Теми статей
Обрати теми

«Тягнемо-потягнемо, а витягти не можемо!» («Витяг» із СЕА у розрізі рядків)

Павленко Олексій, податковий експерт
Друк
Особливо активно цього місяця читачі почали засипати редакцію та гарячу лінію запитаннями, звідки беруться цифри в різних рядках «Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ» за формою J1401204 (далі — «Витяг»), який надають фіскали в електронному вигляді на запит платника. Не претендуючи на істину в останній інстанції (тим більше, що поки достеменно невідомо, як налагоджена у фіскалів програма підрахунку реквізитів/показників цього «Витягу»), викладемо своє розуміння того, як формується кожен з показників «Витягу»/формули.

Задля більш зрозумілого викладу, який ми наводимо далі (у таблиці), перетворимо зазначену в п. 2001.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) формулу «ПН-щастя» з урахуванням кількох показників, що доповнили її на сьогодні, — завдяки п. 33 і 34 підрозд. 2 розд. ХХ цього Кодексу.

Отже, нині формула «ПН-щастя», результат якої «наповнює» на момент запиту рядок 2 «Витягу» (або, кажучи простіше, — ліміт реєстрації ПН), матиме такий вигляд:

Накл = НаклОтр + Митн + ПопРах - НаклВид - Відшкод - Перевищ + ∑ПодКр + Ср/міс + Перепл,

де (основні показники):

НаклОтр — загальна сума ПДВ за одержаними платником ПН, зареєстрованими в ЄРПН, ПН, складеними платником на послуги нерезидентів (згідно з п. 208.2 ПКУ), і РК до таких ПН, зареєстрованими в ЄРПН;

Митн — загальна сума ПДВ, сплаченого під час ввезення товарів на митну територію України на підставі митних декларацій (МД) з урахуванням змін відповідно до аркушів коригування, додаткових МД;

ПопРах — загальна сума поповнення рахунка в СЕА з поточного рахунка платника;

НаклВид — загальна сума ПДВ за виданими платником ПН, зареєстрованими в ЄРПН, та РК до таких ПН, зареєстрованими в ЄРПН. Щоправда, як ми вже не раз говорили, у цьому показнику повинні брати участь і зареєстровані ПН/РК, які платник залишає в себе (зокрема, ПН, складені згідно з п. 198.5 ПКУ, підсумкові ПН тощо);

Відшкод — загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок, та поданих уточнюючих розрахунків (п. 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569, далі — Порядок № 569);

Перевищ — загальна сума перевищення ПЗ, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих УР до них, над сумою податку, яка міститься в складених таким платником ПН і РК до таких ПН, зареєстрованих у ЄРПН;

і ще (додаткові показники):

ПодКр — суми від’ємного значення, що були станом на 1 лютого ц. р., які були заявлені в додатку Д2 до декларації, підтверджені податківцями, і на які було збільшено ліміт реєстрації ПН (з включенням цих сум до ПК).

Цей показник (рядок 9 «Витягу») виник на підставі п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Зауважимо, що фіскали в цей показник, який відображається у рядку 9 «Витягу», навмисно не врахували ті суми від’ємного значення, що були у платників на 1 лютого і які зменшили ПЗ за декларацією за лютий, потрапивши до рядка 20.1 декларації. Незбільшення на ці суми ліміту реєстрації ПН вважаємо грубим порушенням згаданої норми ПКУ. Тим більше, що для багатьох це обернулося від’ємним лімітом;

Ср/міс сума середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали ( абзац перший п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ);

Перепл сума переплат з ПДВ та помилково сплачених коштів до бюджету станом на 1 липня ц. р. ( абзац третій п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

А тепер подамо у вигляді таблички своє бачення того, як формуються суми в рядках «Витягу» (форма J1401204):

№ рядка у «Витягу»

Реквізит (показник у формулі «ПН-щастя»)

Звідки береться сума конкретного реквізиту

1

2

3

1

Стан рахунку

Сума коштів на електронному рахунку на конкретну дату та час надання «Витягу». Саме ця сума (а не сума з ряд. 2, як багато хто помилково вважає) може бути направлена на погашення ПДВ-зобов’язань, зазначених у декларації. При цьому майте на увазі:

— вона утворюється виключно за рахунок грошових коштів, якими ви поповнюєте свій електронний рахунок;

— цей показник (на відміну від низки показників цього «Витягу») формується не наростаючим підсумком. Він просто показує залишок грошей на рахунку на момент формування «Витяга»;

— у той же час цей показник пов’язаний з ряд. 5 цього «Витягу». Якщо ви поповнюєте свій електронний ПДВ-рахунок, то збільшиться і цей рядок, і рядок 5. При поверненні зайвих коштів з цього рахунку на поточний рахунок платника (за заявою — додатком Д4) одночасно зменшуються показники рядка 1 та рядка 5 «Витяга».

Різниця в тому, що показник ряд. 5 формується наростаючим підсумком і не зменшується на суми списання податку в бюджет.

Також врахуйте, що в розрахунку формули цей показник участі не бере і має інформативний характер.

При поповненні рахунка майте на увазі, що автоматично можуть списуватися суми ПДВ, які ви в погашення ПЗ за деклараціями (починаючи з лютневої) сплачували не на електронний рахунок, а безпосередньо до бюджету, і податківці їх не зарахували

2

Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

(Накл)

«Центровий» рядок «Витягу» (головний показник формули) — розраховується за таким алгоритмом:

ряд. 2 = ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 - ряд. 6 - ряд. 7 - ряд. 8.

Його показник (на момент складання декларації) заноситься до окремого «віконця» довідкового ряд. 22.1 ПДВ-декларації.

Іще раз повторюємо: показник цього рядка інформує, на яку суму ПДВ ви можете зареєструвати ПН і РК. Погасити за рахунок нього ваші ПДВ-зобов’язання ви не можете

3

Загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі(НаклОтр)

Зазначається загальна сума «вхідного» ПДВ за виписаними на платника (і зареєстрованим в ЄРПН) ПН починаючи з 1 лютого ц. р. (та РК до них) і по дату/час «Витягу». Тут враховується і ПДВ за ПН (зареєстрованими в ЄРПН), виписаними самим платником на суму послуг, отриманих від нерезидентів. Це відбувається одночасно з відображенням такої суми ПДВ з «нерез-послуг» у рядку 6 «Витягу». Але майте на увазі, що реєстрація таких «нерез-ПН» теж вимагає наявності ліміту...

Також врахуйте, що:

— коли ПН або РК зареєстровані несвоєчасно (але у межах 180 днів), сума ПДВ за ними все одно потрапить до цього показника. Причому, лише на дату такої реєстрації;

— у формулі беруть участь РК лише до тих ПН, дата виписки яких припадає на періоди починаючи з 1 лютого 2015 року.

Майте на увазі, що цей показник покупцям «псують» також «зменшуючі» РК до ПН, які вони ж і зобов’язані реєструвати. Крім того, як показала практика, щоб скористатися можливістю зареєструвати такі РК, покупець повинен мати необхідну суму ліміту реєстрації ПН (ряд. 2 «Витягу»)

4

Загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України

(Митн)

Загальна сума сплаченого (самостійно та через митного брокера) ввізного ПДВ починаючи з 1 лютого 2015 року і по дату/час «Витягу». Причому нагадаємо, що такі суми сплачуються на митниці, тобто без використання електронного ПДВ-рахунка. Але тут не все так просто! По-перше, щоб ці суми «зіграли» у формулі, потрібно при заповненні декларантами графи B МД зазначати податковий номер (код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, що претендує на ПК*.

По-друге, суми ПДВ, сплачені авансом на депозитний рахунок митниці, поки не буде оформлено ввізну МД (із зазначенням згаданих вище кодів) у формулі не «зіграють».

По-третє, при визначенні цього показника слід враховувати зміни, внесені відповідно до аркушів коригування та додаткових МД, оформлених згідно зі ст. 261 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. N 4495-VI.

Крім того, майте на увазі, що оспорювані суми, ПДВ з яких «зависає» на депозитному рахунку митниці, у формулі «не грають»

* Про «механізм» такої вказівки див. у листі ДФСУ від 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17. Крім того, в консультації в БЗ (категорія 101.08) фіскали зазначають, що для виправлення помилки, допущеної в МД у коді ЄДРПОУ, або в разі незазначення такого коду особи, що претендує на ПК за ввізним ПДВ, необхідно звернутися до відповідної митниці ДФС для оформлення аркуша коригування.

5

Загальна сума поповнення електронного рахунка з поточного рахунка платника податку

(ПопРах)

Загальна сума ПДВ, сплаченого з 1 лютого по дату/час «Витягу» на електронний рахунок, — у вигляді як ПДВ-зобов’язання за поданими деклараціями, так і «непланових» поповнень рахунка (для реєстрації ПН). Ця сума зменшується на суму коштів, повернених платнику (за його заявою — додаток Д4). Звісно, що таке повернення зменшить і суму ліміту.

Як ми вже говорили, показник із цього рядка пов’язаний з рядком 1 «Витягу»

6

Загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі

(НаклВид)

Сумарно всі ПЗ з ПДВ — згідно із зареєстрованими в ЄРПН з 1 лютого ПН (і РК до них) і аж по дату/час «Витягу». У тому числі і ПЗ за згаданими вище ПН, виписаними на послуги від «нерезів».

Звертаємо увагу: РК до ПН, датованих до 01.02.2015 р., при розрахунку результату формули (ряд. 2 «Витягу») не враховуються.

І ще одне: тут збираються суми, у тому числі і за ПН/РК (зареєстрованими в ЄРПН), які покупцеві не видаються

7

Загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування (Відшкод)

Суми, заявлені платником, — з 1 лютого і по дату/час «Витягу» — до відшкодування з бюджету (з урахуванням коригувань за результатами перевірок та поданих УР, див. п. 9 Порядку № 569)

8

Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі (Перевищ)

На відміну від «Витягу», в описі цього показника в ПКУ (див. вище), окрім власне ПН, згадані і РК до складених ПН.

Наскільки нам відомо, цей показник певний час системою не розраховувався. Як його зараз розраховує програма податківців, нам невідомо.

Ймовірно, він обчислюється так. Від загальної суми всіх ПЗ, заявлених у рядку 9.1 всіх ПДВ-шних декларацій, поданих починаючи з декларації за лютий, повинна відніматися загальна сума ПЗ за ПН (і РК до них), оформленими починаючи з 1 лютого і аж до тієї дати, на яку програма «втягне» суму з рядка 9.1 останньої зданої декларації для розрахунку цього показника «Витягу».

Залежно від алгоритму розрахунку цього показника, який буде закладений у програмному забезпеченні податківців, він може призводити до перекручень — подвійного зменшення ліміту, якщо ПН не буде зареєстрована «місяць у місяць». Докладніше про цей показник (і про спричинені ним проблеми в СЕА) ми ще поговоримо, коли точно проясниться алгоритм його розрахунку програмою фіскалів

9

Сума збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ПодКр)

Частина або вся сума від’ємного значення, що була на 1 лютого, яку платник у додатку Д2 (п.п. «а» Заяви в цьому додатку) спрямував собі до податкового кредиту / на збільшення ліміту за податковими деклараціями починаючи з лютневої. Такі суми потрапляють до «Витягу» / збільшують ліміт не відразу, а лише після підтвердження їх фіскалами. Ми вже згадали вище про те, що податківці не включили до розрахунку цього рядка ту частину від’ємного значення, яка пішла у зменшення ПЗ лютого (тобто була відображена у рядку 20.1 декларації за лютий)

10

Сума середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали

(Ср/міс)

Ця сума (так званий овердрафт) повинна збільшити ліміт уже на 01.07.2015 р. Розраховується вона, судячи з усього, як загальна сума податку (відображена у ряд. 25.1 декларацій), що погашена (з урахуванням переплат) за деклараціями з червня 2014 року по травень 2015 року, поділена на 12*. Тобто від'ємні значення декларацій, в тому числі і тих, у яких був заповнений ряд. 18, в розрахунку цієї суми участі не беруть.

Утім, оскільки казначейство інколи спізнюється зі списанням коштів з електронного рахунка платника на бюджетний рахунок (тобто списання за травень не з вини платника могли бути з електронного рахунка і після 30 червня), врахуватися можуть не всі суми ПЗ, задекларовані за травень.

Крім того, через «криве» налаштування ПЗ податківців без цього показника залишилися і «сільгоспники», що відображали свої ПЗ за ряд. 25.2 декларації

* Хоча в кабмінівському проекті закону № 2173-а для цілей розрахунку цього показника йдеться про ПЗ за деклараціями з травня 2014 року по квітень 2015 року. Поки ж податківці беруть до уваги період червень 2014 року — травень 2015 року.

11

Сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року

(Перепл)

Сума переплати за особовим рахунком, що існує станом на 1 липня. Згідно з листом фіскалів від 22.06.2015 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17 таке збільшення має пройти до 10.07.2015 р. Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 54, с. 5.

Майте на увазі, що сюди могли увійти і ті суми ПЗ за деклараціями (починаючи з лютневої), які ви помилково сплатили не на електронний рахунок, а безпосередньо до бюджету. Це станеться в тих ситуаціях, коли фіскали не зарахували ці («безпосередньо сплачені») суми в рахунок сплати податку за конкретний період і при цьому списали такі суми ще й за рахунок сум ваших поповнень електронного рахунку

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі