Кодекс відповідальності. 3. Санкції, що накладаються органами ДФСУ (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Смердов Віталій, Савченко Олена, Хмелевська Оксана
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 49

3.4. Відповідальність за порушення податкового законодавства

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФСУ, застосовують такі види юридичної відповідальності ( п. 111.1 ПКУ):

— фінансову;

— адміністративну;

— кримінальну.

Проте, на нашу думку, зазначений перелік не є вичерпним. Наприклад, посадові особи платників податків за окремі порушення можуть бути притягнені також до дисциплінарної відповідальності відповідно до КЗпП (догана або звільнення).

Фінансову відповідальність застосовують у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. Нагадаємо визначення цих понять.

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) — це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері ЗЕД ( п.п. 14.1.265 ПКУ). Штрафні санкції за порушення вимог податкового законодавства передбачено ст. 50.1, 117 1281, 229 ПКУ.

Пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки ( п.п. 14.1.162 ПКУ). Правила розрахунку пені визначено у гл. 12 ПКУ.

Зверніть увагу: якщо за порушення законів з питань оподаткування (іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФСУ) до фінансової відповідальності притягнено платника податків,

це не звільняє його посадових осіб від адміністративної або кримінальної відповідальності за наявності відповідних підстав

Таку норму передбачено п. 112.1 ПКУ.

Органи ДФСУ розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з ( ст. 2342 КУпАП):

1) порушенням порядку приймання готівкових грошових коштів для подальшого їх переказу ( ст. 16313 КУпАП);

2) порушенням порядку здійснення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) ( ст. 16315 КУпАП);

3) ухиленням від подання декларації про доходи ( ст. 1641 КУпАП);

4) порушенням законодавства про ЄСВ* ( ст. 1651 КУпАП);

* Про санкції за порушення законодавства про ЄСВ див. у розділі 4 на с. 69.

5) порушенням порядку припинення юридичної особи ( ч. 3 — 6 ст. 1666 КУпАП);

6) перешкоджанням уповноваженим особам органів ДФСУ у проведенні перевірок ( ст. 18823 КУпАП).

Крім того, при виявленні низки інших правопорушень фіскальні органи не можуть самостійно виносити постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, але повинні скласти протокол про адміністративне правопорушення і передати його до суду для розгляду справи по суті. До таких правопорушень ст. 255 КУпАП відносить:

— порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності ( ст. 512 КУпАП);

— порушення порядку проведення розрахунків ( ст. 1551 КУпАП);

— ухилення від повернення виручки в іноземній валюті ( ст. 1621 КУпАП);

— незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 1622 КУпАП);

— порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків ( ст. 1631 КУпАП);

— неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) ( ст. 1632 КУпАП);

— невиконання законних вимог посадових осіб органів ДФСУ ( ст. 1633 КУпАП);

— порушення порядку утримання та перерахування ПДФО і надання відомостей про виплачені доходи ( ст. 1634 КУпАП);

— порушення умов видачі векселів ( ст. 16312 КУпАП);

— порушення порядку здійснення господарської діяльності ( ст. 164 КУпАП);

— зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку установленого зразка ( ст. 1645 КУпАП);

— заняття забороненими видами господарської діяльності ( ст. 16416 КУпАП);

— незаконні дії в разі банкрутства ( ст. 16616 КУпАП);

— фіктивне банкрутство (ст. 16617 КУпАП);

— виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів ( ст. 1772 КУпАП).

Детальну інформацію про те, які штрафні санкції застосовують до платників податків та їх посадових осіб за порушення податкового законодавства, наведемо в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства

№ з/п

Підстава для застосування штрафу

Суб’єкт порушення (відповідальності)

Санкція за порушення

Нормативно-правовий акт

Адміністративно-господарські санкції*

* Штрафні (фінансові) санкції за результатами діяльності у 2015 році не застосовують до платників податку на прибуток за порушення порядку обчислення та повноти сплати податку на прибуток, а також правильності заповнення податкових декларацій із цього податку ( п. 31 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Крім того, певні поблажки мають і самозайняті особи, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, передбаченого Законом № 3543. Так, зазначені особи (незалежно від того, мали вони найманих працівників чи ні) на весь період їх військової служби звільнені від обов’язку нарахування, сплати і подання податкової звітності з ПДФО та єдиного податку за виконання умов, установлених п. 25 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Отже, штрафні санкції за ненарахування, несплату та неподання податкової звітності за цими податками до таких осіб не застосовують.

1

Неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДФСУ, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік або внесення змін*

Самозайняті особи

Штраф у розмірі 170 грн.

Абзаци перший і другий п. 117.1 ПКУ

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичної особи або юридична особа, відповідальна за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

Штраф у розмірі 510 грн.

* Правила взяття на облік платників податків і внесення змін до їх облікових даних передбачено ст. 63 66 ПКУ таПорядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588. Про особливості застосування цієї санкції див. на с. 44.

2

Подання з помилками або в неповному обсязі, неподання відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складання податкової звітності, відповідно до вимог, установлених ПКУ*

Самозайняті особи

Штраф у розмірі 170 грн.

Абзаци перший і другий п. 117.1 ПКУ

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичної особи або юридична особа, відповідальна за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

Штраф у розмірі 510 грн.

* Детальніше про це — на с. 44.

3

Неусунення порушень, зазначених у пп. 1 і 2 цієї таблиці, або ті самі дії, вчинені протягом року* особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення

Самозайняті особи

Штраф у розмірі 340 грн.

Абзаци третій і четвертий п. 117.1 ПКУ

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичної особи або юридична особа, відповідальна за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

Штраф у розмірі 1020 грн.

* Тут і далі під словами «протягом року» слід розуміти не календарний рік, а період часу, що дорівнює 365 (366 — для високосного року) днів, відлік яких починається з дати винесення органом ДФСУ податкового повідомлення-рішення (див. Узагальнюючу податкову консультацію, затверджену наказом ДПСУ від 06.07.2012 р. № 592 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 59, с. 23).

4

Неповідомлення про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунка*

Фізичні особи — підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Штраф у розмірі 340 грн. за кожен випадок неповідомлення

П. 118.3 ПКУ

* Обов’язок фізичних осіб — підприємців і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки, передбачено п. 69.7 ПКУ.

5

Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, передбаченого ПКУ*

Фізособи — платники податків

Штраф у розмірі 85 грн.

Абзаци перший і другий п. 119.1 ПКУ

Ті самі дії, вчинені особою, до якої протягом року був застосований штраф за таке саме порушення

Фізособи — платники податків

Штраф у розмірі 170 грн.

Абзаци третій і четвертий п. 119.1 ПКУ

* Нагадаємо: фізособи — платники податків згідно з п. 70.7 ПКУ зобов’язані подавати органам ДФСУ відомості про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, протягом місяця із дня виникнення таких змін. Із цією метою вони подають заяву за формою № 5ДР (додаток 11 до Положення № 779) або за формою № 5ДРП (додаток 12 до Положення № 779). Водночас до 01.01.2016 р. за неподання або порушення строку подання таких відомостей штрафні санкції не застосовують ( п. 14 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

6

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності* про: — суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків; — суми утриманого з таких доходів податку; — суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податків та/або до зміни платника податків

Податкові агенти (юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, самозайняті особи, представництва нерезидента-юрособи)

Штраф у розмірі 510 грн.**

Абзаци перший і другий п. 119.2 ПКУ

Ті самі дії, вчинені особою, до якої протягом року було застосовано штраф за таке порушення

Податкові агенти

Штраф у розмірі 1020 грн.**

Абзаци третій і четвертий п. 119.2 ПКУ

* До такої звітності перш за все належить Податковий розрахунок за формою № 1ДФ. Крім того, покарати за цими підставами можуть і суб’єктів господарювання, які здійснюють посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості, за порушення порядку та/або строків подання інформації про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 24.12.2013 р. № 846 (ср. 025069200). Це випливає з п.п. 170.1.6 ПКУ.

** Зазначені штрафи не застосовують у випадках, коли недостовірні відомості або помилки в податковій звітності виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ і були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ ( абзац п’ятий п. 119.2 ПКУ). Нагадаємо: п. 169.4 ПКУ визначено порядок перерахунку ПДФО, перерахунку та обмеження податкової соціальної пільги.

Зверніть увагу: ці штрафи застосовують, тільки якщо зазначені вище недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податків та/або до зміни платника податків. Якщо цього не сталося (наприклад, під час подання уточнюючого розрахунку за формою № 1ДФ додано рядки щодо виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу), зазначені штрафи не застосовують. Консультацію такого змісту розміщено в категорії 103.26 БЗ.

7

Оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків чи з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової

картки платника податків, крім випадків,

визначених п. 119.2 ПКУ

Податкові агенти (юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, самозайняті особи, представництва нерезидента-юрособи)

Штраф у розмірі 170 грн.

П. 119.3 ПКУ

8

Неподання або несвоєчасне подання платником податків чи іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки і збори, податкових декларацій (розрахунків)*

Платники податків

Штраф у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

Абзаци перший і другий п. 120.1 ПКУ

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

Штраф у розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

Абзаци третій і четвертий п. 120.1 ПКУ

* Більше про цю санкцію ви можете дізнатися на с. 45.

9

Невиконання платником податків вимог,

передбачених абзацами

третім — п’ятим п. 50.1 ПКУ, про умови самостійного внесення змін до податкової звітності

Платники податків

Штраф у розмірі 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати)*

П. 120.2 ПКУ

* При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені гл. 11 ПКУ, не застосовують. Більше інформації про застосування цього штрафу — на с. 47.

10

Неподання (несвоєчасне подання) звіту про контрольовані операції*

Платники податків

Штраф, що дорівнює 100 розмірам мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового

(звітного) року

Абзаци перший і другий п. 120.3 ПКУ

* Нагадаємо: звіт про контрольовані операції за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 11.11.2013 р. № 669, зобов’язані подавати платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн грн. (без урахування ПДВ). Строк подання — до 1 травня року, наступного за звітним ( абзац другий п.п. 39.4.2 ПКУ).

11

Невключення у звіт про контрольовані операції інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ПКУ

Платники податків

Штраф у розмірі 5 % суми контрольованих операцій, не задекларованих у звіті

Абзаци перший і третій п. 120.3 ПКУ

12

Неподання платником податків обов’язкової документації, визначеної п.п. 39.4.8 ПКУ, про здійснення ним протягом року контрольованих операцій

Платники податків

Штраф у розмірі 3 % суми контрольованих операцій, щодо яких не було подано документацію, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані конт­рольовані операції

Абзаци перший і четвертий п. 120.3 ПКУ

13

Порушення граничних строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), установлених ст. 201 ПКУ*:

— при порушенні строків реєстрації до 15 календарних днів

Платники ПДВ

Штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування**

Абзаци перший і другий п. 1201.1 ПКУ

— при порушенні строків реєстрації від 16 до 30 календарних днів

Штраф у розмірі 20 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування

Абзаци перший і третій п. 1201.1 ПКУ

— при порушенні строків реєстрації від 31 до 60 календарних днів

Штраф у розмірі 30 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування

Абзаци перший і четвертий п. 1201.1 ПКУ

— при порушенні строків реєстрації на 61 і більше календарних днів

Платники ПДВ

Штраф у розмірі 40 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування

Абзаци перший і п’ятий п. 1201.1 ПКУ

* Нагадаємо: з 01.02.2015 р. реєстрації в ЄРПН підлягають усі податкові накладні та розрахунки коригування до них незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній та/або розрахунку коригування ( абзац восьмий п. 11 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Для такої реєстрації п. 201.10 ПКУ відведено строк у 15 календарних днів, що настають за датою складання податкової накладної та/або розрахунку коригування. Про особливості реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування ви можете прочитати в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 4, с. 5; № 12, с. 15. ** Цей штраф не застосовують при порушенні строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених у період з 01.02.2015 р. до 01.07.2015 р. ( п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

14

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання

Платники ПДВ

Штраф у розмірі 50 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування*

П. 1201.2 ПКУ

15

Незабезпечення зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення та сплати податків і зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання* та/або неподання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ

Платники податків

Штраф у розмірі 510 грн.

Абзаци перший і другий п. 121.1 ПКУ

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення

Штраф у розмірі 1020 грн.

Абзаци третій і четвертий п. 121.1 ПКУ

* Згідно з п. 44.3 ПКУ платники податків зобов’язані забезпечити зберігання таких документів не менше 1095 днів із дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого ПКУ граничного строку подання такої звітності.

16

Несплата (неперерахування) авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ*

Фізичні особи — платники єдиного податку груп 1 і 2

Штраф у розмірі 50 % ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ

П. 122.1 ПКУ

* Нагадаємо, що платники єдиного податку груп 1 і 2 повинні сплачувати єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця ( п. 295.1 ПКУ).

Зверніть увагу: розмір штрафу не залежить від суми несплаченого авансового внеску з єдиного податку. Як у ситуації, коли єдиний податок зовсім не сплачено, так і в ситуації, коли сума недоплати склала, наприклад, 1 грн., розмір штрафу буде однаковий — 50 % ставки єдиного податку.

17

Самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 ПКУ*

Платники податків

Штраф у розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

Абзаци перший і другий п. 123.1 ПКУ

Повторне протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання із цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування

Штраф у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

Абзаци третій і четвертий п. 123.1 ПКУ

* Детально про те, в яких випадках орган ДФСУ самостійно визначає суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток чи від’ємного значення суми ПДВ платника податків, див. на с. 17. Крім того, окремі особливості застосування штрафних санкцій на підставі п. 123.1 ПКУ розглянуто на с. 48.

18

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, не сплачених до бюджету в результаті отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам або цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору, платежу*

Платники податків

Стягнення до бюджету суми податків, зборів, платежів, які підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги

П. 123.2 ПКУ

* Ця штрафна санкція не є самостійною мірою відповідальності. Її застосовують разом із штрафом, передбаченим п. 123.1 ПКУ.

19

Відчуження платником податків майна, яке перебуває в податковій заставі, без попередньої згоди органу ДФСУ, якщо отримання такої згоди є обов’язковим згідно з ПКУ*

Платники податків

Штраф у розмірі вартості відчуженого майна

П. 124.1 ПКУ

* Загальне правило, згідно з яким платник податків може відчужувати майно, що перебуває в податковій заставі, тільки з відома органу ДФСУ, передбачено абзацом другим п. 92.1 ПКУ. Більше про цю санкцію ми розповімо на с. 49.

20

Несплата платником податків узгодженої суми грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, установлених ПКУ*:

— при затримці до 30 календарних днів (включно), що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

Платники податків

Штраф у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу

Абзаци перший і другий п. 126.1 ПКУ

— при затримці більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

Штраф у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу

Абзаци перший і третій п. 126.1 ПКУ

* Детальніше цю санкцію розглянуто на с. 50.

21

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків

Платники податків та податкові агенти

Штраф у розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету*

Абзаци перший і другий п. 127.1 ПКУ

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів

Штраф у розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету*

Абзаци третій і четвертий п. 127.1 ПКУ

Ті самі дії, вчинені протягом 1095 днів утретє та більше

Штраф у розмірі 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету*

Абзаци п’ятий і шостий п. 127.1 ПКУ

* Про те, коли зазначені штрафи не застосовують, а також про інші нюанси застосування цієї санкції див. на с. 52.

22

Вивезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника органу ДФСУ на товарно-транс­портній накладній про погодження відпуску*

Платники податків

Штраф у розмірі 200 % вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 грн.

П. 1281.1 ПКУ

* Про необхідність проставляння такої відмітки свідчать пп. 230.20 і 230.23 ПКУ.

23

Нецільове використання спирту етилового та біоетанолу, що отримані як сировина для виробництва продукції, зазначеної в п.п. 229.1.1 ПКУ

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням спирту етилового та біоетанолу і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.1.17 ПКУ

24

Нецільове використання легких та важких дистилятів, що отримані в якості сировини для виробництва етилену

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.2.16 ПКУ

25

Нецільове використання легких і важких дистилятів, що ввезені в якості сировини для виробництва етилену

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.3.18 ПКУ

26

Нецільове використання нафтопродуктів, що отримані в якості сировини для виробництва в хімічній промисловості

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.4.16 ПКУ

27

Нецільове використання нафтопродуктів, що ввезені в якості сировини для виробництва в хімічній промисловості

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.5.18 ПКУ

28

Нецільове використання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як сировина для виробництва в хімічній промисловості

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів зазначених речовин, використаних не за призначенням, і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.6.14 ПКУ

29

Нецільове використання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввезені як сировина для виробництва в хімічній промисловості

Суб’єкти господарювання

Штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів зазначених речовин, використаних не за призначенням, і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ПКУ, збільшеної в 1,5 раза

П.п. 229.7.16 ПКУ

30

Заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, виявлене платником податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки):

— за умови подання уточнюючого розрахунку* і сплати суми недоплати та штрафу до подання такого уточнюючого розрахунку

Платники податків

Штраф у розмірі 3 % суми недоплати**

П.п. «а» абзацу третього п. 50.1 ПКУ

— за умови відображення суми такої недоплати у складі поточної декларації із цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання

Штраф у розмірі 5 % суми недоплати**

П.п. «б» абзацу третього п. 50.1 ПКУ

* Майте на увазі: під час проведення документальних планових і позапланових перевірок платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період за відповідним податком і збором, що перевіряється органом ДФСУ. Це правило не поширюється на випадки, установлені ст. 177 ПКУ.

** Перелічені штрафні санкції платники податків розраховують самостійно. Зазначені штрафи не застосовують, якщо: — після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за цей самий звітний період; — платник податків подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію в результаті виконання вимог п. 169.4 ПКУ.

Адміністративна відповідальність

1

Відсутність податкового обліку, порушення встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України*

Посадові особи підприємств, установ, організацій

Штраф у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1631 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року накладалося адміністративне стягнення за такі самі порушення*

Штраф у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.)

Ч. 2 ст. 1631 КУпАП

* Зазначені дії не вважаються порушенням установленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозд. 92 розд. ХХ ПКУ.

2

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Посадові особи підприємств, установ, організацій

Штраф у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1632 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року накладалося адміністративне стягнення за такі самі порушення

Штраф у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.)

Ч. 2 ст. 1632 КУпАП

3

Невиконання законних вимог посадових осіб органів ДФСУ, передбачених пп. 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 ПКУ*

Посадові особи підприємств, установ, організацій

Попередження

або штраф у розмірі

від 5 до 10 нмдг

(від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1633 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року накладалося адміністративне стягнення за такі самі порушення

Штраф у розмірі

від 10 до 15 нмдг

(від 170 до 255 грн.)

Ч. 2 ст. 1633 КУпАП

* Зауважимо, що у 2013 році до п. 20.1 ПКУ було внесено зміни. Після цього посилання в КУпАП на підпункти ПКУ є некоректними. Проте на практиці окремі суди продовжують накладати адмінстягнення на підставі ст. 1633 КУпАП, зокрема, за порушення вимог п.п. 20.1.6 ПКУ.

4

Неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволене законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органів ДФСУ за встановленою формою про доходи громадян

Посадові особи підприємств, установ, організацій, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності

Попередження

або штраф у розмірі

від 2 до 3 нмдг

(від 34 до 51 грн.)

Ч. 1 ст. 1634 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року накладалося адміністративне стягнення за те саме порушення

Штраф у розмірі

від 3 до 5 нмдг

(від 51 до 85 грн.)

Ч. 2 ст. 1634 КУпАП

5

Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи або включення до декларації перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку

Фізичні особи, які зобов’язані подавати декларацію про доходи, а також вести облік доходів і витрат

Попередження

або штраф у розмірі

від 3 до 8 нмдг

(від 51 до 136 грн.)*

Ст. 1641 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року накладалося адміністративне стягнення за це саме порушення

Штраф у розмірі

від 5 до 8 нмдг

(від 85 до 136 грн.)*

* Зазначені штрафи накладають органи ДФСУ. Від їх імені розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів ДФСУ та їх заступники ( ст. 2342 КУпАП).

6

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного податку, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку

Посадові особи підприємств-виробників, імпортерів і продавців зазначених товарів

Штраф у розмірі

від 50 до 200 нмдг

(від 850 до 3400 грн.)

з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Ч. 1 ст. 1645 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року накладалося адміністративне стягнення за будь-яке з цих правопорушень, або вчинені у великих розмірах*

Штраф у розмірі

від 200 до 500 нмдг

(від 3400 до 8500 грн.)

з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Ч. 2 ст. 1645 КУпАП

* Під великим розміром мається на увазі вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у 100 або більше разів перевищує нмдг (у 2015 році — 60900 грн.).

7

Незаконне зберігання марок акцизного податку

Посадові особи підприємств-виробників, імпортерів і продавців алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Штраф у розмірі

від 15 до 20 нмдг

(від 255 до 340 грн.)

з конфіскацією марок акцизного податку

Ч. 3 ст. 1645 КУпАП

Кримінальна відповідальність

1

Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, якщо такі діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів у значних розмірах*

Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи — підприємці, фізичні особи — платники податків

Штраф у розмірі

від 1000 до 2000 нмдг

(від 17000 до 34000 грн.)

або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років**

Ч. 1 ст. 212 ККУ

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах*

Штраф у розмірі

від 2000 до 3000 нмдг

(від 34000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років**

Ч. 2 ст. 212 ККУ

Діяння, передбачені ч. 1 або 2 ст. 212 ККУ, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи до державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах*

Штраф у розмірі

від 15000 до 25000 нмдг

(від 255000 до 425000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна**

Ч. 3 ст. 212 ККУ

* Нагадаємо, що згідно з п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ для кваліфікації кримінальних злочинів сума нмдг установлюється на рівні податкової соціальної пільги (далі — ПСП). Її розмір у 2015 році становить 609 грн. Тому для цілей застосування ст. 212 ККУ слід розуміти: — під значним розміром коштів — суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в 1000 і більше разів перевищують установлений законодавством розмір ПСП (у 2015 році — 609000 грн. і більше); — під великим розміром коштів — суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які у 3000 і більше разів перевищують установлений законодавством розмір ПСП (у 2015 році — 1827000 грн. і більше); — під особливо великим розміром коштів — суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які у 5000 і більше разів перевищують установлений законодавством розмір ПСП (у 2015 році — 3045000 грн. і більше).

** Особа, яка вчинила діяння, перелічені в ч. 1, 2, а також у ч. 3 (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) ст. 212 ККУ, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до такої відповідальності вона сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, нанесену державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Крім того, діяння, передбачені ч. 1 — 3 цієї статті, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозд. 92 розд. ХХ ПКУ.

2

Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади або місцевого самоврядування з метою одержання податкових пільг у разі відсутності ознак злочину проти власності

Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи — підприємці, засновники (учасники)

Штраф у розмірі

від 1000 до 3000 нмдг

(від 17000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 222 ККУ

Ті самі діяння, вчинені повторно або які завдали великої матеріальної шкоди*

Штраф у розмірі

від 3000 до 10000 нмдг (від 51000 до 170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 222 ККУ

* Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона в 500 і більше разів перевищує нмдг (ст. 219 ККУ). Таким чином, під великою матеріальною шкодою у 2015 році слід розуміти суму, що перевищує 304500 грн.

Теги санкції
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити