Сумісник іде у відпустку

В обраному У обране
Друк
Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2015/№ 39
Сумісники мають право на відпочинок, як і основні працівники. Проте така зайнятість все ж вносить корективи до «відпускної» теми. Хочете знати подробиці? Будь ласка!

У вас працюють сумісники? Вони теж мають право на відпустку. Щоправда, з деякими нюансами. Про те, які моменти потрібно врахувати, читайте далі.

Нюанси надання щорічної відпустки

Стосовно щорічної основної відпустки — без неприємних сюрпризів.

По-перше, сумісники мають право на оплачувану щорічну основну відпустку повної тривалості. Робота в режимі неповного робочого часу на встановлену тривалість щорічної відпустки не впливає. Нагадаємо, що працівник може відпочивати мінімум 24 календарні дні.

За бажанням працівника відпустку на роботі за сумісництвом слід надавати одночасно з відпусткою за основним місцем роботи

Зауважте: це право працівника, а не обов’язок! Працівник може піти у відпустку за основним місцем роботи, але продовжити працювати за сумісництвом (і навпаки).

По-друге, працівники-сумісники в перший рік роботи мають право взяти щорічну відпустку повної тривалості до настання 6-місячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Таку «поблажку» передбачено п. 6 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки. Щоб уникнути запитань, рекомендуємо витребувати від працівника довідку з основного місця роботи (у довільній формі) про надання щорічної відпустки у визначений період.

Щодо надання суміснику щорічних додаткових відпусток за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки) і за особ­ливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки) зазначимо таке. Право на такі додаткові відпустки виникає у працівника тільки в тому випадку, коли час його фактичної зайнятості в таких умовах становить не менше половини тривалості робочого дня, установленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки). Тобто, якщо суміснику встановлено неповний робочий день, наприклад 3 години на день при 8-годинному робочому дні, дні роботи на умовах неповного робочого часу не зараховуватимуться до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (див. лист Мінпраці від 22.03.2010 р. № 49/0/010/80-10). Зауважимо, що право на таку відпустку мають працівники, перелічені у спеціальному Списку № 1290-1.

Аналогічна ситуація і зі щорічною додатковою відпусткою за особливий характер праці. Її надають працівникам, переліченим у спеціальному Списку № 1290-2. Право на цей вид відпустки мають тільки ті працівники, які зайняті на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого часу, установленого для працівників відповідних виробництв, цехів, професій, посад (див. лист Мінпраці від 24.05.2007 р. № 154/13/116-07).

А ось і відмінність. Працівникам-сумісникам, які працюють на умовах неповного робочого дня, не належить щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день (п. 3 листа Мінпраці від 03.03.2011 р. № 162/13/84-11). Причина: ненормований робочий день не може бути встановлений для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем*. При поєднанні неповного робочого дня і неповного робочого тижня додаткова відпустка за ненормований робочий день також не надається.

* Пункт 2 Рекомендацій про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці від 10.10.97 р. № 7.

Крім щорічної відпустки, є ще й інші види відпусток. Чи поширюються гарантії на сумісників?

Різні відпустки: і «не можна», і «можна»

Щодо додаткових відпусток між основними працівниками і сумісниками істотна різниця. Сумісникам багато додаткових відпусток недоступні. Поговоримо конкретно.

Сумісникам не надається оплачувана додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). Це випливає з положень ст. 217 КЗпП. Так, на час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи. Тому на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки, що надається за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом слід надавати відпустку «за свій рахунок».

Особи, прийняті на роботу за сумісництвом, також не мають права на додаткову оплачувану відпустку для чорнобильців. Такий невтішний вис­новок озвучено в листі Мінпраці від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11.

Невже сумісників взагалі залишили без додаткових відпусток? Ні. Виняток все ж таки є. Так, за наявності підстав, зазначених у ст. 19 Закону про відпустки, сумісники мають право на додаткову відпустку «на дітей» (див. листи Мінпраці від 03.03.2008 р. № 42/13/133-08, від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11). Ну хоч щось «як у всіх».

Також сумісникам надають соціальні відпустки: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відпустка «за свій рахунок»

Працівники-сумісники мають право скористатися відпусткою без збереження заробітної плати на підставі ст. 25 і 26 Закону про відпустки.

Наприклад, на підставі п. 14 ст. 25 Закону про відпустки відпустка «за свій рахунок» в обов’язковому порядку надається працівнику, якщо тривалість відпустки, наданої підприємством, на якому він працює за сумісництвом, менше тривалості відпустки за основним місцем роботи. Причому така неоплачувана відпустка надається строком до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Крім того, працівники-сумісники на загальних підставах можуть скористатися відпусткою без збереження зарплати за сімейними обставинами (ст. 26 Закону про відпустки). Як і для основних працівників, максимальна тривалість такої відпустки становить 15 календарних днів на рік.

Відпускні суміснику — нюанси

Відпускні суміснику розраховуються в загальному порядку. Нагадуємо, що для розрахунку суми відпускних необхідно визначити:

— розрахунковий період і кількість календарних днів у ньому. У загальному випадку враховують останні 12 календарних місяців роботи (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю надання відпустки. Якщо сумісник пропрацював менше року і йде у щорічну відпустку, то до розрахункового періоду включається фактичний час роботи (з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка) (абз. 2 п. 2 Порядку № 100);

— виплати, що нараховані в розрахунковому періоді та беруть участь у розрахунку середньої зарплати. Зауважте:

розрахунок середньої зарплати для оплати періоду відпустки за основним місцем роботи та за сумісництвом проводиться окремо

Такий висновок випливає з п.п. «ї» п. 4 Порядку № 100 (ср. 025069200). Тобто розрахунок середньої зарплати для оплати періоду відпустки за основним місцем роботи проводять виходячи з виплат, нарахованих у розрахун­ковому періоді за основним місцем роботи, а за сумісництвом — виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді на роботі за сумісництвом. Не плутайте з лікарняними: для розрахунку відпускних відомості про середню зарплату за основним місцем роботи від сумісника не потрібні.

Детальніше загальні моменти нарахування відпускних ви зможете вивчити у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 33. Тут зупинимося ось на якій особливості.

Якщо за сумісництвом працівник трудиться на умовах неповного робочого тижня, то при розрахунку середньої зарплати з розрахункового періоду невідпрацьовані дні не виключають (за винятком святкових і неробочих) (див. лист Мінпраці від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09). Якщо робота здійснюється на умовах неповного робочого дня, розрахунок суми відпускних здійснюють у загальному порядку без жодних особливостей (див. консультацію в газеті «Праця і зарплата», 2012, № 17, с. 13).

До речі, якщо сумісник звільняється, не відгулявши належні йому дні щорічної відпустки, то йому в загальному порядку належить грошова компенсація (ст. 24 Закону про відпустки). А ось просто замінити дні відпочинку грошима — не можна.

Приклади розрахунку відпускних сумісникам

Зрозуміло, без наочних прикладів ми вас не залишимо. Отже, правила у дії.

Приклад 1. Співробітника прийнято на роботу за сумісництвом 20.01.2015 р. (на 0,25 окладу. Оклад — 3000 грн.). З 18.05.2015 р. йому за основним місцем роботи надається чергова відпустка тривалістю 24 календарні дні. У зв’язку з цим на цей самий період надано відпустку за місцем роботи за сумісництвом. За період з 20.01.2015 р. по 01.05.2015 р. працівнику нараховано зарплату: за відпрацьовані дні в січні — 337,5 грн., у лютому — квітні — 2250 грн.

Розрахунковим періодом буде лютий-квітень 2015 року. Тому календарні дні січня тасічнева зарплата в розрахунку відпускних участі не беруть.

Середньоденна зарплата становитиме:

2250 : (28 + 31 + 30 - 2*) = 25,86 (грн.).

* Кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Щорічна відпустка на роботі за сумісництвом установлюється повної тривалості, але оплата її здійснюється з розрахунку відпрацьованого часу (0,25 ставки тощо).

Незважаючи на те, що працівник за сумісництвом непреривно відпрацював менше 6 місяців, одночасно з відпусткою за основним місцем роботи йому можна надати відпустку повної тривалості (припустимо, так само 24 календарні дні).

Розрахуємо суму відпускних:

25,86 х 24 = 620,64 (грн.).

Суму відпускних сумісника не треба «дотягувати» до «мінімалки» для цілей нарахування ЄСВ

Приклад 2. Працівник працює на підприємстві за сумісництвом 2 дні на тиждень (понеділок і середа). З 05.05.2015 р. йому надається щорічна основна відпустка тривалістю 14 календарних днів. За розрахунковий період (травень 2014 року — квітень 2015 року) працівнику нараховано зарплату в сумі 12060 грн.

Середньоденна зарплата становитиме:

12060 : (365 - 10*) = 33,97 (грн.).

Зауважте: дні, коли працівник не працював у зв’язку з установленням неповного робочого тижня, з розрахункового періоду не виключаємо.

Працівнику належать відпускні в сумі:

33,97 х 14 = 475,58 (грн.).

Упевнені: тепер ви з легкістю відправите сумісника у відпустку. Адже все підводне каміння ми вже «нанесли на облікову карту».

висновки

  • Сумісники мають право на оплачувану щорічну основну відпустку повної тривалості.

  • За бажанням працівника відпустка може бути надана одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

  • З додаткових відпусток сумісники мають право тільки на відпустку «на дітей».

  • Якщо сумісник працює на умовах неповного робочого тижня, то невідпрацьовані дні не виключаються з розрахункового періоду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити