Кодекс відповідальності. 7. Відповідальність за недотримання законодавства про зайнятість населення

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Смердов Віталій, Савченко Олена, Хмелевська Оксана
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 49
Звичайно, кожен роботодавець бажає мати в себе працівників, які максимально відповідають усім його вимогам. Тому при пошуку гідних кандидатів на ту чи іншу посаду йому нерідко доводиться відмовляти «недосконалим» претендентам.

Але водночас необхідно пам’ятати, що держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці захист від дискримінації у сфері зайнятості, а також від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення.

Крім того, окремим категоріям громадян законодавство, а саме Закон № 5067, надає додаткові гарантії у працевлаштуванні. До них належать особи, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Категорії таких осіб див. на рис. 7.1.

Для працевлаштування зазначених категорій населення, крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 установлено квоту робочих місць. А для працевлаштування інвалідів, які не досягли пенсійного віку, ст. 19 Закону № 875 установлює норматив робочих місць. Про те, хто повинен дотримуватися квоти робочих місць та «інвалідного» нормативу, а також про їх розміри ви можете дізнатися з табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Нормативи, дотримання яких обов’язкове для роботодавців

№ з/п

Назва гарантії

Хто зобов’язаний дотримуватися

Розмір

1

Квота робочих місць

Підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб

5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік*

2

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів

Підприємства, установи, організації (у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів), фізичні особи, які використовують найману працю, в яких працює більше 8 осіб

Якщо працює від 8 до 25 осіб — одне робоче місце. Якщо працює більше 25 осіб — 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік*

* Середньооблікову чисельність штатних працівників обчислюють відповідно до Інструкції № 286.

Для виконання «інвалідного» нормативу враховуються тільки працевлаштовані інваліди, для яких це місце роботи є основним

При цьому не має значення, досяг інвалід пенсійного віку чи ні, а також його група інвалідності (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81). Більше про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів ви можете прочитати в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 11, с. 16.

Порушення законодавства про зайнятість населення призводить до накладення на роботодавців фінансових або адміністративно-господарських санкцій. Крім того, посадові особи підприємств, а також фізичні особи, які використовують найману працю, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.

Інформацію про санкції за порушення законодавства про зайнятість населення представимо в табл. 7.2 на с. 92.

Таблиця 7.2. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення

№ з/п

Вид порушення

Санкція за порушення

Нормативно-правовий акт

Фінансові санкції*

* Такі санкції накладають голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь і відділів Держпраці та їх заступники (з питань, що належать до їх компетенції), начальники територіальних органів Держпраці та їх заступники (п. 2 Порядку № 509).

Штрафи, що застосовуються до всіх роботодавців

1

Невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, наведених на рис. 7.1 на с. 90

Штраф у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі — МЗП), установленої на момент виявлення порушення, за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах квоти (з 01.01.2015 р. — 2436 грн.;

з 01.12.2015 р. — 2756 грн.)

Ч. 2 ст. 53 Закону № 5067

Тобто підставою для накладення цього штрафу є невиконання протягом року квоти робочих місць, якщо при цьому була допущена необґрунтована відмова в працевлаштуванні осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у межах відповідної квоти.

Майте на увазі: у разі необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу кандидат також має право оскаржити незаконні дії роботодавця в судовому порядку (див. лист Мінсоцполітики від 07.10.2013 р. № 176/021/150-13).

2

Використання роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства і осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця:

— на умовах трудового чи іншого договору без дозволу на застосування праці таких осіб

Штраф у 20-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожну особу (з 01.01.2015 р. — 24360 грн.;

з 01.12.2015 р. — 27560 грн.)

Ч. 5 ст. 53 Закону № 5067

— на інших умовах, ніж ті, що передбачені відповідним дозволом або іншим роботодавцем

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожну особу (з 01.01.2015 р. — 12180 грн.;

з 01.12.2015 р. — 13780 грн.)

Зауважте: для працевлаштування в Україні окремих категорій іноземних громадян, перелічених у ч. 6 і 7 ст. 42 Закону № 5067, дозвіл не потрібний.

3

Ненадання або порушення роботодавцем установленого порядку надання інформації до державної служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, зі скороченням чисельності або штату працівників за 2 місяці до вивільнення

Штраф у 4-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення (з 01.01.2015 р. — 4872 грн.;

з 01.12.2015 р. — 5512 грн.)

Ч. 6 ст. 53 Закону № 5067

Нагадаємо, що зазначену інформацію подають за формою № 4-ПН у порядку, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317.

Штрафи, що застосовуються до суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні*

* Невиконання такими суб’єктами господарювання вимог законодавства при наданні посередницьких послуг у працевлаштуванні також може бути підставою для прийняття рішення про припинення їх діяльності або анулювання ліцензії органом ліцензування.

1

Здійснення суб’єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу

Штраф у 20-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення

(з 01.01.2015 р. — 24360 грн.;

з 01.12.2015 р. — 27560 грн.)

Ч. 3 ст. 53 Закону № 5067

2

Ненадання або порушення порядку надання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до Закону № 5067 відомостей про працевлаштованих ним осіб

Штраф у 2-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення (з 01.01.2015 р. — 2436 грн.;

з 01.12.2015 р. — 2756 грн.)

Ч. 4 ст. 53 Закону № 5067

3

Отримання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорарів, комісійних та інших винагород

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення

(з 01.01.2015 р. — 12180 грн.;

з 01.12.2015 р. — 13780 грн.)

Ч. 7 ст. 53 Закону № 5067

Таким суб’єктам господарювання заборонено отримувати від громадян, яким вони надають посередницькі послуги у працевлаштуванні, гонорари, комісійні та інші винагороди (ч. 2 ст. 37 Закону № 5067). Оплачує такі послуги виключно роботодавець, якому їх надано.

4

Порушення суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог Закону № 5067 і Закону про ліцензування

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення (з 01.01.2015 р. — 12180 грн.;

з 01.12.2015 р. — 13780 грн.)

Ч. 8 ст. 53 Закону № 5067

Нагадаємо, що така діяльність, як посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, підлягає ліцензуванню згідно з п. 32 ч. 3 ст. 9 Закону про ліцензування.

Адміністративно-господарські санкції

1

Порушення вимог щодо середньооблікової чисельності працюючих інвалідів, установлених ст. 19 Закону № 875 (див. табл. 7.1 на с. 91), підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю:

— з кількістю працівників більше 15 осіб

Штраф у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (у фізичної особи, яка використовує найману працю) за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда

та не зайняте ним

Ч. 1 ст. 20 Закону № 875

— з кількістю працівників

від 8 до 15 осіб

Штраф у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (у фізичної особи, яка використовує найману працю) за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда

та не зайняте їм

Зазначений штраф не застосовується до підприємств, установ та організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Усі інші роботодавці, в яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менше встановленої нормативом, самостійно сплачують цей штраф до Фонду соціального захисту інвалідів у строк до 15 квітня року, що настає за роком, в якому порушено норматив (ч. 4 ст. 20 Закону № 875).

На правовідносини зі сплати адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом № 875, не поширюються строки, установлені ст. 250 ГКУ. Отже, стягнення зазначеного штрафу не обмежене строками давності (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 27.03.2006 р. № 06ю-48/503-140/1).

Майте на увазі: при порушенні строків сплати цього штрафу на повну суму недоїмки і за весь її строк нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати.

Адміністративна відповідальність*

* Адміністративні штрафи накладають районні, районні в місті, міські або міськрайонні суди на підставі адміністративних протоколів, складених посадовими особами органів Держпраці ( ст. 221 і 255 КУпАП).

1

Невиконання розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей або рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи

Штраф на посадову особу, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, у розмірі від 5 до 8 нмдг

(від 85 до 136 грн.)

Ч. 1 ст. 1881 КУпАП

2

Невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, ненадання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Штраф на посадових осіб, які користуються правом прийняття на роботу і звільнення з роботи, посадових осіб, зобов’язаних подавати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у розмірі від 10 до 20 нмдг

(від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 1881 КУпАП

Зверніть увагу: у ст. 1881 КУпАП зазначено, що цей штраф накладають на посадових осіб, які користуються правом прийняття на роботу і звільнення з роботи, а також на фізичних осіб, які використовують найману працю. Проте за неподання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів покаранню підлягає посадова особа, зобов’язана подавати такий звіт (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 12.05.2009 р. № 1/5-447/06). До речі, звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів подається за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

висновки

  • Окремим категоріям осіб, переліченим у ч. 1 ст. 14 Закону № 5067, надані додаткові гарантії у сприянні їх працевлаштуванню.

  • Підприємства з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб зобов’язані дотримуватися квоти робочих місць для працевлаштування окремих категорій громадян, які потребують соціального захисту.

  • Роботодавці з чисельністю працівників більше 8 осіб повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

  • За порушення законодавства про зайнятість населення може настати фінансова, адміністративно-господарська або адміністративна відповідальність.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити