Ліцензування-NEW

В обраному У обране
Друк
Павленко Олексій, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2015/№ 36-37
«Без бумажки ты — …» відомо, хто… Розгул бюрократії та зарегульованість підприємництва на вітчизняних просторах досягли небачених масштабів. І, незважаючи не регулярні «спрощення» і «покращення» упродовж усіх років незалежності, вони досі особливо нікуди не зникли. Проте, як-то кажуть, «процес пішов».
Сьогодні говоритимемо про чергову спробу законодавців зрушити дерегуляцію бізнесу з мертвої точки, причому у такій серйозній галузі, як ліцензування госпдіяльності.

2 березня цього року Верховна Рада України прийняла Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII (далі — Закон № 222), який був офіційно оприлюднений 28.03.2015 р.

Згідно з ч. 1 ст. 21 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 222 він набуває чинності через 3 місяці з дати його опублікування, тобто з 28.06.2015 р. І з цієї ж дати втратять чинність норми старого Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III (далі — Закон № 1755).

Що стосується дії «старих» ліцензій, то ці питання регулює ч. 6 ст. 21 Закону № 222. Згідно з його нормами ліцензії, що діяли на день набуття цим Законом чинності, продовжують діяти.

Ліцензії на здійснення видів господарської діяльності, зазначених у новому переліку, — у ст. 7 Закону № 222:

— види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безоплатно;

— що діють на день набуття чинності цим Законом і мали обмежений строк дії, є безстроковими і можуть бути за заявою ліцензіата переоформлені відповідним органом ліцензування безоплатно в тижневий строк.

Якщо вид діяльності згідно із Законом № 222 перестав бути ліцензованим, то з дати набуття ним чинності «стара» ліцензія, імовірно, втрачає чинність (див. ч. 2 ст. 8).

Якщо конкретний вид діяльності, що раніше не ліцензувався (за рахунок розширення деяких видів, що ліцензувалися раніше, — див. їх у таблиці нижче), тепер стане ліцензуватися, то суб’єкту господарювання з 28.06.2015 р. доведеться перейматися питанням придбання ліцензії на цей вид.

Коротенько про важливе

Спочатку зазначимо деякі цікаві моменти.

Законом № 222 значно спрощується порядок отримання ліцензій і запроваджуються сучасні електронні технології їх надання.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані нарочним, відправлені поштою або в електронному вигляді. Порядок подання електронних документів для отримання ліцензії повинен затвердити КМУ.

Процес ліцензування має поступово стати «електронним»

СПД буде сам вирішувати: отримувати йому ліцензію на звичайному папері чи достатньо наявності відомостей в ЄДР* про видану йому ліцензію**.

* Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців.

** Причому право на здійснення відповідного виду діяльності суб’єкт отримує вже з моменту внесення даних відомостей до ЄДР (ч. 3 ст. 2 Закону № 222).

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів з моменту отримання органом ліцензування заяви.

Ліцензія оформляється в електронному вигляді шляхом унесення відповідного запису до ЄДР. За бажанням ліцензіата йому може бути видана ліцензія на паперовому носієві. Для всіх видів госпдіяльності, що ліцензуються в установленому в Законі № 222 порядку, строк дії ліцензії не обмежений. Щоправда, це не стосується ліцензій на види діяльності, що ліцензуються за спеціальними законами, — див. нижче.

Якщо змінюється найменування юрособи або П. І. Б. ФОП, ліцензія підлягає переоформленню протягом місяця (мабуть — з моменту внесення змін до ЄДР), інакше вона вважатиметься недійсною. У разі реорганізації юрособи правонаступник зможе користуватися ліцензією ще протягом трьох місяців. Потім доведеться оформляти нову ліцензію.

Плата за отримання ліцензії становить, у загальному випадку, одну МЗП (на момент прийняття рішення про її видачу), якщо ліцензія видається центральним органом виконавчої влади, або 10 % від МЗП — якщо видається місцевим органом виконавчої влади. Законом установлено чіткі строки виконання кожної дії органом ліцензування.

Ліцензійні умови тепер затверджуватиме Кабмін (ч. 2 ст. 9 Закону № 222)

Такі умови, як і зміни до них, органи ліцензування розміщують на своїх офіційних сайтах. Вимоги ліцензійних умов установлюються щодо суб’єкта господарювання в цілому та (або) стосовно кожного місця провадження конкретного виду ліцензованої діяльності*** (залежно від особливостей конкретного виду діяльності).

*** Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням підприємства) (ч. 8 ст. 9 Закону № 222).

Але не виключаємо, що оскільки всі ліцензійні умови затверджуватиме уряд, процес їх «виходу у світ» може й затягнутися. До моменту (пере)затвердження їх Кабміном на практиці, мабуть, застосовуватимуть старі ліцензійні умови. Водночас до затвердження нових робота без ліцензії в межах ліцензованого виду діяльності (у тому числі й «нового») не повинна вважатися незаконною (подібний підхід звучав у листі Держ­компідприємництва від 11.09.2006 р. № 6582). Та й до штрафних наслідків це не призведе (див. останній розділ статті).

Головне — Законом № 222 істотно зменшується кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Якщо рахувати безпосередньо за пунктами, то число ліцензованих видів зменшується майже вдвічі — з 57 до 30. Хоча, чесно кажучи, такий розрахунок (за пунктами) «було-стало» — суто формальний. Адже є низка прикладів, коли нова редакція Закону об’єднала декілька старих ліцензованих видів в один новий. Можливо, це пояснюється тим, що деякі старі види діяльності під час повторного другого читання Закону № 222 просто додали до вже наявних, щоб відрапортувати про виконані дерегуляційні звершення (такі приклади див. у таблиці нижче).

Водночас у межах деяких видів діяльності скоротилася низка операцій, що потребують ліцензії (наприклад, у сфері енергетики та водопостачання, будівництва, рибальства та деяких інших — також див. нижче в таблиці), але подекуди й розширилася (див. там само).

У ч. 2 ст. 2 Закону № 222 спеціально застережено, що його дія не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення:

— виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

банківської діяльності;

— діяльності в галузі телебачення і радіомовлення.

Для кожного з цих видів існують спеціальні профільні закони — у них слід шукати, як і раніше, відповідні правила ліцензування.

Решта ліцензованих видів діяльності, у тому числі й ті, щодо яких Закон № 222 (ср. 025069200) прямо згадує норми спеціальних законів, повинні з питань порядку, видачі, переоформлення та анулювання ліцензій регулюватися нормами саме цього Закону. А спеціальні закони, крім 3-х видів, перелічених у ст. 2 Закону (див. вище), згадані також щодо видів діяльності, зазначених у таких пунктах ч. 1 ст. 7 Закону: 3, 5, 8, 9, 10, 22 і 25. Тобто норми цих спецзаконів повинні при ліцензуванні таких видів діяльності не домінувати над нормами цього Закону, але враховуватися при вирішенні «ліцензійних» питань. Але, на нашу думку, навіть якщо норми спеціальних законів окремо й не згадали, вони все одно в частині, що не суперечить Закону № 222, повинні застосовуватися.

Що пішло (не ліцензуватиметься)

Перелік видів діяльності, які перестають ліцензуватися з набуттям чинності Законом № 222:

— виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

— видобування дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

— виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами*;

— торгівля пестицидами та агрохімікатами (регуляторами росту рослин);

— впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

— виготовлення бланків цінних паперів;

— розробка, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;

— переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини**;

— заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

— збір, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

— проведення землеоціночних робіт і земельних торгів;

— митна брокерська діяльність***;

— виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

— торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

— проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України і карантинні зони;

— діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

— діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення і функціонуванням мисливських стендів;

— розробка, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї;

— збір та використання інформації, що становить кредитну історію;

— генетично-інженерна діяльність у замкнутій системі;

— торгівля рідким паливом з біомаси та біогазу.

* Але ветеринарна практика, як і раніше, ліцензується.

** Цього виду діяльності дійсно немає в переліку ліцензованих (ч. 1 ст. 7 Закону № 222). Щоправда, навіщось до спеціального Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР нардепи внесли вказівку, що цей вид діяльності підлягає ліцензуванню (див. п. 12 ч. 7 ст. 21 Закону № 222)… Словом, театр абсурду L... Поглянемо, яким чином піде практика, але формально цей вид діяльності ліцензуватися не повинен.

*** Але не радійте завчасно. Таку діяльність доведеться здійснювати на підставі спеціального дозволу (див. зміни, унесені Законом № 222 до ст. 405 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI).

Що змінилося в ліцензованих видах

Нижче в таблиці ми наводимо тільки ті види діяльності, в яких Закон № 222 істотно змінив формулювання.

Безумовно, тут багато що повинні прояснити нові ліцензійні умови.

Зауважимо також, що згідно з ч. 9 ст. 9 Закону № 222 ліцензійні умови тепер міститимуть обмеження щодо здійснення над суб’єктом господарювання контролю (у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентами держав, які проводять збройну агресію проти України і дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту та застосування військової сили проти України. Факт установлення такого контролю є одним з підстав для анулювання ліцензії (ч. 2 ст. 16). У зв’язку з цим нагадаємо, що ВРУ постановою від 27.01.2015 р. № 129-VIII визнала Росію державою-агресором…

Законом визначено, що в разі введення ліцензування нового виду господарської діяльності ліцензійні умови набувають чинності у строк, необхідний для приведення підприємством своєї діяльності у відповідність з вимогами ліцензійних умов, але не раніше, ніж через два місяці з дня їх прийняття*.

* Конкретний строк, протягом якого запрацюють такі ліцензійні умови, повинен буде фіксуватися Кабміном у постановах, якими вони затверджуватимуться.

У разі ж зміни відповідно до цього Закону назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

Відповідальність

Відповідальність за провадження діяльності без ліцензії (а також за надання дозвільному органу недостовірної інформації) несуть посадові особи суб’єктів господарювання (ст. 20 Закону № 222). Таку відповідальність передбачено у  ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (далі — КУпАП).

Зауважимо, що адмінсанкції за цією статтею Законом № 222 збільшено досить серйозно. Наприклад, перша «вилка» штрафу, яка зараз передбачена у розмірі від 20 до 100 нмдг, змінами, що вносяться до цієї статті,

збільшується до розміру від 1000 до 2000 нмдг (17000 — 34000 грн.)

Водночас у разі відсутності ліцензійних умов для конкретного виду ліцензованої госпдіяльності відповідальність за здійснення такої діяльності без отримання ліцензії не застосовується (ч. 2 ст. 20 Закону № 222).

Цікаво при цьому, що Закон № 222 не говорить про відповідальність самої юрособи, а також ФОП. Водночас спеціальні закони у деяких випадках таку відповідальність передбачають (див., наприклад, п1 ч. 4 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.94 р. № 208/94-ВР). Чи буде вона застосовуватися?..

Проте слід пам’ятати, що суд може визнати безліцензійний правочин недійсним (ч. 1 ст. 227 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV). Важливо, щоб ліцензія була на момент виконання правочину, а не його укладення (п. 3.6 постанови Пленуму ВГСУ від 29.05.2013 р. № 11).

Законом № 222 уточнено випадки і збільшено відповідальність і для посадових осіб органів влади за порушення законодавства у сфері ліцензування. Розмір адмінштрафу для службовців «тієї сторони» за певні порушення в «ліцензійній» сфері застережено у  ст. 16612 КУпАП. Тепер перша «вилка» становить: від 50 до 80 нмдг (було від 30 до 50 нмдг).

В одному з найближчих номерів ви прочитаєте про облік витрат на придбання ліцензій.

 

№ п. у ч. 1 ст. 7

Формулювання ліцензованого виду діяльності в новому Законі № 222

№ п. у ст. 9 (у списках 1 і 2*)

Формулювання виду діяльності у старому Законі № 1775

Відмінності

1

2

3

4

5

5

діяльність у сфері електроенергетики, що ліцензується згідно Закону України «Про електроенергетику», крім діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником), та у сфері використання ядерної енергії, ліцензується згідно Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»


6 (сп. 1)

діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії

У новій редакції постачання електроенергії за нерегульованими тарифами (незалежними електропостачальниками) ліцензуванню не підлягає. Як зазначив один з депутатів ВРУ: «… якщо завод сам собі будує когенераційну установку, йому не потрібно отримувати жодних ліцензій»

8

діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації», надання послуг у сфері криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) і технічного захисту інформації, за переліком, що визначається КМУ

10 (сп. 1) 10 (сп. 2) 12 (сп. 2)

діяльність у сфері телекомунікацій; надання послуг у сфері криптографічного захисту інформації (крім послуг ЕЦП), торгівля криптосистемами і засобами

криптографічного захисту інформації (за переліком КМУ); надання послуг у сфері технічного захисту інформації

У новій редакції об’єднали три види в один. У другому («захисному») вигляді перестала ліцензуватися торгівля криптосистемами та засобами криптографічного захисту інформації

9

будівництво об’єктів IV і V категорій складності — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»

11 (сп. 1)

будівельна діяльність

Перелік ліцензованих видів будівельної діяльності скоротився тільки до об’єктів двох категорій складності. Хоча за фактом такий підхід і так уже діяв (про це читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 70, с. 17)

11

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнюючої дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж

 

 

 

 

 

 

 

1 (сп. 2)


8 (сп. 2)

 

 

 

 

 

 

 

«вогнепальна»

 

«індивідуально-захисна»

Просто об’єднали два старі види в один

12

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається КМУ

2 (сп. 2)

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду)

Перелік «вибухового» тепер має визначати КМУ

13

надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається КМУ

28 (сп. 2)

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Тепер — визначено за переліком КМУ

14

поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначається КМУ. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення

3 (сп. 2)

виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання

Пішло виробництво особливо небезпечних хімречовин. До поводження з особливо небезпечними відходами додалися ще речови- ни (!).
І спеціально визначили, що перелік «особливо небезпечного» визначає КМУ

 

небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

 

утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

 

21

промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок

34 (сп. 2)

діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

Тепер не ліцензуватиметься вилов риби у всіх водоймах (а не тільки ставках), а також — річках

23

діяльність, пов’язана з розробкою, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії приналежності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються КМУ за поданням СБУ)

9
(сп. 2)

розробка, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації

Критерії та перелік визначає КМУ «з подачі» СБУ

24

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

 

 

12 (сп. 1)

 

 

 

 

25 (сп. 2)

 

 

 

 

 

 


 

 

надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом


надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом

Об’єднали два види в один. Прибрали слово «послуги» (що можна трактувати і ширше). Для повітряного транспорту стали ліцензованими перевезення тільки небезпечних вантажів. У решти видів транспорту «зник» багаж.
Окремо
виділили міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом. Порадувало й те, що будуть скасовані ліцензійні картки на автомобілі.

25

зовнішньоекономічна діяльність відповідно до ст16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

4 (сп. 1)

зовнішньоекономічна діяльність

Уточнення про прив’язку до ст. 16 Закону про ЗЕД

27

транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами, і постачання, крім постачань природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

14
(сп. 2)

 

 

 

15
(сп. 2)

 

 

 

16
(сп. 2)

транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл; постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим

тарифом; зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами

«Три в одному». Знайдіть самі п’ять відмінностей. J
Ми ж зазначимо, що постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованими тарифами тепер не ліцензується

28

централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання і водовідведення за нерегульованим тарифом

17
(сп. 2)

централізоване водопостачання і водовідведення

Тепер не ліцензуються водопостачання і водовідведення, що здійснюються за нерегульованими тарифами

29

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

42
(сп. 2)

виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами і постачання теплової енергії

Прибрали ліцензування виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованими тарифами

 

* Нагадаємо, що ст. 9 Закону № 1775 містить 2 окремих списка ліцензованих видів діяльності. У першому з них наведено види, що ліцензуються відповідно до спеціальних законів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд