Допомога від ФСС для сумісника

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2015/№ 39
Особи, які працюють за сумісництвом, так само як і їх основні «одноплемінники», застраховані в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Проте розраховувати на всі блага від такого страхування вони не можуть. Так, наприклад, допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС за місцем роботи за сумісництвом не надають. Але не будемо про зовсім сумне. Краще поговоримо про те, на що можуть розраховувати сумісники: про лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Тим паче, що поговорити є про що. Нюансів тут багато.

Ви вже знаєте, що сумісництво може бути внутрішнім (працівник працевлаштований за сумісництвом у того самого роботодавця, що й за основним місцем роботи) і зовнішнім (якщо роботодавці різні). Порядок розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах зовнішнім і внутрішнім сумісникам має свої особливості. А тому без зволікання розпочнемо їх розгляд!

Допомога для зовнішнього сумісника

Документи. Зовнішнім сумісникам лікарняні та допомогу по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом призначаєте на підставі:

1) копії листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи;

2) довідок про середню заробітну плату з основного місця роботи та інших місць роботи за сумісництвом (якщо їх декілька).

Крім того, якщо ваш працівник має право на оплату лікарняного в розмірі 100 % незалежно від страхового стажу*, він додатково подає копії відповідних документів, що підтверджують таке право.

* Див. статтю «Лікарняні по-новому» // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 10.

Розрахунок. За загальним правилом суміснику

середню зарплату для оплати періоду його непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюйте за розрахунковий період за основним місцем роботи

Це прямо прописано в п. 3 Порядку № 1266.

Виходить, щоб визначити суму лікарняних або декретних суміснику, слід визначити:

1) розрахунковий період за основним місцем роботи;

2) яка кількість:

— робочих днів (годин) брала участь у розрахунку середньоденної (середньогодинної) зарплати для оплати періоду хвороби за основним місцем роботи;

або

— календарних днів враховувалася для обчислення середньоденної зарплати для оплати періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за основним місцем роботи.

Далі визначаєте суму виплат, нарахованих за місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи, які братимуть участь у розрахунку лікарняних/декретних. І тут слід урахувати, що загальна сума зарплати, нарахована в кожному з місяців розрахункового періоду за основним місцем роботи і за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діє в такому місяці**.

** Максимальна величина бази справляння ЄСВ дорівнює в січні 2014 року — листопаді 2015 року 20706,00 грн., у грудні 2015 року — 23426,00 грн.

А якщо є перевищення в будь-якому місяці розрахункового періоду? У такому разі до розрахунку середньої заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом приймайте різницю між цією величиною і зарплатою за основним місцем роботи.

Потім суму виплат, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати, ділите на кількість відпрацьованих днів (годин), що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи. Так ви знаходите середньоденну (середньогодинну) зарплату для оплати періоду тимчасової непраце­здатності.

А якщо потрібно знайти середньоденну зарплату для розрахунку суми декретних? У цьому випадку суму виплат, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати, ділите на кількість календарних днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи.

Приклад 1. Працівниця, яка працює на підприємстві за сумісництвом (зовнішній сумісник), йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 5 травня 2015 року на 126 календарних днів. Працівниця надала з основного місця роботи копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою, і довідку про середню заробітну плату, нараховану за основним місцем роботи в розрахунковому періоді. На обох підприємствах установлено 5-денний робочий графік роботи. Розрахунковий період за основним місцем роботи — листопад 2014 року — квітень 2015 року. Сума заробітної плати, нарахованої працівниці в розрахунковому періоді за основним місцем роботи, — 27000,00 грн., за сумісництвом — 4800,00 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи та за сумісництвом збігається і становить 181.

Припустимо, що сумарна зарплата за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом не перевищує максимального розміру бази справляння ЄСВ. Тоді до розрахунку допомоги по вагітності та пологах уключаємо всю суму зарплати, нарахованої за сумісництвом.

Розрахуємо суму середньоденної заробітної плати для оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на роботі за сумісництвом:

4800,00 : 181 = 26,52 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом становитиме:

26,52 х 126 = 3341,52 (грн.).

Також легко розрахувати суму лікарняних, якщо кількість днів, відпрацьованих працівником у розрахунковому періоді за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом, збігається.

Але давайте ускладнимо завдання і підемо від ідеалу. Як бути, якщо в розрахунковому періоді кількість днів, відпрацьованих за основним місцем роботи і за сумісництвом, не збігається? Можливі ситуації та шляхи їх вирішення наведемо в таблиці нижче.

Ситуація

Розрахунок середньоденної (середньогодинної) зарплати суміснику

У розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом працівник не працював декілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи

Суму нарахованої в розрахунковому періоді зарплати за сумісництвом ділите на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) (для декретних — календарних днів) за місцем роботи за сумісництвом. Розрахунковий період визначаємо за основним місцем роботи

У розрахунковому періоді за основним місцем роботи працівник не мав відпрацьованих робочих днів, але працював за сумісництвом

Див. абзац четвертий п. 21 Порядку № 1266, лист Мінпраці від 15.08.2007 р. № 500/020/99-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75 і приклади 2 і 3 нижче.

У розрахунковому періоді відпрацьовано більше днів за місцем роботи за сумісництвом, ніж за основним місцем роботи

Суму нарахованої в розрахунковому періоді зарплати ділите на кількість відпрацьованих днів за основним місцем роботи (годин) (для декретних — календарних днів). Розрахунковий період визначаємо за основним місцем роботи

Див. абзац третій п. 21 Порядку № 1266 і приклад 4.

У розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи, немає жодного відпрацьованого дня за місцем роботи за сумісництвом, але є відпрацьовані дні перед настанням тимчасової непрацездатності за сумісництвом

Суму зарплати, нараховану за сумісництвом, ділите на кількість робочих днів, відпрацьованих за основним місцем роботи до дати настання страхового випадку в місяці його настання

Див. п. 2 прикладу до п. 21 у додатку 1 до Порядку № 1266, лист Мінпраці від 23.11.2007 р. № 653/020/99-07 і приклад 5 нижче.

Тепер втілимо теорію у практику.

У розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом працівник не працював декілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи.

Приклад 2. Працівниця працює за основним місцем роботи з 2010 року, а за сумісництвом —
з 09.02.2015 р. З 11 травня 2015 року вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Сума заробітної плати, нарахованої працівниці в розрахунковому періоді за основним місцем роботи, — 22800,00 грн., за місцем роботи за сумісництвом — 3300,00 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (листопад 2014 року — квітень 2015 року) за основним місцем роботи — 181, а на роботі за сумісництвом з дати прийняття на роботу (з 09.02.2015 р. по 30.04.2015 р.) — 81.

Розрахуємо середньоденну зарплату виходячи з кількості календарних днів за місцем роботи за сумісництвом з дати прийняття на роботу в розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи (листопад 2014 року — квітень 2015 року):

3300,00 : 81 = 40,74 (грн.).

Зверніть увагу: незважаючи на те, що лютий 2015 року було відпрацьовано працівницею не повністю, сума лютневої зарплати бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом.

За умови, що працівниця за останні 12 календарних місяців заробила собі страховий стаж більше
6 місяців, сума допомоги по вагітності та пологах становитиме:

40,74 х 126 = 5133,24 (грн.).

У розрахунковому періоді за основним місцем роботи працівник не мав відпрацьованих робочих днів, але працював за сумісництвом

Приклад 3. За основним місцем роботи працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною з 20.01.2014 р. дотепер. З 16.03.2015 р. вона була прийнята на роботу за сумісництвом на інше підприємство. Заробітна плата, нарахована за фактично відпрацьовані 12 днів березня, становить 2400,00 грн. З 27 квітня по 8 травня 2015 року вона хворіла. Згідно з довідкою, наданою з основного місця роботи, у розрахунковому періоді (жовтень 2014 року — березень 2015 року) за основним місцем роботи немає ані відпрацьованих робочих днів, ані нарахованої заробітної плати. Страховий стаж працівниці — 9 років 4 місяці.

Середньоденну зарплату розраховуємо виходячи з кількості відпрацьованих робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи (у жовтні 2014 року — березні 2015 року).

По суті, за місцем роботи за сумісництвом розрахунок суми лікарняних проводитимемо виходячи із заробітної плати за березень 2015 року і фактично відпрацьованих днів цього місяця, що припадають на розрахунковий період.

Середньоденна заробітна плата для оплати періоду тимчасової непрацездатності за сумісництвом становитиме:

2400,00 : 12 = 200,00 (грн.).

Розрахуємо суму лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів підприємства:

200,00 х 4 = 800,00 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності також становитиме 800,00 грн.

У розрахунковому періоді відпрацьовано більше днів за місцем роботи за сумісництвом, ніж за основним місцем роботи.

Приклад 4. Працівник хворів з 22 квітня по 6 травня 2015 року. У розрахунковому періоді (жовтень 2014 року — березень 2015 року) відпрацьовано 113 робочих днів за основним місцем роботи і 127 робочих днів — за місцем роботи за сумісництвом. Заробітна плата, нарахована в розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом, — 12000,00 грн. Страховий стаж — 11 років 1 місяць.

Розрахунок середньоденної зарплати проводимо виходячи з кількості робочих днів, відпрацьованих в розрахунковому періоді за основним місцем роботи.

Середньоденна заробітна плата для оплати періоду тимчасової непрацездатності за сумісництвом становитиме:

12000,00 : 113 = 106,19 (грн.).

Розрахуємо суму лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів підприємства:

106,19 х 3 = 318,57 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

106,19 х 6 = 637,14 (грн.).

За місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи, не відпрацьовано жодного дня, але у працівника є відпрацьовані дні за сумісництвом перед настанням тимчасової непраце­здатності.

Приклад 5. Працівник прийнятий на роботу за сумісництвом з 14 квітня 2015 року. З 29 квітня по 13 травня він хворів. Розрахунковий період за основним місцем роботи — жовтень 2014 року — березень 2015 року. Страховий стаж працівника становить 25 років.

У розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи працівника, немає жодного відпрацьованого дня за місцем роботи за сумісництвом. Проте у нього є відпрацьовані дні з
14 по 28 квітня 2015 року, за яких йому буде нараховано зарплату.

Тому середньоденну зарплату за місцем роботи за сумісництвом розраховуватимемо виходячи з виплат, нарахованих за сумісництвом за період з 14 по 28 квітня 2015 року, і кількості днів, відпрацьованих працівником за основним місцем роботи у квітні 2015 року до початку непрацездатності.

Припустимо, що працівник надав довідку з основного місця роботи про те, що він з 1 по 28 квітня 2015 року відпрацював за основним місцем роботи 19 днів, за які йому буде нараховано зарплату в сумі 1900,00 грн. Заробітна плата, нарахована працівнику за цей період за сумісництвом, — 950,00 грн.

Визначимо середньоденну зарплату за місцем роботи за сумісництвом:

950,00 : 19 = 50,00 (грн.).

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства становитиме:

50 х 2 = 100,00 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

50 х 6 = 300,00 (грн.).

Далі розглянемо, як нарахувати лікарняні та допомогу по вагітності та пологах внутрішньому суміснику.

Допомога для внутрішнього сумісника

Документи. Внутрішньому суміснику лікарняні та декретні за обома місцями роботи призначаються на підставі оригіналу листка непрацездатності, виданого в установленому порядку.

Окремі розрахунки для оплати листка непрацездатності за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом робити не потрібно

Як тоді знайти середньоденну (середньогодинну) зарплату? Для цього необхідно загальну суму зарплати, нараховану в розрахунковому періоді за основним місцем роботи і за сумісництвом, поділити на кількість:

— відпрацьованих у ньому робочих днів (годин) за основним місцем роботи — якщо визначаємо суму лікарняних;

— календарних днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи, — якщо розраховуємо суму допомоги по вагітності та пологах (див. лист Мінпраці від 11.09.2006 р. № 912/020/153-06).

Сума лікарняних дорівнюватиме добутку денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) зарплати залежно від страхового стажу, на кількість днів (годин) згідно з графіком за основним місцем роботи, що припадають на період хвороби.

Суму декретних порахувати ще простіше. Для цього середньоденну зарплату помножте на кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Приклад 6. Працівник — внутрішній сумісник. З 27 по 30 квітня 2015 року він хворів. Розрахунковий період: жовтень 2014 року — березень 2015 року. Страховий стаж працівника —
15 років 2 місяці.

У розрахунковому періоді працівнику нараховано зарплату за основним місцем роботи в сумі 30000,00 грн., за сумісництвом — 6000,00 грн. Кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді — 127.

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(30000,00 + 6000,00) : 127 = 283,46 (грн.).

Визначимо суму оплати днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця:

283,46 х 4 = 1133,84 (грн.).

Окремо зупинимося на випадку, коли працівнику зарплата за основним місцем роботи та за сумісництвом виплачується з різних джерел фінансування (наприклад, за основним місцем роботи — з бюд­жету, а за сумісництвом — за рахунок спецфонду). У такій ситуації розрахунок виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внутрішньому суміснику проводите окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом, аналогічно розрахунку лікарняних (декретних) зовнішнім сумісникам.

Закінчивши з розрахунком, перейдемо до оподаткування.

ПДФО/ВЗ/ЄСВ з лікарняних і декретних

ЄСВ. Лікарняні та декретні, нараховані суміснику, включайте до бази справляння ЄСВ. До їх суми застосовуйте ставку ЄСВ у частині:

— утримань у розмірі 2 %;

— нарахувань на допомогу звичайних працівників у розмірі 33,2 %*, працівників-інвалідів, працевлаштованих у юросіб, — 8,41 %.

* На період до 1 січня 2023 року підприємства суднобудівельної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) звільнені від сплати ЄСВ у частині нарахувань на суми лікарняних.

Увага! Вимога про сплату ЄСВ з МЗП**, якщо база справляння ЄСВ менше МЗП, на зовнішніх сумісників не поширюється.

** Мінімальна заробітна плата, установлена законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Якщо працівник — внутрішній сумісник, з МЗП порівнюйте загальну базу нарахування ЄСВ (за вирахуванням суми ЦПД), нараховану працівнику цим роботодавцем за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Лікарняні (декретні) відображайте в таблицях 1 і 6 звіту з ЄСВ. Причому в таблиці 6 на лікарняні (декретні) формуйте стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами).

ПДФО та ВЗ. Лікарняні оподатковуйте ПДФО і ВЗ у складі заробітної плати за ставками 15 % і 20 % залежно від загальної бази оподаткування. Перехідні лікарняні для цілей оподаткування відносьте до місяців, за які їх нараховано.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ лікарняні відображайте з ознакою доходу «101». Також їх суми та суми утриманого ВЗ мають потрапити до рядка «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ.

Суми допомоги по вагітності та пологах названі серед виплат, що не включаються до складу оподатковуваного доходу працівника (див. п.п. 165.1.1 ПКУ). Тобто ПДФО з їх суми утримувати не потрібно. Крім того, не потрібно обкладати декретні ВЗ.

У розділі I форми № 1ДФ суми декретних проставляйте з ознакою доходу «128». А ось у рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ їм немає місця.

Як бачите, розраховуючи лікарняні та декретні, сумісникам слід ураховувати безліч нюансів, розібратися з якими допоможе ця стаття.

висновки

  • Розрахунок лікарняних і декретних зовнішньому суміснику проводять окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Внутрішньому суміснику розрахунок проводять виходячи із загальної суми зарплати, нарахованої за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді за основним місцем роботи.

  • Лікарняні обкладайте ПДФО, ЄСВ і ВЗ. Із суми допомоги по вагітності та пологах справляйте тільки ЄСВ. До бази обкладення ПДФО та ВЗ декретні потрапити не повинні.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити