзаци п’ятий і шостий п.п. 153.8.3 ПКУ)

Якщо за підсумками звітного періоду загальна сума доходів перевищує загальну суму витрат (Д > В), то виникає прибуток (абзаци третій і четвертий п.п. 153.8.3 ПКУ).
Якщо за підсумками звітного періоду загальна сума витрат перевищує загальну суму доходів (В > Д), то виникає збиток (абзаци перший і другий п.п. 153.8.3 ПКУ). Його в цьому рядку фіксують зі знаком «-»

Податок на прибуток за звітний період (рядки 05 — 07)

Рядок 05. Якщо за підсумками звітного періоду ви отримали прибуток, то вам доведеться нарахувати податок на прибуток від операцій з ЦП.
Зробити це доведеться, навіть якщо звітний податковий період виявився для вас збитковим (отримане від’ємне значення об’єкта оподаткування за рядком 07 декларації).
Ціннопаперовий податок на прибуток за звітний період (для «квартальників» — наростаючим підсумком з початку року) якраз і відображають у рядку 05. Підсумувавши показники рядка 05 з таблиці 1 і таблиці 2 додатка ЦП, отриманий результат слід перенести до рядка 10 основної частини декларації. Різні ставки. У 2014 році застосовуються різні ставки податку на прибуток, за операціями з ЦП.
Нагадаємо, з 03.08.2014 р. Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII скасував спеціальну 10 % ставку на операції з ЦП, розповсюдивши на них основну — 18 %.
Ураховуючи ці зміни, а так само спираючись на роз’яснення ДФСУ (див. консультацію в підкатегорії 102.20.02 БЗ, відповідь на запитання 7 в УПК № 400), незалежно від того, за який базовий звітний період подає декларації платник податку на прибуток, операції з ЦП, здійснені:
— з 01.01.2014 р. по 02.08.2014 р. (включно) — слід оподатковувати за ставкою 10 %;
— з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. (включно) — за ставкою 18 %.
Податківці «розрулили» цю ситуацію із заповненням декларації з податку на прибуток так (див. лист ДФСУ від 06.11.2014 р. № 9666/7/99-99-19-02-01ср. 025069200 ):
1) у додатку ЦП (таблиці 1 і 2) показують тільки операції з ЦП, оподатковувані за 10 % ставкою, тобто ті, які були здійснені до 03.08.2014 р.;
2)
операції з ЦП за період з 03.08.2014 р. до додатка ЦП не включають, а за бажанням розшифровують у довільній формі.
Ми зовсім не проти такої методики.
Проте вважаємо, що доповнення має бути подане не за бажанням (!), а в обов’язковому порядку.
Додамо, адресувати це доповнення слід до рядка 10 основної частини декларації. За основу такого довільного доповнення можна взяти ті самі таблицю 1 і таблицю 2 з додатка ЦП і помістити в них інформацію про операції з «біржовими» і «небіржовими» ЦП за період починаючи з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. (включно). При цьому в назві рядка, призначеного для розрахунку податку на прибуток не забудьте зазначити ставку 18 %. Рядки 06, 07. Ці рядки заповнюють виключно платники — «квартальники».
Зауважте, рядки 06, 07 таблиці 1 і 2 додатка ЦП (у яких при наростаючому підсумку фактично виводиться ЦП-податок останнього календарного кварталу звітного періоду), по суті, довідкові.
Важливо!
Значення рядків 06 то 07 у декларацію переносити не потрібно. Адже в «квартальників» розраховані в рядку 14 декларації «наростаючі» зобов’язання потім і так будуть «очищені» від зобов’язань минулого періоду за рядком 15. Отже, у рядку 16 декларації в результаті виявиться сума податку, нарахованого за результатами останнього кварталу звітного періоду. «Річники» рядка 06 і 07 в таблицях 1 і 2 додатка ЦП не заповнюють

 

Корпоративні права та окремі види ЦП (таб­лиця 3 додатка ЦП). Свої правила обліку (відмінні від операцій з ЦП) — своя таблиця. У ній місце для операцій з продажу та інших способів відчуження:

— корпоративних прав (виражених в іншій, ніж ЦП формі);

— акцій ПрАТ (приватних акціонерних товариств) і 

— ЦП, емітованих нерезидентами.

Фінрезультат за ними (різницю між доходом від відчуження і сумою витрат у зв’язку з придбанням; п. 153.9 ПКУ) визначають за кожним «компонентом» таблиці 3 додатка ЦП.

Загальний фінрезультат від цих операцій з рядка 10 таблиці 3 додатка ЦП переносять у декларацію (тобто включають до загального прибуткового обліку) такому порядку:

— позитивне значення (прибуток) уключають до інших доходів (переносять до рядка 03.20 додатка ІД), а

— від’ємне значення (збиток) безпосередньо (!) відносять на витрати (переносять до рядка 06.4.13 додатка ІВ).

Зверніть увагу! Цей фінрезультат нарівні з доходами і витратами від інших видів діяльності формуватиме об’єкт оподаткування в загальному порядку. У свою чергу, останній при позитивному значенні обкладають податком на прибуток за основною ставкою (при складанні декларації за 2014 рік — за ставкою 18 %).

Операції РЕПО та операції з дериватами (таблиця 4 додатка ЦП). Схожим чином все складається для операцій РЕПО й операцій з дериватами. Для них, як і для корпоративних прав, облікові особливості визначені все тим же п. 153.9 ПКУ. У рядку 09 виводять загальний фінрезультат. Потім його значення переносять до загального прибуткового обліку, уключаючи:

— позитивне значення (прибуток) — у «прибутковий» рядок 03.21 додатка ІД;

— від’ємне значення (збиток) — у «витратний» рядок 06.4.14 додатка ІВ.

У результаті, ці операції нарівні з іншими сформують об’єкт оподаткування підприємства (рядок 07 декларації). Отриманий прибуток оподатковують за основною ставкою 18 %.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити