Таблиця 1 Звіту за формою № Д4

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 45
Таблицю 1 форми № Д4 «Нарахування єдиного внеску» формують і подають усі страхувальники, які використовують працю найманих працівників та/або фізичних осіб за ЦПД на виконання робіт (надання послуг). Причому ця таблиця «перекочувала» у мінфінівський Порядок № 435 з купою змін. Розібратися з порядком її заповнення — мета цієї статті.

Завдяки новій таблиці 1 Звіту за формою № Д4, розробленою Мінфіном, ми з вами тепер можемо:

— проінформувати податківців про те, що застосовуємо понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань і про його розмір;

— відобразити різниці, на які «дотягували» зарплату (лікарняні, допомогу по вагітності та пологах) до мінімальної заробітної плати, установленої на звітний місяць (далі — МЗП), за тими основними працівниками, у яких вона була нижча МЗП;

— зазначити суми ЄСВ, нараховані на такі різниці.

Ну що ж, давайте знайомитися з таблицею 1 форми № Д4 від Мінфіну.

Таблицю 1 можна умовно поділити на дві частини.

Перша — заголовна. Вона необхідна для ідентифікації вашого підприємства як страхувальника. Крім того, тут ви зазначте основні показники за чисельністю працівників.

У другій частині (табличній) відобразіть базу для нарахування та утримання ЄСВ, а також суми нарахованих та утриманих внесків у розрізі встановлених Законом № 2464 ставок. Формули для розрахунку показників рядків у табличній частині наведено в назвах цих рядків.

Крім того, мінфінівська таблиця 1, так само як і її попередниця, має додаток.

Таблицю 1 заповнюйте у гривнях з копійками

Порядок оформлення заголовної частини таб­лиці 1 звіту за формою № Д4 наведемо в табл. 1. Про заповнення рядків основної частини таблиці 1 форми № Д4 читайте в табл. 2 на с. 12. Що відображати в додатку до таблиці 1, ви дізнаєтеся з табл. 3 на с. 14.

Таблиця 1. Заповнюємо заголовну частину таблиці 1 звіту за формою № Д4

Найменування показника

Пояснення щодо заповнення

4. Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику

Зазначайте код основного виду діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457

5. Клас професійного ризику виробництва

Зазначайте клас профризику виробництва. Де його шукати? Погляньте у:
— виписці або витязі з ЄДР;
— повідомленні про взяття на облік платника єдиного внеску, виданому податковим органом (якщо стали на облік після 01.10.2013 р.);
— повідомленні про взяття на облік платника єдиного внеску, виданому органом Пенсійного фонду (якщо стали на облік у період з 01.01.2011 р. по 30.09.2013 р.);

— повідомленні про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва, виданому робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (для платників, узятих на облік до 01.01.2011 р.)

6. Бюджетна установа

Якщо ваше підприємство належить до зазначених категорій страхувальників, ставте позначку «Х» у відповідній комірці

7. Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС

8. Підприємство, організація громадської організації інвалідів

9. Підприємство суднобудівної промисловості…

10. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади

Зазначайте підпорядкованість вашого підприємства, якщо воно підпорядковане міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади

13. № реєстрації страхувальника

Зазначайте:
— реєстраційний номер платника ЄСВ за даними виписки з ЄДР, якщо на нього поширюється дія Закону № 755;
— реєстраційний номер платника ЄСВ за даними форми № 2-ЄСВ, якщо на нього не поширюється дія Закону № 755

14. Найменування банку

Зазначаєте банківські реквізити підприємства

15. МФО № п/рахунку

16. Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

Заповнюйте, якщо у звітному місяці страхувальник створював нові робочі місця. Що це за місця такі? Ті, що були створені у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створені шляхом модернізації або зміни технології виробництва, які потребують нових знань, навичок та вмінь працівника (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про зайнятість)

17. Застосування коефіцієнта

Якщо застосовували понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань, проставляєте відмітку «ТАК». Якщо не застосовували — «НІ»

18. Розмір коефіцієнта

Якщо застосовували понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань, зазначайте його розмір з трьома знаками після коми. Детальніше про розрахунок понижуючого коефіцієнта див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 30.
Якщо понижуючий коефіцієнт не застосовували, у паперовому звіті проставляєте прочерк

19. Середня заробітна плата за 2014 рік, грн.

У назві цього показника помилка! Тут податківці хочуть бачити середньомісячну базу нарахування ЄСВ у 2014 році з розрахунку на одну застраховану особу. Це розрахункова величина. Для того щоб її визначити, необхідно загальну базу нарахування ЄСВ за 2014 рік поділити на кількість звітних місяців платника у 2014 році, а потім на середньомісячну кількість застрахованих осіб платника за 2014 рік. У свою чергу, середньомісячну кількість застрахованих осіб платника за 2014 рік можна знайти, поділивши сумарну кількість застрахованих осіб, яким нараховано виплати в кожному місяці 2014 року, на кількість звітних місяців платника у 2014 році

20. Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік

Розрахункова величина. Знаходите, поділивши сумарну кількість застрахованих осіб, яким нараховано виплати в кожному місяці 2014 року, на кількість звітних місяців роботодавця у 2014 році

21. Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період, осіб

Зазначаєте середньооблікову кількість штатних працівників (далі — СКШП) у звітному місяці. Його розрахунок здійснюєте згідно з Інструкцією № 286.
Урахуйте, що не включають до розрахунку СКШП працівників, які, зокрема, відсутні на роботі, оскільки:
— перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;
— перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства

у тому числі: працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

У тому числі з попереднього рядка проставляєте:
— СКШР-інвалідів (їх статус підтверджується засвідченою копією довідки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності за формою № 157-1/о, затвердженою наказом МОЗ від 19.05.2003 р. № 224, а з 19.10.2012 р. — наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577). Урахуйте: копію довідки повинен засвідчити безпосередньо страхувальник — роботодавець інваліда;

— СКШП, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість. До них належать один з батьків або особа, яка їх замінює, що має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років або виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитини-інваліда, або утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу; особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV залишилося 10 і менше років (див. роз’яснення ДФСУ в підкатегорії 301.06.01 БЗ)

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

Штатна чисельність працівників

Проставляєте штатну кількість працівників, визначену на перше число звітного місяця відповідно до Інструкції № 286.
Зауважте, що серед інших при розрахунку штатної чисельності обліковують працівників, які:
— перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;
— перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства ( пп. 2.5.8 і 2.5.9 Інструкції № 286)

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру

Заповнюйте, якщо у звітному місяці на вашому підприємстві (у підприємця) працювали фізоособи за ЦПД на виконання робіт (надання послуг)

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати

Зазначайте загальну кількість застрахованих осіб, яким у звітному місяці нараховувався дохід, що включається до бази справляння ЄСВ, а саме: працівників, яким нараховано зарплату, лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, фізичних осіб, яким нараховано винагороду за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД

у тому числі: чоловіків, жінок

У тому числі з попереднього рядка проставляйте кількість жінок і чоловіків

Таблиця 2. Заповнюємо рядки основної частини таблиці 1 звіту за формою № Д4

Номер рядка

Пояснення щодо заповнення

1, 1.1 — 1.5

Проставляйте нараховані за звітний місяць виплати, що включаються до бази справляння ЄСВ, а також виплати мобілізованим працівникам, що компенсуються з бюджету (попадають до роядків 1 та 1.1).

У рядку 1 відображайте загальну суму, а в рядках 1.1 — 1.5 — у розрізі видів доходів.

Усі виплати зазначайте без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ

2, 2.1, 2.1.1 — 2.1.7,

2.2, 2.2.1 — 2.2.3,

2.3, 2.3.1 — 2.3.4,

2.4, 2.4.1 — 2.4.4,

2.5, 2.5.1 — 2.5.5

Проставляйте з урахуванням максимальної величини бази справляння ЄСВ у розрізі видів доходів і ставок внеску у частині нарахувань виплат за звітний місяць (рядки 2.1, 2.1.1 — 2.1.7, 2.2, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3, 2.3.1 — 2.3.4, 2.4, 2.4.1 — 2.4.4), а також суми додаткової бази нарахування ЄСВ (рядки 2.5, 2.5.1 — 2.5.5). Що ще за додаткова база? Це суми, на які базу нарахування «дотягували» до МЗП, за тими працівниками, в яких вона була нижча МЗП.

У 2015 році МЗП у місячному розмірі в січні — листопаді дорівнює 1218,00 грн., у грудні — 1378,00 грн.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у січні — листопаді 2015 року дорівнює 20706,00 грн., у грудні 2015 року — 23426,00 грн.

3, 3.1, 3.1.1 — 3.1.7,

3.2, 3.2.1 — 3.2.3,

3.3, 3.3.1 — 3.3.4,

3.4, 3.4.1 — 3.4.4,

3.5, 3.5.1 — 3.5.5

У розрізі ставок ЄСВ проставляйте суми внеску, нарахованого на виплати, зазначені в рядках 2, 2.1, 2.1.1 — 2.1.7, 2.2, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3, 2.3.1 — 2.3.4, 2.4, 2.4.1 — 2.4.4, а також на додаткову базу нарахування ЄСВ (рядки 2.5, 2.5.1 — 2.5.5). Формули для розрахунку показників наведено в назвах рядків.

Цікаво, що в рядках 3.5.1 — 3.5.5 таблиці 1, в яких слід зазначати суму доплати ЄСВ до МЗП, не передбачили можливість коригування ставки внеску на коефіцієнт коригування. Який вихід? Зазначати суму доплати за рядком з відповідною ставкою, у тому числі у випадку, коли вона вона була скоригована на коефіцієнт. Сподіваємося, що програма таку «безвихідну вільність» пропустить

4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.3, 4.2 — 4.4

Проставляйте в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ виплати, нараховані за звітний місяць, з яких утримувався внесок. Виплати відображайте в розрізі видів доходів і ставок ЄСВ у частині утримань

5, 5.1 — 5.6

Проставляйте суми ЄСВ, утриманого з виплат, зазначених у рядках 4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.3, 4.2 — 4.4. Формули для розрахунку наведено в назвах рядків

6, 6.1, 6.1.1 — 6.1.13, 6.2, 6.3, 6.3.1 — 6.3.5, 6.4, Зміст помилки

Ці рядки заповнюйте, якщо у звітному місяці самостійно виявили заниження сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.

Суми донарахованого ЄСВ (у розрізі ставок) у частині нарахувань зазначайте в рядках 6.1, 6.1.1 — 6.1.13, а в частині утримань — у рядках 6.3, 6.3.1 — 6.3.5.

Рядок 6.2 заповнюйте, якщо заниження суми ЄСВ у частині нарахувань пов’язане зі збільшенням розміру ставки внеску через зміну класу профризику виробництва.

У рядку 6.4 зазначайте суму виплат, яка раніше помилково не потрапила до бази справляння ЄСВ.

У рядку «Зміст помилки» не забудьте зазначити зміст помилки, яка призвела до заниження суми ЄСВ у попередніх періодах, період, в якому цю помилку було допущено, і розмір понижуючого коефіцієнта, якщо ви коригуєте суму внеску у частині нарахувань за місяць, в якому застосовували такий коефіцієнт

7, 7.1, 7.1.1 — 7.1.13, 7.2, 7.3, 7.3.1 — 7.3.5, 7.4, Зміст помилки

Заповнюйте, якщо у звітному місяці самостійно виявили завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.

У рядках 7.1, 7.1.1 — 7.1.13, 7.3, 7.3.1 — 7.3.5 зазначаєте зменшення сум ЄСВ у розрізі ставок.

Рядок 7.2 заповнюйте, якщо завищення суми ЄСВ у частині нарахувань пов’язане зі зменшенням розміру ставки внеску через зміну класу професійного ризику виробництва.

У рядку 7.4 відображайте суми виплат (базу справляння ЄСВ), на які раніше було надмірно нараховано такий внесок.

У рядку «Зміст помилки» не забудьте зазначити зміст помилки, що призвела до завищення суми ЄСВ у попередніх періодах, період, в якому цю помилку було допущено, і розмір понижуючого коефіцієнта, якщо ви коригуєте суму такого внеску у частині нарахувань за місяць, в якому застосовували такий коефіцієнт

8, 8.1 — 8.14

Зазначаєте суми ЄСВ, що підлягають сплаті за звітний місяць, з урахуванням донарахувань і зменшень у результаті виправлення помилок. У рядках 8.1 — 8.14 наводите розшифровку сум ЄСВ у розрізі ставок. Показники визначаєте згідно з формулами, наведеними в назвах рядків

Таблиця 3. Заповнюємо додаток до таблиці 1 Звіту за формою № Д4

Найменування показника / номер рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду

Цей рядок ви заповнюєте, якщо маєте прострочену заборгованість з виплати зарплати, тобто тут зазначаєте суми заробітної плати, строк виплати якої настав до 1-го числа звітного місяця.
Важливо! При підрахунку суми заборгованості враховуйте заборгованість з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість фонду соціального страхування за сумами допомоги та депонована зарплата до зазначених показників не включаються

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду

Відображаєте суми своєчасно не погашеної заборгованості за зарплатою на кінець місяця з урахуванням сум, строк виплати яких настав у звітному періоді.
При підрахунку суми заборгованості не враховуйте заборгованість фонду соціального страхування за сумами допомоги та депоновану зарплату

Виплачено заробітної плати…

Зазначаєте чисту суму виплаченої на руки заробітної плати в звітному місяці

Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3

Зазначаєте загальну суму соціальних внесків, що підлягають сплаті до фондів соціального страхування з отриманої у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 р.

Рядок 2

Заповнюйте, якщо у страхувальника на 01 січня 2004 року є заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом.
Зазначайте загальну суму збору, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду з виплаченої у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 р.

Рядки 3, 3.1 — 3.6

Заповнюєте, якщо самостійно виявили помилки, допущені при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 р.

Рядок 4

Проставляєте строки виплати заробітної плати, установлені в колективному договорі або нормативному акті роботодавця

висновки

  • Завдяки новій таблиці 1 звіту за формою № Д4, розробленою Мінфіном, ми з вами тепер можемо:
    — проінформувати податківців про те, що застосовуємо понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань, і про його розмір;
    — відобразити різниці, на які «дотягували» зарплату (лікарняні, допомогу по вагітності та пологах) до МЗП, за тими основними працівниками, в яких вона була нижча МЗП;
    — зазначити суми ЄСВ, нараховані на такі різниці.
Теги ЄСВ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити