Додаток АВ - авансовий внесок

В обраному У обране
Друк
Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 9
Цей додаток призначено для того, аби розраховувати і відображати суми «дивідендного» авансового внеску, сплаченого у звітному періоді. Додаток повинні подавати будь-які емітенти-резиденти, які: (1) виплачують дивіденди (у грошовій чи негрошовій формі) та/або (2) зобов’язані відповідно до п. 153.3 ПКУ сплачувати авансовий внесок (перед виплатою дивідендів або в момент такої виплати).

Принцип заповнення цього додатка розглянемо щодо кожного рядку.

 

Код рядка

Назва рядка

1

2

1

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

У цьому рядку наростаючим підсумком з початку року відображається загальна сума виплачених дивідендів.

1.1

Сума дивідендів, виплачена фізичним особам

У цьому рядку наводиться сума дивідендів, виплачених фізичним особам, які звільняються від авансового внеску згідно з п.п. «а» п.п. 153.3.5 ПКУ.

1.2

Сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

У цьому рядку відображаються суми реінвестиції дивідендів, тобто коли виплата дивідендів жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента (п.п. «б» п.п. 153.3.5 ПКУ).

1.3

Сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

У цьому рядку показується виплачена інститутом спільного інвестування сума дивідендів, що звільняється від авансового внеску (п.п. «в» п.п. 153.3.5 ПКУ).

1.4

Сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю

У цьому рядку відображається сума дивідендів, яка звільняється від авансового внеску згідно з п.п. «ґ» п.п. 153.3.5 ПКУ.

1.5

Сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

Це єдиний новий рядок додатка АВ, порівняно з попередньою формою декларації. Тому зупинимося на ньому трохи детальніше.
Але нехай цей рядок вас не лякає, бо він працює на норму, яка діє ще з 01.01.2012 р., а тому добре вам знайома. У цьому новому рядку відображається сума дивідендів, виплачена платником, прибуток якого звільняється від оподаткування згідно з ПКУ, в межах такого звільненого прибутку в періоді, за який виплачуються дивіденди (п.п. «д» п.п. 153.3.5 ПКУ).

2

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

Цей рядок призначено для відображення отриманих материнською компанією дивідендів. Така дія є необхідноою, аби у подальшому порівняти суми дивідендів «отриманих» та «виплачених» такою компанією, оскільки від авансового внеску звільняються лише суми, виплачені в межах дивідендів, отриманих материнською компанією від інших осіб (п.п. «г» п.п. 153.3.5 ПКУ).

3

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)

Заповнюючи цей рядок, необхідно згадати, що материнські компанії заповнюють додаток АВ наростаючим підсумком аж з 01.04.2011 р.
З огляду на це, рядок потрібно заповнювати так, як того вимагає формула — у сумі перевищення виплачених дивідендів над отриманими.

4

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 1.4 - рядок 1.5 - рядок 2 - - рядок 3).

У цьому рядку визначається база нарахування авансового внеску (п.п. 153.3.2 ПКУ).
Звертаємо вашу увагу! Якщо дослівно дотримуватися нази рядків додатка АВ — можна потрапити у пастку задвоєння.
Наприклад, якщо ви сплачуєте дивіденди фізичній особі у вигляді часток і паїв, то додаток формально вимагає включати суму цієї виплати як до рядка 1.1, так і до рядка 1.2. Вважаємо, що такого задвоєння не повинно бути — кожна виплата має відображатися у додатку лише один раз.

5

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х (основна ставка податку на прибуток у поточному році) / 100), у тому числі:

У рядку 5 розраховується загальна сума авансового внеску за підсумками звітного періоду. У ньому варто вказувати лише додатне значення. Згідно з п. 10 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ у 2015 році ставка податку на прибуток (зазначається у рядку 11 декларації) становить 18 %. Значення цього рядка переноситься до рядка 13.3 додатка ЗП (див. на с. 37 сьогоднішнього номера).

5.1

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи — платника консолідованого податку (переноситься в рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства).

Якщо платник не сплачує консолідований податок на прибуток, то значення рядків 5 і 5.1 у додатку АВ збігатимуться. В іншому разі в цьому рядку необхідно зазначити суму авансового внеску, яку слід було сплатити за місцезнаходженням юрособи.
Детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 25, с. 11. Значення рядка 5.1 переноситься до рядка 20 декларації.
Причому якщо ви звітуєте поквартально і в попередніх звітних кварталах виплати дивідендів теж мали місце, то авансовий внесок за підсумками звітного періоду слід зменшити на суму авансового внеску попереднього періоду, що відображається в рядку 21 декларації.
Якщо ж таких виплат не було, то значення з рядка 20 переноситься без змін до рядка 22 декларації.
У ньому й відображається сума авансового внеску, яку при виплаті дивідендів слід було сплатити у звітному кварталі.
Але і це ще не все! На суму авансового внеску необхідно зменшити податок на прибуток (п.п. 153.3.3 ПКУ). Таке зменшення здійснюється в додатку ЗП (див. на с. 37 сьогоднішнього номера).

 

Що ж, вважаємо, що вищенаведеного досить, аби ви знали як заповнювати додаток АВ. А ми прямуємо до ще одного додатка — додатка ВС!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити