Додаток ТП — розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

В обраному У обране
Друк
Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 9
Додаток ТП, як ми вже зазначали, призначений для заповнення показників рядків 08 і 12 декларації.

Оскільки окремий облік доходів і витрат (з ураху­ванням від’ємного значення) передбачено для кожного з 4 видів патентованої діяльності, то додаток ТП складається з 4 блоків (А, Б, В, Г)*. У кожному з них робиться розрахунок суми податку на прибуток, отриманий від конкретного виду патентованої діяльності. У рядках блоків видів діяльності, які не проводяться, проставляються прочерки.

* Нагадаємо, це: торговельна діяльність у пунктах продажу товарів (Блок А); діяльність з надання побутових послуг з Переліку, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1258 (Блок Б); торгівля валютними цінностями в пунктах обміну інвалюти (Блок В); діяльність у сфері розваг (Блок Г).

Результати за кожним видом діяльності (+/-) складаються, і загальний підсумок (+/-) відображається в головному рядку (08) додатка, звідки й переноситься до ряд. 08 декларації.

Податки на прибуток, за вирахуванням суми патентів (якщо результат позитивний) за кожним видом діяльності складаються, а підсумкова цифра відображається за рядком з кодом 12 додатка ТП, звідки «перекочовує» у ряд. 12 декларації.

Тепер — детальніше про заповнення рядків додатка ТП.

Табл. Порядок заповнення додатка ТП до декларації з податку на прибуток

Код рядка

Назва рядка

1

2

08

Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (А4 + Б4 + В4 + Г4) (+, -)

У цьому рядку зазначається згорнутий результат (прибуток/збиток) від усіх видів патентованої діяльності (якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності, що підлягають патентуванню). Показник цього рядка є сумою показників рядків А4, Б4, В4, Г4 додатка ТП. Він може бути як позитивним, так і від’ємним. Значення цього рядка переноситься до рядка 08 декларації з податку на прибуток

12

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість торгових патентів (А + Б + В + Г)

Цей показник є сумою податку на прибуток від усіх видів діяльності, що підлягають патентуванню, зменшеною на вартість торгових патентів. Він складається з позитивних значень рядків А, Б, В і Г додатка ТП. Значення цього показника переноситься до рядка 12 декларації з податку на прибуток

А1

Доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів

У цьому рядку (і в аналогічних рядках блоків Б, В і Г) відображаються доходи, отримані від здійснення певного виду патентованої діяльності. Пункт 152.2 ПКУ приписував вести окремий облік доходів від патентованої діяльності (і пов’язаних з такими доходами витрат з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування)

А2

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв’язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1

Тут фіксується собівартість придбаних (виготовлених) і реалізованих товарів (робіт, послуг), що належать до конкретного виду патентованої діяльності. Наприклад, підприємства торгівлі в цьому рядку відображають первісну вартість придбаних і реалізованих товарів, що визначається за бухгалтерськими правилами (виходячи з п.п. 14.1.228 ПКУ)

А3

Інші витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:

У цьому рядку зазначається сума інших витрат, що належать до патентованої діяльності: амортизація (що не входить до собівартості), адміністративні витрати, витрати на збут тощо. Згідно з п152.11 ПКУ для розподілу загальної суми амортизації і витрат, що належать одночасно до патентованої та не патентованої діяльності (або до різних видів патентованої), застосовується метод пропорційного розподілу суми таких загальних витрат залежно від питомої ваги доходів, що припадають на кожен вид діяльності. Для розподілу таких витрат можна скористатися формулою:
Вп
= Взаг х Дп : Дзаг,
де
Рп
 — сума витрат, що належать до патентованої діяльності;
Рзаг
 — загальна сума витрат, що належать до тих видів діяльності, за якими здійснюється розподіл витрат;
Дп
 сума доходу, отриманого підприємством від патентованої діяльності; Добщ — загальна сума доходів, отриманих від тих видів діяльності, за якими здійснюється розподіл витрат

А3.1

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду

У цьому рядку (і в аналогічних рядках блоків Б, В і Г) виділяються збитки, що увійшли до загальної суми інших витрат, отримані від цього виду патентованої діяльності у минулому звітному (податковому) періоді. Згідно з п. 150.1 ПКУ минулорічні збитки від патентованої діяльності не враховуються у складі загальних збитків, а відшкодовуються за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої патентованої діяльності. (Проте тут є нюанс — див. нижче.)

А4

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (-) (А1 - А2 - А3)

Тут наводиться об’єкт оподаткування, розрахований за зазначеним у рядку алгоритмом. Якщо результат вийшов від’ємним, він записується до цього рядка зі знаком «мінус». Значення цього рядка (і аналогічних рядків блоків Б, В і Г) бере участь у розрахунку показника головного рядка (08) додатка ТП

А5

Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продаж товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період

У цьому рядку (і в аналогічних рядках блоків Б, В і Г) зазначається вартість торговельних патентів, придбаних підприємством для здійснення конкретного виду діяльності. Податок на прибуток зменшується тільки на вартість тих патентів, дія яких припадає на 2014 рік. (А про долю передоплати за патенти 2015 року у зв’язку зі скасуванням з цього року патентування читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 6, на с. 23.)

А

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення (А4 х 18/100) - А5)

Згідно з п. 152.1 ПКУ податок на прибуток, отриманий від патентованої діяльності, підлягає сплаті до бюджету в сумі, зменшеній на вартість придбаних торгових патентів на право ведення такого виду діяльності.
Тобто податок на прибуток від кожного виду патентованої діяльності можна зменшити тільки на вартість патентів, що належать до цього виду діяльності, у сумі, що не перевищує суму податку від такого виду діяльності (тобто в межах значень рядків А4, Б4, В4, Г4 (при позитивному значенні), помножених на ставку податку на прибуток).
Якщо вартість торгових патентів перевищить суму податку на прибуток від цього виду патентованої діяльності, результат у рядку А (Б, В або Г) все одно не може бути від’ємним — тобто там ставиться прочерк.
Це ж стосується й вартості торгових патентів, що належать до збиткової патентованої діяльності (коли рядок А4 і аналогічний рядок блоку Б, В або Г має від’ємне значення), — у такому разі вартість патентів не впливає на суму податкового зобов’язання, оскільки зменшувати нічого. (У «квартальників» та частина вартості патентів, що не була зарахована у звітному (податковому) періоді у зменшення податку на прибуток, може бути зарахована у зменшення в наступному періоді, але тільки протягом звітного року.)
За підсумками 2014 року не використана в зменшення податку вартість патентів «згорить».
Значення рядка А та/або аналогічних рядків блоків Б, В і Г переноситься (підсумовуючись) до другого рядка (з кодом12) додатка ТП, а результат цього рядка — до рядка 12 декларації

 

При заповненні «патентованих» показників додатка ТП і декларації зверніть увагу на такі моменти.

Є нюанс, про який ми згадали, — з відображенням минулорічних збитків від патентованої діяльності. Як ми показали вище, вони відображаються в додатку ТП у загальній сумі інших витрат — за рядками А3, Б3, В3 і Г3 (з довідковим зазначенням суми таких збитків в окремому рядку — А3.1, Б3.1, В3.1, Г3.1).

Водночас оскільки до декларації заносяться загальні показники (доходи, витрати) — як патентованої діяльності, так і не патентованої, на нашу думку, у підсумковому рядку 07 має бути врахований і минулорічний збиток від патентованої діяльності. Інакше його сума може привести до завищення податку на прибуток.

Але в якому з рядків його зазначити? З цією метою логічно використовувати ряд. 06.406.4.43 додатка ІВ). А ряд. 06.5 декларації для цього не підходить (оскільки примітка до цього рядка забороняє відображати за ним, у тому числі, і «патентовані» збитки). Але, на жаль, не виключаємо, що податківці можуть проти такого відображення заперечувати. У журналі «Вісник Міністерства доходів і зборів України», 2013, № 42, на с. 72 вони повідомили, що «патентований» збиток відображається у призначеному для цього рядку додатка ТП. Жодних інших рядків вони не згадали… (Детальніше про це читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 9, с. 24.)

При консолідованій сплаті податку розрахунок вартості патентів, на яку зменшується податок на прибуток, отриманий від патентованої діяльності, здійснюється в додатку ТП до декларації в цілому по підприємству, тобто без розподілу між окремими підрозділами.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити