Основні засоби в обліку юросіб-єдиноподатників

В обраному У обране
Друк
Боголюбенко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2015/№ 81
Юрособи-єдиноподатники завжди були особливою категорією суб’єктів господарювання! Тут вам і спрощений бухоблік та фінзвітність, і спеціальні вимоги до часток засновників у статутному капіталі, і багато чого іншого... Серед цього іншого — особливі правила обліку основних засобів. І хоча в планах уряду — вже з нового року ліквідувати цю категорію єдиноподатників (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 76, с. 5), поки що не будемо говорити про неї в минулому часі.

ОЗ в обліку юрособи-єдиноподатника

Юрособи-єдиноподатники, як і решта платників, мають дотримуватися загальних вимог ПКУ. Тому ОЗ для них є ті самі об’єкти, що і для платників податку на прибуток — об’єкти, визначені п.п. 14.1.138 ПКУ.

Тут треба зауважити, що малодохідні платники податку на прибуток у принципі можуть встановити собі будь-який вартісний критерій розмежування ОЗ і МНМА.

А от юрособи-єдиноподатники зобов’язані разом із високодохідними платниками податку на прибуток дотримуватися вартісного критерію, встановленого ПКУ

У тому числі щодо ОЗ, придбаних починаючи з 01.09.2015 р., використовувати новий вартісний критерій для ОЗ — понад 6000 грн. (докладніше про нього читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 70, с. 4).

Документи для оприбуткування і обліку ОЗ юр­особи-єдиноподатники використовують ті самі, що й загальносистемники: акт приймання-передачі, інвентарна карта, відомість нарахування амортизації тощо.

У бухобліку юрособи-єдиноподатника ОЗ обліковуються на рахунку 10, їх амортизація нараховується на рахунку 13. Якщо юрособа-єдиноподатник використовує спрощений план рахунків, то цим усе й обмежується. Якщо ж підприємство все одно надає перевагу «загальному» плану рахунків — ОЗ обліковуються на відповідних аналітичних субрахунках рахунка 10, а їх амортизація — на субрахунку 131.

Продаж ОЗ: визначаємо «єдиноподатковий» дохід!

Головна особливість обліку ОЗ у юрособи-єдиноподатника пов’язана з тими випадками, коли підприємство вирішило продати ОЗ. Для цього спеціальний п. 292.2 ПКУ встановлює особливі правила:

якщо ОЗ реалізуються після більш ніж 12 місяців використання із дати введення в експлуатацію — дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу

Якщо ж ОЗ реалізуються після менш ніж 12 місяців використання — дохід визначається як уся сума коштів, отриманих від продажу таких ОЗ. Цю частину правила було введено нещодавно — Законом № 71. До цього дохід від реалізації будь-якого ОЗ у єдиноподатника визначався за правилом «різниці».

Втім, є такі ОЗ, для яких доходом від реалізації у єдиноподатника буде уся сума коштів. Наприклад, у тому випадку, якщо в бухобліку і для цілей ПКУ встановлено різні вартісні критерії ОЗ. Зокрема, коли продаються ОЗ (у розумінні п.п. 14.1.138 ПКУ), які в бухобліку визнані як МНМА внаслідок більш високого вартісного критерію та які у бухобліку замортизовані на 100 %.

Окремий пункт — продаж землі. Оскільки вона не є ОЗ у розумінні п.п. 14.1.138 ПКУ, то продаж землі у розумінні ПКУ — це продаж товару. А отже, у дохід потрапить вся сума коштів, які надійшли від продажу.

Момент, коли відображається дохід

Гадаємо, що вам зрозуміло: «єдиноподатковий» дохід визначається за фактом надходження коштів за реалізований ОЗ. А от з якою балансовою вартістю його порівнювати (за умови, що ми реалізуємо ОЗ, який вже використовували більш 12 місяців)?

Дослівне застосування п. 292.2 ПКУ означало б, що має йтися про залишкову вартість безпосередньо на той день, у якому відбувся продаж. Але оскільки в бухгалтерському обліку нарахування амортизації провадиться щомісяця ( п. 29 П(С)БО 7) на практиці неможливо визначити залишкову вартість безпосередньо на день продажу.

Більше того, в бухобліку нарахування амортизації припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття ( п. 29 П(С)БО 7).

Тому балансовою для цілей п. 292.2 ПКУ потрібно вважати залишкову вартість об’єкта ОЗ, що реалізується, на кінець місяця, в якому надійшла оплата від покупця

Також не забувайте іще про одне. Якщо об’єкт ОЗ, що реалізується, відповідає критеріям п. 1 розд. II П(С)БО 27, згідно з бухобліковими правилами його слід завчасно перевести до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. Виняток тут становлять ті суб’єкти господарювання, які подають звітність за формою № 1-мс. Бо ж у цій формі немає інформації щодо необоротних активів, утримуваних для продажу.

Відповідно до п. 6 розд. II П(С)БО 27 на такі об’єкти амортизація не нараховується, а отже, у цьому випадку єдиноподатник припинить нараховувати амортизацію раніше місяця продажу.

Таке переведення на рахунок класу запасів (рахунок 28) не впливає на порядок податкового обліку — усе одно при продажу необхідно орієнтуватися на правила, передбачені для ОЗ.

У цьому випадку на момент надходження оплати балансовою вартістю об’єкта основних засобів (для цілей п. 292.2 ПКУ), що реалізується, буде найменша з двох оцінок — балансова вартість або чиста вартість реалізації ( п. 9 розд. II П(С)БО 27).

Покупець перераховує оплату частинами

За домовленістю сторін оплата за об’єкт основних засобів може надходити продавцю-єдиноподатнику від покупця частинами. Як тут визначити базу оподаткування? Позицію щодо цієї проблеми вже доволі давно узгоджено. А саме: до доходу включається різниця між сумою продажу та балансовою вартістю основного засобу пропорційно сумам оплати, що надійшла.

Тут лише варто зробити застереження, пов’язане зі строком експлуатації ОЗ. Якщо ОЗ експлуатується менше року, то до доходу включається уся сума коштів, отримана від його реалізації. Тож якщо з дати введення ОЗ в експлуатацію до дати надход­ження першої частки оплати пройшло менше 12 місяців — вся ця часткова оплата включається до бази оподаткування єдиним податком. Якщо ж подальші частки оплати будуть надходити вже після того, як ОЗ проексплуатується 12 місяців, база оподаткування зменшується на пропорційну частку залишкової вартості тільки щодо цих часткових оплат.

Приклад. Єдиноподатник уклав договір про продаж об’єкта основних засобів на суму 40000 грн. ОЗ амортизується понад 12 місяців. Оплата надходить частинами: у червні 2015 року — у сумі 10000 грн., у серпні 2015 року — у сумі 25000 грн., у листопаді 2015 року — у сумі 5000 грн. Первісна вартість об’єкта дорівнює 60000 грн., сума нарахованої амортизації (умовно) на кінець червня 2015 року — 22000 грн., на кінець серпня 2015 року — 23500 грн., на кінець листопада 2015 року — 26500 грн.

Отже, балансова вартість об’єкта дорівнює:

— на кінець червня 2015 року: 60000 - 22000 = 38000 (грн.);

— на кінець серпня 2015 року: 60000 - 23500 = 36500 (грн.);

— на кінець листопада 2015 року: 60000 - 26500 = 33500 (грн.).

Частка оплати, що надійшла, у загальній сумі становить:

— у червні 2015 року: (10000 : 40000) = 0,25 (25 % оплати);

— у серпні 2015 року: (25000 : 40000) = 0,625 (62,5 % оплати);

— у листопаді 2015 року: (5000 : 40000) = 0,125 (12,5 % оплати).

Звідси база обкладення єдиним податком дорівнює:

— для II кварталу 2015 року: 10000 - 38000 х 0,25= 10000 - 9500 = 500 (грн.);

— для III кварталу 2015 року: 25000 - 36500 х 0,625 = 25000 - 22812,5 = 2187,5 (грн.);

— для IV кварталу 2015 року: 5000 - 33500 х 0,125= 5000 - 4187,5 = 812,5 (грн.)*.

* Зверніть увагу: у наведеному прикладі розглядався випадок, коли всі три частини оплати надходили до моменту відвантаження, а амортизація продовжувала нараховуватися, тому балансова вартість була різною. Якщо ж відвантаження, наприклад, відбулося б після надходження двох частин оплати, але до надходження третьої, база обкладення єдиним податком у листопаді 2015 року визначалася б виходячи з частки оплати, що надійшла у листопаді (12,5 %), помноженої на балансову вартість на кінець того місяця, в якому відбулося відвантаження.

Припустимо, що на серпень 2015 року ОЗ експлуатувався б менше 12 місяців, а на листопад 2015 року — більше 12 місяців. Тоді дохід від продажу ОЗ за підсумком трьох кварталів 2015 року становив би 35000 грн. (усю суму часткової оплати, що надійшла), а у листопаді 2015 року — 812,5 грн., як і у вищенаведеному прикладі.

Попереджуємо: застосування пропонованої методики може призвести до завищення бази обкладення єдиним податком, рекомендуємо завчасно переводити об’єкт, що реалізується, до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. У цьому випадку балансова вартість ОЗ буде однаковою незалежно від кількості частин, якими надходить оплата, і місяця, в якому відбудеться відвантаження.

Продати ОЗ нижче оціночної вартості

Юрсособи-єдиноподатники цікавляться, чи існують для них обмеження щодо нижнього порогу вартості, за якою можна реалізовувати ОЗ? Наприклад, відносно того, що ОЗ не можна продавати за ціною нижче оціночної вартості.

Податківці у своїй консультації із БЗ, підкатегорія 108.05 наголошують: такої вимоги для єдиноподатника ПКУ не передбачає.

Але! Якщо ви — юрособа-єдиноподатник, яка є платником ПДВ, не забувайте: при продажу ОЗ ви зобов’язані визначити базу обкладення ПДВ! А ця база для ОЗ не може бути нижче балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється реалізація ОЗ ( п. 188.1 ПКУ).

Зауважте: в останньому випадку балансову вартість ви знову ж таки визначаєте за даними бухобліку, але вже не на кінець місяця, а на початок ПДВшного звітного періоду (місяця або кварталу).

Продати автомобіль — чи можливо це?!

Наостанок розглянемо іще одне цікаве запитання. Деякі єдиноподатники цікавляться, чи можуть вони продати легковий автомобіль, який обліковувався у них на балансі.

Причини для побоювання — у п. 3 п.п. 291.5.1 ПКУ, який забороняє єдиноподатникам здійснювати продаж підакцизних товарів. А легкові автомобілі належать саме до тих транспортних засобів, які є підакцизними товарами ( п. 215.1 ПКУ).

Податківці у своїй консультації підходять до питання наступним чином. Не можуть бути платниками єдиного податку ті суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з продажу легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, тобто підакцизних товарів, що відповідають класам 45.11, 45.19 та 45.40 розділу 45 ДК 009:2010.

Відповідно, ті суб’єкти господарювання, які здійснюють іншу діяльність, можуть продати автомобіль, який обліковувався у них на балансі, як основний засіб (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 108.05). Дохід буде визначено за загальним правилом п. 292.2 ПКУ.

Що ж, певною мірою, такий підхід виглядає ліберально. Вважаємо лише за необхідне додати: єдиноподатник може продати автомобіль, якщо на його балансі цей автомобіль обліковувався саме як основний засіб. Головне, щоб податківці не передумали. Деякі побоювання викликає лист від 12.08.2015 р. № 17056/6 / 99-99-15-03-01-15. У ньому податківці чомусь зупинилися на перерахуванні підакцизних товарів, не відповівши чітко на питання «можна» чи «ні».

Не знаємо, чи доведеться нам внаслідок урядової «реформи» прощатися з юрособами-єдиноподатниками. Але навіть якщо ні — ви знаєте, як обліковувати їхні доходи. Принаймні в частині ОЗ — так точно!

висновки

  • Юрособа-єдиноподатник обліковує ОЗ із використанням тих самих первинних документів і бухгалтерських рахунків, що й загальносистемник.

  • Дохід від продажу ОЗ юрособою-єдиноподатником визначається залежно від того, скільки експлуатувався цей ОЗ до продажу. Якщо менше року — доходом буде уся сума коштів, отримана за ОЗ, якщо менше — така сума зменшується на суму залишкової вартості ОЗ.

  • У разі часткових оплат дохід визначається у вигляді різниці між сумою коштів, яка надійшла на рахунок, і часткою балансової вартості ОЗ, пропорційною частці цієї суми коштів у загальній сумі до сплати.

  • Для юросіб-єдиноподатників не передбачено обов’язку продавати ОЗ нижче оціночної вартості. Але ті з них, які є платниками ПДВ, повинні пам’ятати, що в них база оподаткування ПДВ при реалізації ОЗ — не нижче залишкової вартості такого ОЗ.

  • Виходячі з консультації у БЗ юрособа-єдиноподатник може продати легковий автомобіль, незважаючи на те, що це — підакцизний товар. Однак лист ДФСУ викликає побоювання.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити