Класифікація основних засобів

В обраному У обране
Друк
Дзюба Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2015/№ 75
Одне з головних питань, на яке повинен відповісти бухгалтер при обліку купленого (створеного або отриманого безоплатно) об’єкта ОЗ: до якої групи віднести такий об’єкт? Упевнені, кожен з вас розуміє важливість цього завдання. Вирішувати його будемо просто зараз.

Бухгалтерська класифікація ОЗ надана в п. 5 П(С)БО 7. Там усі без винятку ОЗ поділяються на дві групи: основні засоби (дев’ять груп) та інші необоротні матеріальні активи (сім груп).

Група ОЗ у бухгалтерському обліку розглядається як сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів ( п. 4 П(С)БО 7).

Крім того, як передбачено п. 7 Методрекомендацій № 561, підприємство може розширювати зазначену класифікацію, підрозділяючи ОЗ у групах (підгрупах) на власні, орендовані, такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації тощо.

Малодохідні платники повинні амортизувати ОЗ виключно за правилами П(С)БО 7. А ось високодохідним платникам, а також платникам, які вирішили коригувати свій фінрезультат на різниці, потрібно додатково до бухоблікових правильно класифікувати ОЗ і для податкових цілей.

У податковому обліку ОЗ та інші необоротні активи класифікуються за 16 групами ( п. 138.3.3 ПКУ). Причому для різних груп ОЗ передбачено свої мінімально допустимі строки корисного використання — одна з причин виникнення амортизаційних податкових різниць.

Відповідно помилка у класифікації може призвести до помилок у нарахованій сумі амортизації, а отже — спотворити об’єкт обкладення податком на прибуток. Причому як у високодохідників, так і в малодохідників.

Чим керуватися?

Добре, якщо об’єкт ОЗ однозначно підпадає під одну з груп, зазначених у п. 5 П(С)БО 7 або п. 138.3.3 ПКУ. Зокрема, при купівлі будівлі, автомобіля або комп’ютера тощо. Але, на жаль, часто все не так очевидно. Узяти, наприклад, класифікацію ливарної форми. Чим керуватися в такому разі?

Орієнтиром у питаннях податкової класифікації необоротних активів може слугувати УКТ ЗЕД.

Мінфін же в бухгалтерських цілях вимагає використовувати Класифікатор ДК 013-97 (див. лист від 28.03.2014 р. № 31-08410-07-21/6647// «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 46, с. 11). Проте хочемо попередити, класифікація основних засобів у цьому документі застаріла і вже давно не відповідає законодавству.

Ураховуючи це, для класифікації основних засобів все ж потрібно використовувати в першу чергу положення П(С)БО 7, ПКУ, а також профільних нормативних актів. А різного роду класифікатори застосовувати як підмогу, такий собі орієнтир. І те за умови, що така класифікація не суперечитиме законодавству.

Детальну інформацію про класифікацію ОЗ та інших необоротних матеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку представимо нижче в таблиці.

Класифікація ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку

Субрахунок бухгалтерського обліку

Номер групи згідно з ПКУ

Найменування групи згідно з ПКУ

Основні засоби

101

Земельні ділянки

1

Земельні ділянки

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи не встановлено)

Земельні ділянки не є об’єктом для нарахування амортизації, їх вартість з часом не змінюється (крім випадків переоцінки). Якщо земельна ділянка отримується одночасно з об’єктом нерухомості, то слід окремо враховувати нерухомість як об’єкт групи 3 і окремо — земельну ділянку як об’єкт групи 1.

Незважаючи на те що згідно з п.п. 14.1.138 ПКУ вартість землі в податковому обліку не належить до ОЗ, п.п. 138.3.3 цього Кодексу передбачає віднесення земельних ділянок до складу групи 1 ОЗ.

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи —15 років)

До таких поліпшень можуть бути віднесені витрати на меліорацію, іригацію, осушення, збагачення та інші види поліпшень природних властивостей ґрунту земельної ділянки.

103

Будівлі та споруди

3

Будівлі

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 20 років)

Особливість обліку будівель полягає в тому, що їх в однаковій мірі можна кваліфікувати і як один об’єкт, уключаючи всі його конструктивні елементи та системи життєзабезпечення (тоді будь-які зміни, додавання або поліпшення таких систем вважатимуться ремонтом/поліпшенням будівлі в цілому), і як сукупність окремих об’єктів (власне будівля, ліфтове господарство, різні системи сигналізації тощо).

103

Будівлі та споруди

3

Споруди

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 15 років)

Зокрема, до споруд належать греблі, тунелі, естакади, мости. Крім того, прикладами споруд можуть бути:

— залізничні колії (код 120201 класу «Будівлі та споруди залізничного транспорту» Класифікатора ДК 013-97);

— дороги, вулиці, автостради (код 120103 підгрупи «Будівлі промислові і спеціальні та інженерні споруди» Класифікатора ДК 013-97);

— дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств, площі, тротуари та пішохідні зони, асфальтове покриття довкола будівель, що виконує свої власні окремі функції (наприклад, стоянка для службових автомобілів (див. лист Мінфіну від 05.12.2011 р. № 31-08410-07-10/30264). Урахуйте! Асфальтове покриття в цеху доцільніше розглядати як складову частину будівлі, адже воно разом з будівлею цеху виконує, так би мовити, взаємодоповнюючі функції. У такому разі в бухобліку вартість асфальтового покриття збільшує первісну вартість будівлі та обліковується на субрахунку 103 «Будівлі та споруди», а в податковому обліку — у складі ОЗ групи 3 підгрупи «Будівлі»;

— огорожі, паркани (якщо огорожа чи паркан зводиться без прив’язки до будь-якої нерухомості і виконує певні самостійні функції або обслуговує декілька об’єктів нерухомості, то він вважатиметься самостійним об’єктом ОЗ).

Зверніть увагу! Автомобільні дороги загального користування в податковому обліку до ОЗ не належать ( п.п. 14.1.138 ПКУ). І незважаючи на те, що вони не наведені серед об’єктів, перелічених у п. 138.3.2 ПКУ як такі, що не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, вести їх облік у податковому обліку та амортизувати не потрібно.

103

Будівлі та споруди

3

Передавальні пристрої

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 10 років)

До цієї групи належать земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передавання енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань: лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв’язку тощо ( п.п. 14.1.143 ПКУ).

104

Машини та обладнання

4

Машини та обладнання

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 5 років)

Орієнтиром для віднесення активу до цієї групи може слугувати розд. XVI «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя» УКТ ЗЕД, а також Класифікатор ДК 013-97.

Прикладами об’єктів, що належать до цієї групи, можуть бути:

— трактори, комбайни (трактори садово-городні (код 310101) і трактори гусеничні (код 310404), комбайни (код 310108) підгрупи «Машини та обладнання» Класифікатора ДК 013-97);

— міні-електростанції (код 310800 підгрупи «Машини та обладнання» Класифікатора ДК 013-97);

— паливно-роздавальна колонка (ПРК) (як окремий обліковий об’єкт. Якщо ж ПРК розглядається як структурний компонент АЗС, то вона вважається об’єктом ОЗ групи 3, підгрупа «Споруди»);

— на думку податківців на місцях, до ОЗ групи 4 слід також відносити пилососи, кондиціонери і спліт-системи (див. лист ДПА в Дніпропетровській області від 29.09.2011 р. № 28676/10/15-124). Проте, на наш погляд, такі об’єкти можна обліковувати у групі 6.

104

Машини та обладнання

4

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 грн. (потрібно розуміти 6000 грн.)

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 2 роки)

До цієї групи ОЗ, зокрема, включаються:

— міні-АТС;

— РРО і банкомати;

— SSD-накопичувачі досить великого об’єму і вартістю більше 6000 грн.;

— принтери, сканери;

комп’ютерні програми (на нашу думку, ідеться про ті з них, які нерозривно пов’язані з ЕОМ та іншими машинами для автоматичної обробки інформації (так звані ОЕМ-версії)).

105

Транспортні засоби

5

Транспортні засоби

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 5 років)

Тут обліковуються не тільки автомобільний транспорт, а й інші види транспортних засобів (залізничні, водні, повітряні), а також електротранспорт.

Орієнтиром для віднесення активу до цієї групи може слугувати розд. XVII «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби та пов’язані з транспортом пристрої та обладнання» УКТ ЗЕД, а також інші державні класифікатори. До цієї групи, зокрема, включаються:

— мотоцикли, автобуси і тролейбуси, локомотиви і тепловози, літаки та вертольоти, судна (усі ці транспортні засоби віднесені до підгрупи «Засоби транспортні, включаючи вантажні і легкові автомобілі» Класифікатора ДК 013-97);

— будівельний вагончик (якщо він зареєстрований як транспортний засіб і при цьому виконує спеціальні робочі функції. Якщо ж такий вагончик як транспортний засіб не зареєстрований, він обліковується як об’єкт ОЗ групи 9).

106

Інструменти, прилади та інвентар

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 4 роки)

Як приклад наведемо такі об’єкти (за умови, що вони відповідають усім критеріям, зазначеним у визначенні ОЗ):

— холодильник, мікрохвильова піч, телевізор, обігрівач (хоча промисловий холодильник і холодильний прилавок, установлені в торговельному залі або, наприклад, на відкритому літньому майданчику, прилеглому до кафе, ми б вважали за краще віднести до групи 4 ОЗ);

— кондиціонер, пилосос (хоча знову ж таки промислову установку для кондиціонування повітря і стаціонарну пилососну/пиловловлюючу установку слід було б уключити до групи 4 або до групи 3, якщо вона входить до кошторисної вартості будівлі).

Раніше до податкової групи 6 ми відносили калькулятори, обладнання для обробки грошей, електрочайники, кавоварки, кулери та інші не дуже дорогі дрібниці (вартістю вище 2500 грн.), але з введенням вартісного критерію — 6000 грн. — їх дорога в податковому обліку — до МНМА.

107

Тварини

7

Тварини

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 6 років)

До цієї групи потрапляють довгострокові біологічні активи, що не пов’язані

з сільськогосподарською діяльністю, наприклад, службові собаки.

108

Багаторічні насадження

8

Багаторічні насадження

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 10 років)

У цій групі враховуються довгострокові біологічні активи, що не пов’язані з сільськогосподарською діяльністю. Зокрема, тут обліковують насадження озеленювальні та декоративні, що потрапляють за вартісним критерієм до складу ОЗ.

109

Інші основні засоби

9

Інші основні засоби

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 12 років)

До цієї групи зараховують ті об’єкти, що не потрапили до спеціально передбачених для них груп. А оскільки такої не знайшлося — їх місце у збірній групі. Окремі приклади об’єктів, які можуть бути класифіковані в цій групі:

— будівельний вагончик (якщо він не зареєстрований як транспортний засіб);

— призматрони (рекламні конструкції з автоматично змінюваними площинами) (код 340199 підгрупи «Інші основні фонди, які ніде не класифіковані» Класифікатора ДК 013-97);

— вивіски на будівлях з назвою підприємства;

— витрати на придбання державного прапора, портрета Президента України та іншої державної символіки, зрозуміло, якщо їх вартість перевищує вартісний критерій.

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

10

Бібліотечні фонди, заощадження Національного архівного фонду України (мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи не встановлено)

Бібліотечний фонд — впорядковане зібрання документів, що зберігаються в бібліотеці. Для того, щоб літературна добірка вважалася бібліотечними фондами, у структурі підприємства має бути спеціальний підрозділ, а до штату має бути введено бібліотекаря або розпорядника.

Тоді книги та періодика (у тому числі й електронні) в обліку — однозначно об’єкти бібліотечного фонду підприємства.

Для цілей бухгалтерського обліку не має значення, перевищує чи ні вартість бібліотечних фондів вартісну межу, що встановлюється підприємством для визначення МНМА.

У податковому обліку бібліотечні фонди (ті, які ви враховуєте саме у складі групи 10 згідно з п.п. 138.3.3 ПКУ) не підпадають під «податкове» визначення основних засобів ( п.п. 14.1.138 ПКУ).

Проте дорогі книги (вартістю вище 6000 грн.), що не належать до бібліотечного фонду, сформують об’єкт групи 9 з мінімальним строком амортизації 12 років (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 47, с. 23).

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи не встановлено)

У бухгалтерському обліку для розмежування ОЗ і «недорогих» МНМА підприємство самостійно встановлює вартісний критерій у наказі про облікову політику.

У податковому обліку слід керуватися вартісним критерієм (6000 грн.), установленим п.п. 14.1.138 ПКУ, для поділу активів на власне ОЗ (групи 2 — 9 і 12 — 16) і МНМА (група 11). Податкові МНМА, на відміну від бухобліку, не є складовими об’єктів ОЗ.

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

12

Тимчасові (нетитульні) споруди

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 5 років)

До нетитульних тимчасових будівель, споруд, пристосувань та обладнання належать: приоб’єктні контори та комори виконробів і майстрів; складські приміщення і навіси при об’єкті будівництва; душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігріву робітників; настили; стрем’янки; драбини; перехідні містки; ходові дошки; огорожі при розплануванні будівлі; пристрої з техніки безпеки; інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, вишок, інвентарних майданчиків, риштування тощо; паркани й огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених); запобіжні козирки, укриття при виконанні буропідривних робіт; тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії; води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд); витрати, пов’язані з використанням будівель, що будуються, і споруд, розташованих на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд (п.п. 4.1.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013).

Для цілей бухгалтерського обліку не має значення, перевищує чи ні вартість перелічених вище об’єктів вартісну межу, що встановлюється підприємством для визначення МНМА. Усі вони жителі виключно цієї спецгрупи.

114

Природні ресурси

13

Природні ресурси

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи не встановлено)

Для цілей бухгалтерського обліку не має значення, перевищує чи ні вартість природних ресурсів вартісну межу, що встановлюється підприємством для визначення МНМА. Усі вони жителі виключно цієї спецгрупи.

У податковому обліку запаси корисних копалин визнаються об’єктами ОЗ, проте, як і в бухобліку, амортизації не підлягають.

115

Інвентарна тара

14

Інвентарна тара

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 6 років)

У бухгалтерському обліку у складі інвентарної тари обліковується тара, наділена індивідуальними ознаками (металеві контейнери, піддони, ящики, бочки, кеги, бідони, корзини), що використовується власником упродовж періоду, що перевищує один рік. Причому для цілей бухгалтерського обліку не має значення, перевищує чи ні вартість такої тари вартісну межу, що встановлюється підприємством для визначення МНМА. Тара зі строком служби більше року обліковується виключно в цій спецгрупі.

У податковому обліку у високодохідників, а також платників, які вирішили коригувати фінрезультат на різниці, з витрат на придбання/виготовлення тари формуватиметься:

— або об’єкт МНМА групи 11 (якщо вартість тари буде менше 6000 грн.). Причому одразу зазначимо, що спецметоди амортизації (50 х 50 або 100 % вартості в першому місяці) застосувати не вийде — у бухобліку тара не є МНМА;

— або об’єкт ОЗ групи 14 (якщо вартість тари виявиться вищою 6000 грн.).

116

Предмети прокату

15

Предмети прокату

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 5 років)

Для цілей бухгалтерського обліку не важливо, перевищує чи ні вартість предметів прокату вартісну межу, що встановлюється підприємством для визначення МНМА.

У податковому обліку у високодохідників, а також платників, які вирішили коригувати фінрезультат на різниці (через пряме виключення зі складу ОЗ матеріальних активів вартістю менше 6000 грн.), з витрат на придбання прокату формуватиметься:

— або об’єкт МНМА групи 11 (якщо вартість предмету прокату буде менше 6000 грн.). Причому одразу зазначимо, що спецметоди амортизації (50 х 50 або 100 % вартості в першому місяці) застосувати не вийде — у бухобліку предмети прокату не є МНМА;

— або об’єкт ОЗ групи 15 (якщо вартість предмету прокату виявиться вищою 6000 грн.).

117

Інші необоротні матеріальні активи

Як випливає з Інструкції № 291, на цьому субрахунку, у тому числі, відображається вартість завершених капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

У свою чергу, у податковому обліку ОЗ (нагадаємо, його ведуть високодохідники, а також платники, які вирішили коригувати фінрезультат на різниці), зважаючи на відсутність окремої групи для обліку поліпшень орендованих ОЗ, уся сума таких витрат сформує:

— або об’єкт МНМА групи 11 (якщо вартість поліпшення буде менше 6000 грн.). Причому одразу зазначимо, що спецметоди амортизації (50 х 50 або 100 % вартості в першому місяці) застосувати не вийде — у бухобліку поліпшення не є МНМА;

— або об’єкт ОЗ групи 9 «Інші основні засоби» (якщо вартість поліпшення виявиться вищою 6000 грн.) з мінімальним строком амортизації 12 років.

Зверніть увагу! Опинившись у групі 9, «дорогі» поліпшення орендованої будівлі тепер замортизуються швидше, ніж цього вимагав ПКУ раніше.

Примітка: до 01.01.2015 р. в орендаря об’єкт поліпшення включався до складу тієї податкової групи, до якої належав сам орендований об’єкт ОЗ (старі поліпшення орендованих ОЗ продовжують амортизуватися за цим правилом). На сьогодні цієї норми в ПКУ немає.

16

Довгострокові біологічні активи

16

Довгострокові біологічні активи (ДБА)

(мінімально допустимий строк корисного використання для об’єктів цієї групи — 7 років)

З точки зору бухгалтерського обліку ДБА не є ОЗ. Їх облік регулюється окремим П(С)БО 30 і здійснюється на рахунку 16. ДБА згідно з п. 4 П(С)БО 30 — це тварина або рослина, яка у процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити іншим способом економічні вигоди, і не є поточним біологічним активом.

Майте на увазі! У податковому обліку можуть виникнути проблеми з тими ДБА, які в бухобліку обліковуються за справедливою вартістю, зважаючи на відсутність бухгалтерського методу амортизації таких об’єктів.

100

Інвестиційна нерухомість

Згідно з п. 4 П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість (ІН) — власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, що розташовані на землі та утримуються з метою отримання орендних платежів і збільшення власного капіталу, а не для виробництва і постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу у процесі звичайної діяльності.

У податковому обліку ІН окремо не виділяється, а обліковується за загальними правилами (земельні ділянки — у групі 1, будівлі, споруди — у групі 3). При цьому, пам’ятайте, будуть проблеми з ІН, що враховується в бухобліку за справедливою вартістю (вона не амортизуться в бухобліку), зважаючи на відсутність бухгалтерського методу амортизації таких об’єктів (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 17, с. 35).

висновки

  • У бухобліку ОЗ поділяються на дві групи: основні засоби (дев’ять груп) та інші необоротні матеріальні активи (сім груп).

  • У податковому обліку ОЗ та інші необоротні активи класифікуються за 16 групами.

  • Для класифікації основних засобів у першу чергу потрібно використовувати положення П(С)БО 7, ПКУ, а також профільних нормативних актів. Різного роду класифікатори можна застосовувати як підмогу.

  • У бухгалтерському обліку для об’єктів спецгруп (тара, предмети прокату тощо) не має значення, перевищена чи ні вартісна межа. МНМА ці об’єкти бути не можуть. А ось у податковому обліку все залежить від вартості: менше 6000 грн., — однозначно МНМА.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити